Verpleegkundigen (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG23458

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1120 Neder-Over-Heembeek
 • 2930 Brasschaat

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je een hart voor de zorg? Werk je graag in teamverband? Is een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor jou? Lees dan zeker verder! 

Heb je een hart voor verpleegkunde, werk je graag in teamverband, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor jou en stel je het welzijn van het personeel voorop, dan is deze job iets voor jou!

Afhankelijk van je voorkeuren m.b.t. de locatie zijn er functies binnen de verpleegkunde met een verschillend accent. 

Optie 1 - Verpleegkundige arbeidsgeneeskundige dienst - Brasschaat 

Je staat mee in voor de gezondheidsbeoordeling van de personeelsleden van Defensie. De focus ligt hier eerder op de sociale dan de curatieve zorg: voorkomen is beter dan genezen!

 • Je assisteert de arbeidsarts bij de medische onderzoeken. Dit houdt in dat je het vooronderzoek doet met biometrie, audiometrie, oogtesten, longfunctietesten, enz. Bloedafnames behoort ook tot de standaardtaken.
 • Je voert medische onderzoeken autonoom uit, zonder aanwezigheid van de arts, onder de vorm van ‘aanvullende medische handelingen’.
 • Je staat in voor het toedienen van vaccins en regelt ook de eventueel terugkerende contactmomenten.
 • Je neemt medische vragenlijsten af.
 • Je zorgt voor een stipte registratie in het elektronisch gezondheidsdossier van iedere onderzochte medewerker.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de stock van de vaccins.
 • Je beantwoordt de vraag van de klanteenheden.

Optie 2 - Verpleegkundige biofysiologie - Neder-Over-Heembeek

Je staat mee in om de geschiktheid te evalueren van kandidaat-militairen en militairen van allerhande specifieke beroepsgroepen.

 • Biometrie:
  • Meten en wegen
  • Afname Rust ECG
  • Bloeddruk meten 
 • Pneumologie/Sportlabo:       
  • Uitvoeren van longfunctie testen en interpretatie van de test (normaal/ abnormaal).
  • Uitvoeren van een inspanningstest loopband + capillaire bloedafname.
  • Uitvoeren van een inspanningstest fiets + capillaire bloedafname (met of zonder VO2 max bepaling) + interpretatie van het inspannings-ECG.
  • Afnemen van een rust ECG.
 • Cardiologie:
  • Afnemen van een rust ECG + interpretatie, bloeddruk meten.
  • Uitvoeren van een inspanningstest op de fiets + interpretatie van het ECG (onder supervisie van een cardioloog).
  • Aanleggen en verwijderen van een holter bloeddruk en ECG.
  • Assisteren bij het uitvoeren van een PFO test (Patent Foramen Ovale).
 • Overleg plegen met andere zorgverstrekkers (cardio, sportmonitor, Federale Politie, …) ten voordele van de klant/patiënt.
 • Onderhoud en reiniging van medisch materieel, bestellen van materiaal enz.

 • Deelname aan externe en interne vormingen (brandveiligheid, basic life support, leren werken met het programma Total Health, ...)

Optie 3 - Verpleegkundige Travel Clinic/Infectieziekten ID4C

Je voert routine verpleegkundige taken uit en staat in voor een vlotte en klantvriendelijke dienstverlening. Je onderhoudt daarbij dagelijks contact met militairen en de klanteenheden. Je rapporteert aan het medisch diensthoofd. 

 • Het geven van reisadvies aan vertrekkende militairen of families

  • Voorbereiden dossier voor reisadvies
  • Technische handelingen stellen: vaccinaties, bloedafname, tuberculine test
  • Raadgevingen aan het individu en/of families
  • Bevoorrading medische producten
  • Organisatie van controle bij grote groepen voor pré-post travel
 • Het management van de processen pre- en post-deployment

  • Beheer van het centraal emailadres Travel Clinic
  • Back-up ondersteuning van de telefonische permanentie Travel Clinic
  • Beheer van de medische dossiers
  • Stockbeheer medische producten en vaccins
  • Bijwonen dienstvergadering
  • Bijstaan van de artsen tijdens consultaties en contactmomenten met patiënten
  • Pre-triage posttropen consultaties
  • Kennis en toepassen van de correcte richtlijnen betreffende de vaccinaties
 • De interne liaison en technische expertise in zake vaccinologie en operationele “preparedness” met verschillende actoren (klanteenheden, medische staven)

  • Evaluatie vaccinatiestatus klanteenheden
  • Beschikbaar voor deelname aan wachtdiensten en onregelmatige uren in het kader van uitzonderlijke ontplooiing voor klanteenheden
 • Bij noodzaak ondersteunen van lopende studies in het kader van de reisgeneeskunde (hoofdzakelijk vaccinstudies bij militairen)

  • Het strikt opvolgen van Good Clinical Practice - principes tijdens studies
  • Het geven van presentaties aangaande specifieke preventiemaatregelen voor infectieziekten

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen binnen het Ministerie van Defensie waarvan: 

 • 1 plaats binnen de arbeidskundige dienst - AMT van de interne dienst preventie en bescherming op het werk (DG HW&B) te Brasschaat (Kwartier West, Kapellei 65, 2930 Brasschaat).
 • 1 plaats binnen de dienst Biofysiologie die deel uitmaakt van het Centrum voor Medische Expertise (CME) in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) te Neder-Over-Heembeek (Bruynstraat 1, 1120 Brussel).
 • 1 plaats binnen de dienst Travel clinic/infectieziekten ID4C in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) te Neder-Over-Heembeek (Bruynstraat 1, 1120 Brussel).

Het MHKA ondersteunt militaire operaties overal ter wereld met medische specialisten en materieel.

Het hospitaal waakt over de gezondheid van de militairen, zodat ze geschikt en paraat blijven. Zijn 600 personeelsleden bieden gespecialiseerde verzorging aan in verschillende domeinen. Verder heeft het een expertisecentrum om kandidaat-militairen en specifieke groepen (piloten, duikers of paracommando’s) te onderzoeken en hun fysieke conditie te verbeteren.

Het militair ziekenhuis staat ook ten dienste van de bevolking. Denk maar aan het Brandwondencentrum, het Centrum voor Hyperbare Geneeskunde, de MUG-dienst en de rol bij rampenplannen en crisissen.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. 
Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma bachelor in het domein verpleegkunde
 • Je hebt 1 jaar ervaring in domein verpleegkunde
 • Je hebt een klantgerichte houding, werkt zeer nauwgezet en hebt goede administratieve kwaliteiten.
 • Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook goed in een internationaal en multidisciplinair team.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af bij de Koninklijke Militaire School te Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je een hart voor de zorg? Werk je graag in teamverband? Is een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor jou? Lees dan zeker verder! 

Heb je een hart voor verpleegkunde, werk je graag in teamverband, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor jou en stel je het welzijn van het personeel voorop, dan is deze job iets voor jou!

Afhankelijk van je voorkeuren m.b.t. de locatie zijn er functies binnen de verpleegkunde met een verschillend accent. 

Optie 1 - Verpleegkundige arbeidsgeneeskundige dienst - Brasschaat 

Je staat mee in voor de gezondheidsbeoordeling van de personeelsleden van Defensie. De focus ligt hier eerder op de sociale dan de curatieve zorg: voorkomen is beter dan genezen!

 • Je assisteert de arbeidsarts bij de medische onderzoeken. Dit houdt in dat je het vooronderzoek doet met biometrie, audiometrie, oogtesten, longfunctietesten, enz. Bloedafnames behoort ook tot de standaardtaken.
 • Je voert medische onderzoeken autonoom uit, zonder aanwezigheid van de arts, onder de vorm van ‘aanvullende medische handelingen’.
 • Je staat in voor het toedienen van vaccins en regelt ook de eventueel terugkerende contactmomenten.
 • Je neemt medische vragenlijsten af.
 • Je zorgt voor een stipte registratie in het elektronisch gezondheidsdossier van iedere onderzochte medewerker.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de stock van de vaccins.
 • Je beantwoordt de vraag van de klanteenheden.

Optie 2 - Verpleegkundige biofysiologie - Neder-Over-Heembeek

Je staat mee in om de geschiktheid te evalueren van kandidaat-militairen en militairen van allerhande specifieke beroepsgroepen.

 • Biometrie:
  • Meten en wegen
  • Afname Rust ECG
  • Bloeddruk meten 
 • Pneumologie/Sportlabo:       
  • Uitvoeren van longfunctie testen en interpretatie van de test (normaal/ abnormaal).
  • Uitvoeren van een inspanningstest loopband + capillaire bloedafname.
  • Uitvoeren van een inspanningstest fiets + capillaire bloedafname (met of zonder VO2 max bepaling) + interpretatie van het inspannings-ECG.
  • Afnemen van een rust ECG.
 • Cardiologie:
  • Afnemen van een rust ECG + interpretatie, bloeddruk meten.
  • Uitvoeren van een inspanningstest op de fiets + interpretatie van het ECG (onder supervisie van een cardioloog).
  • Aanleggen en verwijderen van een holter bloeddruk en ECG.
  • Assisteren bij het uitvoeren van een PFO test (Patent Foramen Ovale).
 • Overleg plegen met andere zorgverstrekkers (cardio, sportmonitor, Federale Politie, …) ten voordele van de klant/patiënt.
 • Onderhoud en reiniging van medisch materieel, bestellen van materiaal enz.

 • Deelname aan externe en interne vormingen (brandveiligheid, basic life support, leren werken met het programma Total Health, ...)

Optie 3 - Verpleegkundige Travel Clinic/Infectieziekten ID4C

Je voert routine verpleegkundige taken uit en staat in voor een vlotte en klantvriendelijke dienstverlening. Je onderhoudt daarbij dagelijks contact met militairen en de klanteenheden. Je rapporteert aan het medisch diensthoofd. 

 • Het geven van reisadvies aan vertrekkende militairen of families

  • Voorbereiden dossier voor reisadvies
  • Technische handelingen stellen: vaccinaties, bloedafname, tuberculine test
  • Raadgevingen aan het individu en/of families
  • Bevoorrading medische producten
  • Organisatie van controle bij grote groepen voor pré-post travel
 • Het management van de processen pre- en post-deployment

  • Beheer van het centraal emailadres Travel Clinic
  • Back-up ondersteuning van de telefonische permanentie Travel Clinic
  • Beheer van de medische dossiers
  • Stockbeheer medische producten en vaccins
  • Bijwonen dienstvergadering
  • Bijstaan van de artsen tijdens consultaties en contactmomenten met patiënten
  • Pre-triage posttropen consultaties
  • Kennis en toepassen van de correcte richtlijnen betreffende de vaccinaties
 • De interne liaison en technische expertise in zake vaccinologie en operationele “preparedness” met verschillende actoren (klanteenheden, medische staven)

  • Evaluatie vaccinatiestatus klanteenheden
  • Beschikbaar voor deelname aan wachtdiensten en onregelmatige uren in het kader van uitzonderlijke ontplooiing voor klanteenheden
 • Bij noodzaak ondersteunen van lopende studies in het kader van de reisgeneeskunde (hoofdzakelijk vaccinstudies bij militairen)

  • Het strikt opvolgen van Good Clinical Practice - principes tijdens studies
  • Het geven van presentaties aangaande specifieke preventiemaatregelen voor infectieziekten

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen binnen het Ministerie van Defensie waarvan: 

 • 1 plaats binnen de arbeidskundige dienst - AMT van de interne dienst preventie en bescherming op het werk (DG HW&B) te Brasschaat (Kwartier West, Kapellei 65, 2930 Brasschaat).
 • 1 plaats binnen de dienst Biofysiologie die deel uitmaakt van het Centrum voor Medische Expertise (CME) in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) te Neder-Over-Heembeek (Bruynstraat 1, 1120 Brussel).
 • 1 plaats binnen de dienst Travel clinic/infectieziekten ID4C in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) te Neder-Over-Heembeek (Bruynstraat 1, 1120 Brussel).

Het MHKA ondersteunt militaire operaties overal ter wereld met medische specialisten en materieel.

Het hospitaal waakt over de gezondheid van de militairen, zodat ze geschikt en paraat blijven. Zijn 600 personeelsleden bieden gespecialiseerde verzorging aan in verschillende domeinen. Verder heeft het een expertisecentrum om kandidaat-militairen en specifieke groepen (piloten, duikers of paracommando’s) te onderzoeken en hun fysieke conditie te verbeteren.

Het militair ziekenhuis staat ook ten dienste van de bevolking. Denk maar aan het Brandwondencentrum, het Centrum voor Hyperbare Geneeskunde, de MUG-dienst en de rol bij rampenplannen en crisissen.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. 
Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je brengt gegevens, ideeën en meningen mondeling over op een correcte, gestructureerde en diplomatieke manier, waarbij je ze kracht bijzet met passend non-verbaal gedrag (intonatie, houding, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact, etc.).

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt. 
 • Je hebt een basiskennis van de standaard Microsoft Office-programma’s (Word, Excel en Outlook)

 • Je bent eventueel bereid om verder te investeren in de kennis van de tropische infecties en in het ontwikkelen van wetenschappelijkestudies.
 • Je hebt ervaring in de opstart en beheer van projecten en je hebt een organisatorisch goed inzicht

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma bachelor in het domein verpleegkunde
 • Je hebt 1 jaar ervaring in domein verpleegkunde
 • Je hebt een klantgerichte houding, werkt zeer nauwgezet en hebt goede administratieve kwaliteiten.
 • Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook goed in een internationaal en multidisciplinair team.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • ​Diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van verpleegkundige een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

Daarnaast moet je beschikken over het vereiste diploma en de ervaringsvereisten op het moment van inschrijving: 

 • Diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

Daarnaast moet je beschikken over het vereiste diploma en de ervaringsvereisten op het moment van inschrijving: 

 • Diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren. 

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van verpleegkundige zorg, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Uitvoeren en assiteren van medisch onderzoek 
 • Toedienen van vaccins 
 • Interpretatie van ECG testen 
 • Bloedafnames 
 • Registratie binnen een elektronisch gezondheidsdossier 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af bij de Koninklijke Militaire School te Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond midden november 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test of voor het totaal op deze testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden (indien stap 3 niet doorgaat). 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind november/begin december 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 06/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David
 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens