Budgettair specialist (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Selectiecode

ANG23529

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij iemand die graag zelfstandig werkt met cijfers en ook graag overlegt met mensen? Kent Excel geen geheimen voor jou en ben jij geïnteresseerd in de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)? Dan ben jij onze budgettair specialist waar wij naar op zoek zijn. 

Als budgettair specialist hou jij het overzicht over de financiële planning binnen jouw dienst. Je bent het aanspreekpunt voor jouw collega's over alle vragen met betrekking tot budget en begroting en je kan complexe technische materie omzetten in eenvoudige mensentaal. Daarnaast neem je ook intiatief om het beheer en de opvolging van de budgetten te optimaliseren. Het FAGG is momenteel opzoek naar drie Budgettaire specialisten. Jouw takenpakket wordt mee vormgegeven door de dienst waar je in zal werken. 

Er is 1 functie vacant de functie bij Directoraat Generaal Pre Vergunningen (of alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct): 

 • Je bent de referentiepersoon met betrekking tot budget en begroting gebaseerd op de Zero Based Budgeting methodologie (ZBB).
 • Je werkt samen met de directeur-generaal en de management support coördinator voor wat betreft de wetgeving inzake de financiering van het Agentschap en alle aspecten in verband met de financiering van het DG PRE Vergunning.
 • Je volgt wijzigingen in de financieringswet op en communiceert ze naar anderen.
 • Je neemt actief deel aan de vergaderingen van het budgettair comité.
 • Je controleert de inkomsten en kosten van de dienst.
 • Op termijn sta je in voor de verdere uitbouw van de meest geschikte financieringsmethodologie, inkomsten- en kostenbepaling binnen DG PRE Vergunning.

Er is 1 functie vacant bij de afdeling Personeel & Organisatie van het FAGG :

 • Je zorgt voor de opvolging en controle van de personeelskosten en de maandelijkse personeelsuitgaven in Excel.
 • Je hebt oog voor verbetering en je werkt een methodologie uit om de opvolging van de personeelskredieten te optimaliseren.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het afstemmen van de jaarlijkse begroting op het meerjarig strategisch plan en het bepalen van de personeelskredieten.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak van het personeelsplan en maandelijkse rapporten in Excel.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opstellen van nota’s naar de inspecteur van financiën bij wijziging van het personeelsplan en past bij goedkeuring het personeelsplan aan.
 • Je zorgt voor een correcte en vlotte behandeling van de ad hoc vragen inzake personeelskosten.
 • Je werkt samen met verschillende partners uit onze verschillende afdelingen.

Er is 1 functie vacant bij de stafdienst van 1FM (One Facility Management) (de facilitaire organisatie van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG, die de missie heeft om deze drie entiteiten te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen):

 • Je bent verantwoordelijke voor het beheer van de financiële middelen die door de 3 facilitaire organisaties ter beschikking worden gesteld voor de werking van 1FM.
 • Je stelt mee het budgetplan op voor het komende werkingsjaar.
 • Je bewaakt het gebruik van de budgetten en rapporteert hierover naar de 3 facilitaire organisaties en het beheerscomité.
 • Je werkt nauw samen met de verschillende diensthoofden binnen 1FM en overlegt met hen over hoe de financiële middelen worden ingezet.
 • Je waakt erop dat iedere dienst de nodige middelen heeft om te voldoend aan de behoeften van de klanten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn drie vacatures bij het FAGG (Galileelaan 5 1210 BRUSSEL), waarvan één bij de afdeling Personeel en Organisatie (P&O), één ter ondersteuning van het management van DG Pre en één bij de stafdienst van 1FM.

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België. Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG ontwikkelt een nieuwe werkcultuur die is gebaseerd op de NWOW (New Way Of Working) waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, samen met het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren.

Onze activiteiten worden verdeeld over 3 directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd.

 • PIJLER 1, "DG PRE" beheert alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 2, "DG POST" beheert alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 3, "DG INSPECTIE" beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze website.

DG PRE houdt zich bezig met alle goedkeuringen tot en met de eerste vergunning voor het op de markt brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct. De afdeling evaluatoren voert echter ook opdrachten uit voor de andere DG’s van het FAGG.

De afdeling P&O maakt deel uit van de transversale ondersteunende diensten van het FAGG en bestaat momenteel uit 21 collega's, die verdeeld zijn over Franstalige en Nederlandstalige taalrollen. De afdeling bestaat uit een team Managementondersteuning en de cellen Personeelsbeheer, Personeels- en organisatieontwikkeling, alsook de cel Personeelsbewegingen.

 

1FM is de facilitaire organisatie van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG. De missie van 1FM is om deze drie entiteiten te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen. 1FM is een organisatie met 137 medewerkers, verdeeld over 5 verschillende afdelingen. Een greep uit de dienstencatalogus van 1FM: vastgoedbeheer, vlootbeheer, archiefbeheer, vertaal- en tolkdiensten, onthaal en organisatie van evenementen, enz.
Je komt te werken op de stafdienst. Deze afdeling ondersteunt de facility manager bij het managen van de 1FM-organisatie. De stafdienst heeft een breed takenpakket, waarvan de meeste van strategische aard zijn: boekhouding en budgetbewaking, kwaliteitsbewaking en klantrelaties, communicatie en duurzaamheid. De inkoopafdeling, met een sectie openbare aanbestedingen en een sectie contractbeheer, valt ook onder deze afdeling.
Het doel van de stafdienst is om de organisatie te ondersteunen zodat ze kan voldoen aan de behoeften van haar klanten. Het is belangrijk om altijd een innovatieve service te bieden die gericht is op gezondheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma
 • Je bent gemotiveerd en geïnteresseerd in budgetten
 • Je hebt een goede kennis van Excel
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een case bij FOD BOSA.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Budgetair specialist (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij iemand die graag zelfstandig werkt met cijfers en ook graag overlegt met mensen? Kent Excel geen geheimen voor jou en ben jij geïnteresseerd in de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)? Dan ben jij onze budgettair specialist waar wij naar op zoek zijn. 

Als budgettair specialist hou jij het overzicht over de financiële planning binnen jouw dienst. Je bent het aanspreekpunt voor jouw collega's over alle vragen met betrekking tot budget en begroting en je kan complexe technische materie omzetten in eenvoudige mensentaal. Daarnaast neem je ook intiatief om het beheer en de opvolging van de budgetten te optimaliseren. Het FAGG is momenteel opzoek naar drie Budgettaire specialisten. Jouw takenpakket wordt mee vormgegeven door de dienst waar je in zal werken. 

Er is 1 functie vacant de functie bij Directoraat Generaal Pre Vergunningen (of alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct): 

 • Je bent de referentiepersoon met betrekking tot budget en begroting gebaseerd op de Zero Based Budgeting methodologie (ZBB).
 • Je werkt samen met de directeur-generaal en de management support coördinator voor wat betreft de wetgeving inzake de financiering van het Agentschap en alle aspecten in verband met de financiering van het DG PRE Vergunning.
 • Je volgt wijzigingen in de financieringswet op en communiceert ze naar anderen.
 • Je neemt actief deel aan de vergaderingen van het budgettair comité.
 • Je controleert de inkomsten en kosten van de dienst.
 • Op termijn sta je in voor de verdere uitbouw van de meest geschikte financieringsmethodologie, inkomsten- en kostenbepaling binnen DG PRE Vergunning.

Er is 1 functie vacant bij de afdeling Personeel & Organisatie van het FAGG :

 • Je zorgt voor de opvolging en controle van de personeelskosten en de maandelijkse personeelsuitgaven in Excel.
 • Je hebt oog voor verbetering en je werkt een methodologie uit om de opvolging van de personeelskredieten te optimaliseren.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het afstemmen van de jaarlijkse begroting op het meerjarig strategisch plan en het bepalen van de personeelskredieten.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak van het personeelsplan en maandelijkse rapporten in Excel.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opstellen van nota’s naar de inspecteur van financiën bij wijziging van het personeelsplan en past bij goedkeuring het personeelsplan aan.
 • Je zorgt voor een correcte en vlotte behandeling van de ad hoc vragen inzake personeelskosten.
 • Je werkt samen met verschillende partners uit onze verschillende afdelingen.

Er is 1 functie vacant bij de stafdienst van 1FM (One Facility Management) (de facilitaire organisatie van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG, die de missie heeft om deze drie entiteiten te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen):

 • Je bent verantwoordelijke voor het beheer van de financiële middelen die door de 3 facilitaire organisaties ter beschikking worden gesteld voor de werking van 1FM.
 • Je stelt mee het budgetplan op voor het komende werkingsjaar.
 • Je bewaakt het gebruik van de budgetten en rapporteert hierover naar de 3 facilitaire organisaties en het beheerscomité.
 • Je werkt nauw samen met de verschillende diensthoofden binnen 1FM en overlegt met hen over hoe de financiële middelen worden ingezet.
 • Je waakt erop dat iedere dienst de nodige middelen heeft om te voldoend aan de behoeften van de klanten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn drie vacatures bij het FAGG (Galileelaan 5 1210 BRUSSEL), waarvan één bij de afdeling Personeel en Organisatie (P&O), één ter ondersteuning van het management van DG Pre en één bij de stafdienst van 1FM.

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België. Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG ontwikkelt een nieuwe werkcultuur die is gebaseerd op de NWOW (New Way Of Working) waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, samen met het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren.

Onze activiteiten worden verdeeld over 3 directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd.

 • PIJLER 1, "DG PRE" beheert alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 2, "DG POST" beheert alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 3, "DG INSPECTIE" beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze website.

DG PRE houdt zich bezig met alle goedkeuringen tot en met de eerste vergunning voor het op de markt brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct. De afdeling evaluatoren voert echter ook opdrachten uit voor de andere DG’s van het FAGG.

De afdeling P&O maakt deel uit van de transversale ondersteunende diensten van het FAGG en bestaat momenteel uit 21 collega's, die verdeeld zijn over Franstalige en Nederlandstalige taalrollen. De afdeling bestaat uit een team Managementondersteuning en de cellen Personeelsbeheer, Personeels- en organisatieontwikkeling, alsook de cel Personeelsbewegingen.

 

1FM is de facilitaire organisatie van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG. De missie van 1FM is om deze drie entiteiten te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen. 1FM is een organisatie met 137 medewerkers, verdeeld over 5 verschillende afdelingen. Een greep uit de dienstencatalogus van 1FM: vastgoedbeheer, vlootbeheer, archiefbeheer, vertaal- en tolkdiensten, onthaal en organisatie van evenementen, enz.
Je komt te werken op de stafdienst. Deze afdeling ondersteunt de facility manager bij het managen van de 1FM-organisatie. De stafdienst heeft een breed takenpakket, waarvan de meeste van strategische aard zijn: boekhouding en budgetbewaking, kwaliteitsbewaking en klantrelaties, communicatie en duurzaamheid. De inkoopafdeling, met een sectie openbare aanbestedingen en een sectie contractbeheer, valt ook onder deze afdeling.
Het doel van de stafdienst is om de organisatie te ondersteunen zodat ze kan voldoen aan de behoeften van haar klanten. Het is belangrijk om altijd een innovatieve service te bieden die gericht is op gezondheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis over de werking van Excel

Redeneervaardigheden

 • Numerieke redeneervaardigheden

 

Opgelet! Een goede motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een tweetalige werkomgeving dus kennis van het Frans is een meerwaarde.
 • Je hebt al een eerste ervaring in het werken met budgetten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma
 • Je bent gemotiveerd en geïnteresseerd in budgetten
 • Je hebt een goede kennis van Excel
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau A1. Je dient dan ook een graad, klasse en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad en klasse waartoe de vacante betrekking behoort.

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Budgetair specialist (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een case bij FOD BOSA.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 40 min)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Aan de hand van een test numeriek redeneervermogen worden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • Numeriek redeneer vermogen

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden midden december 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden van midden december 2023 tot midden januari 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden midden januari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3: Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 24/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck