Sectiehoofd Landbouw (m/v/x) directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten - DG Controlebeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

ANG23503

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 • Diervoeder (FEED);

 • Bemestingsproducten (meststoffen en bodemverbeteraars);

 • GGO’s (Genetisch Gemodificeerde Organismen);

 • Bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden);

 • Bijproducten van dierlijke oorsprong, ... 

… Zijn dit domeinen die geen geheimen meer hebben voor jou?

 

Kom dan werken bij de cel AGRI van onze Directie “Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten” en maak deel uit van een dynamisch team dat een cruciale rol speelt bij het bepalen van het gezondheidscontrolebeleid voor deze domeinen.

De functie van verantwoordelijke van de cel AGRI streeft verschillende doelen na: 

 • Coördinatie & Leiderschap: Als teamhoofd coördineer en superviseer je een team van experts.  Je biedt ondersteuning, begeleidt je team en lost eventuele meningsverschillen op om een optimale werkomgeving te behouden. Je bent met name verantwoordelijk voor het uitvoeren van de jaarlijkse evaluaties van de experts van jouw cel, de ondersteuning van de directeur van de dienst en de vervanging van die laatste indien nodig.

 • Technische expertise : Op basis van jouw gedegen ervaring, draag je de pet van “senior” technische referentiepersoon voor de sectoren en producten die onder de bevoegdheid van de cel AGRI vallen.  Je bent betrokken bij nationale en internationale onderhandelingen en je neemt actief deel aan overlegvergaderingen met diverse stakeholders, met inbegrip van de Europese Commissie, andere internationale instanties (EFSA, CODEX,...) en nationale instanties (FOD’s, Gewesten), alsook met de andere diensten van het FAVV.

 • Uitwerking van het Risicobeleid & Risicoanalyses: Je draagt actief bij tot de uitwerking, opvolging en het updaten van de analyse- en controleprogramma’s bij operatoren van de voedselketen die actief zijn in de AGRI-sector. Bovendien verstrek je adviezen en voer je risicoanalyses (contaminanten,...) uit in verband met de producten waarvoor jouw cel verantwoordelijk is om de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten zo goed mogelijk te beschermen.

 • Opstellen van wetgeving: Je speelt een actieve rol bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving (voornamelijk Verordeningen) binnen de domeinen die onder de bevoegdheid van de cel AGRI vallen.  Je neemt ook deel aan het opstellen van nationale wetgeving voor operationele doeleinden.

 • Tools ter beschikking stellen: Je evalueert en herziet periodiek de “Sectorgidsen voor Autocontrole” die bestemd zijn voor de operatoren in de AGRI-sector. Bovendien ontwikkel je tools en technische documenten (communicaties, adviezen, omzendbrieven,...) die voor deze operatoren bestemd zijn.

 

Is dit een functie voor jou?  Zeker! Als je streeft naar:

 • De kans om te werken in een team van experts die zich inzetten voor de veiligheid van de voedselketen ;

 • De mogelijkheid om het beleid en de wetgeving op hoog niveau mee vorm te geven ;

 • Een verrijkende internationale ervaring met tal van stakeholders ;

 • Een rechtstreekse invloed op de voedselveiligheid en de bescherming van de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten ;

 • Een dynamische werkomgeving waar je zal worden aangemoedigd om jouw expertise te ontwikkelen.

 

Ben je er klaar voor om deze uitdaging samen met ons aan te gaan? Solliciteer  dan vandaag nog. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 openstaande plaats bij de sectoriële directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-Generaal Controlebeleid (DGCB) vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora, met name de vertegenwoordiging van België in de WOAH (Vroegere OIE, Wereldierengezondheidsorganisatie), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van de Europese Commissie, verschillende groepen van de Europese Raad en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Ze draagt ook bij tot de internationale uitstraling van België en van het FAVV.

Het DGCB is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma (MANCP) op basis van een risicobeoordeling. Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2017/625. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties en houdt ze zich bezig met de verwezenlijking van de administratieve vereenvoudiging.

De voornaamste missie van het FAVV is te zorgen voor de veiligheid van de voedselketen. Dit omvat de uitvoering van de controles op levensmiddelen en grondstoffen die in de samenstelling van deze levensmiddelen voorkomen en dit in alle stadia van de voedselketen, en meer in het bijzonder tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en overeenkomstige grondstoffen, evenals op de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgeoefend.

Om zijn verschillende missies uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een wetenschappelijk masterdiploma of bent al benoemd op niveau A in een federale overheidsdienst.
 • Je hebt 6 jaar ervaring op het vlak van bestrijdingsmiddelen, bemestingsproducten, diervoeder en bijproducten van dierlijke oorsprong
 • Je hebt een goede kennis van de Belgische en Europese regelgeving in het domein en bent vertrouwd met het risicoanalyseproces.
 • Een goede kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een assessment bij het FAVV (Kruidtuinlaan, 55 - 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal (NA32 - NA33).

 

Voor deze selectie is artikel 9/1 van het Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt van toepassing. De geslaagde kandidaat die beschikt over een beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie en is identiek aan de ervaring die vereist is als deelnemingsvoorwaarde (zie "Deelnemingsvoorwaarden"), bekomt één van de volgende weddeschalen:

 • NA32 voor 6 tot 9 jaar beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie
 • NA33 voor 9 jaar of meer beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie

Loon

Minimum aanvangswedde (rekening houdend met 6 jaar beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie ): € 75.230,24  (bruto jaarsalaris binnen de weddeschaal NA32, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • tussenkomst kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Jean-François Heymans
  Directeur-generaal DG Controlebeleid
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.86.42
 • Michaël Colson
  Directeur directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.85.89

Over de procedure

 • Jan Waelbers
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.44

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 • Diervoeder (FEED);

 • Bemestingsproducten (meststoffen en bodemverbeteraars);

 • GGO’s (Genetisch Gemodificeerde Organismen);

 • Bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden);

 • Bijproducten van dierlijke oorsprong, ... 

… Zijn dit domeinen die geen geheimen meer hebben voor jou?

 

Kom dan werken bij de cel AGRI van onze Directie “Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten” en maak deel uit van een dynamisch team dat een cruciale rol speelt bij het bepalen van het gezondheidscontrolebeleid voor deze domeinen.

De functie van verantwoordelijke van de cel AGRI streeft verschillende doelen na: 

 • Coördinatie & Leiderschap: Als teamhoofd coördineer en superviseer je een team van experts.  Je biedt ondersteuning, begeleidt je team en lost eventuele meningsverschillen op om een optimale werkomgeving te behouden. Je bent met name verantwoordelijk voor het uitvoeren van de jaarlijkse evaluaties van de experts van jouw cel, de ondersteuning van de directeur van de dienst en de vervanging van die laatste indien nodig.

 • Technische expertise : Op basis van jouw gedegen ervaring, draag je de pet van “senior” technische referentiepersoon voor de sectoren en producten die onder de bevoegdheid van de cel AGRI vallen.  Je bent betrokken bij nationale en internationale onderhandelingen en je neemt actief deel aan overlegvergaderingen met diverse stakeholders, met inbegrip van de Europese Commissie, andere internationale instanties (EFSA, CODEX,...) en nationale instanties (FOD’s, Gewesten), alsook met de andere diensten van het FAVV.

 • Uitwerking van het Risicobeleid & Risicoanalyses: Je draagt actief bij tot de uitwerking, opvolging en het updaten van de analyse- en controleprogramma’s bij operatoren van de voedselketen die actief zijn in de AGRI-sector. Bovendien verstrek je adviezen en voer je risicoanalyses (contaminanten,...) uit in verband met de producten waarvoor jouw cel verantwoordelijk is om de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten zo goed mogelijk te beschermen.

 • Opstellen van wetgeving: Je speelt een actieve rol bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving (voornamelijk Verordeningen) binnen de domeinen die onder de bevoegdheid van de cel AGRI vallen.  Je neemt ook deel aan het opstellen van nationale wetgeving voor operationele doeleinden.

 • Tools ter beschikking stellen: Je evalueert en herziet periodiek de “Sectorgidsen voor Autocontrole” die bestemd zijn voor de operatoren in de AGRI-sector. Bovendien ontwikkel je tools en technische documenten (communicaties, adviezen, omzendbrieven,...) die voor deze operatoren bestemd zijn.

 

Is dit een functie voor jou?  Zeker! Als je streeft naar:

 • De kans om te werken in een team van experts die zich inzetten voor de veiligheid van de voedselketen ;

 • De mogelijkheid om het beleid en de wetgeving op hoog niveau mee vorm te geven ;

 • Een verrijkende internationale ervaring met tal van stakeholders ;

 • Een rechtstreekse invloed op de voedselveiligheid en de bescherming van de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten ;

 • Een dynamische werkomgeving waar je zal worden aangemoedigd om jouw expertise te ontwikkelen.

 

Ben je er klaar voor om deze uitdaging samen met ons aan te gaan? Solliciteer  dan vandaag nog. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 openstaande plaats bij de sectoriële directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-Generaal Controlebeleid (DGCB) vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora, met name de vertegenwoordiging van België in de WOAH (Vroegere OIE, Wereldierengezondheidsorganisatie), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van de Europese Commissie, verschillende groepen van de Europese Raad en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Ze draagt ook bij tot de internationale uitstraling van België en van het FAVV.

Het DGCB is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma (MANCP) op basis van een risicobeoordeling. Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2017/625. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties en houdt ze zich bezig met de verwezenlijking van de administratieve vereenvoudiging.

De voornaamste missie van het FAVV is te zorgen voor de veiligheid van de voedselketen. Dit omvat de uitvoering van de controles op levensmiddelen en grondstoffen die in de samenstelling van deze levensmiddelen voorkomen en dit in alle stadia van de voedselketen, en meer in het bijzonder tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en overeenkomstige grondstoffen, evenals op de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgeoefend.

Om zijn verschillende missies uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Belgische en Europese regelgeving: Je hebt een zeer goede kennis van de regelgeving in de domeinen waarop deze functie betrekking heeft (bestrijdingsmiddelen, bemestingsproducten, diervoeder en bijproducten van dierlijke oorsprong).
 • Risicoanalyse: Je hebt een goede kennis van de algemene principes van risicoanalyse en bent in staat deze toe te passen op de gebieden waarop deze functie betrekking heeft (bestrijdingsmiddelen, bemestingsproducten, diervoeder en bijproducten van dierlijke oorsprong).
 • Mondelinge communicatie: Je drukt je duidelijk en gestructureerd uit en bent in staat je communicatiestijl aan te passen aan je gesprekspartner zodat boodschappen duidelijk worden begrepen.
 • Schriftelijke communicatie: Je bent in staat om professionele nota's en presentaties te schrijven die voldoen aan de spellings- en grammaticaregels.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties "Medewerkers ontwikkelen", "Belgische en Europese regelgeving", "Risicoanalyse", "Mondelinge communicatie" en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie "Medewerkers ontwikkelen" en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met teammanagement.
 • Je bent op de hoogte van de wetgevings- en besluitvormingsprocessen in de Europese en Belgische institutionele context.
 • De werkomgeving is volledig tweetalig, dus een actieve kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Kennis van het Engels is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een wetenschappelijk masterdiploma of bent al benoemd op niveau A in een federale overheidsdienst.
 • Je hebt 6 jaar ervaring op het vlak van bestrijdingsmiddelen, bemestingsproducten, diervoeder en bijproducten van dierlijke oorsprong
 • Je hebt een goede kennis van de Belgische en Europese regelgeving in het domein en bent vertrouwd met het risicoanalyseproces.
 • Een goede kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (bv. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, Biotechnologie
 • Burgerlijk ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Materiaalkunde of Biomedische wetenschappen
 • Industrieel ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Agronomie
 • Biomedische wetenschappen

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1 of A2, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3 - Adviseur. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je hebt ten minste 6 jaar relevante werkervaring op ten minste 3 van de volgende 4 gebieden

 • Bestrijdingsmiddelen
 • Bemestingsproducten
 • Diervoeder (Feed)
 • Bijproducten van dierlijke oorsprong

Waarbij je voornaamste taak bestaat uit het meewerken aan de ontwikkeling van fytosanitairebeleiden, inclusief overleg met interne en externe partijen.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal (NA32 - NA33).

 

Voor deze selectie is artikel 9/1 van het Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt van toepassing. De geslaagde kandidaat die beschikt over een beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie en is identiek aan de ervaring die vereist is als deelnemingsvoorwaarde (zie "Deelnemingsvoorwaarden"), bekomt één van de volgende weddeschalen:

 • NA32 voor 6 tot 9 jaar beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie
 • NA33 voor 9 jaar of meer beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie

Loon

Minimum aanvangswedde (rekening houdend met 6 jaar beroepservaring die bijzonder nuttig is voor de functie ): € 75.230,24  (bruto jaarsalaris binnen de weddeschaal NA32, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • tussenkomst kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een assessment bij het FAVV (Kruidtuinlaan, 55 - 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een analyse- en presentatieoefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De analyse-en presentatieoefening wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal tussen midden-december 2023 en eind januari 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van het FAVV die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 27 november 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Jean-François Heymans
  Directeur-generaal DG Controlebeleid
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.86.42
 • Michaël Colson
  Directeur directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.85.89

Over de procedure

 • Jan Waelbers
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.44

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa