Adviseur Departement controle verzekeringen (m/v/x)

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Selectiecode

ANG23518

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je geïnteresseerd in sociale zekerheid en sociale bescherming en meer bepaald in het domein van de arbeidsongevallen? Schrikt het jou niet af om leiding te geven aan een grote groep van medewerkers? Vind je het belangrijk dat de wetgeving correct wordt nageleefd? Dan is dit misschien de job voor jou!

In uw functie manage je een geheel aan activiteiten met betrekking tot de controle op verzekeringsmaatschappijen in het kader van arbeidsongevallendossiers, en ben je verantwoordelijk voor verschillende diensten en medewerkers die binnen dit domein werkzaam zijn.

 • Je vertaalt strategische doelstellingen met betrekking tot de controle van verzekeringsmaatschappijen op het gebied van arbeidsongevallen in operationele doestellingen voor uw diensten. U werkt hiervoor ook de nodige budgettaire voorstellen uit.
 • Je organiseert en coördineert de activiteiten van 25 medewerkers om de operationele doelstellingen binnen de gestelde termijnen en normen te realiseren.
 • Je staat in voor een optimale ondersteuning van uw medewerkers, u motiveert hen en zorgt voor een optimale inzet van hun vaardigheden.
 • Je ondersteunt de hiërarchie door voorstellen tot verbetering van de reglementering m.b.t. arbeidsongevallen te formuleren voor knelpunten in de praktijk.
 • Je onderhoudt contacten en wisselt informatie uit met diverse externe partners van de dienst om een correcte toepassing van de reglementering te garanderen en ervoor te zorgen dat de rechten van de sociaal verzekerden worden gerespecteerd.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature vacant op de afdeling “Controle van de verzekeringsondernemingen” van de directie Controle van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris). (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel)

De afdeling controle verzekeringsondernemingen is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de wetten met betrekking tot arbeidsongevallen (wet van 10 april 1971 en wet van 3 juli 1967). Deze controle is van cruciaal belang om de rechten van sociaal verzekerden te bewaken en te garanderen. Deze monitoring is de basis van de functie in de afdeling Controle Verzekeringsondernemingen.

Deze afdeling bestaat uit 2 diensten: Sociaal Inspecteurs en Artsen-Inspecteurs enerzijds en Geweigerde ongevallen anderzijds.

De dienst van (artsen-)inspecteurs controleert:

 • alle aspecten van de arbeidsongevallenafhandeling (administratief, medisch en financieel)
 • ongevallen van alle ernstgraden (dodelijke ongevallen, genezenverklaringen, ongevallen die slechts tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben, met blijvende arbeidsongeschiktheid, met prothesen en hulpmiddelen, met hulp van derden)
 • ongevallen in alle stadia van het beheer (ongevallen in onderzoek, Geweigerde ongevallen - in samenwerking met de dienst Geweigerde Ongevallen -, tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, consolidatie en definitieve regeling, tijdens en na de herzieningstermijn).

Sociaal inspecteurs en artsen-inspecteurs onderzoeken de dossiers ter plaatse bij verzekeringsmaatschappijen. Ook monitoring op afstand is bij alle verzekeraars mogelijk.

Sociaal inspecteurs trekken algemene conclusies over het functioneren van de verzekeringsmaatschappijen die zij controleren. De controle kan ook plaatsvinden op vraag van een sociale verzekerde, een begunstigde of een derde.

 

De dienst Geweigerde Ongevallen: Deze dienst wil een aanspreekpunt zijn over het begrip arbeidsongeval voor de slachtoffers van een ongeval, voor werkgevers in de publieke sector en voor andere interne en externe belanghebbenden. De dienst streeft ernaar dat verzekeringsmaatschappijen (wet 71, privésector ) en publieke werkgevers (wet 67) alleen gerechtvaardigde en gegronde weigeringsbeslissingen nemen, en dit binnen een redelijke termijn.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de arbeidsongevallen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of je bent benoemd op A3- of A2/A1-niveau met voldoende anciënniteit 
 • Je hebt 3 jaar werkervaring in het leiden van een team van minstens 10 medewerkers + 3 jaar werkervaring op het gebied van sociale zekerheid of sociale bescherming.
 • De competentie 'medewerkers ontwikkelen' is bijzonder belangrijk voor deze functie.
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD BOSA in Brussel (rond midden januari 2024)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 recupdagen
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je geïnteresseerd in sociale zekerheid en sociale bescherming en meer bepaald in het domein van de arbeidsongevallen? Schrikt het jou niet af om leiding te geven aan een grote groep van medewerkers? Vind je het belangrijk dat de wetgeving correct wordt nageleefd? Dan is dit misschien de job voor jou!

In uw functie manage je een geheel aan activiteiten met betrekking tot de controle op verzekeringsmaatschappijen in het kader van arbeidsongevallendossiers, en ben je verantwoordelijk voor verschillende diensten en medewerkers die binnen dit domein werkzaam zijn.

 • Je vertaalt strategische doelstellingen met betrekking tot de controle van verzekeringsmaatschappijen op het gebied van arbeidsongevallen in operationele doestellingen voor uw diensten. U werkt hiervoor ook de nodige budgettaire voorstellen uit.
 • Je organiseert en coördineert de activiteiten van 25 medewerkers om de operationele doelstellingen binnen de gestelde termijnen en normen te realiseren.
 • Je staat in voor een optimale ondersteuning van uw medewerkers, u motiveert hen en zorgt voor een optimale inzet van hun vaardigheden.
 • Je ondersteunt de hiërarchie door voorstellen tot verbetering van de reglementering m.b.t. arbeidsongevallen te formuleren voor knelpunten in de praktijk.
 • Je onderhoudt contacten en wisselt informatie uit met diverse externe partners van de dienst om een correcte toepassing van de reglementering te garanderen en ervoor te zorgen dat de rechten van de sociaal verzekerden worden gerespecteerd.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature vacant op de afdeling “Controle van de verzekeringsondernemingen” van de directie Controle van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris). (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel)

De afdeling controle verzekeringsondernemingen is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de wetten met betrekking tot arbeidsongevallen (wet van 10 april 1971 en wet van 3 juli 1967). Deze controle is van cruciaal belang om de rechten van sociaal verzekerden te bewaken en te garanderen. Deze monitoring is de basis van de functie in de afdeling Controle Verzekeringsondernemingen.

Deze afdeling bestaat uit 2 diensten: Sociaal Inspecteurs en Artsen-Inspecteurs enerzijds en Geweigerde ongevallen anderzijds.

De dienst van (artsen-)inspecteurs controleert:

 • alle aspecten van de arbeidsongevallenafhandeling (administratief, medisch en financieel)
 • ongevallen van alle ernstgraden (dodelijke ongevallen, genezenverklaringen, ongevallen die slechts tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben, met blijvende arbeidsongeschiktheid, met prothesen en hulpmiddelen, met hulp van derden)
 • ongevallen in alle stadia van het beheer (ongevallen in onderzoek, Geweigerde ongevallen - in samenwerking met de dienst Geweigerde Ongevallen -, tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, consolidatie en definitieve regeling, tijdens en na de herzieningstermijn).

Sociaal inspecteurs en artsen-inspecteurs onderzoeken de dossiers ter plaatse bij verzekeringsmaatschappijen. Ook monitoring op afstand is bij alle verzekeraars mogelijk.

Sociaal inspecteurs trekken algemene conclusies over het functioneren van de verzekeringsmaatschappijen die zij controleren. De controle kan ook plaatsvinden op vraag van een sociale verzekerde, een begunstigde of een derde.

 

De dienst Geweigerde Ongevallen: Deze dienst wil een aanspreekpunt zijn over het begrip arbeidsongeval voor de slachtoffers van een ongeval, voor werkgevers in de publieke sector en voor andere interne en externe belanghebbenden. De dienst streeft ernaar dat verzekeringsmaatschappijen (wet 71, privésector ) en publieke werkgevers (wet 67) alleen gerechtvaardigde en gegronde weigeringsbeslissingen nemen, en dit binnen een redelijke termijn.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de arbeidsongevallen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Organiseren: Je stelt proactief objectieven, je tekent nauwgezet actieplannen uit en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie 'medewerkers ontwikkelen' wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • U zal leidinggeven aan een tweetalig team. Bovendien zullen de vergaderingen en commissies meestal tweetalig verlopen. Een goede (minstens passieve) kennis van het Frans is nodig om deze functie goed uit te voeren.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of je bent benoemd op A3- of A2/A1-niveau met voldoende anciënniteit 
 • Je hebt 3 jaar werkervaring in het leiden van een team van minstens 10 medewerkers + 3 jaar werkervaring op het gebied van sociale zekerheid of sociale bescherming.
 • De competentie 'medewerkers ontwikkelen' is bijzonder belangrijk voor deze functie.
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2 en A1 samen
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1 of A2, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar waarvan minstens:

 • 3 jaar als leider van een team van minimaal 10 medewerkers, met ervaring in minimaal 2 van de onderstaande taken:
  • leiden, coachen en ontwikkelen een team (plannings-, functionerings- of evaluatiegesprekken voeren, organiseren teamvergaderingen).
  • meewerken aan de optimalisatie van werkmethodes en werkorganisatie
  • projecten coördineren/beheren en sturen van projectmedewerkers
  • begeleiden van een veranderingsproces binnen een team

En

 • 3 jaar in de sociale zekerheid of sociale bescherming, in minimaal 1 van de onderstaande taken:
  • processen beheren in het domein van sociale zekerheid of sociale bescherming
  • opvolgen van wetgeving met betrekking tot kwesties van sociale zekerheid of sociale bescherming
  • deelnemen aan netwerken binnen de sociale zekerheid
  • de wetgeving binnen de sociale zekerheid of sociale bescherming hebben toegepast

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 recupdagen
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD BOSA in Brussel (rond midden januari 2024)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest op computer worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • adviseren 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden midden december 2023  (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met assessmentoefening (+/- 1,5u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een assessmentoefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Deze proef zal plaatsvinden rond midden januari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van Fedris die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22 november 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Patricia Lopez
  Ik heb het gevoel dat mijn werk zinvol is en een echte impact heeft in het leven van de rechthebbenden.
  Patricia Lopez
  Arts-inspecteur
  -
  Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  More about Patricia Lopez
 • Portret Jean-Christophe Pizzolon
  Het contact met bedrijven maakt ons werk bijzonder concreet en zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk.
  Jean-Christophe Pizzolon
  Chemicus - preventiedeskundige chemische agentia
  -
  Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  More about Jean-Christophe Pizzolon
 • Een job waar elke dag anders is en waar we veel flexibiliteit krijgen.
  Sidi
  Gebouwbeheerder
  -
  Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  More about Sidi