Teamverantwoordelijke Gebouwenbeheer (m/v/x)

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Selectiecode

ANG24033

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je bent verantwoordelijk voor een dynamisch team van ingenieurs, technisch en administratief personeel. Je hoofdopdracht is het beheren van belangrijke renovatieprojecten. Deze projecten hebben als doel om de medewerkers van de HVW een optimale en veilige werkomgeving te bieden en om de sociaal verzekerden in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

 • Je leidt de uitvoering van de werken en bent verantwoordelijk voor de organisatie van het werk van de dienst zodat de dienst efficiënt en optimaal functioneert.
 • Je bent verantwoordelijk voor de evaluatiecycli van de medewerkers.
 • Je definieert de functionele specificaties van de renovatieprojecten samen met het team ingenieurs en de externe architecten van de werven om de aanpassingsbehoeften van de gebouwen te bepalen. Je onderzoekt bestaande en nieuwe dossiers om de technische inspectie ter plaatse voor te bereiden.

 • Je gebruikt de moderne, bestaande instrumenten. Je doet voorstellen om deze te verbeteren zodat ze zijn aangepast aan de behoeften en de eisen van de organisatie.
 • Je coördineert en volgt de projecten op in overleg met de verschillende betrokken partijen (boekhouding, juridische dienst, technische dienst, onderaannemer, architect…).
 • Je stelt prioriteiten voor aan de directie met betrekking tot de uit te voeren werken, en indien nodig onderhandel je met de Regie der Gebouwen over de prioriteit van bepaalde werkzaamheden of over het aanstellen van externe bedrijven.
 • Je geeft adviezen over de keuze van leveranciers die voldoen aan de eisen inzake tijd, kwaliteit en prijs, en legt de nodige contacten.
 • Je ontwikkelt je eigen kennis en blijft op de hoogte van de evolutie in je domein en aanverwante domeinen. Je deelt je kennis om de expertise en de autonomie van de verschillende medewerkers te vergroten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) is op zoek naar een teamverantwoordelijke gebouwenbeheer voor de dienst patrimonium, cel gebouwen.

De HVW is een openbare instelling van sociale zekerheid. Onze instelling bestaat uit een Hoofdbestuur dat gevestigd is in de Brabantstraat 62 (vlakbij het Noordstation) en heeft 34 kantoren, verspreid over het volledige Belgische grondgebied. Het dagelijkse beheer wordt verzekerd door de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal.

Momenteel bevindt de HVW zich volop in een moderniseringsproces. Dit biedt dus mogelijkheden voor grote ontwikkelingen en talrijke wijzigingen binnen de instelling. In dit kader wil de HVW op zeer korte termijn een beroep doen op nieuwe talenten om haar te helpen haar opdrachten en deze positieve evolutie tot een goed einde te brengen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van ingenieur 
 • Je beschikt over 2 jaar ervaring in renovatieprojecten

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de HVW. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) gebouwenbeheer - teamverantwoordelijke met de bijhorende weddeschaal NA21  

Loon

Minimum aanvangswedde: €52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar
 • 12 compensatiedagen
 • maaltijdcheques
 • mogelijkheid tot telewerk

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je bent verantwoordelijk voor een dynamisch team van ingenieurs, technisch en administratief personeel. Je hoofdopdracht is het beheren van belangrijke renovatieprojecten. Deze projecten hebben als doel om de medewerkers van de HVW een optimale en veilige werkomgeving te bieden en om de sociaal verzekerden in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

 • Je leidt de uitvoering van de werken en bent verantwoordelijk voor de organisatie van het werk van de dienst zodat de dienst efficiënt en optimaal functioneert.
 • Je bent verantwoordelijk voor de evaluatiecycli van de medewerkers.
 • Je definieert de functionele specificaties van de renovatieprojecten samen met het team ingenieurs en de externe architecten van de werven om de aanpassingsbehoeften van de gebouwen te bepalen. Je onderzoekt bestaande en nieuwe dossiers om de technische inspectie ter plaatse voor te bereiden.

 • Je gebruikt de moderne, bestaande instrumenten. Je doet voorstellen om deze te verbeteren zodat ze zijn aangepast aan de behoeften en de eisen van de organisatie.
 • Je coördineert en volgt de projecten op in overleg met de verschillende betrokken partijen (boekhouding, juridische dienst, technische dienst, onderaannemer, architect…).
 • Je stelt prioriteiten voor aan de directie met betrekking tot de uit te voeren werken, en indien nodig onderhandel je met de Regie der Gebouwen over de prioriteit van bepaalde werkzaamheden of over het aanstellen van externe bedrijven.
 • Je geeft adviezen over de keuze van leveranciers die voldoen aan de eisen inzake tijd, kwaliteit en prijs, en legt de nodige contacten.
 • Je ontwikkelt je eigen kennis en blijft op de hoogte van de evolutie in je domein en aanverwante domeinen. Je deelt je kennis om de expertise en de autonomie van de verschillende medewerkers te vergroten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) is op zoek naar een teamverantwoordelijke gebouwenbeheer voor de dienst patrimonium, cel gebouwen.

De HVW is een openbare instelling van sociale zekerheid. Onze instelling bestaat uit een Hoofdbestuur dat gevestigd is in de Brabantstraat 62 (vlakbij het Noordstation) en heeft 34 kantoren, verspreid over het volledige Belgische grondgebied. Het dagelijkse beheer wordt verzekerd door de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal.

Momenteel bevindt de HVW zich volop in een moderniseringsproces. Dit biedt dus mogelijkheden voor grote ontwikkelingen en talrijke wijzigingen binnen de instelling. In dit kader wil de HVW op zeer korte termijn een beroep doen op nieuwe talenten om haar te helpen haar opdrachten en deze positieve evolutie tot een goed einde te brengen. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt met hen een op op basis van je expertise. 
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gerichte feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je bent in staat om technische informatie snel te verwerken om een duidelijk plan van aanpak op te stellen.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een troef. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van ingenieur 
 • Je beschikt over 2 jaar ervaring in renovatieprojecten

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein bouw.
  OF
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie in het domein architectuur of bouw.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van bouw in minstens 2 van onderstaande taken. 

 • Beheer en opvolgen van renovatieprojecten in overleg met architecten en aannemers 
 • Opvolgen van werven
 • Opstellen van het technische gedeelte van bestekken

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) gebouwenbeheer - teamverantwoordelijke met de bijhorende weddeschaal NA21  

Loon

Minimum aanvangswedde: €52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar
 • 12 compensatiedagen
 • maaltijdcheques
 • mogelijkheid tot telewerk

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de HVW. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd. 
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + 1u30 voorbereiding) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en een rollenspel. Hiervoor krijg je voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van maart (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3 - specifieke screening (totaalscore). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 15/02/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen
  Brabantstraat 62
  1210 Brussel (Sint-Joost-Ten-Node)

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Grace
  Het stereotiepe beeld van een ambtenaar komt zeker niet overeen met mijn dagelijkse realiteit.
  Grace
  Manager Learning & Development
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Grace
 • Portret Koen
  Het is bij ons niet te klein en niet te groot, dat maakt het behapbaar om een netwerk uit te bouwen.
  Koen
  Directeur ICT
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Koen
 • Portret Rudy
  Ik coördineer het aankoopproces van het ICT-materiaal en verzamel al de technische informatie hieromtrent.
  Rudy
  Administratief assistent ICT
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Rudy
 • Portret Sandra
  Ik koos voor de mogelijkheid om dicht bij huis te werken, wat ik handig vond om werk en privé goed op elkaar te kunnen afstemmen.
  Sandra
  Kantoorverantwoordelijke van Gent, Oudenaarde en Zottegem
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Sandra
 • Portret Veronique
  De vele mogelijkheden om te evolueren, zowel horizontaal als verticaal, maken werken bij de overheid zeer aantrekkelijk.
  Veronique
  Manager HR-partners
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Veronique
 • Portret Manon
  De federale overheid biedt jonge werknemers zoals ik de kans om zich te vormen, te ontwikkelen en te groeien.
  Manon
  Experte Strategie en Innovatie
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Manon
 • Portret Raphaël
  De leiding hebben over het kantoor in Brussel is een echte sociale ervaring.
  Raphaël
  Procesmanager Toelaatbaarheid en kantoorverantwoordelijke van Brussel
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Raphaël