HR Project Manager (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Selectiecode

ANG23511

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je een passie voor human resources en personeelsmanagement? Wil je bouwen aan een aangename werkomgeving waar iedereen zich gemotiveerd voelt op het werk, zich kan opladen en constructieve werkrelaties kan opbouwen? Dan ben jij de collega die we zoeken in onze cel Personeels- en Organisatieontwikkeling.

Als HR Project Manager werk je in een multidisciplinair team mee aan een gezond en efficiënt personeelsbeheer binnen de organisatie. Je streeft naar een gezonde organisatiecultuur met een positieve groepsdynamiek en je ontwikkelt onder meer een doeltreffend welzijnsbeleid zodat iedereen zich goed voelt op het werk.

Voorbeelden van taken in deze rol: 

 • gegevens verzamelen binnen de organisatie over onder andere motivatie, competenties, cohesie;
 • bijdragen aan een modern beleid rond ziekteverzuim, waarbij je het huidige ziekteverzuim in de organisatie analyseert met het oog op het verkrijgen van meer inzicht in de onderliggende factoren, en waarbij je de voortgang van dit project bewaakt;
 • deelnemen aan de ontwikkeling van een leiderschapstraject (onder andere conflictbeheer, afwezigheden, stress, operationeel plan);
 • actief bijdragen aan een cultuurverandering op basis van de kernwaarden van het agentschap en het engagement van alle personeelsleden vergroten om hier ook aan bij te dragen;
 • deelnemen aan het integratietraject van nieuwe medewerkers (eerste onthaal, de onthaalbrochure up-to-date houden, deelnemen aan en organiseren van infosessies). 
 • analyses uitvoeren (statistiek);
 • bestaande methoden/processen en hun toepassing analyseren;
 • nota's schrijven op basis van gegevens;
 • specifieke vragen analyseren.

Je zorgt voor een goed kennisbeheer, volgt de relevante HR-gebieden op (onder andere motivatie, competentiebeheer, organisatiecultuur, welzijn) en verspreidt nuttige informatie onder collega's om de deskundigheid van de afdeling en de organisatie te vergroten. In het kader hiervan:

 • neem je deel aan opleidingen, netwerkbijeenkomsten, symposia ... over relevante thema's,
 • lees je de wetenschappelijke literatuur,
 • geef of organiseer je opleidingen met als doel de nodige kennis door te geven,
 • identificeer je goede praktijken zoals 'jobcrafting' en 'teamcrafting' en help je mee deze kennis binnen de organisatie te verspreiden,
 • informeer je je directe collega's over bestaande trends in deze kennisgebieden.

Je werkt mee aan de ontwikkeling en uitvoering van verbeteringen van bestaande procedures, modellen, methoden en instrumenten binnen de relevante HR-gebieden om ervoor te zorgen dat het HR-proces of -project in kwestie functioneel is of optimaal wordt uitgerold. In het kader hiervan:

 • doe je voorstellen voor verbeteracties die je plant en uitrolt ter verbetering van de tevredenheid, de motivatie en het welzijn;
 • herken je de sterke punten van de bestaande organisatiecultuur en help je deze te versterken;
 • versterk je actief de communicatie en informele netwerken binnen de organisatie met het oog op de ondersteuning van interpersoonlijke relaties, met name in het kader van telewerk.

Je bent een belangrijk aanspreekpunt. Je adviseert en informeert interne klanten over relevante HR-domeinen met als doel hen te helpen een doordachte personeelsplanning, een efficiënt competentiemanagementsysteem en een constructieve en gezonde organisatiecultuur te implementeren. Hiervoor:

 • onderhoud je contacten met klanten terwijl je op zoek gaat naar de antwoorden voor hun noden;
 • organiseer en leid je workshops en interactieve bijeenkomsten naar aanleiding van interne klantbehoeften, zoals workshops die worden georganiseerd na een tevredenheidsonderzoek met als doel de aandachtspunten te analyseren en vervolgens een actieplan op te stellen;
 • antwoord je per mail, telefoon ... op vragen;
 • informeer, adviseer en coach je medewerkers door bv. loopbaangesprekken of reïntegratiegesprekken aan te bieden;
 • begeleid je medewerkers, afdelingshoofden en leden van het management met specifieke behoeften aan coaching, opleiding, enz. naar de juiste contactpersoon of organisatie, zodat de betrokkenen een bevredigend antwoord krijgen;
 • adviseer je en coach je de afdelingshoofden in het leidinggeven aan medewerkers en teams, over de werkorganisatie, de groepsdynamiek en het welzijn;
 • geef je advies aan het management over strategische en operationele doelstellingen die een impact hebben op de organisatie van het werk, de werkomgeving, de inhoud van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de interpersoonlijke relaties;
 • ondersteun je interne klanten en informeer je hen met betrekking tot diverse HR-processen (evaluatiecycli, integratie van nieuwe medewerkers, nieuwe werkinstrumenten, opleidingsaanvragen ...);
 • ben je het hoofd van de jury bij selectiegesprekken wanneer dit nodig is ter ondersteuning van het team dat instaat voor rekrutering en selectie.

 

Wij zijn op zoek naar een collega die één of meerdere van deze rollen op zich wil nemen. Samen met jou bepalen we welke het beste bij jou past of passen en hoe deze eventueel gecombineerd kunnen worden. Daarbij houden we rekening met je interesses, talenten en vaardigheden en stemmen we die af op de noden van de organisatie.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één vacature binnn de cel Personeels- en Organisatieontwikkeling van de afdeling Personeel en Organisatie van het FAGG (Galileelaan 5 1210 BRUSSEL). Deze afdeling biedt ondersteuning aan alle diensten van het FAGG.

De cel Personeels- en Organisatieontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling van vaardigheden, motivatie, informatie en organisatie door te focussen op opleiding en coaching en positieve motivatie. Ze voert personeels- en organisatieprojecten uit om werknemers en teams te helpen hun welzijn op het werk en bijgevolg hun efficiëntie te verhogen. De cel bestaat uit drie grote blokken:

-         Kennisbeleid (bv. organisatie van opleidingen, kennisoverdracht, peter/meter-schap, ...)

-         Evaluatiebeleid (bv. infosessie rond het evaluatiesysteem, feedbackcultuur, ...)

-         Beleid cultuur en welzijn (bv. projecten rond diversiteit, re-integratie, begeleiding van teams, ...)

 

 

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België. Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG ontwikkelt een nieuwe werkcultuur die is gebaseerd op de NWOW (New Way Of Working) waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, samen met het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een specifiek diploma van master in de psychologie of sociaal werk (of gelijkwaardig) zonder benodigde ervaring OF je combineert minstens 1 jaar ervaring in HR met een algemeen masterdiploma.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af bij het FAGG.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week;
  • mogelijkheid tot telewerk;
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar;
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie;
  • voordelige hospitalisatieverzekering;
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen;
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie;
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work;
  • allerlei sociale voordelen;
  • beschikken over een laptop;
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je een passie voor human resources en personeelsmanagement? Wil je bouwen aan een aangename werkomgeving waar iedereen zich gemotiveerd voelt op het werk, zich kan opladen en constructieve werkrelaties kan opbouwen? Dan ben jij de collega die we zoeken in onze cel Personeels- en Organisatieontwikkeling.

Als HR Project Manager werk je in een multidisciplinair team mee aan een gezond en efficiënt personeelsbeheer binnen de organisatie. Je streeft naar een gezonde organisatiecultuur met een positieve groepsdynamiek en je ontwikkelt onder meer een doeltreffend welzijnsbeleid zodat iedereen zich goed voelt op het werk.

Voorbeelden van taken in deze rol: 

 • gegevens verzamelen binnen de organisatie over onder andere motivatie, competenties, cohesie;
 • bijdragen aan een modern beleid rond ziekteverzuim, waarbij je het huidige ziekteverzuim in de organisatie analyseert met het oog op het verkrijgen van meer inzicht in de onderliggende factoren, en waarbij je de voortgang van dit project bewaakt;
 • deelnemen aan de ontwikkeling van een leiderschapstraject (onder andere conflictbeheer, afwezigheden, stress, operationeel plan);
 • actief bijdragen aan een cultuurverandering op basis van de kernwaarden van het agentschap en het engagement van alle personeelsleden vergroten om hier ook aan bij te dragen;
 • deelnemen aan het integratietraject van nieuwe medewerkers (eerste onthaal, de onthaalbrochure up-to-date houden, deelnemen aan en organiseren van infosessies). 
 • analyses uitvoeren (statistiek);
 • bestaande methoden/processen en hun toepassing analyseren;
 • nota's schrijven op basis van gegevens;
 • specifieke vragen analyseren.

Je zorgt voor een goed kennisbeheer, volgt de relevante HR-gebieden op (onder andere motivatie, competentiebeheer, organisatiecultuur, welzijn) en verspreidt nuttige informatie onder collega's om de deskundigheid van de afdeling en de organisatie te vergroten. In het kader hiervan:

 • neem je deel aan opleidingen, netwerkbijeenkomsten, symposia ... over relevante thema's,
 • lees je de wetenschappelijke literatuur,
 • geef of organiseer je opleidingen met als doel de nodige kennis door te geven,
 • identificeer je goede praktijken zoals 'jobcrafting' en 'teamcrafting' en help je mee deze kennis binnen de organisatie te verspreiden,
 • informeer je je directe collega's over bestaande trends in deze kennisgebieden.

Je werkt mee aan de ontwikkeling en uitvoering van verbeteringen van bestaande procedures, modellen, methoden en instrumenten binnen de relevante HR-gebieden om ervoor te zorgen dat het HR-proces of -project in kwestie functioneel is of optimaal wordt uitgerold. In het kader hiervan:

 • doe je voorstellen voor verbeteracties die je plant en uitrolt ter verbetering van de tevredenheid, de motivatie en het welzijn;
 • herken je de sterke punten van de bestaande organisatiecultuur en help je deze te versterken;
 • versterk je actief de communicatie en informele netwerken binnen de organisatie met het oog op de ondersteuning van interpersoonlijke relaties, met name in het kader van telewerk.

Je bent een belangrijk aanspreekpunt. Je adviseert en informeert interne klanten over relevante HR-domeinen met als doel hen te helpen een doordachte personeelsplanning, een efficiënt competentiemanagementsysteem en een constructieve en gezonde organisatiecultuur te implementeren. Hiervoor:

 • onderhoud je contacten met klanten terwijl je op zoek gaat naar de antwoorden voor hun noden;
 • organiseer en leid je workshops en interactieve bijeenkomsten naar aanleiding van interne klantbehoeften, zoals workshops die worden georganiseerd na een tevredenheidsonderzoek met als doel de aandachtspunten te analyseren en vervolgens een actieplan op te stellen;
 • antwoord je per mail, telefoon ... op vragen;
 • informeer, adviseer en coach je medewerkers door bv. loopbaangesprekken of reïntegratiegesprekken aan te bieden;
 • begeleid je medewerkers, afdelingshoofden en leden van het management met specifieke behoeften aan coaching, opleiding, enz. naar de juiste contactpersoon of organisatie, zodat de betrokkenen een bevredigend antwoord krijgen;
 • adviseer je en coach je de afdelingshoofden in het leidinggeven aan medewerkers en teams, over de werkorganisatie, de groepsdynamiek en het welzijn;
 • geef je advies aan het management over strategische en operationele doelstellingen die een impact hebben op de organisatie van het werk, de werkomgeving, de inhoud van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de interpersoonlijke relaties;
 • ondersteun je interne klanten en informeer je hen met betrekking tot diverse HR-processen (evaluatiecycli, integratie van nieuwe medewerkers, nieuwe werkinstrumenten, opleidingsaanvragen ...);
 • ben je het hoofd van de jury bij selectiegesprekken wanneer dit nodig is ter ondersteuning van het team dat instaat voor rekrutering en selectie.

 

Wij zijn op zoek naar een collega die één of meerdere van deze rollen op zich wil nemen. Samen met jou bepalen we welke het beste bij jou past of passen en hoe deze eventueel gecombineerd kunnen worden. Daarbij houden we rekening met je interesses, talenten en vaardigheden en stemmen we die af op de noden van de organisatie.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één vacature binnn de cel Personeels- en Organisatieontwikkeling van de afdeling Personeel en Organisatie van het FAGG (Galileelaan 5 1210 BRUSSEL). Deze afdeling biedt ondersteuning aan alle diensten van het FAGG.

De cel Personeels- en Organisatieontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling van vaardigheden, motivatie, informatie en organisatie door te focussen op opleiding en coaching en positieve motivatie. Ze voert personeels- en organisatieprojecten uit om werknemers en teams te helpen hun welzijn op het werk en bijgevolg hun efficiëntie te verhogen. De cel bestaat uit drie grote blokken:

-         Kennisbeleid (bv. organisatie van opleidingen, kennisoverdracht, peter/meter-schap, ...)

-         Evaluatiebeleid (bv. infosessie rond het evaluatiesysteem, feedbackcultuur, ...)

-         Beleid cultuur en welzijn (bv. projecten rond diversiteit, re-integratie, begeleiding van teams, ...)

 

 

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België. Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG ontwikkelt een nieuwe werkcultuur die is gebaseerd op de NWOW (New Way Of Working) waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, samen met het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie  in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

 

Indien de competentie "Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden" en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen. Deze wegen ook harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.
 • Je hebt een goede beheersing van de toepassingen van MS Office.
 • Je beschikt over een certificaat van Werkenvoor.be dat jou toestaat om selectiegesprekken voor te zitten, of je bent bereid om de opleiding te volgen om dit te behalen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een specifiek diploma van master in de psychologie of sociaal werk (of gelijkwaardig) zonder benodigde ervaring OF je combineert minstens 1 jaar ervaring in HR met een algemeen masterdiploma.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: je beschikt over een specifiek diploma zonder vereiste ervaring

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in een richting psychologie of sociaal werk.

 

Optie 2: je beschikt niet over het specifieke diploma in psychologie of sociaal werk uit optie 1, dan is ervaring vereist (zie verder)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (indien niet het gevraagde specifieke diploma):

Je beschikt over een relevante professionele ervaring in het domein van HR van minstens 1 jaar waarin de kandidaat ten minste 3 van de hierna beschreven taken vervulde. De kandidaat moet minimaal 1 jaar ervaring hebben voor elk van die taken:

 • begeleiding rond teamcrafting, loopbaanmanagement, …;
 • beheer van dossiers of projecten rond welzijn op het werk;
 • competentiemanagement binnen een organisatie (competentiemodel, cartografie van competenties, etc.);
 • organisatie van opleidingen;
 • processen, procedures, gebruikershandleidingen of informatiefiches opstellen;
 • helpen bij het opzetten van een kennisbeheersysteem;
 • workshops, interviews en/of interactieve bijeenkomsten leiden en/of begeleiden.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week;
  • mogelijkheid tot telewerk;
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar;
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie;
  • voordelige hospitalisatieverzekering;
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen;
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie;
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work;
  • allerlei sociale voordelen;
  • beschikken over een laptop;
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een interview af bij het FAGG.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond de periode van 12 tot en met 15 december 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u10)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de periode van 8 tot en met 16 januari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Zijn er dan nog gelijke punten tussen personen, dan krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie Adviseren voorrang. Als er voor dit gedeelte nog steeds personen met gelijke punten zijn, dan wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 27 november 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck