Applicatiebeheerder Economische Inspectie (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG24052

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je ondersteuning bieden bij de bescherming van consumenten, ondernemingen en handelaars en heb je een passie voor IT? Dan is de Economische Inspectie op zoek naar jou voor het beheer en de verdere ontwikkeling van haar inspectietools aan business-zijde!

Vanuit de ambitie haar controletaken te ondersteunen met data en automatisering, heeft de Economische inspectie reeds een aantal digitaliseringsprojecten gerealiseerd. Om de doorontwikkeling te faciliteren, nieuwe kansen te detecteren en een good practice van de tools te verzekeren, zijn we op zoek naar een Applicatiebeheerder Inspectietools.

Concreet zijn dit jouw taken:

 • Je staat in voor de ondersteuning en voortstuwing van de ontwikkeling van de tools door de processen van de Economische Inspectie te analyseren en een nauw contact met de operationele directies te onderhouden.
 • Je gaat actief op zoek naar de gebruikers (op verschillende niveaus) om hun noden in kaart te brengen, je werkt voorstellen uit en toetst deze af. Jouw functionele analyses vormen een basis bij het beslissingsproces in de (door)ontwikkeling en het bepalen van prioriteiten voor volgende releases.
 • Je denkt oplossingsgericht en bent in de eerste plaats bekommerd om de efficiënte werking van de Economische Inspectie. Daarnaast denk je ook toekomstgericht en zoek je naar opportuniteiten om nieuwe tools of hardware te introduceren.
 • Je speelt een centrale rol in de voorbereiding van nieuwe releases, organiseert testings, volgt deze op en test zelf mee.
 • Je volgt IT-trends in het kader van mogelijke verbeteringen en gebruikt waar nodig jouw eigen programmeerskills ter automatisatie en optimalisatie van de dataverwerking.
 • Je vervult de rol van go-between tussen de ‘business’, namelijk de Economische Inspectie, en de stafdienst ICT van de FOD Economie. Je staat in nauw contact met hen om bestaande inspectietools te onderhouden en nieuwe inspectietools te ontwikkelen. Ook lijst je technische problemen op en meldt deze aan ICT (Jira).
 • Je staat in voor een georganiseerd beheer van de tools (taxonomieën, toegangsrechten, processen, …).
 • Je bent aanspreekpunt op vlak van de inspectietools, verleent toegangen en machtigingen en houdt lijsten en templates bij en up to date. Daarnaast geeft je ook uitleg en opleidingen aan de gebruikers.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van je toekomstige collega's of neem een kijkje op Facebook.

Voorbeelden van de maatschappelijke impact als controleur bij de Economische inspectie vind je hier.

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te Brussel).

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten en ondernemingen door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving. Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, het Wetboek van economisch recht.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen jaarlijks verlof (+ mogelijkheid tot compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop, 
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Steven Catteeuw
  HR-verantwoordelijke Algemene Directie Economische Inspectie
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  02 277 64 54

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je ondersteuning bieden bij de bescherming van consumenten, ondernemingen en handelaars en heb je een passie voor IT? Dan is de Economische Inspectie op zoek naar jou voor het beheer en de verdere ontwikkeling van haar inspectietools aan business-zijde!

Vanuit de ambitie haar controletaken te ondersteunen met data en automatisering, heeft de Economische inspectie reeds een aantal digitaliseringsprojecten gerealiseerd. Om de doorontwikkeling te faciliteren, nieuwe kansen te detecteren en een good practice van de tools te verzekeren, zijn we op zoek naar een Applicatiebeheerder Inspectietools.

Concreet zijn dit jouw taken:

 • Je staat in voor de ondersteuning en voortstuwing van de ontwikkeling van de tools door de processen van de Economische Inspectie te analyseren en een nauw contact met de operationele directies te onderhouden.
 • Je gaat actief op zoek naar de gebruikers (op verschillende niveaus) om hun noden in kaart te brengen, je werkt voorstellen uit en toetst deze af. Jouw functionele analyses vormen een basis bij het beslissingsproces in de (door)ontwikkeling en het bepalen van prioriteiten voor volgende releases.
 • Je denkt oplossingsgericht en bent in de eerste plaats bekommerd om de efficiënte werking van de Economische Inspectie. Daarnaast denk je ook toekomstgericht en zoek je naar opportuniteiten om nieuwe tools of hardware te introduceren.
 • Je speelt een centrale rol in de voorbereiding van nieuwe releases, organiseert testings, volgt deze op en test zelf mee.
 • Je volgt IT-trends in het kader van mogelijke verbeteringen en gebruikt waar nodig jouw eigen programmeerskills ter automatisatie en optimalisatie van de dataverwerking.
 • Je vervult de rol van go-between tussen de ‘business’, namelijk de Economische Inspectie, en de stafdienst ICT van de FOD Economie. Je staat in nauw contact met hen om bestaande inspectietools te onderhouden en nieuwe inspectietools te ontwikkelen. Ook lijst je technische problemen op en meldt deze aan ICT (Jira).
 • Je staat in voor een georganiseerd beheer van de tools (taxonomieën, toegangsrechten, processen, …).
 • Je bent aanspreekpunt op vlak van de inspectietools, verleent toegangen en machtigingen en houdt lijsten en templates bij en up to date. Daarnaast geeft je ook uitleg en opleidingen aan de gebruikers.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van je toekomstige collega's of neem een kijkje op Facebook.

Voorbeelden van de maatschappelijke impact als controleur bij de Economische inspectie vind je hier.

Werkgever

Er is 1 vacature bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te Brussel).

De Algemene Directie Economische Inspectie beschermt de rechten van consumenten en ondernemingen door op informatieve, preventieve en repressieve wijze in te grijpen in het kader van de economische wet- en regelgeving. Zij is met name verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van een hele reeks economische reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, het Wetboek van economisch recht.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
  • Je identificeert de belangrijkste elementen en brengt ze samen in een coherente samenvatting.
  • Je schrijft duidelijk en foutloos.
  • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering

 

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:
  • Je gebruikt een passende woordenschat.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.
  • Je drukt je duidelijk uit

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties ‘informatie integreren’, 'servicegericht handelen', ‘objectieven behalen’ en je motivatie wegen harder door in de eindscore

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans en Engels vormen een pluspunt aangezien je in een meertalige omgeving zal werken.
 • Kennis van MS Dynamics, Jira en ervaring met een Agile-based werking zijn eveneens troeven.
 • Een begrip van de algemene werking en organisatie van een controledienst zoals de Economische Inspectie en zijn bevoegdheden is een belangrijk pluspunt gezien de IT-systemen de dienst en zijn werking dienen te ondersteunen.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Opgelet: Voor deze selectie wordt relevante professionele ervaring gevraagd. Bekijk de criteria in het gedeelte "Ervaring".

 

Optie 1: Master binnen het domein IT met 1 jaar relevante ervaring:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Optie 2: Bachelor binnen het domein IT met 2 jaar relevante ervaring:

 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent, HBO5)
  • diploma van technisch ingenieur.​​

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Master binnen het domein IT met minstens 1 jaar relevante ervaring:

Optie 2: Bachelor binnen het domein IT met minstens 2 jaar relevante ervaring:

 

Als relevante ervaring wordt gezien:

Een relevante professionele ervaring binnen het domein van IT, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Het functioneren binnen een brugfunctie tussen IT-ontwikkelaars, management en eindgebruikers in een tweetalige omgeving Nederlands/Frans.

 • Het opstellen van FAQ’s, geven van training en opleiding aan leidinggevenden, secretariaatsmedewerkers en eindgebruikers in een functie met een reizend karakter.
 • Het werken binnen een ontwikkelingsproces van een applicatie in MS Dynamics voor een controleomgeving (niet-sales), inclusief het beheer van toegangsrechten, het opzetten van validatiestructuren en het herbestemmen/toewijzen van dossiers naar andere (controle)diensten.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen jaarlijks verlof (+ mogelijkheid tot compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop, 
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de laatste week van maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - Interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte "Motivatie" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 01/03/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Steven Catteeuw
  HR-verantwoordelijke Algemene Directie Economische Inspectie
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  02 277 64 54

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier
 • Portret Patrick
  Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
  Patrick Martin
  Recruitment manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Patrick Martin
 • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
  Urpi Iannino
  Expert in duurzaam ondernemen
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Urpi Iannino