Masters met impact (m/v/x)

Rechterlijke Orde

Selectiecode

ANG23527

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 2000 Antwerpen
 • 3000 Leuven
 • 3500 Hasselt
 • 8000 Brugge
 • 9000 Gent
 • 0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je bent op zoek naar een functie met impact op onze samenleving?

Haal je voldoening uit taken waarbij jouw inbreng echt het verschil maakt?

De hoven, rechtbanken, parketten en centrale diensten van de Rechterlijke Orde zijn op zoek naar verscheidene masterprofielen met of zonder ervaring.

Ben je nieuwsgierig? Lees hieronder zeker verder!

Heb je interesse in een statutaire functie binnen één van volgende domeinen: Communicatie (als verantwoordelijke communicatiebeleid), HR (als recruiter of als verantwoordelijke well-being) of IT (als ICT-ondersteuner)?

Of heb je een masterdiploma criminologische wetenschappen en ambieer je een job als parketcriminoloog (onder meer bij de sectie Jeugd en Gezin)?

Je hebt een diploma rechten en wenst te werken als jurist bij het parket of referendaris bij één van onze rechtbanken of hoven?

Spreekt een functie bij de directie of het management jou meer aan, dan kan je aan de slag als managementondersteuner.

Verschillende diensten en entiteiten van de Rechterlijke Orde zijn op zoek naar Masters met Impact. Ook indien je geen masterdiploma hebt, maar statutair ambtenaar bent en geslaagd bent voor een specifiek gedeelte van een bevorderingsexamen naar niveau A, kan je deelnemen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Aan de slag gaan bij de Rechterlijke Orde doe je niet zomaar. Je engageert je immers op dagelijkse basis ter ondersteuning van het rechtssysteem en je bent een onmisbare schakel hierin.

Voor verschillende hoven, rechtbanken, parketten, centrale en gedecentraliseerde diensten zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe collega's die het verschil wensen te maken!

De vacante plaatsen bevinden zich verspreid over Vlaanderen (Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) en Brussel.

Je vindt meer informatie over de missie, visie, taken en opdrachten van het openbaar ministerie (het parket) op deze site.

Voor informatie over onze rechtbanken en hoven, klik je door naar deze site.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of bent statutair federaal ambtenaar niveau A1 (niet Rechterlijke Orde)

OF

 • Je bent statutair federaal ambtenaar op niveau B en bent geslaagd voor een specifieke bevorderingsprocedure niveau A

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven op niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Als je in dienst treedt via intrafederale mobiliteit, word je ingeschaald in de nieuwe loopbaan volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof + 12 tot 18 extra verlofdagen
  • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (afhankelijk van de entiteit waar je terechtkomt) 
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • mogelijkheid tot verkrijgen van een gsm (afhankelijk van de functie en entiteit)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je bent op zoek naar een functie met impact op onze samenleving?

Haal je voldoening uit taken waarbij jouw inbreng echt het verschil maakt?

De hoven, rechtbanken, parketten en centrale diensten van de Rechterlijke Orde zijn op zoek naar verscheidene masterprofielen met of zonder ervaring.

Ben je nieuwsgierig? Lees hieronder zeker verder!

Heb je interesse in een statutaire functie binnen één van volgende domeinen: Communicatie (als verantwoordelijke communicatiebeleid), HR (als recruiter of als verantwoordelijke well-being) of IT (als ICT-ondersteuner)?

Of heb je een masterdiploma criminologische wetenschappen en ambieer je een job als parketcriminoloog (onder meer bij de sectie Jeugd en Gezin)?

Je hebt een diploma rechten en wenst te werken als jurist bij het parket of referendaris bij één van onze rechtbanken of hoven?

Spreekt een functie bij de directie of het management jou meer aan, dan kan je aan de slag als managementondersteuner.

Verschillende diensten en entiteiten van de Rechterlijke Orde zijn op zoek naar Masters met Impact. Ook indien je geen masterdiploma hebt, maar statutair ambtenaar bent en geslaagd bent voor een specifiek gedeelte van een bevorderingsexamen naar niveau A, kan je deelnemen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Aan de slag gaan bij de Rechterlijke Orde doe je niet zomaar. Je engageert je immers op dagelijkse basis ter ondersteuning van het rechtssysteem en je bent een onmisbare schakel hierin.

Voor verschillende hoven, rechtbanken, parketten, centrale en gedecentraliseerde diensten zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe collega's die het verschil wensen te maken!

De vacante plaatsen bevinden zich verspreid over Vlaanderen (Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) en Brussel.

Je vindt meer informatie over de missie, visie, taken en opdrachten van het openbaar ministerie (het parket) op deze site.

Voor informatie over onze rechtbanken en hoven, klik je door naar deze site.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans (voor vacante plaatsen te Brussel)

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma of bent statutair federaal ambtenaar niveau A1 (niet Rechterlijke Orde)

OF

 • Je bent statutair federaal ambtenaar op niveau B en bent geslaagd voor een specifieke bevorderingsprocedure niveau A

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Voor de functies van:

 • Parketjurist, referendaris, attaché jurist,...: 
  • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
  • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.​
  • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist. Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.​
 • (Parket)criminoloog:
  • Doctor, licentiaat of master in de criminologische wetenschappen 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

En je werkt niet voor de Rechterlijke Orde, dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit)

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven op niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Als je in dienst treedt via intrafederale mobiliteit, word je ingeschaald in de nieuwe loopbaan volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof + 12 tot 18 extra verlofdagen
  • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (afhankelijk van de entiteit waar je terechtkomt) 
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • mogelijkheid tot verkrijgen van een gsm (afhankelijk van de functie en entiteit)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
  • Voor de functie van parketjurist en referendaris moet je Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: 
  • een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit je strafregister blijkt dat je een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel hebt opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 3u)

Via een dossierbehandelingstest en situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • In team werken
 • Servicegericht handelen
 • Objectieven behalen

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond de 2de en 3de week van december 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt (60% voor het totaal op deze 2 testen). 

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 2: Specifieke screening - PC. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte situationele beoordelingstest voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking bepaald volgens de punten behaald op de dossierbehandelingstest. Indien er voor dit gedeelte eveneens personen zijn met gelijke punten, wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functies. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

De lijst van geslaagden blijft 2 jaar geldig. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie gelijkaardige profielen zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 3 december 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim