Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Selectiecode

ANG24053

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij klaar voor een uitdagende rol waarin je zware ongevallen helpt voorkomen en de impact ervan helpt te minimaliseren door inspecties uit te voeren in bedrijven? Wil jij je samen met gedreven collega’s inzetten voor een betere toepassing van de welzijnswetgeving?

Als inspecteur procesveiligheid werk je voor een organisatie waarin je jouw expertise en ervaring kan opbouwen. Met jouw kennis kan je een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid en het welzijn van werknemers in Sevesobedrijven. Kortom, een unieke kans om te groeien en te schitteren in een maatschappelijk relevante functie.

Je doet dit door inspecties uit te voeren in de Belgische Sevesobedrijven. Er zijn een 400-tal Sevesobedrijven in België, waarvan er ca. 70% gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Meer uitleg over de Seveso-regelgeving en de Seveso-bedrijven vind je op de website van de FOD WASO en de federale portaalsite Seveso.be.

Enerzijds inspecteer je of de bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Dit zijn inspecties naar procesveiligheid (Seveso-inspecties). Voor deze inspecties werk je nauw samen met de dienst Toezicht zwarerisicobedrijven van de Vlaamse milieu-inspectie.
Je maakt voor deze inspecties gebruik van de inspectie-instrumenten (vragenlijsten) die door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) werden ontwikkeld of van een specifieke vragenlijst die je op maat van het bedrijf hebt voorbereid (bijvoorbeeld op basis van het veiligheidsrapport).
 
Anderzijds inspecteer je de bedrijven om na te gaan of zij de welzijnswetgeving naleven. Hierbij doe je zelfstandig en op eigen initiatief inspecties, onderzoek je arbeidsongevallen en behandel je eventuele klachten.

Onderstaande taken zullen deel uitmaken van je functie:

 • Je maakt tijdens het inspectiewerk afspraken met de bedrijven om de vastgestelde tekortkomingen te corrigeren en je volgt de uitvoering hiervan op. Na elke inspectie stel je een rapport op met de belangrijke vaststellingen, de tekortkomingen en de gemaakte afspraken. Waar nodig zal je ook repressief optreden en de naleving afdwingen met de handhavingsmiddelen waarover je als sociaal inspecteur beschikt.

 • Je beoordeelt veiligheidsrapporten die de bedrijven indienen. Je gebruikt de informatie in de veiligheidsrapporten om inspecties voor te bereiden.

 • Je stelt jaarlijks een planning op van de inspecties die je zal uitvoeren in de bedrijven die aan jouw sector zijn toegewezen.

 • Je helpt mee om nieuwe inspectie-instrumenten te ontwikkelen of om bestaande inspectie-instrumenten te herzien.

 • Je werkt mee aan korte publicaties waarin je de getrokken lessen uit interessante procesongevallen en -incidenten presenteert.

 

Wil je je een beter beeld van de functie vormen? Bekijk dan de getuigenis van jouw toekomstige collega Niels.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 Nederlandstalige statutaire betrekking vacant bij de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). Deze afdeling telt momenteel 18 inspecteurs procesveiligheid.

Er is ook 1 Franstalige statutaire betrekking vacant. Wie wenst deel te nemen via deze taalrol, kan meer informatie terugvinden in de Franstalige vacature (AFG24030).

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) is belast met de organisatie en uitvoering van inspecties in de Belgische Sevesobedrijven.

De ACR is een tweetalige dienst met Nederlandstalige en Franstalige inspecteurs. De Nederlandstalige inspecteurs zijn uiteraard toegewezen aan bedrijven in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar het uitvoeren van een inspectie met een Franstalige collega in een Franstalig bedrijf is mogelijk.

Andere opdrachten van de ACR die verband houden met de preventie van zware ongevallen zijn:

 • het voorzitterschap en secretariaat van de permanente overlegstructuur van de bevoegde Belgische overheidsdiensten (de Samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki);
 • het coördineren van de inspectieteams, bestaande uit inspecteurs van de verschillende bevoegde inspectiediensten;
 • het vertegenwoordigen van België in diverse Europese werkgroepen en commissies.

 

De ACR is een onderdeel van de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk (AD TWW). Deze heeft als opdracht de werkgevers aan te sporen het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk voortdurend te verbeteren door preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief op te treden.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) waarborgt, in een sociaal gecontroleerde markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma master burgerlijk ingenieur of bent laatstejaarsstudent 2023 - 2024.
 • Werkervaring is niet vereist, in functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma (en eventuele benoemingsbesluit).
 2. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel. Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD WASO in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Wanneer je diensten gepresteerd hebt in de privésector of als zelfstandige kan hiermee rekening gehouden worden voor de geldelijke anciënniteit indien de verworven ervaring nuttig is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie. De ervaring moet een klaarblijkelijk voordeel verschaffen aan de betrokkene in termen van competentie voor de uitoefening van de functie. Opgelet: dit is geen recht, de beoordeling is de bevoegdheid van de voorzitter van het directiecomité of van zijn gemachtigde.

Vergoedingen

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 1/12/2023.

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 151,69 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een bureau inrichten);
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 50 EUR netto per maand;
 • Forfaitaire dagvergoeding (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd) van 326,38 EUR netto per maand (bij voltijdse prestaties);

 

Dienstverplaatsingen

 

 • gebeuren van en naar de woonplaats (tevens administratieve standplaats)
 • voor de dienstverplaatsingen met eigen wagen ontvang je een kilometervergoeding aan 0,4269/km (huidig bedrag - binnen een gelimiteerd kilometercontingent).
 • dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld naar kantoor) worden door de werkgever betaald

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Voordelen eigen aan de functie

 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,…).
 • Een smartphone, laptop, een draagbare printer en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik.
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt.
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis.
 • Goede balans mogelijk tussen thuiswerk, inspectiewerk en werken op kantoor in Brussel.
 • Werken van thuis uit is mogelijk op dagen dat je geen inspecties uitvoert of dat je niet op kantoor in Brussel moet zijn (vergaderingen, opleiding, afspraken, …).
 • Uitgebreide initiële opleiding en begeleiding door een mentor (doorgaans ongeveer 1 jaar, in functie van voorkennis en ervaring).
 • Mogelijkheid om zich te specialiseren in procesveiligheid (of bepaalde deeldomeinen ervan) door zelfstudie, inspectiewerk en externe opleidingen.

Voordelen als Federaal ambtenaar:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de

    schoolvakantie

  • dynamische personeelsvereniging (organiseert socioculturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij klaar voor een uitdagende rol waarin je zware ongevallen helpt voorkomen en de impact ervan helpt te minimaliseren door inspecties uit te voeren in bedrijven? Wil jij je samen met gedreven collega’s inzetten voor een betere toepassing van de welzijnswetgeving?

Als inspecteur procesveiligheid werk je voor een organisatie waarin je jouw expertise en ervaring kan opbouwen. Met jouw kennis kan je een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid en het welzijn van werknemers in Sevesobedrijven. Kortom, een unieke kans om te groeien en te schitteren in een maatschappelijk relevante functie.

Je doet dit door inspecties uit te voeren in de Belgische Sevesobedrijven. Er zijn een 400-tal Sevesobedrijven in België, waarvan er ca. 70% gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Meer uitleg over de Seveso-regelgeving en de Seveso-bedrijven vind je op de website van de FOD WASO en de federale portaalsite Seveso.be.

Enerzijds inspecteer je of de bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Dit zijn inspecties naar procesveiligheid (Seveso-inspecties). Voor deze inspecties werk je nauw samen met de dienst Toezicht zwarerisicobedrijven van de Vlaamse milieu-inspectie.
Je maakt voor deze inspecties gebruik van de inspectie-instrumenten (vragenlijsten) die door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) werden ontwikkeld of van een specifieke vragenlijst die je op maat van het bedrijf hebt voorbereid (bijvoorbeeld op basis van het veiligheidsrapport).
 
Anderzijds inspecteer je de bedrijven om na te gaan of zij de welzijnswetgeving naleven. Hierbij doe je zelfstandig en op eigen initiatief inspecties, onderzoek je arbeidsongevallen en behandel je eventuele klachten.

Onderstaande taken zullen deel uitmaken van je functie:

 • Je maakt tijdens het inspectiewerk afspraken met de bedrijven om de vastgestelde tekortkomingen te corrigeren en je volgt de uitvoering hiervan op. Na elke inspectie stel je een rapport op met de belangrijke vaststellingen, de tekortkomingen en de gemaakte afspraken. Waar nodig zal je ook repressief optreden en de naleving afdwingen met de handhavingsmiddelen waarover je als sociaal inspecteur beschikt.

 • Je beoordeelt veiligheidsrapporten die de bedrijven indienen. Je gebruikt de informatie in de veiligheidsrapporten om inspecties voor te bereiden.

 • Je stelt jaarlijks een planning op van de inspecties die je zal uitvoeren in de bedrijven die aan jouw sector zijn toegewezen.

 • Je helpt mee om nieuwe inspectie-instrumenten te ontwikkelen of om bestaande inspectie-instrumenten te herzien.

 • Je werkt mee aan korte publicaties waarin je de getrokken lessen uit interessante procesongevallen en -incidenten presenteert.

 

Wil je je een beter beeld van de functie vormen? Bekijk dan de getuigenis van jouw toekomstige collega Niels.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 Nederlandstalige statutaire betrekking vacant bij de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). Deze afdeling telt momenteel 18 inspecteurs procesveiligheid.

Er is ook 1 Franstalige statutaire betrekking vacant. Wie wenst deel te nemen via deze taalrol, kan meer informatie terugvinden in de Franstalige vacature (AFG24030).

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) is belast met de organisatie en uitvoering van inspecties in de Belgische Sevesobedrijven.

De ACR is een tweetalige dienst met Nederlandstalige en Franstalige inspecteurs. De Nederlandstalige inspecteurs zijn uiteraard toegewezen aan bedrijven in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar het uitvoeren van een inspectie met een Franstalige collega in een Franstalig bedrijf is mogelijk.

Andere opdrachten van de ACR die verband houden met de preventie van zware ongevallen zijn:

 • het voorzitterschap en secretariaat van de permanente overlegstructuur van de bevoegde Belgische overheidsdiensten (de Samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki);
 • het coördineren van de inspectieteams, bestaande uit inspecteurs van de verschillende bevoegde inspectiediensten;
 • het vertegenwoordigen van België in diverse Europese werkgroepen en commissies.

 

De ACR is een onderdeel van de Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk (AD TWW). Deze heeft als opdracht de werkgevers aan te sporen het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk voortdurend te verbeteren door preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief op te treden.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) waarborgt, in een sociaal gecontroleerde markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een basiskennis van procesveiligheid.
 • Je werkt in een tweetalige omgeving waardoor een basiskennis van het Frans een voordeel is.
 • Je hebt interesse voor informatica en/of je kan programmeren.
 • Je hebt een opleiding preventieadviseur niveau 1 gevolgd.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen is een belangrijk voordeel, gezien de vele verplaatsingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma master burgerlijk ingenieur of bent laatstejaarsstudent 2023 - 2024.
 • Werkervaring is niet vereist, in functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • ​Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

De deelnemingsvoorwaarden voor de functie van burgerlijk ingenieur – inspecteur procesveiligheid werden vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 16 januari 2001 tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. (B.S. 9.2.2001).

 

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023 - 2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet:

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1
 • en voldoen aan de diplomavoorwaarden (aangezien de functie van burgerlijk ingenieur een beschermde functie is, dienen federale ambtenaren ook te voldoen aan de diplomavereisten).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen
 • en voldoen aan de diplomavoorwaarden (aangezien de functie van burgerlijk ingenieur een beschermde functie is, dienen beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen ook te voldoen aan de diplomavereisten).

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Wanneer je diensten gepresteerd hebt in de privésector of als zelfstandige kan hiermee rekening gehouden worden voor de geldelijke anciënniteit indien de verworven ervaring nuttig is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie. De ervaring moet een klaarblijkelijk voordeel verschaffen aan de betrokkene in termen van competentie voor de uitoefening van de functie. Opgelet: dit is geen recht, de beoordeling is de bevoegdheid van de voorzitter van het directiecomité of van zijn gemachtigde.

Vergoedingen

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 1/12/2023.

 • Forfaitaire bureauvergoeding van 151,69 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een bureau inrichten);
 • Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 50 EUR netto per maand;
 • Forfaitaire dagvergoeding (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd) van 326,38 EUR netto per maand (bij voltijdse prestaties);

 

Dienstverplaatsingen

 

 • gebeuren van en naar de woonplaats (tevens administratieve standplaats)
 • voor de dienstverplaatsingen met eigen wagen ontvang je een kilometervergoeding aan 0,4269/km (huidig bedrag - binnen een gelimiteerd kilometercontingent).
 • dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld naar kantoor) worden door de werkgever betaald

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Voordelen eigen aan de functie

 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,…).
 • Een smartphone, laptop, een draagbare printer en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik.
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt.
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis.
 • Goede balans mogelijk tussen thuiswerk, inspectiewerk en werken op kantoor in Brussel.
 • Werken van thuis uit is mogelijk op dagen dat je geen inspecties uitvoert of dat je niet op kantoor in Brussel moet zijn (vergaderingen, opleiding, afspraken, …).
 • Uitgebreide initiële opleiding en begeleiding door een mentor (doorgaans ongeveer 1 jaar, in functie van voorkennis en ervaring).
 • Mogelijkheid om zich te specialiseren in procesveiligheid (of bepaalde deeldomeinen ervan) door zelfstudie, inspectiewerk en externe opleidingen.

Voordelen als Federaal ambtenaar:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de

    schoolvakantie

  • dynamische personeelsvereniging (organiseert socioculturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma (en eventuele benoemingsbesluit).
 2. Je legt een test op computer af bij de FOD BOSA in Brussel. Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD WASO in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”). Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma (en eventuele benoemingsbesluit)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma (en eventuele benoemingsbesluit). De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 90 minuten)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. 

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. 

Als deze proef wordt georganiseerd, zal deze proef plaatsvinden rond de eerste helft van april 2024 (onder voorbehoud) bij FOD BOSA. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 15 best gerangschikte kandidaten uitgenodigd voor de volgende stap. De rangschikking van deze kandidaten wordt bepaald op basis van de punten die in deze stap (stap 2) zijn behaald, maar deze is ook afhankelijk van de inschrijvingen voor de volgende stap. Als blijkt dat sommige van de 15 best gerangschikte kandidaten geen testdatum hebben gekozen binnen de vastgelegde termijn, kunnen de beschikbare testmomenten worden aangeboden aan niet-geselecteerde kandidaten op basis van hun rangschikking. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 95 minuten + 2u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Indien stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden/eind april 2024 (onder voorbehoud).
Indien stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind april/begin mei 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 18/03/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Icoon medewerker zonder foto
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans