HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x)

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Selectiecode

ANG24094

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

3080 Tervuren

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Er is 1 statutaire vacante plaats, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), bij de ondersteunende diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Je bent, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), expert in je functie alsook leidinggevende van de HR-dienst. Je treedt dan ook op als coördinator, procesontwikkelaar, analist en adviseur.

Je vervult, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), onder meer volgende taken:

 • Je definieert en werkt het HR-beleid en de HR-doelstellingen uit.
 • Je organiseert en coördineert de activiteiten van de dienst.
 • Je verdeelt de taken en verantwoordelijkheden binnen de dienst.
 • Je bent de verantwoordelijke binnen het KMMA voor de personeelsmonitoring en staat eveneens in voor de interne financiële omkadering hiervan. Hiervoor werk je nauw samen met de HR-dienst van Belspo. 
 • Je bent binnen het KMMA verantwoordelijk voor wervingen en selecties waarbij je intern nauw samenwerkt met de andere diensten van het KMMA alsook het werving- en selectieteam binnen Belspo. 
 • Je doet verbeteringen aan en zet nieuwe HR-procedures, -processen, -projecten, -modellen, -methodes, en -instrumenten op.
 • Je volgt de HR-processen (aanwerving, selectie, competentiemanagement, evaluaties, …) op.
 • Je voorspelt, analyseert, evalueert en speelt in op de personeelsbehoeften.
 • Je behandelt zelf de meer complexe HR-vraagstukken.
 • Je voert functie-, opvolgings-, plannings- en evaluatiegesprekken met je medewerkers.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met externen (bv: HR-netwerk van alle federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) en de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).)
 • Je adviseert jouw Algemeen Directeur en de Directieraad inzake HR-materie.
 • Jouw medewerkers rapporteren aan jou en jij rapporteert aan jouw Algemeen Directeur en de Directieraad.
 • Je volgt wijzigingen in de reglementering op, maakt deze informatie behapbaar voor jouw dienst en maakt de vertaalslag naar concrete procedures.

Belangrijke reglementering voor deze job is al zeker:

 

Bovenstaande takenlijst is zeker niet exhaustief.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire vacante plaats, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), bij de ondersteunende diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

 

Het departement ondersteunende diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is onderverdeeld in volgende domeinen:

 • Financiën
 • Human resources (materie: verloven en afwezigheden, ziekte en arbeidsongevallen, administratieve en geldelijke loopbanen, evaluaties, selecties en wervingen, personeelsplanning)
 • Gebouwenbeheer
 • ICT

De ondersteunende diensten staan momenteel onder leiding van de Algemeen directeur van het KMMA en is 1 van de departementen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)De organisatiestructuur van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) staat verder uitgelegd op de website van de organisatie.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een toonaangevend instituut voor wetenschappelijk onderzoek over Afrika alsook één van de meest bezochte musea in België. Het museum toont een buitengewoon diverse verzameling, maar het is vooral een ontmoetingsplek waar mensen geïnspireerd worden door de geschiedenis en mogelijkheden van Midden-Afrika.

Eveneens belangrijk om weten is dat het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)  één van de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) is die, net als de POD Wetenschapsbeleid (Belspo), staat onder de bevoegdheid van de staatssecretaris, bevoegd voor het wetenschapsbeleid.

Die 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) zijn georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten. Ze beheren en verbeteren collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en de experten. Deze zijn eveneens gelieerd aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ERA)/ European Space Agency (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (EOR)/ European Southern Observatory (ESO) om het wetenschappelijk en culturele erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

De POD Wetenschapsbeleid zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in het HR-domein OF een algemeen masterdiploma. 
 • Je hebt minstens 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "human resources" (in het geval van een masterdiploma in het HR-domein) OF minstens 2 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "human resources" (in het geval van een algemeen masterdiploma).
 • Een goede "motivatie" is essentieel voor de functie. 
 • "Stress beheren" is een belangrijke gedragsgerichte competentie in deze functie. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zullen deze testen op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden. 
 4. Afhankelijk van het aantal kandidaten zijn er meerdere opties voor deze stap: 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als HR-teamverantwoordelijke (attaché A2) (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Er is 1 statutaire vacante plaats, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), bij de ondersteunende diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Je bent, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), expert in je functie alsook leidinggevende van de HR-dienst. Je treedt dan ook op als coördinator, procesontwikkelaar, analist en adviseur.

Je vervult, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), onder meer volgende taken:

 • Je definieert en werkt het HR-beleid en de HR-doelstellingen uit.
 • Je organiseert en coördineert de activiteiten van de dienst.
 • Je verdeelt de taken en verantwoordelijkheden binnen de dienst.
 • Je bent de verantwoordelijke binnen het KMMA voor de personeelsmonitoring en staat eveneens in voor de interne financiële omkadering hiervan. Hiervoor werk je nauw samen met de HR-dienst van Belspo. 
 • Je bent binnen het KMMA verantwoordelijk voor wervingen en selecties waarbij je intern nauw samenwerkt met de andere diensten van het KMMA alsook het werving- en selectieteam binnen Belspo. 
 • Je doet verbeteringen aan en zet nieuwe HR-procedures, -processen, -projecten, -modellen, -methodes, en -instrumenten op.
 • Je volgt de HR-processen (aanwerving, selectie, competentiemanagement, evaluaties, …) op.
 • Je voorspelt, analyseert, evalueert en speelt in op de personeelsbehoeften.
 • Je behandelt zelf de meer complexe HR-vraagstukken.
 • Je voert functie-, opvolgings-, plannings- en evaluatiegesprekken met je medewerkers.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met externen (bv: HR-netwerk van alle federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) en de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).)
 • Je adviseert jouw Algemeen Directeur en de Directieraad inzake HR-materie.
 • Jouw medewerkers rapporteren aan jou en jij rapporteert aan jouw Algemeen Directeur en de Directieraad.
 • Je volgt wijzigingen in de reglementering op, maakt deze informatie behapbaar voor jouw dienst en maakt de vertaalslag naar concrete procedures.

Belangrijke reglementering voor deze job is al zeker:

 

Bovenstaande takenlijst is zeker niet exhaustief.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire vacante plaats, als HR-teamverantwoordelijke (A2) (m/v/x), bij de ondersteunende diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

 

Het departement ondersteunende diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is onderverdeeld in volgende domeinen:

 • Financiën
 • Human resources (materie: verloven en afwezigheden, ziekte en arbeidsongevallen, administratieve en geldelijke loopbanen, evaluaties, selecties en wervingen, personeelsplanning)
 • Gebouwenbeheer
 • ICT

De ondersteunende diensten staan momenteel onder leiding van de Algemeen directeur van het KMMA en is 1 van de departementen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)De organisatiestructuur van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) staat verder uitgelegd op de website van de organisatie.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een toonaangevend instituut voor wetenschappelijk onderzoek over Afrika alsook één van de meest bezochte musea in België. Het museum toont een buitengewoon diverse verzameling, maar het is vooral een ontmoetingsplek waar mensen geïnspireerd worden door de geschiedenis en mogelijkheden van Midden-Afrika.

Eveneens belangrijk om weten is dat het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)  één van de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) is die, net als de POD Wetenschapsbeleid (Belspo), staat onder de bevoegdheid van de staatssecretaris, bevoegd voor het wetenschapsbeleid.

Die 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) zijn georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten. Ze beheren en verbeteren collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en de experten. Deze zijn eveneens gelieerd aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ERA)/ European Space Agency (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (EOR)/ European Southern Observatory (ESO) om het wetenschappelijk en culturele erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

De POD Wetenschapsbeleid zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Redeneervaardigheden

 • Numerieke redeneervaardigheden: nauwkeurigheid en snelheid waarmee je verbanden legt tussen cijfermateriaal.

Een goede "motivatie" is eveneens belangrijk.

Opgelet! De gedragsgerichte competentie in het vet, zijnde "stress beheren", en jouw "motivatie" worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je "motivatie" niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden (cut-off op "eerder goed = min. 8/12).

De gedragsgerichte competentie "stress beheren" en je "motivatie" wegen harder door in de eindscore (X2).

Pluspunten

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in het HR-domein OF een algemeen masterdiploma. 
 • Je hebt minstens 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "human resources" (in het geval van een masterdiploma in het HR-domein) OF minstens 2 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "human resources" (in het geval van een algemeen masterdiploma).
 • Een goede "motivatie" is essentieel voor de functie. 
 • "Stress beheren" is een belangrijke gedragsgerichte competentie in deze functie. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Masterdiploma in HR-domein (+ 1 jaar relevante professionele werkervaring vereist)

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in een richting psychologie of sociaal werk.

Optie 2: Algemeen masterdiploma (+ 2 jaar relevante professionele werkervaring vereist)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele werkervaring van minstens 1 jaar in het domein “human resources”, verdeeld over ten minste 3 van volgende taken: (bij Optie 1: Masterdiploma in HR-domein)

 • Personeelsmonitoring en personeelskredieten opvolgen. 
 • Werving en selectie (van de behoefteformulering tot de aanwerving).
 • HR-vertegenwoordiging op interne en externe vergaderingen (directieraad, transversale vergaderingen).
 • Behandeling van complexe HR-vraagstukken (externe audits, reglementering). 
 • Aansturen van HR-projecten (welzijn op het werk, competentiebepalingen, opleidingen). 

Een relevante professionele werkervaring van minstens 2 jaar in het domein “human resources”, verdeeld over ten minste 3 van volgende taken: (bij Optie 2: Algemeen masterdiploma)

 • Personeelsmonitoring en personeelskredieten opvolgen. 
 • Werving en selectie (van de behoefteformulering tot de aanwerving).
 • HR-vertegenwoordiging op interne en externe vergaderingen (directieraad, transversale vergaderingen).
 • Behandeling van complexe HR-vraagstukken (externe audits, reglementering). 
 • Aansturen van HR-projecten (welzijn op het werk, competentiebepalingen, opleidingen). 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als HR-teamverantwoordelijke (attaché A2) (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zullen deze testen op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden. 
 4. Afhankelijk van het aantal kandidaten zijn er meerdere opties voor deze stap: 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u18)

Deze proeven worden ofwel georganiseerd als afzonderlijke stap "Stap 3: Specifieke screening - PC", ofwel op dezelfde dag als het interview en dus als deel van "Stap 4: Specifieke screening - Interview". Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap "Stap 2: Screening van vereiste ervaring". 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten: 

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Via een test numeriek redeneervermogenworden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • numeriek redeneren: nauwkeurigheid en snelheid waarmee je verbanden legt tussen cijfermateriaal.

Als deze proeven worden georganiseerd als afzonderlijke stap, zullen deze midden april 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor deze stap. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de testen af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de testen, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

je bent voor deze afzonderlijke stap "Stap 3: Specifieke screening - PC" geslaagd als je ten minste 25 punten op 50 behaalt (op het totaal van deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden met de beste score op het totaal van deze 2 testen toegelaten tot de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 2u)

Om praktische redenen kan deze proef vanop afstand (online) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proeven niet georganiseerd worden als afzonderlijke stap (zie Stap 3: Specifieke screening - PC), dan zullen deze op dezelfde dag als het interview plaatsvinden en dan zullen deze deel uitmaken van "Stap 4: Specifieke screening - Interview". 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

 

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, dan zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" enkel het "interview" (2u) bevatten. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 4: Specifieke screening - Interview" als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het "interview" EN je "motivatie" voldoet aan het verwachte niveau (minimum "eerder goed" = min. 8/12).

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, dan zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" zowel het "interview" als de "pc-testen (dossiertest + test numeriek redeneervermogen)" bevatten. De totale duurtijd van "Stap 4: Specifieke screening - Interview" bedraagt in dat geval +/-4u18. in dat geval ben je geslaagd voor "Stap 4: Specifieke screening - Interview" als je ten minste 75 punten op 150 behaalt op het totaal van deze stap EN je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het "interview" EN je "motivatie" voldoet aan het verwachte niveau (minimum "eerder goed" = min. 8/12).

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, dan zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" midden april 2024  plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" volledig bij de FOD Bosa / Werkenvoor.be in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel) of bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren) doorgaan. 

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, dan zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" in de 1ste helft van mei 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" ofwel bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren) of online (vanop afstand) plaatsvinden.

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: Specifieke screening - Interview.  Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte "motivatie" voorrang. Als er ook voor dit gedeelte geslaagden met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met de hoogste aantal punten voor de gedragsgerichte competentie "stress beheren" voorrang.  Als er ook hiervoor personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 14 maart 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
  Leuvensesteenweg 13
  3080 Tervuren