Technisch expert offshore energie (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG23512

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Energie en klimaat spelen zonder twijfel een prominente rol in onze samenleving. Om de realisatie van nationale en Europese doelstellingen inzake de energietransitie en hernieuwbare energie (onder meer ontwikkelingen in offshore windenergie, drijvende zonnepanelen, …) mogelijk te maken, is de Algemene Directie Energie op zoek naar versterking! 

Ben je op zoek naar een interessante job vol variatie en verantwoordelijkheid? Wil je je technisch-wetenschappelijke expertise inzetten in een maatschappelijk relevante functie en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en bevoorradingszekerheid? Lees dan snel verder. 

Sinds 2020 is er een totaal vermogen van 2261 MW offshore windenergie operationeel in het Belgisch deel van de Noordzee (aan de grens met Nederland).

In 2021 besliste de federale regering om extra capaciteit offshore windenergie te voorzien. De doelstelling is om een bijkomende productie van minimum 3,15 en maximum 3,5 GW te realiseren in de Prinses Elisabeth-zone (PEZ, aan de grens met Frankrijk). Die doelstelling laat toe om de in het regeerakkoord vooropgestelde 5,4 tot 5,8 GW aan offshore windenergie te realiseren tegen uiterlijk 2030.

De federale regering beoogt om tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten een zo groot mogelijk aandeel aan bijkomende offshore hernieuwbare elektriciteitsproductie te realiseren. Zo worden de kosten voor de ontwikkeling van de extra capaciteit aanzienlijk verlaagd door:

 • het organiseren van een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender);
 • het in de markt zetten van grotere kavels;
 • het uitvoeren van voorstudies door de Algemene Directie Energie.

Voor de afdeling Moleculen, Offshore en Vergunningen zoeken we 2 Technische experten offshore energie die zich zullen focussen op onder meer de volgende aspecten.

 • Je ontwikkelt een expertise over technische aspecten inzake offshore hernieuwbare energie en wordt één van de aanspreekpunten binnen het offshore team ten aanzien van kabinetten, andere overheidsinstanties zoals milieu-autoriteiten, de regulator en de netbeheerder, marktdeelnemers, enz..
 • Je behandelt vergunningaanvragen waaronder domeinconcessies en zeekabels.
 • Je volgt interne en externe studies op en coördineert aanbestedingen over onder meer offshore-technologie en -infrastructuren.
 • Je volgt de wereldwijde technologische ontwikkeling op in de offshore hernieuwbare energiesector (windenergie, golfslagenergie, drijvende zonnepanelen, ontmanteling, repowering, …).
 • Je volgt innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op, onder meer in het kader van het Energietransitiefonds.
 • Je volgt de bestaande en in ontwikkeling zijnde infrastructuurprojecten op (bouw, exploitatie, ontmanteling, …).
 • Je volgt samen met de economische experten van de cel de economische marktdossiers op met focus op technologische aspecten.
 • Je werkt mee aan de nationale en internationale infrastructuurprojecten (uitbreiding van de windmolenzones, interconnecties met derde landen,...).
 • Je volgt de ontwikkeling van het nationale en internationale offshore elektriciteits- en gasvervoersnetten (en direct verbonden onshore projecten).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de cel Offshore van de Algemene Directie Energie, bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

De Algemene Directie Energie bundelt hun technische deskundigheid om de belangrijke ontwikkelingen in de energiesector te identificeren, te analyseren en daarop te anticiperen. Het Belgische energiebeleid, dat in lijn ligt met de Europese energiedoelstellingen, heeft immers een aanzienlijke impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijzenevolutiesconcurrentie) en het milieu (opwarming van de aardeCO2 -emissieskernenergie). De Algemene Directie Energie heeft tot taak de krachtlijnen van het federale beleid uit te stippelen in overeenstemming met de besluiten van de regering, ons land op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen en de wetgeving die binnen deze instellingen wordt toegepast, uit te voeren.

De transversale offshore cel valt onder de dienst Moleculen, Offshore en Vergunningen van de Algemene Directie Energie. De cel offshore is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van energieprojecten in het Belgische deel van de Noordzee en het geassocieerd kader en de ondersteuning van internationale offshore energieprojecten

De dienst Moleculen, Offshore en Vergunningen heeft ook als opdracht de gassector (aardgaswaterstof en derivaten) op te volgen. Dit omvat zowel het waarborgen van de bevoorradingszekerheid en het realiseren van de energietransitievoor deze sector. Verder voeren zij hoog toezicht uit op de installaties voor het vervoer van energetische producten via pijpleidingen. Tenslotte beheren zij eveneens de vergunningsprocessen en wetgeving voor de bouw en de uitbating van elektriciteits- en gasinfrastructuur onshore en offshore, zowel voor productie als vervoer.

De FOD Economie heeft zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur 
 • Je hebt een masterdiploma biologie, chemie, fysica, biochemie, biotechnologie of landbouwkunde en je beschikt over minstens één jaar relevante professionele ervaring binnen de energiesector
 • Je hebt inzicht en interesse in de werking van de energiesector
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten erkennen als geldelijke anciënniteit
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Energie en klimaat spelen zonder twijfel een prominente rol in onze samenleving. Om de realisatie van nationale en Europese doelstellingen inzake de energietransitie en hernieuwbare energie (onder meer ontwikkelingen in offshore windenergie, drijvende zonnepanelen, …) mogelijk te maken, is de Algemene Directie Energie op zoek naar versterking! 

Ben je op zoek naar een interessante job vol variatie en verantwoordelijkheid? Wil je je technisch-wetenschappelijke expertise inzetten in een maatschappelijk relevante functie en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en bevoorradingszekerheid? Lees dan snel verder. 

Sinds 2020 is er een totaal vermogen van 2261 MW offshore windenergie operationeel in het Belgisch deel van de Noordzee (aan de grens met Nederland).

In 2021 besliste de federale regering om extra capaciteit offshore windenergie te voorzien. De doelstelling is om een bijkomende productie van minimum 3,15 en maximum 3,5 GW te realiseren in de Prinses Elisabeth-zone (PEZ, aan de grens met Frankrijk). Die doelstelling laat toe om de in het regeerakkoord vooropgestelde 5,4 tot 5,8 GW aan offshore windenergie te realiseren tegen uiterlijk 2030.

De federale regering beoogt om tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten een zo groot mogelijk aandeel aan bijkomende offshore hernieuwbare elektriciteitsproductie te realiseren. Zo worden de kosten voor de ontwikkeling van de extra capaciteit aanzienlijk verlaagd door:

 • het organiseren van een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender);
 • het in de markt zetten van grotere kavels;
 • het uitvoeren van voorstudies door de Algemene Directie Energie.

Voor de afdeling Moleculen, Offshore en Vergunningen zoeken we 2 Technische experten offshore energie die zich zullen focussen op onder meer de volgende aspecten.

 • Je ontwikkelt een expertise over technische aspecten inzake offshore hernieuwbare energie en wordt één van de aanspreekpunten binnen het offshore team ten aanzien van kabinetten, andere overheidsinstanties zoals milieu-autoriteiten, de regulator en de netbeheerder, marktdeelnemers, enz..
 • Je behandelt vergunningaanvragen waaronder domeinconcessies en zeekabels.
 • Je volgt interne en externe studies op en coördineert aanbestedingen over onder meer offshore-technologie en -infrastructuren.
 • Je volgt de wereldwijde technologische ontwikkeling op in de offshore hernieuwbare energiesector (windenergie, golfslagenergie, drijvende zonnepanelen, ontmanteling, repowering, …).
 • Je volgt innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op, onder meer in het kader van het Energietransitiefonds.
 • Je volgt de bestaande en in ontwikkeling zijnde infrastructuurprojecten op (bouw, exploitatie, ontmanteling, …).
 • Je volgt samen met de economische experten van de cel de economische marktdossiers op met focus op technologische aspecten.
 • Je werkt mee aan de nationale en internationale infrastructuurprojecten (uitbreiding van de windmolenzones, interconnecties met derde landen,...).
 • Je volgt de ontwikkeling van het nationale en internationale offshore elektriciteits- en gasvervoersnetten (en direct verbonden onshore projecten).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij de cel Offshore van de Algemene Directie Energie, bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

De Algemene Directie Energie bundelt hun technische deskundigheid om de belangrijke ontwikkelingen in de energiesector te identificeren, te analyseren en daarop te anticiperen. Het Belgische energiebeleid, dat in lijn ligt met de Europese energiedoelstellingen, heeft immers een aanzienlijke impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijzenevolutiesconcurrentie) en het milieu (opwarming van de aardeCO2 -emissieskernenergie). De Algemene Directie Energie heeft tot taak de krachtlijnen van het federale beleid uit te stippelen in overeenstemming met de besluiten van de regering, ons land op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen en de wetgeving die binnen deze instellingen wordt toegepast, uit te voeren.

De transversale offshore cel valt onder de dienst Moleculen, Offshore en Vergunningen van de Algemene Directie Energie. De cel offshore is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van energieprojecten in het Belgische deel van de Noordzee en het geassocieerd kader en de ondersteuning van internationale offshore energieprojecten

De dienst Moleculen, Offshore en Vergunningen heeft ook als opdracht de gassector (aardgaswaterstof en derivaten) op te volgen. Dit omvat zowel het waarborgen van de bevoorradingszekerheid en het realiseren van de energietransitievoor deze sector. Verder voeren zij hoog toezicht uit op de installaties voor het vervoer van energetische producten via pijpleidingen. Tenslotte beheren zij eveneens de vergunningsprocessen en wetgeving voor de bouw en de uitbating van elektriciteits- en gasinfrastructuur onshore en offshore, zowel voor productie als vervoer.

De FOD Economie heeft zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden: 
  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en samen te brengen in een coherente samenvatting.
  • Je schrijft duidelijk en zonder fouten.
  • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering.
 • Je hebt inzicht in de werking van de energiesector: 
  • Je hebt een goed zicht op de relevante actoren en hun respectievelijke rollen in de energiesector.
  • Je hebt kennis van relevante technologieën.
  • Je hebt kennis van het technologiebeleid of energiebeleid op nationaal en internationaal niveau (incl. sociale, milieu- economische of financiële impact).

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties 'in team werken', 'servicegericht handelen', 'inzicht in de werking van de energiesector' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van Engels en het Frans vormen een pluspunt, aangezien je in een tweetalige en internationale omgeving terecht komt.
 • Kennis van de offshore energiesector.
 • Affiniteit met juridische teksten is een pluspunt voor de functie, aangezien je hiervan gebruik zal maken bij het opstellen van de dossiers.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur 
 • Je hebt een masterdiploma biologie, chemie, fysica, biochemie, biotechnologie of landbouwkunde en je beschikt over minstens één jaar relevante professionele ervaring binnen de energiesector
 • Je hebt inzicht en interesse in de werking van de energiesector
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1 – ZONDER ERVARING

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (bv. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:​​​

 •       Industrieel ingenieur (alle opties)
 •       Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 •       Bio-ingenieur.

OPTIE 2 – MET ERVARING

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 •        Biologie
 •        Chemie
 •        Biotechnologie
 •        Landbouwkunde
 •        Biochemie
 •        Natuurkunde (fysica).

Met een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar binnen de energiesector, met focus op technische aspectenverdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

  • opstarten en leiden van werkgroepen;
  • uitbouwen van een netwerk binnen verschillende organisaties intern en buiten de overheid;
  • analyse van beleidsinitiatieven of andere relevante programma's en projecten;
  • coördinatie, planning en beheer van projecten met diverse actoren.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

ENKEL VOOR HOUDERS VAN HET DIPLOMA MET ERVARING (OPTIE 2) - zie rubriek deelnemingsvoorwaarden:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar binnen de energiesector, met focus op technische aspecten, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

  • opstarten en leiden van werkgroepen;
  • uitbouwen van een netwerk binnen verschillende organisaties intern en buiten de overheid;
  • analyse van beleidsinitiatieven of andere relevante programma's en projecten;
  • coördinatie, planning en beheer van projecten met diverse actoren.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten erkennen als geldelijke anciënniteit
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Eenmaal in dienst getreden, dien je als medewerker van de Algemene Directie Energie bereid te zijn een veiligheidsmachtiging te behalen. Bepaalde functies kunnen niet worden uitgeoefend zonder een veiligheidsmachtiging. Voor deze functie bezit je deze veiligheidsmachtiging of ben je bereid om de procedure na indiensttreding te volgen om deze bij de nationale veiligheidsinstanties te verkrijgen. Meer info op https://www.nvoans.be/nl/algemene-informatie 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden december 2023 (datum onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3: interview met case. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 20 november 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Vooruitgangstraat 50
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier