Medewerker aankoop of materieelbeheer (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG23505

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1140 Evere

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Afhankelijk van je voorkeuren zijn er twee mogelijke functies met een verschillend accent.  

Optie 1 

Ben je administratief sterk in het verwerken en beheren van facturen en contracten? Wens je graag in het grootste ministerie van het land te werken? Werk je nauwkeurig? Lees dan zeker verder!

Jouw missie: het algemeen beheer van de contracten en toezien op de correcte contractuele en financiële opvolgingervan.

Dit houdt volgende taken in:

 • Beheren en opvolgen van de behoeftes van de klant en omzetten naar bestellingen bij de firma’s op basis van degeldende contracten
 • Zorgen dat de afspraken gemaakt door de aankoopdienst tussen Defensie en de leverancier worden nageleefd
 • Opvolgen van de openstaande bestellingen en de bijhorende leverings- en uitvoeringstermijnen
 • Beheer van de facturen via het ERP-systeem van Defensie
 • Opmaak van de budgettaire herzieningen binnen de voorziene termijnen
 • Eerste contact met de firma’s bij administratieve vragen.
 • Het dagelijks mailverkeer van nabij opvolgen.
 • Bijwonen van vergaderingen die handelen over de contracten in beheer

Optie 2

Jouw functie bestaat eruit jouw materieelbeheerders te begeleiden in hun dagdagelijkse taken
voor één van devolgende categorieën: voertuigen, wapens, multimediamateriaal, gereedschappen, vliegtuigen, schepen enmarinemateriaal, …  Dit zowel op het vlak van technische prestaties als op het gebied van onderhoud, aanvulling of kostenbeheersing.

Je bent medeverantwoordelijk voor:

 • Het opstellen en monitoren van de jaarlijkse budgetten
 • Het opstellen van aankoopaanvragen
 • De evaluatie van het technische deel van de ontvangen offertes
 • Het beheer van het materiaal
 • Het opvolgen van technische, logistieke en militaire ontwikkelingen
 • Het uit omloop nemen van materiaal aan het einde van de levenscyclus.
 • Je helpt de materieelbeheerder met het uitbouwen en onderhouden van hun contacten met inkopers tijdens de voorbereiding van overheidsopdrachten, de financiële diensten, de diensten voor het formuleren van de noden in hetkader van operationeel materiaal en externe firma’s om de markt- en technische ontwikkelingen op te volgen.
 • Je geeft technische en logistieke ondersteuning aan gebruikers: projecten, verbetervoorstellen voor processen,coördinatie en coaching.

Voor de uitvoering van jouw taken kun je aan de ene kant rekenen op procedures en gedetailleerde aanwijzingen en aan de andere kant kun je inlichtingen vragen aan jouw ervaren collega’s en aan de verantwoordelijke van jouw team.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Bekijk deze video om een beter beeld te krijgen over de werkomgeving!

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 20 plaatsen binnen het Ministerie van Defensie bij de Algemene Directie Material Resources (DGMR).

 • waarvan verschillende binnen de Algemene Directie Material Resources (DGMR) te Evere
 • waarvan verschillende binnen de Divisie Overheidsopdrachten te Evere
 • waarvan verschillende binnen de Divisie Systems (MRSys) en de Divisie Communicatie en Informatie Systemen (CIS) en infrastructuur te Evere (Eversestraat 1, 1140 Evere). 

De Algemene Directie Material Resources (DGMR) is verantwoordelijk de aansturing en ondersteuning van de verschillende divisies onder andere in het kader van communicaties, milieu aspecten, kwaliteitsbeheer, risicomanagement en budgettaire opvolging. 

Binnen DGMR staat de Divisie Systems (MRSys) in voor het beheer van alle vliegend, rijdend, varend enondersteunend materieel (kledij, brandstoffen, gereedschappen, medisch materieel, …) dat in gebruik is binnen Defensie.

Binnen DGMR staat de Divisie CIS en infrastructuur (MR C&I) in voor het beheer van alle ICT middelen (radio's, PC, applicaties, satellieten, ...), netwerken, infrastructuur (incl. inrichting gebouwen, technieken, meubilair, ...) en onderhoudscontracten van alle militaire domeinen en infrastructuur. 

De Divisie Overheidsopdrachten (MRMP) is verantwoordelijk voor de praktische en administratieve uitvoering van overheidsopdrachten, in nauwe samenwerking met de beheerders van materieel, diensten en budgetten. In deze context behandelt het alle juridische en contractuele aspecten met betrekking tot de voorbereiding en sluiting van contracten, de uitvoering ervan en de kwaliteitscontroles.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. 
Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van bachelor (of gelijkwaardig).
 • Je kan zelfstandig en resultaatgericht werken. 
 • Je bent een echte teamplayer met een klantgerichte houding. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School te Brussel. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

 

Deze functies zijn vacant op meerdere locaties. Je moet je keuze van standplaats(en) aanduiden in je online account. Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op het moment van het aanvaarden van de jobaanbieding een definitieve keuze maken over je voorkeur van standplaats(en).

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Afhankelijk van je voorkeuren zijn er twee mogelijke functies met een verschillend accent.  

Optie 1 

Ben je administratief sterk in het verwerken en beheren van facturen en contracten? Wens je graag in het grootste ministerie van het land te werken? Werk je nauwkeurig? Lees dan zeker verder!

Jouw missie: het algemeen beheer van de contracten en toezien op de correcte contractuele en financiële opvolgingervan.

Dit houdt volgende taken in:

 • Beheren en opvolgen van de behoeftes van de klant en omzetten naar bestellingen bij de firma’s op basis van degeldende contracten
 • Zorgen dat de afspraken gemaakt door de aankoopdienst tussen Defensie en de leverancier worden nageleefd
 • Opvolgen van de openstaande bestellingen en de bijhorende leverings- en uitvoeringstermijnen
 • Beheer van de facturen via het ERP-systeem van Defensie
 • Opmaak van de budgettaire herzieningen binnen de voorziene termijnen
 • Eerste contact met de firma’s bij administratieve vragen.
 • Het dagelijks mailverkeer van nabij opvolgen.
 • Bijwonen van vergaderingen die handelen over de contracten in beheer

Optie 2

Jouw functie bestaat eruit jouw materieelbeheerders te begeleiden in hun dagdagelijkse taken
voor één van devolgende categorieën: voertuigen, wapens, multimediamateriaal, gereedschappen, vliegtuigen, schepen enmarinemateriaal, …  Dit zowel op het vlak van technische prestaties als op het gebied van onderhoud, aanvulling of kostenbeheersing.

Je bent medeverantwoordelijk voor:

 • Het opstellen en monitoren van de jaarlijkse budgetten
 • Het opstellen van aankoopaanvragen
 • De evaluatie van het technische deel van de ontvangen offertes
 • Het beheer van het materiaal
 • Het opvolgen van technische, logistieke en militaire ontwikkelingen
 • Het uit omloop nemen van materiaal aan het einde van de levenscyclus.
 • Je helpt de materieelbeheerder met het uitbouwen en onderhouden van hun contacten met inkopers tijdens de voorbereiding van overheidsopdrachten, de financiële diensten, de diensten voor het formuleren van de noden in hetkader van operationeel materiaal en externe firma’s om de markt- en technische ontwikkelingen op te volgen.
 • Je geeft technische en logistieke ondersteuning aan gebruikers: projecten, verbetervoorstellen voor processen,coördinatie en coaching.

Voor de uitvoering van jouw taken kun je aan de ene kant rekenen op procedures en gedetailleerde aanwijzingen en aan de andere kant kun je inlichtingen vragen aan jouw ervaren collega’s en aan de verantwoordelijke van jouw team.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Bekijk deze video om een beter beeld te krijgen over de werkomgeving!

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 20 plaatsen binnen het Ministerie van Defensie bij de Algemene Directie Material Resources (DGMR).

 • waarvan verschillende binnen de Algemene Directie Material Resources (DGMR) te Evere
 • waarvan verschillende binnen de Divisie Overheidsopdrachten te Evere
 • waarvan verschillende binnen de Divisie Systems (MRSys) en de Divisie Communicatie en Informatie Systemen (CIS) en infrastructuur te Evere (Eversestraat 1, 1140 Evere). 

De Algemene Directie Material Resources (DGMR) is verantwoordelijk de aansturing en ondersteuning van de verschillende divisies onder andere in het kader van communicaties, milieu aspecten, kwaliteitsbeheer, risicomanagement en budgettaire opvolging. 

Binnen DGMR staat de Divisie Systems (MRSys) in voor het beheer van alle vliegend, rijdend, varend enondersteunend materieel (kledij, brandstoffen, gereedschappen, medisch materieel, …) dat in gebruik is binnen Defensie.

Binnen DGMR staat de Divisie CIS en infrastructuur (MR C&I) in voor het beheer van alle ICT middelen (radio's, PC, applicaties, satellieten, ...), netwerken, infrastructuur (incl. inrichting gebouwen, technieken, meubilair, ...) en onderhoudscontracten van alle militaire domeinen en infrastructuur. 

De Divisie Overheidsopdrachten (MRMP) is verantwoordelijk voor de praktische en administratieve uitvoering van overheidsopdrachten, in nauwe samenwerking met de beheerders van materieel, diensten en budgetten. In deze context behandelt het alle juridische en contractuele aspecten met betrekking tot de voorbereiding en sluiting van contracten, de uitvoering ervan en de kwaliteitscontroles.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. 
Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt. 
 • Je hebt een basiskennis van de standaard Microsoft Office-programma’s (Word, Excel en Outlook).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van bachelor (of gelijkwaardig).
 • Je kan zelfstandig en resultaatgericht werken. 
 • Je bent een echte teamplayer met een klantgerichte houding. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de dag van je inschrijving:

Je beschikt over een bachelordiploma op de dag van je inschrijving:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op de dag van je inschrijving en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient dan ook een graad administratief/technisch deskundige en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad administratief/technisch deskundige waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet! Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij op de dag van je inschrijving in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je op de dag van je inschrijving niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement
  • een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek)
  • 2 extra verlofdagen op 15 november (Koningsdag) en 15 april (verjaardag van de Koning)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de Koninklijke Militaire School te Brussel. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

 

Deze functies zijn vacant op meerdere locaties. Je moet je keuze van standplaats(en) aanduiden in je online account. Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op het moment van het aanvaarden van de jobaanbieding een definitieve keuze maken over je voorkeur van standplaats(en).

Opgelet:

 • Onmiddellijk na je sollicitatie, kan je een testmoment kiezen via je online account, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden zijn goedgekeurd. Schrijf je binnen de 15 dagen na je sollicitatie in voor een testmoment. Je wacht best niet om je in te schrijven voor de test. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de test, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.

 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en toegevoegde certificaten in jouw online account op dag van je inschrijving.

 

Als je niet voldoet aan deze deelnemingsvoorwaarden, word je uitgesloten voor de selectieprocedure. Als je al een datum voor een test gekozen hebt, wordt deze geannuleerd en kan je je niet meer inschrijven voor het testmoment.  

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je beoordeeld wordt als ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’.

Als je niet geschikt bevonden wordt voor deze test, ben je niet geslaagd voor de selectieprocedure en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende selectieprocedure van medewerker aankoop of materieelbeheer voor het Ministerie van Defensie.

Deze proef wordt wekelijks georganiseerd. Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na je inschrijving op de selectie zelf online inschrijven voor de proef, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden goedgekeurd zijn. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De geschikte en zeer geschikte kandidaten worden opgenomen in de lijst van geslaagden.  

De geschikte en zeer geschikte kandidaten krijgen op korte termijn een jobaanbieding. Je hebt dan acht dagen om de jobaanbieding te aanvaarden. De zeer geschikte kandidaten krijgen voorrang.

Als je een jobaanbieding twee keer weigert, niet reageert op een jobaanbieding of weigert deel te nemen aan de bijkomende proef (zie hieronder), word je definitief van de lijst van geslaagden geschrapt en kan je geen jobaanbiedingen meer ontvangen.

In het geval dat er meer laureaten met gelijke beoordeling (geschikt of zeer geschikt) geïnteresseerd zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt er een bijkomende proef (bestaande uit een interview) georganiseerd op basis van een functiebeschrijving. Na deze bijkomende proef worden de laureaten gerangschikt. 

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Personen met een handicap die laureaat zijn hebben voorrang binnen hun groep “Zeer Geschikt” of binnen hun groep “Geschikt”. Je hebt alleen voorrang op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de laureaten met voorrang te consulteren om in dienst te treden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Je kan solliciteren tot en met 11/12/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de dag van je inschrijving in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens
 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David