Opvoeders (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

ANG23538

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1130 Haren
 • 2000 Antwerpen
 • 2300 Turnhout
 • 2330 Merksplas
 • 3000 Leuven
 • 9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je affiniteit met de sociale sector, ben je empathisch en ben je bereid om je vaardigheden in te zetten voor de FOD Justitie? Zo ja, dan heeft de FOD Justitie de juiste job voor jou!

Ontdek de functie via dit filmpje 

Als opvoeder kom je terecht in de zorgequipe of in het multidisciplinaire team van het beveiligd klinisch observatiecentrum:

Zorgequipe:

Je maakt deel uit van een multidisciplinaire zorgequipe. De zorgequipe staat in voor de behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische problematiek (beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden) die verblijven op de psychiatrische afdeling van een gevangenis of een afdeling/inrichting voor sociaal verweer.  

In deze context voor je volgende taken uit:

 • Je observeert de patiënt om bij te dragen tot het stellen van een correcte diagnose. Je reflecteert mee over de toestand van de patiënt en over zijn leefmilieu.
 • Je voert een opvoedkundige taak uit, om bij te dragen tot het stabiliseren en/of bevorderen van het fysisch en psychisch welzijn van de patiënt. Je organiseert en begeleidt zowel therapeutische activiteiten (i.s.m. een therapeut), dagdagelijkse activiteiten als individuele of groepsgesprekken.
 • Je werkt mee aan het individueel behandelingsplan in samenwerking met de psychomedische zorgequipe en werkt aan deze doelstellingen tijdens activiteiten of begeleidingen van patiënten.
 • Je biedt een cliëntgerichte dienstverlening aan door te communiceren met de psychomedische zorgequipe, goed te luisteren naar en communiceren met de gedetineerden en een goede relatie op te bouwen met de andere actoren binnen de gevangenis.
 • Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve zorg op en informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
 • Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.

 

Beveiligd Klinisch Observatiecentrum:

 • Je observeert elke in observatie geplaatste gedetineerde in de psychiatrische annex.
 • Je onderzoekt of neemt deel aan het onderzoek naar de sociale en relationele mogelijkheden van de betreffende persoon.
 • Je observeert en rapporteert de groepsdynamiek en interpersoonlijke relaties op de afdeling.
 • Je organiseert een activiteitenaanbod op de afdeling.
 • Je maakt een verslag op omtrent de uitgevoerde onderzoeken gericht aan het college van deskundigen.
 • Je registreert observaties in het observatiedossier.
 • Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve zorg op en informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
 • Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.

Werkgever

Er zijn een 10-tal plaatsen binnen de zorgequipes van de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen van de FOD Justitie. Daarnaast is er ook plaats in het beveiligd klinisch observatie centrum (BKOC) te Brussel.

 • 1 plaats in de gevangenis van Merksplas, 
 • 1 plaats in de gevangenis van Leuven Hulp, 
 • 1 plaats in de gevangenis van Antwerpen
 • 1 plaats in de gevangenis van Gent
 • 5 plaatsen in de gevangenis van Turnhout
 • 1 plaats in de gevangenis van Haren
 • 1 plaats in het Beveiligd Klinisch Centrum (BKOC) in de gevangenis te Sint-Gillis en op termijn in de gevangenis te Haren.

Daarnaast wordt er een wervingsreserve aangelegd die ook gebruikt zal worden om andere plaatsen in te vullen als opvoeder binnen de penitentiaire inrichtingen

waar een zorgequipe aanwezig is, met name de PI van Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven Hulp, Merksplas, Turnhout en Haren.

Je wordt tewerkgesteld binnen de Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen, van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie.

De mentale impact van een leven in de gevangenis is niet te onderschatten. Daarom ondersteunen verschillende diensten van de FOD Justitie gedetineerden bij elke stap van hun straf.

Of ze nu net de vrije maatschappij verlaten of er terug in moeten integreren. Wij maken hen klaar om, als het moment daar is, het beste te halen uit hun nieuwe kans. We willen daarbij niet alleen een verschil maken voor de maatschappij maar ook voor elkaar. In een unieke werkomgeving waar we veel kennis, maar ook veel steun kunnen vinden bij onze collega's. Ook de zorgequipes dragen hiertoe bij: zij staan in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische kwetsbaarheid. Deze geïnterneerden en gedetineerden met een psychiatrische problematiek verblijven in een psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een afdeling/instelling voor Sociaal Verweer De zorgteams maken deel uit Dienst gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Een zorgteam staat onder leiding van een psychiater en wordt gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent en ergotherapeut.

Naast de zorgequipes kunnen opvoeders ook deel uitmaken van het multidisciplinair team van het beveiligd klinisch observatie centrum( BKOC). In het BKOC worden in observatie gestelde gedetineerden geobserveerd en geanalyseerd om een globaal beeld te krijgen van het functioneren van de gedetineerde in diverse levensdomeinen. Het zorgteam organiseert hier een aanbod om de mogelijkheden en beperkingen van de gedetineerden in kaart te brengen en te rapporteren aan het college van deskundigen. Het BKOC situeert zich momenteel nog binnen de Brusselse gevangenis (Ducpétiauxlaan 106, 1060 Sint-Gillis) en wordt aangestuurd door de Directie Medische en Psychosociale Diensten.  Hou er zeker rekening mee dat je op termijn de overstap maakt naar de nieuwe gevangenis van Haren.

De FOD Justitie speelt een actieve rol met betrekking tot wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke bevoegdheden. Het doel is bij te dragen tot een harmonieuzere relatie tussen de persoon in de straat en justitie. Ze biedt haar 25 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanmogelijkheden dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op de uitwisseling van kennis, de ontplooiing van talenten en de verwezenlijking van ideeën om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is in onze ogen net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn, die meegaat met haar tijd en oog heeft voor de veranderingen binnen de samenleving.
Consulteer de website van de FOD Justitie (https://justitie.belgium.be/nl) om de verschillende diensten te leren kennen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Diploma van het paramedisch, sociaal of pedagogische hoger onderwijs van het korte type (b.v. gegradueerde, professioneel bachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar.
 • U heeft een basiskennis van de toepassing van de orthopedagogische kennis en methodologie bij psychiatrische patiënten.
 • U bent geïnteresseerd in het gevangeniswezen

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1, 1000 Brussel) 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als opvoeder (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BS1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 36.302,06 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 • specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
 • onaangenaamheidstoelage van 25 EUR (netto per maand)
 • toelagen voor onregelmatige prestaties (nachtprestaties, zaterdagprestaties en zondagprestaties)
 • Jaarlijkse vergoeding voor werk uitgevoerd binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Koninklijk Besluit van 15 maart 2023).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • aantrekkelijke regeling met betrekking tot verlof: minimum 26 dagen verlof
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (voor wie werkt in de Brusselse gevangenissen)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • mogelijkheid tot maaltijdcheques

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je affiniteit met de sociale sector, ben je empathisch en ben je bereid om je vaardigheden in te zetten voor de FOD Justitie? Zo ja, dan heeft de FOD Justitie de juiste job voor jou!

Ontdek de functie via dit filmpje 

Als opvoeder kom je terecht in de zorgequipe of in het multidisciplinaire team van het beveiligd klinisch observatiecentrum:

Zorgequipe:

Je maakt deel uit van een multidisciplinaire zorgequipe. De zorgequipe staat in voor de behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische problematiek (beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden) die verblijven op de psychiatrische afdeling van een gevangenis of een afdeling/inrichting voor sociaal verweer.  

In deze context voor je volgende taken uit:

 • Je observeert de patiënt om bij te dragen tot het stellen van een correcte diagnose. Je reflecteert mee over de toestand van de patiënt en over zijn leefmilieu.
 • Je voert een opvoedkundige taak uit, om bij te dragen tot het stabiliseren en/of bevorderen van het fysisch en psychisch welzijn van de patiënt. Je organiseert en begeleidt zowel therapeutische activiteiten (i.s.m. een therapeut), dagdagelijkse activiteiten als individuele of groepsgesprekken.
 • Je werkt mee aan het individueel behandelingsplan in samenwerking met de psychomedische zorgequipe en werkt aan deze doelstellingen tijdens activiteiten of begeleidingen van patiënten.
 • Je biedt een cliëntgerichte dienstverlening aan door te communiceren met de psychomedische zorgequipe, goed te luisteren naar en communiceren met de gedetineerden en een goede relatie op te bouwen met de andere actoren binnen de gevangenis.
 • Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve zorg op en informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
 • Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.

 

Beveiligd Klinisch Observatiecentrum:

 • Je observeert elke in observatie geplaatste gedetineerde in de psychiatrische annex.
 • Je onderzoekt of neemt deel aan het onderzoek naar de sociale en relationele mogelijkheden van de betreffende persoon.
 • Je observeert en rapporteert de groepsdynamiek en interpersoonlijke relaties op de afdeling.
 • Je organiseert een activiteitenaanbod op de afdeling.
 • Je maakt een verslag op omtrent de uitgevoerde onderzoeken gericht aan het college van deskundigen.
 • Je registreert observaties in het observatiedossier.
 • Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties op het gebied van educatieve zorg op en informeert actief de verantwoordelijken voor de strategie van de gezondheidszorg in de gevangenissen. Je brengt creatieve en innovatieve ideeën aan.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die optreden zowel binnen als buiten de gevangenissen.
 • Je promoot de gezondheidszorg in de gevangenis.

Werkgever

Er zijn een 10-tal plaatsen binnen de zorgequipes van de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen van de FOD Justitie. Daarnaast is er ook plaats in het beveiligd klinisch observatie centrum (BKOC) te Brussel.

 • 1 plaats in de gevangenis van Merksplas, 
 • 1 plaats in de gevangenis van Leuven Hulp, 
 • 1 plaats in de gevangenis van Antwerpen
 • 1 plaats in de gevangenis van Gent
 • 5 plaatsen in de gevangenis van Turnhout
 • 1 plaats in de gevangenis van Haren
 • 1 plaats in het Beveiligd Klinisch Centrum (BKOC) in de gevangenis te Sint-Gillis en op termijn in de gevangenis te Haren.

Daarnaast wordt er een wervingsreserve aangelegd die ook gebruikt zal worden om andere plaatsen in te vullen als opvoeder binnen de penitentiaire inrichtingen

waar een zorgequipe aanwezig is, met name de PI van Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven Hulp, Merksplas, Turnhout en Haren.

Je wordt tewerkgesteld binnen de Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen, van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie.

De mentale impact van een leven in de gevangenis is niet te onderschatten. Daarom ondersteunen verschillende diensten van de FOD Justitie gedetineerden bij elke stap van hun straf.

Of ze nu net de vrije maatschappij verlaten of er terug in moeten integreren. Wij maken hen klaar om, als het moment daar is, het beste te halen uit hun nieuwe kans. We willen daarbij niet alleen een verschil maken voor de maatschappij maar ook voor elkaar. In een unieke werkomgeving waar we veel kennis, maar ook veel steun kunnen vinden bij onze collega's. Ook de zorgequipes dragen hiertoe bij: zij staan in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische kwetsbaarheid. Deze geïnterneerden en gedetineerden met een psychiatrische problematiek verblijven in een psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een afdeling/instelling voor Sociaal Verweer De zorgteams maken deel uit Dienst gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Een zorgteam staat onder leiding van een psychiater en wordt gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent en ergotherapeut.

Naast de zorgequipes kunnen opvoeders ook deel uitmaken van het multidisciplinair team van het beveiligd klinisch observatie centrum( BKOC). In het BKOC worden in observatie gestelde gedetineerden geobserveerd en geanalyseerd om een globaal beeld te krijgen van het functioneren van de gedetineerde in diverse levensdomeinen. Het zorgteam organiseert hier een aanbod om de mogelijkheden en beperkingen van de gedetineerden in kaart te brengen en te rapporteren aan het college van deskundigen. Het BKOC situeert zich momenteel nog binnen de Brusselse gevangenis (Ducpétiauxlaan 106, 1060 Sint-Gillis) en wordt aangestuurd door de Directie Medische en Psychosociale Diensten.  Hou er zeker rekening mee dat je op termijn de overstap maakt naar de nieuwe gevangenis van Haren.

De FOD Justitie speelt een actieve rol met betrekking tot wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke bevoegdheden. Het doel is bij te dragen tot een harmonieuzere relatie tussen de persoon in de straat en justitie. Ze biedt haar 25 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanmogelijkheden dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op de uitwisseling van kennis, de ontplooiing van talenten en de verwezenlijking van ideeën om samen onze doelstellingen te bereiken. Maatschappelijk engagement is in onze ogen net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn, die meegaat met haar tijd en oog heeft voor de veranderingen binnen de samenleving.
Consulteer de website van de FOD Justitie (https://justitie.belgium.be/nl) om de verschillende diensten te leren kennen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

 

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • U heeft een basiskennis van de toepassing van de orthopedagogische kennis en methodologie bij psychiatrische patiënten.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competentie in het vet en je motivatie wegen harder door in de eindscore (X2)

Indien uw motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Gezien de multiculturele context is de kennis van andere talen een voordeel.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Diploma van het paramedisch, sociaal of pedagogische hoger onderwijs van het korte type (b.v. gegradueerde, professioneel bachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar.
 • U heeft een basiskennis van de toepassing van de orthopedagogische kennis en methodologie bij psychiatrische patiënten.
 • U bent geïnteresseerd in het gevangeniswezen

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het paramedisch, sociaal of pedagogische hoger onderwijs van het korte type (b.v. gegradueerde, professioneel bachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is op B-niveau, kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.
 • of je benoemd bent op niveau A1

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als opvoeder (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BS1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 36.302,06 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 • specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
 • onaangenaamheidstoelage van 25 EUR (netto per maand)
 • toelagen voor onregelmatige prestaties (nachtprestaties, zaterdagprestaties en zondagprestaties)
 • Jaarlijkse vergoeding voor werk uitgevoerd binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Koninklijk Besluit van 15 maart 2023).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • aantrekkelijke regeling met betrekking tot verlof: minimum 26 dagen verlof
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (voor wie werkt in de Brusselse gevangenissen)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • mogelijkheid tot maaltijdcheques

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1, 1000 Brussel) 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 50min)

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen


Deze proef zal plaatsvinden midden/eind januari 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 45 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u10 + 45 min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competentie (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond februari 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 45 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 03/01/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana