Sociaal inspecteur A (m/v/x) (m/v/x)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Selectiecode

ANG23484

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je een sterke interesse in het sociaal recht? Beschik je over een sterk analytisch vermogen en ben je goed in het verlenen van advies? Werk je graag samen met meerdere partijen en coach je graag nieuwe collega's? Ben je bovendien stressbestendig en wil je je inzetten voor een activerende sociale bescherming? Dan is de RVA op zoek naar JOU! 

Wat kan je verwachten? 

Je voert controles/onderzoeken uit met een hogere graad van complexiteit en expertise en/of grensoverschrijdend karakter .

In dat kader behoren de volgende opdrachten tot je takenpakket:

 • Je onderzoekt gegevens en analyseert complexe dossiers die een gevoelig karakter kunnen hebben.
 • Je stelt onderzoeksverslagen op. 
 • In functie van de ernst van de vastgestelde overtredingen, stel je strafrechtelijke rapporten/processen-verbaal op tot vaststelling van een inbreuk. Deze worden overgemaakt aan de magistratuur met het oog op gerechtelijke vervolging.

 

 • Je draagt actief bij tot de opsporing en bestrijding van fraude en misbruik van de sociale wetgeving door onder meer samen te werken met andere inspectiediensten, de federale gerechtelijke politie en de parketten. Daarnaast leg je contact met werkgevers, werknemers en sociale partners.
 • Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen als vertegenwoordiger van de RVA op vlak van inspectie en rapporteert hierover aan je hiërarchie.

 

 • Je bent een aanspreekpunt voor de cel Knowledge Discovery in Databases (KDD) voor de ontwikkeling van controletools, het opsporen van fraudemechanismen, het opmaken en testen van nieuwe selecties.
 • Je ondersteunt je collega's en de hiërarchie bij complexere onderzoeken en thema's. Je geeft advies rond de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je coacht nieuwe sociaal inspecteurs  in hun dagelijkse werk. Dit kan gaan om begeleiding in dossiers, controleacties op het terrein of lesgeven.
 • Je bent betrokken bij het opstellen van instructies voor de sociaal inspecteurs van de RVA.

 

 • Je zorgt voor een optimaal beheer van de databanken waarvoor expertise op het terrein vereist is.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de onderzoeken die worden uitgevoerd door de sociaal inspecteurs van de RVA.

Flexibiliteit wat werkuren betreft is vereist. Prestaties buiten de gewone kantooruren zijn mogelijk.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Centrale controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).  (Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel). 

De Centrale controledienst onderzoekt de conformiteit van de uitgevoerde declaraties op vlak van werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en werkloosheid met bedrijfstoeslag. De dienst kan bovendien vaststellingen doen en verbaliserend optreden.
De dienst werkt samen met andere inspectiediensten in het kader van een samenwerkingsprotocol (Rijksdienst voor sociale zekerheid, Toezicht op de sociale wetten, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Sociale inspectie) en voert opdrachten uit voor de arbeidsauditor.

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.  

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Heb je een masterdiploma of ben je benoemd in klasse A1?
 • Beschik je over 2 jaar ervaring in het domein van sociale zekerheid/fraudebestrijding?  
 • Wil je je graag inzetten voor een activerende sociale bescherming?
 • Ben je analytisch, resultaatgericht en werk je graag samen met meerdere partijen?

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan vlug kandidaat!

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een eventuele computertest af bij FOD BOSA in Brussel die doorgaat vanaf 20 kandidaten die geslaagd zijn voor de deelnemingsvoorwaarden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij RVA (Trapstraat 38, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • flexibele werktijden die de werknemer zelf kan kiezen met een forfaitair recuperatiesysteem: 38u/week met 1 recuperatiedag toegekend per 2 maanden; 39u/week met 2 recuperatiedagen toegekend per 2 maanden of 40u/week met 3 recuperatiedagen toegekend per 2 maanden.
   mogelijkheid om overuren gepresteerd buiten de normale werkuren te recupereren
  • mogelijkheid tot werken van thuis uit. 
  • 26 vakantiedagen en compensatie voor de opening tussen Kerstmis en Nieuwjaar, evenals 6, 12 of 18 dagen vast recuperatieverlof, afhankelijk van de werkweek die je kiest.
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • een vaste maandelijkse vergoeding van 320 euro (netto) voor een voltijdse werknemer
  • compensatie in tijd en/of geld (150% of 200%) voor werk dat buiten de normale kantooruren wordt verricht
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop met 4G
  • Omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstreizen met de eigen auto
  • terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk dienstvoertuig voor elke dienst om de taken als sociale inspecteur uit te voeren

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je een sterke interesse in het sociaal recht? Beschik je over een sterk analytisch vermogen en ben je goed in het verlenen van advies? Werk je graag samen met meerdere partijen en coach je graag nieuwe collega's? Ben je bovendien stressbestendig en wil je je inzetten voor een activerende sociale bescherming? Dan is de RVA op zoek naar JOU! 

Wat kan je verwachten? 

Je voert controles/onderzoeken uit met een hogere graad van complexiteit en expertise en/of grensoverschrijdend karakter .

In dat kader behoren de volgende opdrachten tot je takenpakket:

 • Je onderzoekt gegevens en analyseert complexe dossiers die een gevoelig karakter kunnen hebben.
 • Je stelt onderzoeksverslagen op. 
 • In functie van de ernst van de vastgestelde overtredingen, stel je strafrechtelijke rapporten/processen-verbaal op tot vaststelling van een inbreuk. Deze worden overgemaakt aan de magistratuur met het oog op gerechtelijke vervolging.

 

 • Je draagt actief bij tot de opsporing en bestrijding van fraude en misbruik van de sociale wetgeving door onder meer samen te werken met andere inspectiediensten, de federale gerechtelijke politie en de parketten. Daarnaast leg je contact met werkgevers, werknemers en sociale partners.
 • Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen als vertegenwoordiger van de RVA op vlak van inspectie en rapporteert hierover aan je hiërarchie.

 

 • Je bent een aanspreekpunt voor de cel Knowledge Discovery in Databases (KDD) voor de ontwikkeling van controletools, het opsporen van fraudemechanismen, het opmaken en testen van nieuwe selecties.
 • Je ondersteunt je collega's en de hiërarchie bij complexere onderzoeken en thema's. Je geeft advies rond de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je coacht nieuwe sociaal inspecteurs  in hun dagelijkse werk. Dit kan gaan om begeleiding in dossiers, controleacties op het terrein of lesgeven.
 • Je bent betrokken bij het opstellen van instructies voor de sociaal inspecteurs van de RVA.

 

 • Je zorgt voor een optimaal beheer van de databanken waarvoor expertise op het terrein vereist is.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de onderzoeken die worden uitgevoerd door de sociaal inspecteurs van de RVA.

Flexibiliteit wat werkuren betreft is vereist. Prestaties buiten de gewone kantooruren zijn mogelijk.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Centrale controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).  (Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel). 

De Centrale controledienst onderzoekt de conformiteit van de uitgevoerde declaraties op vlak van werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en werkloosheid met bedrijfstoeslag. De dienst kan bovendien vaststellingen doen en verbaliserend optreden.
De dienst werkt samen met andere inspectiediensten in het kader van een samenwerkingsprotocol (Rijksdienst voor sociale zekerheid, Toezicht op de sociale wetten, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Sociale inspectie) en voert opdrachten uit voor de arbeidsauditor.

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.  

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel en Outlook) en het raadplegen van databanken schrikt je niet af.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Heb je een masterdiploma of ben je benoemd in klasse A1?
 • Beschik je over 2 jaar ervaring in het domein van sociale zekerheid/fraudebestrijding?  
 • Wil je je graag inzetten voor een activerende sociale bescherming?
 • Ben je analytisch, resultaatgericht en werk je graag samen met meerdere partijen?

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan vlug kandidaat!

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van klasse A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van sociale zekerheid of fraudebestrijding, verdeeld over ten minste 2  van onderstaande taken:

 • uitvoeren van terreincontroles;
 • schrijven van onderrichtingen;
 • geven van opleidingen of coachen van nieuwe medewerkers;
 • beheer van databanken;
 • deelname aan externe vergaderingen waar u uw instelling vertegenwoordigde;
 • behandelen van gerechtelijke dossiers.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (21/11/2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • flexibele werktijden die de werknemer zelf kan kiezen met een forfaitair recuperatiesysteem: 38u/week met 1 recuperatiedag toegekend per 2 maanden; 39u/week met 2 recuperatiedagen toegekend per 2 maanden of 40u/week met 3 recuperatiedagen toegekend per 2 maanden.
   mogelijkheid om overuren gepresteerd buiten de normale werkuren te recupereren
  • mogelijkheid tot werken van thuis uit. 
  • 26 vakantiedagen en compensatie voor de opening tussen Kerstmis en Nieuwjaar, evenals 6, 12 of 18 dagen vast recuperatieverlof, afhankelijk van de werkweek die je kiest.
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • een vaste maandelijkse vergoeding van 320 euro (netto) voor een voltijdse werknemer
  • compensatie in tijd en/of geld (150% of 200%) voor werk dat buiten de normale kantooruren wordt verricht
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop met 4G
  • Omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstreizen met de eigen auto
  • terbeschikkingstelling van een gemeenschappelijk dienstvoertuig voor elke dienst om de taken als sociale inspecteur uit te voeren

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • beschikken over de Belgische nationaliteit
 • een bewijs kunnen leveren van medische geschiktheid (vereist voor het uitvoeren van de functie)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een eventuele computertest af bij FOD BOSA in Brussel die doorgaat vanaf 20 kandidaten die geslaagd zijn voor de deelnemingsvoorwaarden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij RVA (Trapstraat 38, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 90min)

 

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 20 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond eind november - begin december 2023 (onder voorbehoud van wijziging). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met casus (+/- 1u + 1u voorbereiding) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond november-december 2023 (onder voorbehoud van wijziging). 
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond december 2023-januari 2024 (onder voorbehoud van wijziging).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4 (Interview met casus). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 21/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Audrey
  Ik ben iemand die moet bewegen! 8 uur achter mijn pc zitten is niets voor mij.
  Audrey
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Audrey
 • Portret Xena
  Ik voel dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de sociale zekerheid van dit land.
  Xena
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Xena
 • Portret Semih
  Dankzij de flexibele werkuren kan ik mijn work-life balans perfect in evenwicht houden.
  Semih
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Semih
 • Portret Katrien
  De grootste troef van mijn job bij de RVA is dat je kan proeven van verschillende onderwerpen waardoor je job heel gevarieerd is. Je krijgt tal van opleidingen en kan zelfstandig aan dossiers werken met de ondersteuning van je collega’s of teamchef.
  Katrien
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Katrien