Douane officers haven van Antwerpen - Beveren (shift) (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

ANG23589

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9120 Beveren-Waas

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb jij altijd al gedroomd om de grenzen van ons land mee te beschermen? Lijkt werken als douanier jou de ideale job? Dan is dit jouw kans!  

Hou je van administratieve taken, maar ook van werken op het terrein? Lijkt een job bij de douane jou wel interessant? Dubbelcheck! Wist je bovendien dat de haven van Antwerpen de tweede grootste haven van Europa is, en dus superbelangrijk is voor de Europese markt? Lees dan zeker verder. 

Want wij zijn op zoek naar nieuw talent voor onze eerstelijnscontrolediensten in de haven. En dit op linkeroever (Waaslandhaven). Onze douaniers staan er in voor het scannen en verifiëren van containers en goederen, en jij kan hun nieuwe collega worden. 

Ga je graag aan de slag bij het team scanning? Dan zijn deze taken op jouw lijf geschreven: 

 • Je voert de scanning van containers uit met verschillende toestellen (vaste scanner, mobiele scanner, backscatter), zowel op de grensinspectieposten (GIP’S) als op de kaai​ met het oog op de vaststelling van fiscale inbreuken (bv. ontduiking van invoerrechten, btw en accijnzen), maar ook niet-fiscale (bv. drugs-, alcohol- en sigarettensmokkel, invoer van namaak, inbreuken op de productveiligheid, ...). 

 • Je bemant de Megaports die radioactief materiaal opsporen​. 

 • Je analyseert de scanbeelden van de scanners en de meetresultaten van de Megaports​. 

 • Wanneer je een scanbeeld als niet-conform of verdacht beschouwt, verwijs je de zending door naar de collega’s voor verificatie en controle.  

 • Je bent verantwoordelijk voor de stralingsbescherming en zorgt voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. 

 • Je bent de contactpersoon voor de onderhoudsfirma bij technische defecten.  

Liever aan de slag bij een team dat instaat voor het verifiëren en controleren van goederen? Dan zijn onderstaande taken zeker iets voor jou: 

 • Je controleert de goederenstroom via: 

  • een documentaire controle waarbij je de douaneaangifte controleert en vergelijkt met de handels- en transportdocumenten​ (B/L, CMR, facturen, paklijsten, oorsprongsdocumenten, …); 

  • een fysieke controle (in de magazijnen van de firma’s in de haven of op de grensinspectiepost waarbij goederen in containers aangeboden worden voor controle) waarbij je de aangeboden goederen vergelijkt met de begeleidende documenten en controleert of de informatie op de aangifte overeenstemt met de geldende wetgeving; 

 • Je werkt nauw samen met andere diensten binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en met andere overheidsdiensten (FOD Economie, FAVV, Departement Omgeving, FOD Volksgezondheid, …). 

 • Je beheert je eigen dossiers en neemt de eindbeslissing bij de controles. 

 • Per dossier maak je steeds een verslag op. Bij onregelmatigheden schrijf je een vaststellingsdossier. 

Bij de uitoefening van deze functies kom je in contact met het publiek. 

Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie, onder meer door het dragen van een uniform. Als douanier kom je ook in aanraking met vertrouwelijke gegevens. Je bent je dan ook bewust van de informatie die je wordt bezorgd voor het concreet uitvoeren van een controle en respecteert de vertrouwelijkheid die aan de dag moet worden gelegd. 

Voor het uitoefenen van deze functies is light wapendracht vereist (telescopische wapenstok, handboeien en pepperspray). Voor het uitoefenen van deze functie met wapendracht moet je dan ook over de noodzakelijke geschiktheid beschikken (zie ‘Aanbod’ > ‘Aanstellingsvoorwaarden’). 

Gelet op de inhoud van de functie dien je in het bezit te zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe voorafgaand een veiligheidsonderzoek te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat (zie ‘Aanbod’ > ‘Aanstellingsvoorwaarden’).. 

Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details). 

De huidige uurregeling (zie ‘Werkgever’ voor meer details) kan verschillen naargelang de dienst waar je effectief tewerkgesteld wordt en kan steeds wijzigen door dienstorganisatorische of economische redenen. Er wordt dan ook een zekere flexibiliteit verwacht op het vlak van werken in shiften. Onvoorziene omstandigheden schrikken je ook niet af.   

De plaats van tewerkstelling is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is handig als je over eigen vervoer beschikt of kan carpoolen met collega's. Voor het gebruik van eigen vervoer is een tegemoetkoming voorzien. 

Ken je onze app al?Hier vind je een antwoord op veel van je vragen, handige tips en nog veel meer. 
 
Indien je jezelf nog een beter beeld van de functie wilt vormen kan je via deze link een aantal getuigenissen lezen van jouw toekomstige collega's.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Kom je graag nog meer te weten over onze organisatie? Neem dan zeker een kijkje in onze app en check zeker ook de virtuele tour. 

Er zijn minstens 10 plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, van de FOD Financiën in Beveren (Waaslandhaven - linkeroever). 

Hieronder vind je de specifieke diensten waar je terecht kan komen en hun uurregelingen. De uurregelingen kunnen steeds wijzigen door dienst organisatorische of economische redenen. 

Controle 4 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen) 
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00 
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00 

Controle 5 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen)  
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00 
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00 

Controle 7 (scanning) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen) 
Vaste scanner : Van maandag tot vrijdag : 6u-14u06 en 13u54-22u00 
Backscatter : maandag tot zondag :  6u-14u06, 08u-16u06, 13u54-22u, 16u-00u06,  21u54-6u en 00u-08u06 

Er wordt met deze selectie geen wervingsreserve aangelegd voor andere standplaatsen.
 
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.  
 
Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen voor het beschermen, ordenen en stimuleren van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.  
 
Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft. 
 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.  
 
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:  

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 

 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 

 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar

 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 

 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een bachelordiploma (of gelijkwaardig) of je bent benoemd op niveau B.
 • Je bent klant- en resultaatgericht.
 • Je hebt belangstelling voor de reglementering van douane en accijnzen.
 • De plaats van tewerkstelling is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is handig als je over eigen vervoer beschikt of kan carpoolen met collega's.    

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Tijdens een one-day testing leg je een pc-test en een online interview af in Brussel bij FOD Financiën. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring.

Via jobfin kan je een inschatting maken van jouw netto maandelijkse wedde voor een functie op niveau B1 - statutair.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Premies

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). 
 
In functie van de dienst waar je tewerkgesteld bent, ontvang je een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur:  

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet in het weekend en niet tussen 22u en 6u) 

 • 15% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u) 

 • 20% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u 

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht* tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 18 december 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt (niet-geïndexeerd): 

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 2.33 euro per uur 

 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 3.86 euro per uur 

 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 5.44 euro per uur. 

(*ter info: deze bijkomende toelage wordt enkel toegekend bij een shift van minimaal 7u36 effectieve prestaties)

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 dagen verlof per jaar
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden.
 • Financiële voordelen
  • Vakantiegeld en eindejaarspremie
  • Mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb jij altijd al gedroomd om de grenzen van ons land mee te beschermen? Lijkt werken als douanier jou de ideale job? Dan is dit jouw kans!  

Hou je van administratieve taken, maar ook van werken op het terrein? Lijkt een job bij de douane jou wel interessant? Dubbelcheck! Wist je bovendien dat de haven van Antwerpen de tweede grootste haven van Europa is, en dus superbelangrijk is voor de Europese markt? Lees dan zeker verder. 

Want wij zijn op zoek naar nieuw talent voor onze eerstelijnscontrolediensten in de haven. En dit op linkeroever (Waaslandhaven). Onze douaniers staan er in voor het scannen en verifiëren van containers en goederen, en jij kan hun nieuwe collega worden. 

Ga je graag aan de slag bij het team scanning? Dan zijn deze taken op jouw lijf geschreven: 

 • Je voert de scanning van containers uit met verschillende toestellen (vaste scanner, mobiele scanner, backscatter), zowel op de grensinspectieposten (GIP’S) als op de kaai​ met het oog op de vaststelling van fiscale inbreuken (bv. ontduiking van invoerrechten, btw en accijnzen), maar ook niet-fiscale (bv. drugs-, alcohol- en sigarettensmokkel, invoer van namaak, inbreuken op de productveiligheid, ...). 

 • Je bemant de Megaports die radioactief materiaal opsporen​. 

 • Je analyseert de scanbeelden van de scanners en de meetresultaten van de Megaports​. 

 • Wanneer je een scanbeeld als niet-conform of verdacht beschouwt, verwijs je de zending door naar de collega’s voor verificatie en controle.  

 • Je bent verantwoordelijk voor de stralingsbescherming en zorgt voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften. 

 • Je bent de contactpersoon voor de onderhoudsfirma bij technische defecten.  

Liever aan de slag bij een team dat instaat voor het verifiëren en controleren van goederen? Dan zijn onderstaande taken zeker iets voor jou: 

 • Je controleert de goederenstroom via: 

  • een documentaire controle waarbij je de douaneaangifte controleert en vergelijkt met de handels- en transportdocumenten​ (B/L, CMR, facturen, paklijsten, oorsprongsdocumenten, …); 

  • een fysieke controle (in de magazijnen van de firma’s in de haven of op de grensinspectiepost waarbij goederen in containers aangeboden worden voor controle) waarbij je de aangeboden goederen vergelijkt met de begeleidende documenten en controleert of de informatie op de aangifte overeenstemt met de geldende wetgeving; 

 • Je werkt nauw samen met andere diensten binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en met andere overheidsdiensten (FOD Economie, FAVV, Departement Omgeving, FOD Volksgezondheid, …). 

 • Je beheert je eigen dossiers en neemt de eindbeslissing bij de controles. 

 • Per dossier maak je steeds een verslag op. Bij onregelmatigheden schrijf je een vaststellingsdossier. 

Bij de uitoefening van deze functies kom je in contact met het publiek. 

Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie, onder meer door het dragen van een uniform. Als douanier kom je ook in aanraking met vertrouwelijke gegevens. Je bent je dan ook bewust van de informatie die je wordt bezorgd voor het concreet uitvoeren van een controle en respecteert de vertrouwelijkheid die aan de dag moet worden gelegd. 

Voor het uitoefenen van deze functies is light wapendracht vereist (telescopische wapenstok, handboeien en pepperspray). Voor het uitoefenen van deze functie met wapendracht moet je dan ook over de noodzakelijke geschiktheid beschikken (zie ‘Aanbod’ > ‘Aanstellingsvoorwaarden’). 

Gelet op de inhoud van de functie dien je in het bezit te zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe voorafgaand een veiligheidsonderzoek te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat (zie ‘Aanbod’ > ‘Aanstellingsvoorwaarden’).. 

Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details). 

De huidige uurregeling (zie ‘Werkgever’ voor meer details) kan verschillen naargelang de dienst waar je effectief tewerkgesteld wordt en kan steeds wijzigen door dienstorganisatorische of economische redenen. Er wordt dan ook een zekere flexibiliteit verwacht op het vlak van werken in shiften. Onvoorziene omstandigheden schrikken je ook niet af.   

De plaats van tewerkstelling is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is handig als je over eigen vervoer beschikt of kan carpoolen met collega's. Voor het gebruik van eigen vervoer is een tegemoetkoming voorzien. 

Ken je onze app al?Hier vind je een antwoord op veel van je vragen, handige tips en nog veel meer. 
 
Indien je jezelf nog een beter beeld van de functie wilt vormen kan je via deze link een aantal getuigenissen lezen van jouw toekomstige collega's.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Kom je graag nog meer te weten over onze organisatie? Neem dan zeker een kijkje in onze app en check zeker ook de virtuele tour. 

Er zijn minstens 10 plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, van de FOD Financiën in Beveren (Waaslandhaven - linkeroever). 

Hieronder vind je de specifieke diensten waar je terecht kan komen en hun uurregelingen. De uurregelingen kunnen steeds wijzigen door dienst organisatorische of economische redenen. 

Controle 4 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen) 
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00 
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00 

Controle 5 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen)  
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00 
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00 

Controle 7 (scanning) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen) 
Vaste scanner : Van maandag tot vrijdag : 6u-14u06 en 13u54-22u00 
Backscatter : maandag tot zondag :  6u-14u06, 08u-16u06, 13u54-22u, 16u-00u06,  21u54-6u en 00u-08u06 

Er wordt met deze selectie geen wervingsreserve aangelegd voor andere standplaatsen.
 
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.  
 
Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen voor het beschermen, ordenen en stimuleren van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.  
 
Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft. 
 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.  
 
Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:  

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land; 

 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden; 

 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar

 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit … 

 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet!  Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

 • Je beschikt over eigen vervoer voor de verplaatsing van en naar het werk. Er wordt uiteraard een kilometervergoeding voorzien. 

 • Je hebt belangstelling voor de reglementering van douane en accijnzen.  

 • Gelet op het wereldse karakter van de plaats van tewerkstelling is meertaligheid zeker een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een bachelordiploma (of gelijkwaardig) of je bent benoemd op niveau B.
 • Je bent klant- en resultaatgericht.
 • Je hebt belangstelling voor de reglementering van douane en accijnzen.
 • De plaats van tewerkstelling is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is handig als je over eigen vervoer beschikt of kan carpoolen met collega's.    

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de dag van je inschrijving:

Je beschikt over een van de volgende diploma's op de dag van je inschrijving: 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op de dag van je inschrijving en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden. 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je op de dag van je inschrijving niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring.

Via jobfin kan je een inschatting maken van jouw netto maandelijkse wedde voor een functie op niveau B1 - statutair.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Premies

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). 
 
In functie van de dienst waar je tewerkgesteld bent, ontvang je een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur:  

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet in het weekend en niet tussen 22u en 6u) 

 • 15% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u) 

 • 20% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u 

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht* tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 18 december 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt (niet-geïndexeerd): 

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 2.33 euro per uur 

 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 3.86 euro per uur 

 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 5.44 euro per uur. 

(*ter info: deze bijkomende toelage wordt enkel toegekend bij een shift van minimaal 7u36 effectieve prestaties)

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 dagen verlof per jaar
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden.
 • Financiële voordelen
  • Vakantiegeld en eindejaarspremie
  • Mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn. 

 • De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd). 

 • Je dient in het bezit te zijn van een positief veiligheidsattest of bereid zijn hiertoe voorafgaand een veiligheidsonderzoek te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waarvan de uitoefening afhankelijk kan worden gesteld van een veiligheidsverificatie). 

 • Akkoord zijn met het werken in shiften zoals bepaald in de dienstnota ‘Uurregeling shiften’ binnen de AAD&A 

Voorwaarden bij het werken in shiften 

 • Wanneer je start in de functie zal je gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen (tenzij voor shiftfuncties), overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën. 

Bijkomend in geval van light bewapening: 

 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd. 

 • Bereid zijn een psychologische screening te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting. 

 • Met vrucht volgen van de opleiding CRT (Close Range Technics) bij het CITT (Cel Instructie Technieken & Tactieken). 

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden. 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Tijdens een one-day testing leg je een pc-test en een online interview af in Brussel bij FOD Financiën. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Opgelet:

 • Onmiddellijk na je sollicitatie, kan je een testmoment kiezen via je online account, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden zijn goedgekeurd. Schrijf je binnen de 15 dagen na je sollicitatie in voor een testmoment. Je wacht best niet om je in te schrijven voor de test. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de test, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en toegevoegde certificaten in jouw online account op dag van je inschrijving.

Als je niet voldoet aan deze deelnemingsvoorwaarden, word je uitgesloten voor de selectieprocedure. Als je al een datum voor een test gekozen hebt, wordt deze geannuleerd en kan je je niet meer inschrijven voor het testmoment.

Stap 2: Specifieke screening - Pc-test (+/- 2u30) + online interview (+/- 45 min.) in Brussel

Je legt beide proeven op dezelfde dag af (one-day testing) bij FOD Financiën in Brussel (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te Brussel). 

De pc-test (op 30 punten) is een dossiertest die je aflegt op de computer. Bij dit soort test moet je meerdere dossiers met informatie over verschillende onderwerpen lezen. Daarna moet je vragen over die verschillende dossiers beantwoorden.

Het interview (op 70 punten) evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Om praktische redenen zal het interview via videocall (via MS Teams) georganiseerd worden. Eén van onze medewerkers zal je op voorhand via mail contacteren om de one-day testing toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je  online account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Het interview leg je af op een laptop die we voor jou klaarzetten. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je minimum 35 punten op 70 behaalt voor het interview en minimum 50 punten op 100 op het totaal van de twee testen samen. Voor de totaalscore telt de score van het interview mee voor 70 van de 100 punten en de score van de computergestuurde test voor 30 van de 100 punten. Als je slaagt, word je beoordeeld als ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’.

Als je niet geschikt bevonden wordt voor deze test, ben je niet geslaagd voor de selectieprocedure en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende selectieprocedure van douane officer voor de FOD Financiën.

Deze proef wordt wekelijks georganiseerd. Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na je inschrijving op de selectie zelf online inschrijven voor de proef, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden goedgekeurd zijn. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De geschikte en zeer geschikte kandidaten worden opgenomen in de lijst van geslaagden.  

De geschikte en zeer geschikte kandidaten krijgen op korte termijn een jobaanbieding. Je hebt dan acht dagen om de jobaanbieding te aanvaarden. De zeer geschikte kandidaten krijgen voorrang op de geschikte kandidaten.

Als je een jobaanbieding twee keer weigert, niet reageert op een jobaanbieding of weigert deel te nemen aan de bijkomende proef (zie hieronder), word je definitief van de lijst van geslaagden geschrapt en kan je geen jobaanbiedingen meer ontvangen.

In het geval dat er meer laureaten met gelijke beoordeling (geschikt of zeer geschikt) geïnteresseerd zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt er een bijkomende proef (bestaande uit een interview) georganiseerd op basis van een functiebeschrijving. Na deze bijkomende proef worden de laureaten gerangschikt.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Personen met een handicap die laureaat zijn hebben voorrang binnen hun groep “Zeer Geschikt” of binnen hun groep “Geschikt”. Je hebt alleen voorrang op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de laureaten met voorrang te consulteren om in dienst te treden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29/02/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart
 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli