Verantwoordelijke competentiemanagement (A2) (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid

Selectiecode

ANG24110

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Er is 1 statutaire plaats, als Verantwoordelijke competentiemanagement (A2) (m/v/x), bij de cel kennis-en competentiemanagement (onderdeel van de Stafdienst P&O) van de  POD Wetenschapsbeleid (Belspo) (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel). 

Je voert, als Verantwoordelijke competentiemanagement (A2) (m/v/x), volgende taken uit:

 • Je implementeert een beleid voor de ontwikkeling van vaardigheden bedoeld om aan de organisatiebehoeften, bestaande uit 2 assen (loopbaanondersteuning voor huidig personeel en de aantrekking van personeel met nieuwe vaardigheden), te voldoen.
 • Je verwerft inzichten in de personeelsbehoeften alsook de in-door-en uitstroom van medewerkers en speelt hierop in.
 • Je volgt de ontwikkelingen op vlak van leren en ontwikkelen op en verspreidt de relevante informatie onder de collega's en interne klanten om de expertise van de organisatie te verbeteren.
 • Je adviseert en informeert interne klanten over procedures omtrent hun ontwikkelingsbehoeften en competentieontwikkeling. Je communiceert de nodige informatie en beantwoordt vragen van de personeelsleden en interne of externe partners.
 • Je coördineert en realiseert leervragen die zijn opgenomen in het globaal ontwikkelingsplan (GOP) en reikt concrete opleidingsoplossingen aan. Je verzamelt de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de aanvragen (inhoud van opleiding, informatie over de doelgroep, …) en organiseert klantengesprekken.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling en realisatie van leerprogramma´s en leertrajecten op maat ter ondersteuning van projecten en specifieke functiegroepen

In de uitoefening van je functie werk je nauw samen met je collega’s binnen de cel kennis- en competentiemanagement zoals de “attaché evaluaties en opleidingen”. Je werkt ook samen met andere diensten en medewerkers van de Stafdienst P&O. Je bent eveneens een liaison tussen de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) en de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s). 

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire plaats, als Verantwoordelijke competentiemanagement (A2) (m/v/x), bij de cel kennis-en competentiemanagement (onderdeel van de Stafdienst P&O) van de  POD Wetenschapsbeleid (Belspo) (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel). 

De cel kennis-en competentiemanagement is een nieuwe cel in opbouw die een centrale rol opneemt binnen de Stafdienst P&O en een verbindingsrol speelt tussen de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) en de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s).

De Stafdienst Personeel en Organisatie (Stafdienst P&O) is de motor achter het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) . In die optiek reikt de Stafdienst P&O een algemeen kader aan alsook de strategische koers en de expertise om tegemoet te komen aan de behoeften van de instelling en de federale wetenschappelijke instellingen op de volgende gebieden:

 • Strategische HR-planning
 • Organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement en interne controle
 • Toekomstgericht/voorspellend beheer van jobs, competenties en kennis
 • Sociaal overleg en juridische aangelegenheden
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid waaronder welzijn en diversiteit
 • Informatieverstrekking aan het personeel
 • Beheer van het personeelsverloop
 • Administratief en financieel beheer van personeelsdossiers
 • Welzijn op het werk

De Stafdienst P&O is constant in beweging, met het oog op continue verbetering en optimalisering van de dienstverlening.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo), met haar +/- 2.500 medewerkers, is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het federale wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is verantwoordelijk voor:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma’s, -activiteiten en -netwerken in België en op internationaal niveau.
 • Het beheer van de Belgische deelname aan programma’s en activiteiten binnen de European Space Agency (ESA) en andere nationale en internationale organisaties, verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Administratief, financieel en materieel beheer, evenals de coördinatie van onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke diensten van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) die deel uitmaken van het departement.
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en hun introductie in internationale databanken.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) staan net als de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) onder de bevoegdheid van de staatssecretaris, bevoegd voor het wetenschapsbeleid. Ze zijn georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten. Ze beheren en verbeteren de collecties, de databanken, de bibliotheken en de archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en de experten.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma binnen het domein HR.
 • Je bent in het bezit van een algemeen masterdiploma EN hebt min. 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "kennis-en competentiemanagement".
 • Je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar (niveau A1/A2/A3) bij de Federale Overheid EN hebt min. 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "kennis-en competentiemanagement".
 • Je bent reeds benoemd op niveau A1 EN werkt voor de rekruterende instelling EN hebt minstens 2 jaar anciënniteit in de klasse A1.
 • Je bent Nederlandstalig beroepsmilitair EN hebt min. 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "kennis-en competentiemanagement". 
 • De "motivatie" is zeer belangrijk voor de functie.
 • Een goede praktische kennis van het Frans is zeker een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring (geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in human resourcement EN enkel klasse-anciënniteit gevraagd voor federaal ambtenaren benoemd in de klasse A1 werkende bij de rekruterende instelling)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Bosa in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden.
 4. Afhankelijk van het aantal kandidaten, zijn er meerdere opties voor deze stap:
  • Je legt een interview af met een test op computer bij de FOD Bosa in Brussel (in geval van weinig kandidaten).
  • Je legt een interview af bij de POD Wetenschapsbeleid in Brussel of bij de FOD Bosa in Brussel of online (vanop afstand) (in geval van veel kandidaten). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché A2 Verantwoordelijke competentiemanagement (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Er is 1 statutaire plaats, als Verantwoordelijke competentiemanagement (A2) (m/v/x), bij de cel kennis-en competentiemanagement (onderdeel van de Stafdienst P&O) van de  POD Wetenschapsbeleid (Belspo) (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel). 

Je voert, als Verantwoordelijke competentiemanagement (A2) (m/v/x), volgende taken uit:

 • Je implementeert een beleid voor de ontwikkeling van vaardigheden bedoeld om aan de organisatiebehoeften, bestaande uit 2 assen (loopbaanondersteuning voor huidig personeel en de aantrekking van personeel met nieuwe vaardigheden), te voldoen.
 • Je verwerft inzichten in de personeelsbehoeften alsook de in-door-en uitstroom van medewerkers en speelt hierop in.
 • Je volgt de ontwikkelingen op vlak van leren en ontwikkelen op en verspreidt de relevante informatie onder de collega's en interne klanten om de expertise van de organisatie te verbeteren.
 • Je adviseert en informeert interne klanten over procedures omtrent hun ontwikkelingsbehoeften en competentieontwikkeling. Je communiceert de nodige informatie en beantwoordt vragen van de personeelsleden en interne of externe partners.
 • Je coördineert en realiseert leervragen die zijn opgenomen in het globaal ontwikkelingsplan (GOP) en reikt concrete opleidingsoplossingen aan. Je verzamelt de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de aanvragen (inhoud van opleiding, informatie over de doelgroep, …) en organiseert klantengesprekken.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling en realisatie van leerprogramma´s en leertrajecten op maat ter ondersteuning van projecten en specifieke functiegroepen

In de uitoefening van je functie werk je nauw samen met je collega’s binnen de cel kennis- en competentiemanagement zoals de “attaché evaluaties en opleidingen”. Je werkt ook samen met andere diensten en medewerkers van de Stafdienst P&O. Je bent eveneens een liaison tussen de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) en de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s). 

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 statutaire plaats, als Verantwoordelijke competentiemanagement (A2) (m/v/x), bij de cel kennis-en competentiemanagement (onderdeel van de Stafdienst P&O) van de  POD Wetenschapsbeleid (Belspo) (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel). 

De cel kennis-en competentiemanagement is een nieuwe cel in opbouw die een centrale rol opneemt binnen de Stafdienst P&O en een verbindingsrol speelt tussen de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) en de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s).

De Stafdienst Personeel en Organisatie (Stafdienst P&O) is de motor achter het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) . In die optiek reikt de Stafdienst P&O een algemeen kader aan alsook de strategische koers en de expertise om tegemoet te komen aan de behoeften van de instelling en de federale wetenschappelijke instellingen op de volgende gebieden:

 • Strategische HR-planning
 • Organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement en interne controle
 • Toekomstgericht/voorspellend beheer van jobs, competenties en kennis
 • Sociaal overleg en juridische aangelegenheden
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid waaronder welzijn en diversiteit
 • Informatieverstrekking aan het personeel
 • Beheer van het personeelsverloop
 • Administratief en financieel beheer van personeelsdossiers
 • Welzijn op het werk

De Stafdienst P&O is constant in beweging, met het oog op continue verbetering en optimalisering van de dienstverlening.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo), met haar +/- 2.500 medewerkers, is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het federale wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is verantwoordelijk voor:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma’s, -activiteiten en -netwerken in België en op internationaal niveau.
 • Het beheer van de Belgische deelname aan programma’s en activiteiten binnen de European Space Agency (ESA) en andere nationale en internationale organisaties, verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Administratief, financieel en materieel beheer, evenals de coördinatie van onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke diensten van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) die deel uitmaken van het departement.
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en hun introductie in internationale databanken.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) staan net als de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) onder de bevoegdheid van de staatssecretaris, bevoegd voor het wetenschapsbeleid. Ze zijn georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten. Ze beheren en verbeteren de collecties, de databanken, de bibliotheken en de archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en de experten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede "motivatie" is eveneens belangrijk.

Opgelet! De "motivatie" wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de "motivatie" niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden (cut-off op "eerder goed" = min. 8/12).

De "motivatie" weegt harder door in de eindscore (X2).

Pluspunten

 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Frans gezien de tweetalige werkomgeving.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma binnen het domein HR.
 • Je bent in het bezit van een algemeen masterdiploma EN hebt min. 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "kennis-en competentiemanagement".
 • Je bent vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar (niveau A1/A2/A3) bij de Federale Overheid EN hebt min. 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "kennis-en competentiemanagement".
 • Je bent reeds benoemd op niveau A1 EN werkt voor de rekruterende instelling EN hebt minstens 2 jaar anciënniteit in de klasse A1.
 • Je bent Nederlandstalig beroepsmilitair EN hebt min. 1 jaar relevante professionele werkervaring binnen het domein "kennis-en competentiemanagement". 
 • De "motivatie" is zeer belangrijk voor de functie.
 • Een goede praktische kennis van het Frans is zeker een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: Specifiek masterdiploma in Human Resourcement (GEEN ervaring vereist)

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in een richting psychologie of sociaal werk

OPTIE 2: Algemene master (MET vereiste ervaring)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet:

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen en niet aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau attaché A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Aan te voldoen in geval van deelname op basis van: 

 • algemeen masterdiploma
 • vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar (niet voor federaal ambtenaren benoemd in de klasse A1 werkende bij de rekruterende instelling)
 • Nederlandstalig beroepsmilitair

Een relevante professionele werkervaring van minstens 1 jaar in het domein van "kennis-en competentiemanagement", verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Opstellen en/of opvolgen van een globaal ontwikkelingsplan (GOP)
 • Organiseren, opvolgen en adviseren van opleidingen
 • Taken uitvoeren in functie van het competentiemanagement
 • Uitwerken en/of opvolgen van HR-projecten

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché A2 Verantwoordelijke competentiemanagement (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring (geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in human resourcement EN enkel klasse-anciënniteit gevraagd voor federaal ambtenaren benoemd in de klasse A1 werkende bij de rekruterende instelling)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Bosa in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden.
 4. Afhankelijk van het aantal kandidaten, zijn er meerdere opties voor deze stap:
  • Je legt een interview af met een test op computer bij de FOD Bosa in Brussel (in geval van weinig kandidaten).
  • Je legt een interview af bij de POD Wetenschapsbeleid in Brussel of bij de FOD Bosa in Brussel of online (vanop afstand) (in geval van veel kandidaten). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt

(geen ervaring gevraagd bij specifiek masterdiploma in human resourcement EN enkel klasse-anciënniteit gevraagd voor federaal ambtenaren benoemd in de klasse A1 werkende bij de rekruterende instelling)

De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke stap "Stap 3: Specifieke screening - PC", ofwel op dezelfde dag als het interview en dus als deel van "Stap 4: Specifieke screening - Interview". Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na "Stap 2: Screening van de vereiste ervaring". 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekpartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Als deze proef georganiseerd wordt als afzonderlijke "Stap 3: Specifieke screening - PC", zal deze in de 2de helft van mei 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap "Stap 2: Screening van de vereiste ervaring".
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Indien deze afzonderlijke stap plaats vindt, zal deze doorgaan bij de FOD Bosa / Werkenvoor.be in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel).

Je bent voor deze aparte stap "Stap 3: Specifieke screening - PC" geslaagd als je ten minste 25 punten op 50 behaalt (op het totaal van deze test). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 5 geslaagden toegelaten tot de volgende stap "Stap 4: Specifieke screening - Interview". Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30)

Om praktische redenen kan deze proef online (vanop afstand) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke stap (zie stap 3: Specifieke screening - PC), zal deze op dezelfde dag als het interview plaatsvinden en zal deze deel uitmaken van "Stap 4: Specifieke screening - Interview".

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

 

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" enkel het "interview" (1u30) bevatten. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 4: Specifieke screening - Interview" indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" het "interview" en de "pc-test (situationele beoordelingstest)" bevatten. De totale duurtijd van "Stap 4: Specifieke screening - Interview" bedraagt in dat geval +/- 2u45. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 4: Specifieke screening - Interview" indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" in de 2de helft van mei 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" volledig bij de FOD Bosa / Werkenvoor.be in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel) doorgaan. 

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" in de 2de helft van juni 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" ofwel bij de POD Wetenschapsbeleid (Simon Bolivarlaan 30 bus 7, 1000 Brussel) ofwel bij de FOD Bosa (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel) ofwel online (vanop afstand) plaatsvinden. 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 23 april 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • POD Wetenschapsbeleid
  Simon Bolivarlaan 30 bus 7
  1000 Brussel