Controleur Economische Inspectie - Regio Gent (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG24003

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Spreekt het jou aan om de spelregels van de economie te handhaven en de rechten voor consumenten en ondernemingen te beschermen? Schrikt terreinwerk je niet af? Lees dan snel verder want de Algemene Directie Economische Inspectie is op zoek naar een controleur voor de Regionale controledirectie Oost- en West-Vlaanderen, met voornamelijk opdrachten in de regio Waasland.

Als regionaal controleur word je opgeleid voor de controle van en het toezicht op de toepassing van de economische wetgeving en reglementering waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is.

 

Een greep uit het takenpakket:

 • Je plant, organiseert en voert inspectieopdrachten uit bij ondernemingen en controleert of er inbreuken zijn op de geldende regelgeving.
 • Om inbreuken te reguleren, informeer en adviseer je (preventief of repressief) economische actoren mondeling en schriftelijk onder begeleiding van een inspecteur en/of inspecteur-directeur.
 • Er wordt van je verwacht om deze taken administratief op te volgen (voorbereiding van PV's, onderzoeksverslagen, actualisering van administratieve informatie,...).
 • Aangezien de functie van controleur vaak gepaard gaat met verplaatsingen, is het aangewezen om over een rijbewijs en een persoonlijk voertuig beschikken.

 

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van je toekomstige collega's of neem een kijkje op Facebook.

Voorbeelden van de maatschappelijke impact als controleur bij de Economische inspectie vind je hier.

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Regionale controledirectie Oost- en West-Vlaanderen van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te Brussel), met voornamelijk opdrachten in de regio Waasland.

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten en ondernemingen door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving.

Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:

 • Boeken VI en XV van het Wetboek van economisch recht.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een bachelordiploma
 • Je hebt interesse in economische wetgeving en reglementering
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en bent gemotiveerd
 • Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34. 278,48  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof (+ 7 compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een forfaitaire verblijfsvergoeding
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • volledige verzekering voor verplaatsingen met eigen wagen
  • kilometervergoeding in geval van werkgerelateerde verplaatsingen met de eigen wagen (quota)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten valoriseren als geldelijke anciënniteit
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Steven Catteeuw
  HR-verantwoordelijke Algemene Directie Economische Inspectie
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  02 277 64 54

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Spreekt het jou aan om de spelregels van de economie te handhaven en de rechten voor consumenten en ondernemingen te beschermen? Schrikt terreinwerk je niet af? Lees dan snel verder want de Algemene Directie Economische Inspectie is op zoek naar een controleur voor de Regionale controledirectie Oost- en West-Vlaanderen, met voornamelijk opdrachten in de regio Waasland.

Als regionaal controleur word je opgeleid voor de controle van en het toezicht op de toepassing van de economische wetgeving en reglementering waarvoor de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd is.

 

Een greep uit het takenpakket:

 • Je plant, organiseert en voert inspectieopdrachten uit bij ondernemingen en controleert of er inbreuken zijn op de geldende regelgeving.
 • Om inbreuken te reguleren, informeer en adviseer je (preventief of repressief) economische actoren mondeling en schriftelijk onder begeleiding van een inspecteur en/of inspecteur-directeur.
 • Er wordt van je verwacht om deze taken administratief op te volgen (voorbereiding van PV's, onderzoeksverslagen, actualisering van administratieve informatie,...).
 • Aangezien de functie van controleur vaak gepaard gaat met verplaatsingen, is het aangewezen om over een rijbewijs en een persoonlijk voertuig beschikken.

 

Heb je vragen over de jobinhoud?

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van je toekomstige collega's of neem een kijkje op Facebook.

Voorbeelden van de maatschappelijke impact als controleur bij de Economische inspectie vind je hier.

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Regionale controledirectie Oost- en West-Vlaanderen van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te Brussel), met voornamelijk opdrachten in de regio Waasland.

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten en ondernemingen door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving.

Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:

 • Boeken VI en XV van het Wetboek van economisch recht.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 •  

  Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.

 •  

  Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

 •  

  Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 •  

  Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • ·       
  Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:

  • Je ontwikkelt een coherente schriftelijke redenering op basis van de beschikbare wetgeving en de reglementering.

  • Je schrijft duidelijk en foutloos.

  • Je schrijft gestructureerd en beknopt.

 • ·       
  Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:

  • Je bent in staat de doelgroep op een passende manier aan te spreken.

  • Je drukt je duidelijk uit.

  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie 'problemen oplossen', 'servicegericht handelen', de technische competenties en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Een goed begrip van het strafrecht en de strafrechtprocedure vormt een pluspunt.
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B en een persoonlijk voertuig.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een bachelordiploma
 • Je hebt interesse in economische wetgeving en reglementering
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en bent gemotiveerd
 • Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool
 • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34. 278,48  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof (+ 7 compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een forfaitaire verblijfsvergoeding
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • volledige verzekering voor verplaatsingen met eigen wagen
  • kilometervergoeding in geval van werkgerelateerde verplaatsingen met de eigen wagen (quota)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten valoriseren als geldelijke anciënniteit
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • aangezien dit een regionale controlefunctie is, kun je alleen aan de slag als je fysiek in staat bent om de functie uit te oefenen.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 90 min)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest:

 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond de eerste week van maart 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de tweede week van maart 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van 3 - Interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Voor deze controlefunctie is het noodzakelijk om hoofdzakelijk op het terrein actief te zijn, d.w.z. zich verplaatsen, zelf vaststellingen doen en verhoren afnemen wanneer nodig.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/02/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Steven Catteeuw
  HR-verantwoordelijke Algemene Directie Economische Inspectie
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  02 277 64 54

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier
 • Portret Patrick
  Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
  Patrick Martin
  Recruitment manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Patrick Martin
 • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
  Urpi Iannino
  Expert in duurzaam ondernemen
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Urpi Iannino