Jurist Geschillen (m/v/x)

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Selectiecode

ANG23590

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je interesse in beroepsrisico’s (beroepsziekten en arbeidsongevallen)? Heb je kennis op dit gebied of wil je er graag meer over leren?

Heb je een analytische geest, ben je ook goed in het trekken van conclusies, en werk je graag autonoom? Dan is de functie ‘Jurist Geschillen’ zeker iets voor jou.

Een greep uit je takenpakket:

 • Je beheert de geschillendossiers i.v.m. beroepsziekten en arbeidsongevallen.
 • Je volgt de evoluties in de rechtspraak, om zo correcte adviezen en aanbevelingen te verstrekken, in lijn met de huidige wetgeving.
 • Je beantwoordt (mondelinge en schriftelijke) adviesvragen van de interne diensten en doet aanbevelingen in verband met de toepassing en interpretatie van de wetgeving in het betreffende domein. 
 • Je werkt mee aan de uitwerking en de correctie van wetteksten en ondersteunt het wetgevingsproces (voorbereiding, uitwerking van wetsvoorstellen en van ontwerpen en Koninklijke Besluiten, opvolging van de procedure voor de Raad van State, …).
 • Je ontwikkelt werkinstrumenten (instructies, formulieren, syllabi).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de afdeling Geschillen, studies en invordering van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel

Binnen de Afdeling Geschillen, studies en invordering zijn momenteel 12 juristen en 5 administratief medewerkers. Deze afdeling behandelt de geschillen inzake 'beroepsziekten' en 'arbeidsongevallen'. Ze interpreteren wetteksten en passen deze toe, en werken zelf ook wetteksten uit. De werkomgeving is dynamisch. Er wordt paperless gewerkt, met elektronische dossiers, waardoor telewerk mogelijk is.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of doctor in het domein 'rechten' (of gelijkwaardig).
 • Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar vereist.
 • Je hebt interesse in het domein van de sociale zekerheid.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid).
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel. Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet afzonderlijk georganiseerd worden, maar op hetzelfde moment als het interview.
 4. Je legt een interview af (en een test op computer, indien deze niet als tussenstap werd georganiseerd) bij Fedris (Sterrenkundelaan 1; 1210 Brussel). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 urenweek
  • mogelijkheid tot telewerk
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • minimum 26 dagen verlof per kalenderjaar
  • 12 dagen compensatieverlof per kalenderjaar als forfaitaire compensatie voor elke bijkomende prestatie door het personeelslid tijdens de normale werkuren
  • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een eigen laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • maaltijdcheques

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je interesse in beroepsrisico’s (beroepsziekten en arbeidsongevallen)? Heb je kennis op dit gebied of wil je er graag meer over leren?

Heb je een analytische geest, ben je ook goed in het trekken van conclusies, en werk je graag autonoom? Dan is de functie ‘Jurist Geschillen’ zeker iets voor jou.

Een greep uit je takenpakket:

 • Je beheert de geschillendossiers i.v.m. beroepsziekten en arbeidsongevallen.
 • Je volgt de evoluties in de rechtspraak, om zo correcte adviezen en aanbevelingen te verstrekken, in lijn met de huidige wetgeving.
 • Je beantwoordt (mondelinge en schriftelijke) adviesvragen van de interne diensten en doet aanbevelingen in verband met de toepassing en interpretatie van de wetgeving in het betreffende domein. 
 • Je werkt mee aan de uitwerking en de correctie van wetteksten en ondersteunt het wetgevingsproces (voorbereiding, uitwerking van wetsvoorstellen en van ontwerpen en Koninklijke Besluiten, opvolging van de procedure voor de Raad van State, …).
 • Je ontwikkelt werkinstrumenten (instructies, formulieren, syllabi).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de afdeling Geschillen, studies en invordering van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel

Binnen de Afdeling Geschillen, studies en invordering zijn momenteel 12 juristen en 5 administratief medewerkers. Deze afdeling behandelt de geschillen inzake 'beroepsziekten' en 'arbeidsongevallen'. Ze interpreteren wetteksten en passen deze toe, en werken zelf ook wetteksten uit. De werkomgeving is dynamisch. Er wordt paperless gewerkt, met elektronische dossiers, waardoor telewerk mogelijk is.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Basiskennis Frans is een absolute aanrader, aangezien je terechtkomt in een tweetalige werkomgeving.
 • Je hebt interesse in het domein van de sociale zekerheid.
 • Juridische ervaring is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of doctor in het domein 'rechten' (of gelijkwaardig).
 • Voor de houders van een gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar vereist.
 • Je hebt interesse in het domein van de sociale zekerheid.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

 • Voor kandidaten met een Belgisch diploma rechten is er geen ervaring vereist.
 • Voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 urenweek
  • mogelijkheid tot telewerk
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • minimum 26 dagen verlof per kalenderjaar
  • 12 dagen compensatieverlof per kalenderjaar als forfaitaire compensatie voor elke bijkomende prestatie door het personeelslid tijdens de normale werkuren
  • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een eigen laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • maaltijdcheques

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid).
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel. Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet afzonderlijk georganiseerd worden, maar op hetzelfde moment als het interview.
 4. Je legt een interview af (en een test op computer, indien deze niet als tussenstap werd georganiseerd) bij Fedris (Sterrenkundelaan 1; 1210 Brussel). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen zullen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd worden.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt, voor de buitenlandse diploma’s. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30min)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan of direct volgend op het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond de week van 11/03/2024 t.e.m. 15/03/2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u) + PC-proef indien stap 3 niet doorgaat (+/- 2u30min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan of direct volgend op het interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 (specifieke screening - PC-proef) niet georganiseerd wordt, zal je ook een computergestuurde proef (dossierbehandelingstest) afleggen voor of na het interview (onedaytesting). In dit geval zal deze stap plaatsvinden bij Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel), rond de periode van 14/03/2024 t.e.m. 28/03/2024 (onder voorbehoud). De dossierbehandelingstest zal volgende competenties meten: informatie integreren en beslissen en staat op 20 punten. Je bent in deze situatie geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de ‘specifieke screening – interview’ en 60 op 120 in het totaal (totaal specifieke screening interview + computergestuurde proef).

Indien Stap 3 (specifieke screening – PC-proef) wel georganiseerd wordt, zal stap 4 plaatsvinden bij Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel) rond de week van 15/04/2024 t.e.m. 19/04/2024. Je bent in deze situatie geslaagd als je ten minste 50 op 100 behaalt op de ‘specifieke screening – interview'.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - Specifieke screening - Interview (en eventuele PC-proef). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'Motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 21/02/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Fedris
  Sterrenkundelaan 1
  1210 Sint-Joost-ten-Node

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Patricia Lopez
  Ik heb het gevoel dat mijn werk zinvol is en een echte impact heeft in het leven van de rechthebbenden.
  Patricia Lopez
  Arts-inspecteur
  -
  Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  More about Patricia Lopez
 • Portret Jean-Christophe Pizzolon
  Het contact met bedrijven maakt ons werk bijzonder concreet en zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk.
  Jean-Christophe Pizzolon
  Chemicus - preventiedeskundige chemische agentia
  -
  Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  More about Jean-Christophe Pizzolon