Operatoren bij de noodcentrales 112 Vlaanderen (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG23569

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 2000 Antwerpen
 • 3000 Leuven
 • 9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Een noodsituatie kan ons allemaal overkomen. Per jaar verwerken de centrales van 112 miljoenen oproepen. Dat zijn er veel, heel veel. Daarom zoeken wij versterking.

OPGELET! Je kan momenteel enkel nog solliciteren voor de standplaatsen Antwerpen, Leuven en Gent. We aanvaarden momenteel geen nieuwe kandidaturen meer voor de standplaatsen Brugge en Hasselt. 

De uiterste inschrijvingsdatum is vervroegd naar 19/02/2024!

De centrales van 112 behandelen de noodoproepen om dringende medische hulp en dringende brandweerhulp. Ze behandelen ook oproepen naar het nummer 1722 (geactiveerd bij noodweer) en het nummer 1733 (huisarts van wacht).

Blijf dus nog even aan de lijn. De job is niet voor iedereen weggelegd, maar als operator 112 maak jij echt het verschil. Jouw kalmte aan de andere kant van de lijn kan levens redden.

Jij bent de eerste stap naar hulp. In een noodsituatie hou jij het hoofd koel en stel je de juiste vragen. Daarbij sta je in nauw contact met de hulpverleners die jouw ogen en handen zijn op het terrein.

Onze ambitie is om iedere oproep binnen de vijf seconden aan te nemen. Het gaat er niet om om zoveel mogelijk oproepen in een zo kort mogelijke tijd te behandelen, maar om mensen zo snel en zo goed mogelijk te helpen.

Want als je dacht alles al gehoord te hebben, think again. Ieder verhaal is uniek. Soms grappig, vaak heftig. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Op de werkvloer is er een leuke teamdynamiek tussen jonge enthousiaste krachten en ervaren medewerkers

De centrale is teamwork. 24/24 en 7/7 staan wij paraat. Na een shift van 12u verdien jij de nodige rust. Ook de bijhorende premies voor weekend- en nachtwerk zijn mooi meegenomen. En met het juiste tijdbeheer en een goede planning zijn de wisselende uren perfect te combineren met jouw privé- en gezinsleven.

Onze dienstverlening staat dichtbij de mensen. Voor elke provincie is er een centrale. Werken in eigen streek heeft tal van voordelen. "Ge verstoat alles en ge moe ni te verre tsjoolen." Je kent de streek en de plaatselijke dialecten beter dan de eigen broekzak. Zo kan je snel én precies het slachtoffer lokaliseren en de juiste hulp bieden.

Operator 112 is echt een stiel apart. Bij ons krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig problemen aan te pakken. Je daagt jezelf en collega's uit om de kwaliteit van onze service te verbeteren.

Wij sturen jou dus niet zomaar het veld in. Je volgt een theoretische en praktische opleiding van 3 tot 4 maanden waar wij jou de kneepjes van het vak leren. Zo sta je stevig in jouw schoenen in iedere noodsituatie.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel 48 vacante plaatsen van operatoren bij de 112 noodcentrales verspreid over de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. Op het moment van aanwerving kan het aantal variëren in het kader van de noden.

OPGELET! Je kan momenteel enkel nog solliciteren voor de standplaatsen Antwerpen, Leuven en Gent. We aanvaarden momenteel geen nieuwe kandidaturen meer voor de standplaatsen Brugge en Hasselt. 

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. 24/24 en 7/7 staan een 400-tal operatoren in de centrales van 112 paraat.

112 behandelt de noodoproepen om dringende medische hulp en dringende brandweerhulp en ook oproepen naar het nummer 1722 (geactiveerd bij noodweer) en oproepen naar het nummer 1733 (huisarts van wacht).

Operatoren maken deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. In de centrales werken collega’s van verschillende diensten. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft ook inbreng over de medische aspecten van de noodcentrales 112. 

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van hoger secundair of je bent reeds benoemd als ambtenaar in niveau C.
 • Er is geen ervaring vereist. Je krijgt een opleiding als je start.
 • Een goede kennis van Frans en/of andere talen is een pluspunt.

Opgelet!

 • Voor de indiensttreding moet je medisch geschikt worden verklaard.
 • Je moet ook beschikken over een positief veiligheidsattest op het moment van de indiensttreding.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel en je legt een interview met casus af op dezelfde dag bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Deze functie is vacant op meerdere locaties. Je moet je keuze van standplaats(en) aanduiden in je online account. Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op het moment van het aanvaarden van de jobaanbieding een definitieve keuze maken over je voorkeur van standplaats(en).

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 29.117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 

Toelagen toegekend voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:

 • Zondag prestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 en 24 uur.
 • Zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 en 24 uur.
 • Nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.

De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:

 • 1° voor de zondag prestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0.5/1976ste van de jaarlijkse wedde

3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • werken in eigen streek
  • shiften van 12 uur (premies en meer vrije tijd)
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen jaarlijks verlof
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Een noodsituatie kan ons allemaal overkomen. Per jaar verwerken de centrales van 112 miljoenen oproepen. Dat zijn er veel, heel veel. Daarom zoeken wij versterking.

OPGELET! Je kan momenteel enkel nog solliciteren voor de standplaatsen Antwerpen, Leuven en Gent. We aanvaarden momenteel geen nieuwe kandidaturen meer voor de standplaatsen Brugge en Hasselt. 

De uiterste inschrijvingsdatum is vervroegd naar 19/02/2024!

De centrales van 112 behandelen de noodoproepen om dringende medische hulp en dringende brandweerhulp. Ze behandelen ook oproepen naar het nummer 1722 (geactiveerd bij noodweer) en het nummer 1733 (huisarts van wacht).

Blijf dus nog even aan de lijn. De job is niet voor iedereen weggelegd, maar als operator 112 maak jij echt het verschil. Jouw kalmte aan de andere kant van de lijn kan levens redden.

Jij bent de eerste stap naar hulp. In een noodsituatie hou jij het hoofd koel en stel je de juiste vragen. Daarbij sta je in nauw contact met de hulpverleners die jouw ogen en handen zijn op het terrein.

Onze ambitie is om iedere oproep binnen de vijf seconden aan te nemen. Het gaat er niet om om zoveel mogelijk oproepen in een zo kort mogelijke tijd te behandelen, maar om mensen zo snel en zo goed mogelijk te helpen.

Want als je dacht alles al gehoord te hebben, think again. Ieder verhaal is uniek. Soms grappig, vaak heftig. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Op de werkvloer is er een leuke teamdynamiek tussen jonge enthousiaste krachten en ervaren medewerkers

De centrale is teamwork. 24/24 en 7/7 staan wij paraat. Na een shift van 12u verdien jij de nodige rust. Ook de bijhorende premies voor weekend- en nachtwerk zijn mooi meegenomen. En met het juiste tijdbeheer en een goede planning zijn de wisselende uren perfect te combineren met jouw privé- en gezinsleven.

Onze dienstverlening staat dichtbij de mensen. Voor elke provincie is er een centrale. Werken in eigen streek heeft tal van voordelen. "Ge verstoat alles en ge moe ni te verre tsjoolen." Je kent de streek en de plaatselijke dialecten beter dan de eigen broekzak. Zo kan je snel én precies het slachtoffer lokaliseren en de juiste hulp bieden.

Operator 112 is echt een stiel apart. Bij ons krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig problemen aan te pakken. Je daagt jezelf en collega's uit om de kwaliteit van onze service te verbeteren.

Wij sturen jou dus niet zomaar het veld in. Je volgt een theoretische en praktische opleiding van 3 tot 4 maanden waar wij jou de kneepjes van het vak leren. Zo sta je stevig in jouw schoenen in iedere noodsituatie.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn momenteel 48 vacante plaatsen van operatoren bij de 112 noodcentrales verspreid over de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. Op het moment van aanwerving kan het aantal variëren in het kader van de noden.

OPGELET! Je kan momenteel enkel nog solliciteren voor de standplaatsen Antwerpen, Leuven en Gent. We aanvaarden momenteel geen nieuwe kandidaturen meer voor de standplaatsen Brugge en Hasselt. 

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. 24/24 en 7/7 staan een 400-tal operatoren in de centrales van 112 paraat.

112 behandelt de noodoproepen om dringende medische hulp en dringende brandweerhulp en ook oproepen naar het nummer 1722 (geactiveerd bij noodweer) en oproepen naar het nummer 1733 (huisarts van wacht).

Operatoren maken deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. In de centrales werken collega’s van verschillende diensten. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft ook inbreng over de medische aspecten van de noodcentrales 112. 

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en door constructief om te gaan met kritiek.

Technische competenties

 • Basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten (dringende medische hulp, brandweer en politie) 
 • Mondeling communiceren

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties 'informatie analyseren' en 'mondeling communiceren' niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competenties 'informatie analyseren', 'servicegericht handelen', 'stress beheren', 'mondeling communiceren' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je spreekt vlot Engels, andere talen en/of dialecten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van hoger secundair of je bent reeds benoemd als ambtenaar in niveau C.
 • Er is geen ervaring vereist. Je krijgt een opleiding als je start.
 • Een goede kennis van Frans en/of andere talen is een pluspunt.

Opgelet!

 • Voor de indiensttreding moet je medisch geschikt worden verklaard.
 • Je moet ook beschikken over een positief veiligheidsattest op het moment van de indiensttreding.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de dag van je inschrijving:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau B

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op de dag van je inschrijving en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau C. Je dient dan ook een graad en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de dag van je inschrijving in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau C. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je op de dag van je inschrijving niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 29.117,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 

Toelagen toegekend voor de uitvoering van prestaties op zondag, zaterdag en tijdens de nacht:

 • Zondag prestaties worden verricht op een zondag of wettelijk erkende feestdag tussen 0 en 24 uur.
 • Zaterdagprestaties worden verricht op een zaterdag tussen 0 en 24 uur.
 • Nachtprestaties worden verricht tussen 22 uur en 4 uur. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen om of voor 4 uur, worden gelijkgesteld met nachtprestaties.

De bedragen van de toelage worden als volgt vastgesteld:

 • 1° voor de zondag prestaties: per uur prestatie 1/1976ste van de jaarlijkse wedde
 • 2° voor de zaterdagprestaties: per uur prestatie 0.5/1976ste van de jaarlijkse wedde

3° voor de nachtprestaties: per uur prestatie 2,50 EUR

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • werken in eigen streek
  • shiften van 12 uur (premies en meer vrije tijd)
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen jaarlijks verlof
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • in het bezit zijn van een positief veiligheidsattest of bereid zijn hiertoe een veiligheidsonderzoek te ondergaan VOOR de indiensttreding en dit met een verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005). Om het voorwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie dient u minstens sedert 5 jaar een officieel verblijf te hebben in België.
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt – je bent onder andere medisch geschikt om een zittende functie uit te oefenen, je bent niet kleurenblind en je hoort uitstekend. Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Je kan enkel in dienst treden als je medisch geschikt wordt verklaard.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel en je legt een interview met casus af op dezelfde dag bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Deze functie is vacant op meerdere locaties. Je moet je keuze van standplaats(en) aanduiden in je online account. Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op het moment van het aanvaarden van de jobaanbieding een definitieve keuze maken over je voorkeur van standplaats(en).

Opgelet:

 • Onmiddellijk na je sollicitatie, kan je een testmoment kiezen via je online account, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden zijn goedgekeurd. Schrijf je binnen de 15 dagen na je sollicitatie in voor een testmoment. Je wacht best niet om je in te schrijven voor de test. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de test, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je afwezig bent voor een test waarvoor je ingeschreven bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

 

Door de specifieke beroepsvereisten van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Binnenlandse Zaken voor de functies van operatoren niet alle arbeidspostaanpassingen kan doorvoeren, moet je er rekening mee houden dat ook niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden (cfr: anti-discriminatiewetgeving van 10 mei 2007).

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op het moment van inschrijving. 

Stap 2: Specifieke screening: PC-proef (+/- 45 min.) en Interview (+/- 60 min.) in Brussel

De PC-proef is een situationele beoordelingstest.

Via deze test worden de volgende competenties gemeten:

 • Problemen oplossen
 • Objectieven behalen

Deze test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

De PC-proef zal plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse, je voeling met het werkterreinen je basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten.

Tijdens het interview zal er een noodoproep gesimuleerd worden. Deze wordt nadien besproken. De volgende competenties worden geëvalueerd via deze oefening: informatie analyseren, mondeling communiceren, servicegericht handelen, stress beheren, 

Om je voor te bereiden kan je de volgende informatie raadplegen:

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 15 punten op 30 behaalt voor de PC-proef en ten minste 50 punten op 100 voor het interview. Je moet dus minstens 65/130 punten behalen in totaal. Je wordt dan beoordeeld als 'zeer geschikt' of 'geschikt'. 

Als je niet geschikt bevonden wordt voor deze test, ben je niet geslaagd voor de selectieprocedure en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende selectieprocedure van operator bij de noodcentrales 112.

Deze proef wordt wekelijks georganiseerd. Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na je inschrijving op de selectie zelf online inschrijven voor de proef, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden goedgekeurd zijn. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Opgelet! Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De geschikte en zeer geschikte kandidaten worden opgenomen in de lijst van geslaagden.  

De geschikte en zeer geschikte kandidaten krijgen op korte termijn een jobaanbieding en een uitnodiging voor het medisch onderzoek. Je hebt dan acht dagen om de jobaanbieding te aanvaarden. De zeer geschikte kandidaten krijgen voorrang.

Als je een jobaanbieding twee keer weigert, niet reageert op een jobaanbieding of weigert deel te nemen aan de bijkomende proef (zie hieronder), word je definitief van de lijst van geslaagden geschrapt en kan je geen jobaanbiedingen meer ontvangen.

In het geval dat er meer laureaten met gelijke beoordeling (geschikt of zeer geschikt) geïnteresseerd zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt er een bijkomende proef (bestaande uit een interview) georganiseerd op basis van een functiebeschrijving. Na deze bijkomende proef worden de laureaten gerangschikt.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Personen met een handicap die laureaat zijn hebben voorrang binnen hun groep “Zeer Geschikt” of binnen hun groep “Geschikt”. Je hebt alleen voorrang op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de laureaten met voorrang te consulteren om in dienst te treden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 19/02/ 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de dag van je inschrijving in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand