Financieel deskundigen voor de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (m/v/x)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Selectiecode

ANG24027

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 • Je controleert de dossiers die het gebruik van subsidies van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoorden. 

 • Je controleert of de begunstigde de subsidie heeft gebruikt in overeenstemming met de wet- en regelgeving, de doelstellingen en de limieten die in de toekenningsbesluiten zijn vastgesteld.  Het wettelijk kader bestaat met name uit de artikelen 121 tot 124 van de wet van 22/05/03 betreffende de organisatie van de begroting en de boekhouding van de Federale Staat en de wet van 19/03/13 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking, organieke koninklijke besluiten en toekenningsbesluiten.

 • Je bent autonoom verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële controles. Je werkt aan meerjarenprogramma's, waarvoor je jaarlijks controles en meer stipte en tijdsgebonden interventies uitvoert. Je controleert interventies uitgevoerd door verschillende actoren die werken volgens de specifieke wettelijke kaders.

 • Je ontwikkelt je werkprogramma op basis van een risicoanalyse en je bepaalt op basis van jouw analyse welke controles moeten worden uitgevoerd. Je kijkt de verschillende verantwoordingsstukken na om te controleren of ze geldig en adequaat zijn volgens de relevante wettelijke kaders.

 • Je hebt regelmatig contact met NGO's en andere instellingen die subsidies voor ontwikkelingssamenwerking ontvangen. Je hebt ook contact met collega’s van de diensten die de subsidies beheren bij DGD en bij de Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole (B&B).  Je beheert hiervoor ook veel informatie en een groot aantal documenten.

 • Controles worden op afstand uitgevoerd op basis van gedigitaliseerde verantwoordingsstukken. Zendingen voor controle naar de Belgische hoofdzetel van de begunstigden van subsidies kunnen plaatsvinden indien nodig, zendingen voor inspectie in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking komen minder vaak voor maar kunnen deel uitmaken van je takenpakket in het kader van audits op terrein.

 • Je professionele vaardigheden, je vaardigheden in algemene boekhouding en analytische boekhouding, je kennis van de wet- en regelgeving, je zin voor dialoog, en ook je professionaliteit en integriteit stellen je in staat een goed onderzoek uit te voeren van de verantwoordingsstukken en een professionele dialoog te houden met de verantwoordelijken van NGO's en andere instellingen die subsidies ontvangen.

 • Bij de afgifte van je controle van verantwoordingsstukken, ben je ook in staat autonoom een beslissing voor te stellen in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of jouw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 vacante plaatsen bij de dienst D4.4 - Controle van de subsidies van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

Dienst D4.4 - Controle van de subsidies neemt deel aan de controle van het gebruik van subsidies die door de operationele afdelingen van DGD worden toegekend. De activiteiten van de dienst hebben in het bijzonder betrekking op de financiële controle van interventies die worden uitgevoerd door verschillende actoren, voornamelijk niet-gouvernementele actoren en niet-gouvernementele organisaties.

De voornaamste doelstelling van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is de duurzame menselijke ontwikkeling. Zij moet dit doel bereiken door de strijd tegen de armoede te voeren. Daarnaast wordt de publieke steun in België voor de Noord-Zuid solidariteit en voor het beleid van ontwikkelingssamenwerking gestimuleerd. DGD ontwikkelt een collectieve visie op ontwikkelingssamenwerking in dialoog met publieke actoren die een impact hebben op het ontwikkelingsbeleid, met de ontwikkelingsactoren die deelnemen aan de Belgische ontwikkelingssamenwerking en met de Europese en internationale instellingen. DGD vertaalt deze visie naar strategische en operationele prioriteiten voor het hoofdkantoor en op het terrein. De DGD valt direct onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De in te vullen functie bevindt zich bij de Directie Organisatiebeheer D4 die zorgt voor de ondersteuning van de strategische missie van DGD door een beter beheer van de organisatie, een grotere ontwikkeling van de capaciteiten en van de transparantie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en via een professionele communicatie. D4 werkt transversaal ter ondersteuning van operationele afdelingen, wat de mogelijkheid biedt om in een gevarieerde omgeving te werken aan verschillende dossiers die raken aan verschillende aspecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een Bachelor diploma 
 • Je hebt 1 jaar ervaring in domein economie/boekhouden

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring.
  Enkel de kandidaten die voldoen aan de vereiste relevante professionele ervaring gaan door naar de volgende stap.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Als je terecht wil komen in een bruisende werkomgeving in hartje Brussel, omringd door groen en gezellige lunchadresjes, dan zit je goed bij de FOD Buitenlandse Zaken.

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand (overuren)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf voor de opvang van je kind van 3 maanden tot 3 jaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

 • Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten  
  • Sinterklaasgeschenk voor kinderen tussen 0 en 13 jaar
  • Geboortegeschenk
  • De mogelijkheid om gratis eerstelijnsadvies in te winnen bij een advocaat
  • Een financiële tegemoetkoming in opvang en stages tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie
  • Jaarlijkse teambuildingactiviteit
  • Toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen
  • Toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal
  • Toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Xavier Rouha
  Attaché D4.4 - Controle van de subsidies
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  /

Over de procedure

 • Evelien François
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 • Je controleert de dossiers die het gebruik van subsidies van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoorden. 

 • Je controleert of de begunstigde de subsidie heeft gebruikt in overeenstemming met de wet- en regelgeving, de doelstellingen en de limieten die in de toekenningsbesluiten zijn vastgesteld.  Het wettelijk kader bestaat met name uit de artikelen 121 tot 124 van de wet van 22/05/03 betreffende de organisatie van de begroting en de boekhouding van de Federale Staat en de wet van 19/03/13 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking, organieke koninklijke besluiten en toekenningsbesluiten.

 • Je bent autonoom verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële controles. Je werkt aan meerjarenprogramma's, waarvoor je jaarlijks controles en meer stipte en tijdsgebonden interventies uitvoert. Je controleert interventies uitgevoerd door verschillende actoren die werken volgens de specifieke wettelijke kaders.

 • Je ontwikkelt je werkprogramma op basis van een risicoanalyse en je bepaalt op basis van jouw analyse welke controles moeten worden uitgevoerd. Je kijkt de verschillende verantwoordingsstukken na om te controleren of ze geldig en adequaat zijn volgens de relevante wettelijke kaders.

 • Je hebt regelmatig contact met NGO's en andere instellingen die subsidies voor ontwikkelingssamenwerking ontvangen. Je hebt ook contact met collega’s van de diensten die de subsidies beheren bij DGD en bij de Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole (B&B).  Je beheert hiervoor ook veel informatie en een groot aantal documenten.

 • Controles worden op afstand uitgevoerd op basis van gedigitaliseerde verantwoordingsstukken. Zendingen voor controle naar de Belgische hoofdzetel van de begunstigden van subsidies kunnen plaatsvinden indien nodig, zendingen voor inspectie in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking komen minder vaak voor maar kunnen deel uitmaken van je takenpakket in het kader van audits op terrein.

 • Je professionele vaardigheden, je vaardigheden in algemene boekhouding en analytische boekhouding, je kennis van de wet- en regelgeving, je zin voor dialoog, en ook je professionaliteit en integriteit stellen je in staat een goed onderzoek uit te voeren van de verantwoordingsstukken en een professionele dialoog te houden met de verantwoordelijken van NGO's en andere instellingen die subsidies ontvangen.

 • Bij de afgifte van je controle van verantwoordingsstukken, ben je ook in staat autonoom een beslissing voor te stellen in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of jouw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 vacante plaatsen bij de dienst D4.4 - Controle van de subsidies van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

Dienst D4.4 - Controle van de subsidies neemt deel aan de controle van het gebruik van subsidies die door de operationele afdelingen van DGD worden toegekend. De activiteiten van de dienst hebben in het bijzonder betrekking op de financiële controle van interventies die worden uitgevoerd door verschillende actoren, voornamelijk niet-gouvernementele actoren en niet-gouvernementele organisaties.

De voornaamste doelstelling van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is de duurzame menselijke ontwikkeling. Zij moet dit doel bereiken door de strijd tegen de armoede te voeren. Daarnaast wordt de publieke steun in België voor de Noord-Zuid solidariteit en voor het beleid van ontwikkelingssamenwerking gestimuleerd. DGD ontwikkelt een collectieve visie op ontwikkelingssamenwerking in dialoog met publieke actoren die een impact hebben op het ontwikkelingsbeleid, met de ontwikkelingsactoren die deelnemen aan de Belgische ontwikkelingssamenwerking en met de Europese en internationale instellingen. DGD vertaalt deze visie naar strategische en operationele prioriteiten voor het hoofdkantoor en op het terrein. De DGD valt direct onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De in te vullen functie bevindt zich bij de Directie Organisatiebeheer D4 die zorgt voor de ondersteuning van de strategische missie van DGD door een beter beheer van de organisatie, een grotere ontwikkeling van de capaciteiten en van de transparantie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en via een professionele communicatie. D4 werkt transversaal ter ondersteuning van operationele afdelingen, wat de mogelijkheid biedt om in een gevarieerde omgeving te werken aan verschillende dossiers die raken aan verschillende aspecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 

 

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

 

 

 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. (X2)

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Indien je motivatie) niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent geïnteresseerd in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de missies en taken van onze FOD.
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…)
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels en kennis van het Spaans is een troef.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een Bachelor diploma 
 • Je hebt 1 jaar ervaring in domein economie/boekhouden

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

Een relevante professionele ervaring in het domein economie/boekhouden van minimaal één jaar, verdeeld over de 4 volgende taken:

 • het controleren van boekhoudkundige verantwoordingsstukken
 • het analyseren van balansen en resultaatrekeningen
 • aankoopfacturen reviseren, controleren en valideren
 • bestelbonnen interpreteren

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Als je terecht wil komen in een bruisende werkomgeving in hartje Brussel, omringd door groen en gezellige lunchadresjes, dan zit je goed bij de FOD Buitenlandse Zaken.

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand (overuren)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf voor de opvang van je kind van 3 maanden tot 3 jaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

 • Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten  
  • Sinterklaasgeschenk voor kinderen tussen 0 en 13 jaar
  • Geboortegeschenk
  • De mogelijkheid om gratis eerstelijnsadvies in te winnen bij een advocaat
  • Een financiële tegemoetkoming in opvang en stages tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie
  • Jaarlijkse teambuildingactiviteit
  • Toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen
  • Toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal
  • Toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels.

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring.
  Enkel de kandidaten die voldoen aan de vereiste relevante professionele ervaring gaan door naar de volgende stap.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond tweede helft februari - eerste helft maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. Deze proef zal plaatsvinden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - Specifieke screening - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 13 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Xavier Rouha
  Attaché D4.4 - Controle van de subsidies
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  /

Over de procedure

 • Evelien François
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Jasmien De Winne
  Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen.
  Jasmien De Winne
  Consul op de ambassade van België in Hanoi
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Jasmien De Winne
 • Portret Nelson Castiaux
  Geen enkele dag is dezelfde als je op een ambassade in Nigeria werkt.
  Nelson Castiaux
  Consul bij de Ambassade van België in Abuja (Nigeria)
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Nelson Castiaux
 • Portret Marine Kravagna
  Er zijn hier mogelijkheden om een lange carrière uit te bouwen.
  Marine Kravagna
  Energie-attaché en coördinator Green Deal
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Marine Kravagna
 • Portret Latifa Rhomari
  Eigenlijk is alles aanwezig om tevreden te zijn.
  Latifa Rhomari
  ICT business analyst
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Latifa Rhomari
 • Portret Gert Droessaert
  Mijn beeld van de federale overheid is positiever geworden sinds ik hier effectief aan de slag ben.
  Gert Droessaert
  Change Manager
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Gert Droessaert
 • Portret Paul Lambert
  Je maakt de hele projectcyclus mee, aangezien we hier uitgaan van een langetermijnperspectief.
  Paul Lambert
  Diensthoofd cybersecurity
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Paul Lambert