Labo-analist/Staalnemer (m/v/x)

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Selectiecode

ANG24030

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je bijdragen tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk?

Dan ben jij de ideale persoon om ons team te versterken!

Bij Fedris ga je als labo-analist aan de slag in een gevarieerde en leerrijke job. Je krijgt de kans om diverse productieomgevingen te leren kennen. Dit kan gaan van ziekenhuizen, voedingsbedrijven en bouwondernemingen tot afvalverwerkende bedrijven en maatwerkbedrijven. Je staat zowel in voor de staalname als voor de verwerking van de stalen.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je bereidt het materiaal voor dat je nodig hebt voor de staalname.
 • Samen met een collega, ga je naar bedrijven, voornamelijk in Vlaanderen en Brussel; je neemt er luchtstalen van chemische agentia.
 • In het labo voer je testen uit om de samenstelling van deze stalen of bepaalde specifieke paramaters in deze stalen te bepalen:
  • Je bereidt de stalen voor om nauwkeurige en betrouwbare analyses te garanderen.
  • Je voert de analyses uit volgens de geldende normen.
  • Je valideert en verzendt de resultaten.
  • Je controleert de goede werking van de apparatuur.
  • Je reinigt het gebruikte materiaal volgens de voorgeschreven procedures.
  • Je valideert en verbetert procedures en systemen om het werk efficiënter te maken.

Je verplaatsingen gebeuren met je eigen wagen; je ontvangt hiervoor een kilometervergoeding.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij het laboratorium van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Het Laboratorium is een tweetalige dienst en bestaat uit 6 personen. Zij verplaatsen zich voornamelijk naar bedrijven voor het nemen van luchtmonsters die vervolgens in het laboratorium verder worden geanalyseerd.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van bachelor in het domein Laboratoriumtechnologie (of gelijkwaardig) (geen ervaring vereist).

of

 • Je hebt een algemeen bachelordiploma en hebt ten minste 1 jaar ervaring in het domein Wetenschappen. 

of

 • Je hebt een algemeen diploma secundair onderwijs en hebt ten minste 2 jaar ervaring in het domein Wetenschappen.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring aan de hand van jouw cv.
 3. Je legt een interview af met een test op computer bij Fedris (Sterrenkundelaan 1; 1210 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 urenweek
  •  mogelijkheid om van thuis uit te werken
  •  minimum 26 dagen verlof en 12 compensatiedagen per kalenderjaar
  •  gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  •  kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  •  gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 •  Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  •  kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig
  •  forfaitaire dagvergoeding van 204 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd)
  •  forfaitaire vergoeding voor internet en telefoongebruik van 50 EUR netto per maand

  •  mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen

  •  mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  •  voordelige hospitalisatieverzekering
  •  mogelijkheid om nuttige beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  •  laptop en smartphone met abonnement
  •  bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  •  voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  •  allerlei sociale voordelen
  •  omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor dienstverplaatsingen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je bijdragen tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk?

Dan ben jij de ideale persoon om ons team te versterken!

Bij Fedris ga je als labo-analist aan de slag in een gevarieerde en leerrijke job. Je krijgt de kans om diverse productieomgevingen te leren kennen. Dit kan gaan van ziekenhuizen, voedingsbedrijven en bouwondernemingen tot afvalverwerkende bedrijven en maatwerkbedrijven. Je staat zowel in voor de staalname als voor de verwerking van de stalen.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je bereidt het materiaal voor dat je nodig hebt voor de staalname.
 • Samen met een collega, ga je naar bedrijven, voornamelijk in Vlaanderen en Brussel; je neemt er luchtstalen van chemische agentia.
 • In het labo voer je testen uit om de samenstelling van deze stalen of bepaalde specifieke paramaters in deze stalen te bepalen:
  • Je bereidt de stalen voor om nauwkeurige en betrouwbare analyses te garanderen.
  • Je voert de analyses uit volgens de geldende normen.
  • Je valideert en verzendt de resultaten.
  • Je controleert de goede werking van de apparatuur.
  • Je reinigt het gebruikte materiaal volgens de voorgeschreven procedures.
  • Je valideert en verbetert procedures en systemen om het werk efficiënter te maken.

Je verplaatsingen gebeuren met je eigen wagen; je ontvangt hiervoor een kilometervergoeding.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij het laboratorium van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.

Het Laboratorium is een tweetalige dienst en bestaat uit 6 personen. Zij verplaatsen zich voornamelijk naar bedrijven voor het nemen van luchtmonsters die vervolgens in het laboratorium verder worden geanalyseerd.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je deelt je mening en ideeën en draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Zich aanpassen: Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en je speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Je motivatie weegt harder door (x2) in de eindscore.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Een goede basiskennis van het Frans is mooi meegenomen, aangezien je terechtkomt in een tweetalige werkomgeving.
 • Ervaring in chromatografie – massaspectrometrie is een troef. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan je zelfstandig verplaatsen over heel Vlaanderen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van bachelor in het domein Laboratoriumtechnologie (of gelijkwaardig) (geen ervaring vereist).

of

 • Je hebt een algemeen bachelordiploma en hebt ten minste 1 jaar ervaring in het domein Wetenschappen. 

of

 • Je hebt een algemeen diploma secundair onderwijs en hebt ten minste 2 jaar ervaring in het domein Wetenschappen.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1 - zonder relevante werkervaring

Eén van de volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, behaald in een afdeling medische laboratoriumtechnologie, biotechnologie, biochemie, chemie, landbouw, farmaceutische en biologische technieken, biomedische wetenschappen:                                                                                                          -

 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van één cyclus (vb. graduaat/professionele bachelor/technisch ingenieur));
 • een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar.                                       

Optie 2 - met 1 jaar relevante werkervaring (zie punt vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum):  

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie;
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie;                              
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School;          
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan;                                                                                    
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​                                  

Optie 3 - met 2 jaar relevante werkervaring (zie punt vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum):            

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar;          
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs;
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden;   
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden.                                                                  

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Relevante beroepservaring in het domein van wetenschappen van minimaal 1 jaar (voor optie 2: algemeen bachelordiploma) of 2 jaar (voor optie 3: algemeen diploma secundair onderwijs), verdeeld over ten minste 1 van de volgende taken: 

 • analyseren van stoffen en monsters in een laboratorium
 • nemen van luchtstalen

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 urenweek
  •  mogelijkheid om van thuis uit te werken
  •  minimum 26 dagen verlof en 12 compensatiedagen per kalenderjaar
  •  gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  •  kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  •  gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 •  Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  •  kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig
  •  forfaitaire dagvergoeding van 204 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd)
  •  forfaitaire vergoeding voor internet en telefoongebruik van 50 EUR netto per maand

  •  mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen

  •  mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  •  voordelige hospitalisatieverzekering
  •  mogelijkheid om nuttige beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  •  laptop en smartphone met abonnement
  •  bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  •  voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  •  allerlei sociale voordelen
  •  omniumverzekering voor gebruik eigen voertuig voor dienstverplaatsingen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring aan de hand van jouw cv.
 3. Je legt een interview af met een test op computer bij Fedris (Sterrenkundelaan 1; 1210 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen zullen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd worden.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring (niet voor kandidaten optie 1 bij diploma's)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u) + pc-proef (30min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór of na het interview leg je een situationele beoordelingstest af op de pc. Via deze test wordt volgende competentie gemeten:

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het interview en 55/110 in totaal (interview en pc-proef samen).

Deze proef zal plaatsvinden rond de periode van 26/03/2024 t.e.m. 29/03/2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview + pc-test. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 5/03/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  Sterrenkundelaan 1
  1210 Sint-Joost-ten-Node

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Jean-Christophe Pizzolon
  Het contact met bedrijven maakt ons werk bijzonder concreet en zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk.
  Jean-Christophe Pizzolon
  Chemicus - preventiedeskundige chemische agentia
  -
  Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  More about Jean-Christophe Pizzolon
 • Portret Patricia Lopez
  Ik heb het gevoel dat mijn werk zinvol is en een echte impact heeft in het leven van de rechthebbenden.
  Patricia Lopez
  Arts-inspecteur
  -
  Federaal agentschap voor beroepsrisico's
  More about Patricia Lopez