Projectleider voor de PMO-projectpool (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG24063

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Om flexibel en dynamisch te kunnen inspelen op maatschappelijke uitdagingen en prioriteiten investeert de FOD Sociale Zekerheid in een groep wendbare en competente projectmedewerkers, die de FOD professioneel en efficiënt kunnen ondersteunen in de projecten die hij uitvoert of waaraan hij deelneemt.

Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere projecten of werkt eraan gedurende een bepaalde periode (die kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren). Je werkt nauw samen met de andere leden van het projectteam, de chef van de cel en de klanten. Je zorgt ervoor dat de resultaten voldoen aan de behoeften van de organisatie.

Je werkt mee aan en ondersteunt verschillende projecten binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze projecten kunnen betrekking hebben op het hele domein van de sociale zekerheid.

Deze functie is onderverdeeld in verschillende rollen:

 • Projectleider: je staat in voor verschillende transversale projecten waarmee je de strategie van het departement en de organisatie kan uitvoeren
 • Projectmedewerker: je werkt aan één of meerdere verschillende projecten in je portfolio.

Als projectleider zal je instaan voor de volgende taken:

 • Je beheert en plant de aan jou toegewezen projecten van A tot Z en zorgt daarbij in het bijzonder ervoor dat ze tijdig en binnen het budget worden uitgevoerd.
 • Je staat in voor de operationele coördinatie en de planning van de taken die voortvloeien uit de uitvoering van het project en de daaruit voortvloeiende deelprojecten.
 • Je werkt actief samen met de andere collega’s van het projectteam, de mandataris en de sponsor van het project  om het werk zo optimaal mogelijk te coördineren.
 • Je verzamelt, verwerkt en past alle benodigde informatie aan om deze op een duidelijke en begrijpelijke manier voor te stellen aan de verschillende bij het project betrokken partijen.
 • Je bent de contactpersoon voor de verschillende controlediensten en wetenschappelijke instellingen.
 • Je houdt rekening met de behoeften en eigenheden van de verschillende diensten.
 • Je behoudt het overzicht over het project dat je beheert.
 • Je benadert je project innovatief en denkt buiten de normale kaders.
 • Je hebt aandacht voor risico’s, onderlinge afhankelijkheden, veranderingsbeheer en gepaste communicatie. Bovendien handel je dienovereenkomstig.
 • Je beheert de termijnen, de kosten en de middelen met betrekking tot het project en volg je het proces systematisch op. Zo nodig neem  je corrigerende maatregelen.
 • Je overtuigt je betrokken partijen en partners en onderhandelt over win-winakkoorden.
 • Je bent je bewust van de doelstellingen van je organisatie en gebruikt ze om op koers te blijven.
 • Je verwerft nuttige, gespecialiseerde kennis inzake projectbeheer, die je bijwerkt en aanscherpt in lijn met de huidige ontwikkelingen.
 • Je neemt deel aan het ontwerp en de implementatie van beheers- en rapportagemethoden en -tools.

In deze functie zijn samenwerking, diversiteit van taken, afwisseling en verandering essentieel. Een goede motivatie en de bereidheid om te leren zijn ook troeven.

Deze functie is iets voor jou, als…

 • je goed bent in projectmatig denken en handelen;
 • bijdragen aan ons transversaal projectleaderteam je energie geeft;
 • je het leuk vindt een belangrijke rol te spelen in concrete projecten en ze vorm te geven;
 • je houdt van verandering, en flexibel en ruimdenkend bent;
 • je resultaatgericht bent en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties neemt;
 • je belang hecht aan luisteren, vragen stellen, kritisch denken en co-creatie om tot kwaliteitsvolle resultaten te komen;
 • je beschikt over de nodige competenties om je collega’s te helpen en hen ervan te overtuigen je te volgen in nieuwe ontwikkelingen, en om spontaan rekening te houden met eventuele terughoudendheid om te innoveren.   

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats in de PMO-projectpool, die deel uitmaakt van de Diensten van de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid te Brussel (Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

De FOD Sociale Zekerheid, in samenwerking met de instellingen, is verantwoordelijk voor het sociale zekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn regelgeving en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten opzichte van het doelpubliek en de sociale partners draagt hij bij aan de uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsregelingen evenals aan het behoud van de sociale rechten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of je bent reeds benoemd op niveau A1 of A2.
 • Je hebt 1 jaar ervaring in het domein van projectbeheer.
 • Je stelt alles in het werk om je doelstellingen te bereiken.
 • Je haalt energie uit de samenwerking met andere collega’s.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als aparte stap georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Sociale Zekerheid in Brussel of online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Om flexibel en dynamisch te kunnen inspelen op maatschappelijke uitdagingen en prioriteiten investeert de FOD Sociale Zekerheid in een groep wendbare en competente projectmedewerkers, die de FOD professioneel en efficiënt kunnen ondersteunen in de projecten die hij uitvoert of waaraan hij deelneemt.

Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere projecten of werkt eraan gedurende een bepaalde periode (die kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren). Je werkt nauw samen met de andere leden van het projectteam, de chef van de cel en de klanten. Je zorgt ervoor dat de resultaten voldoen aan de behoeften van de organisatie.

Je werkt mee aan en ondersteunt verschillende projecten binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze projecten kunnen betrekking hebben op het hele domein van de sociale zekerheid.

Deze functie is onderverdeeld in verschillende rollen:

 • Projectleider: je staat in voor verschillende transversale projecten waarmee je de strategie van het departement en de organisatie kan uitvoeren
 • Projectmedewerker: je werkt aan één of meerdere verschillende projecten in je portfolio.

Als projectleider zal je instaan voor de volgende taken:

 • Je beheert en plant de aan jou toegewezen projecten van A tot Z en zorgt daarbij in het bijzonder ervoor dat ze tijdig en binnen het budget worden uitgevoerd.
 • Je staat in voor de operationele coördinatie en de planning van de taken die voortvloeien uit de uitvoering van het project en de daaruit voortvloeiende deelprojecten.
 • Je werkt actief samen met de andere collega’s van het projectteam, de mandataris en de sponsor van het project  om het werk zo optimaal mogelijk te coördineren.
 • Je verzamelt, verwerkt en past alle benodigde informatie aan om deze op een duidelijke en begrijpelijke manier voor te stellen aan de verschillende bij het project betrokken partijen.
 • Je bent de contactpersoon voor de verschillende controlediensten en wetenschappelijke instellingen.
 • Je houdt rekening met de behoeften en eigenheden van de verschillende diensten.
 • Je behoudt het overzicht over het project dat je beheert.
 • Je benadert je project innovatief en denkt buiten de normale kaders.
 • Je hebt aandacht voor risico’s, onderlinge afhankelijkheden, veranderingsbeheer en gepaste communicatie. Bovendien handel je dienovereenkomstig.
 • Je beheert de termijnen, de kosten en de middelen met betrekking tot het project en volg je het proces systematisch op. Zo nodig neem  je corrigerende maatregelen.
 • Je overtuigt je betrokken partijen en partners en onderhandelt over win-winakkoorden.
 • Je bent je bewust van de doelstellingen van je organisatie en gebruikt ze om op koers te blijven.
 • Je verwerft nuttige, gespecialiseerde kennis inzake projectbeheer, die je bijwerkt en aanscherpt in lijn met de huidige ontwikkelingen.
 • Je neemt deel aan het ontwerp en de implementatie van beheers- en rapportagemethoden en -tools.

In deze functie zijn samenwerking, diversiteit van taken, afwisseling en verandering essentieel. Een goede motivatie en de bereidheid om te leren zijn ook troeven.

Deze functie is iets voor jou, als…

 • je goed bent in projectmatig denken en handelen;
 • bijdragen aan ons transversaal projectleaderteam je energie geeft;
 • je het leuk vindt een belangrijke rol te spelen in concrete projecten en ze vorm te geven;
 • je houdt van verandering, en flexibel en ruimdenkend bent;
 • je resultaatgericht bent en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties neemt;
 • je belang hecht aan luisteren, vragen stellen, kritisch denken en co-creatie om tot kwaliteitsvolle resultaten te komen;
 • je beschikt over de nodige competenties om je collega’s te helpen en hen ervan te overtuigen je te volgen in nieuwe ontwikkelingen, en om spontaan rekening te houden met eventuele terughoudendheid om te innoveren.   

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacante plaats in de PMO-projectpool, die deel uitmaakt van de Diensten van de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid te Brussel (Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

De FOD Sociale Zekerheid, in samenwerking met de instellingen, is verantwoordelijk voor het sociale zekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn regelgeving en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten opzichte van het doelpubliek en de sociale partners draagt hij bij aan de uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van de sociale zekerheidsregelingen evenals aan het behoud van de sociale rechten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van projectbeheer.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master of je bent reeds benoemd op niveau A1 of A2.
 • Je hebt 1 jaar ervaring in het domein van projectbeheer.
 • Je stelt alles in het werk om je doelstellingen te bereiken.
 • Je haalt energie uit de samenwerking met andere collega’s.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van projectbeheer, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • voorbereiden/opvolgen van de planning van het project;
 • uitwerken van een initiatiefase voor een project (bepalen van de scope, business case, middelen, …);
 • verantwoording afleggen aan de bij het project betrokken partijen;
 • bevorderen van de werkgroepen;
 • onderhandelen met de stuurgroepen/betrokken partijen;
 • aanbevelingen formuleren op basis van een procesanalyse;
 • opvolgen van het project (verslagencyclus);
 • een deskundige in projectmethodologie advies geven.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet als aparte stap georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Sociale Zekerheid in Brussel of online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Adviseren

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze midden maart 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC proef' van de Nederlandstalige selectie CNG24014. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van dit event 1 dus slechts 1 keer afleggen.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1u15)

Deze proef wordt online via Teams of fysiek in Brussel georganiseerd. Meer info over online interviews vind je op onze website.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview of direct erna.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef in april 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef tussen eind april en half mei 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - Interview met technische vragen. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' van Stap 4 - Interview met technische vragen voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 8 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 15 maart 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts