Ingenieur - Teamcoördinator (m/v/x)

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG24140

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij jouw expertise in renovatie- en onderhoudswerken combineren met je skills in projectleiding? Zijn overheidsopdrachten geen onbekend terrein voor jou? Heb je het talent en de zin om een team van technische en administratieve medewerkers te adviseren, te begeleiden en te motiveren

Dan is de functie van ingenieur-teamcoördinator bij CDSCA wat jij zoekt! 

Als ingenieur- teamcoördinator werk je enerzijds nauw samen met het diensthoofd, de medewerkers en een dertigtal geranten en anderzijds met de dienst Verhuur en de cel Overheidsopdrachten. In samenwerking met de directie vertaal je het beleidsplan naar jaarlijkse actieplannen voor de dienst Werken.

 • Je ontwikkelt mee het onderhoudsbeleid van het bestaand patrimonium (+-3000 verhuurde woningen)
 • Je werkt samen met het diensthoofd jaarlijks de verschillende programma’s van de onderhouds- en renovatiewerken uit, met respect voor de toegekende budgetten.
 • Je volgt de klachten van huurders op technisch vlak op en doet voorstellen om tot een oplossing te komen.
 • Je volgt de evolutie van de verschillende uitgaven op en zorgt voor eventuele bijsturing.
 • Je verdeelt de werklast over de medewerkers en je controleert de vooruitgang van de geplande projecten om zo de vooropgestelde objectieven en termijnen te respecteren.
 • Je vaardigt binnen de dienst de nodige administratieve, budgettaire en technische richtlijnen uit.
 • Je organiseert teamvergaderingen met de medewerkers.
 • Je waakt over de toepassing van de reglementering op de overheidsopdrachten voor werken.
 • Je stelt technische oplossingen voor en adviseert medewerkers in complexe dossiers.
 • Je blijft op de hoogte van de evolutie van de technieken in de bouwkunde en je deelt deze met de medewerkers.
 • Je voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers.
 • Je onderhoudt goede relaties met de andere diensten van CDSCA.

 

Werkgever

Er is 1 vacante plaats voor de functie 'ingenieur - teamcoördinator' bij de dienst Werken van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van defensie (CDSCA)  (Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 in Neder-over-Heembeek)

Je komt terecht in een team van 5 technisch deskundigen en 4 administratieve krachten dat instaat voor het plannen en de opvolging van de werken, de facturatie en betaling en het beheren van de projecten.

CDSCA is een federale instelling van openbaar nut onder de controle van de Minister van Defensie die voorziet in de sociale en culturele behoeften van het personeel en de gepensioneerden van Defensie en hun familie) en ook de veteranen. De kerntaken van CDSCA zijn de sociale dienstverlening, het uitbaten van kinderdagverblijven, het verhuren van woningen en het aanbieden van voordelige vakanties. CDSCA beheert ook een benefitsplatform (kortingen winkels, pretparken, …) voor Defensie.

Wie het sociale en omgaan met mensen belangrijk vindt, zal zich bij CDSCA snel thuis voelen. Je komt er terecht in een klantvriendelijke omgeving met een sociaal karakter en met veel aandacht voor ieders ontwikkeling.

Meer info op https://www.cdsca-ocasc-website.be/

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel) Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD BOSA (WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

 

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché A2 (niveau A2).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Indien je deelneemt op basis van je diploma, word je hierdoor in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal NA21.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal NA22.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal NA23.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van attesten van je vorige werkgever(s) die deze ervaring aantonen. Dit principe is enkel van toepassing voor kandidaten die aan de screeningsprocedure deelnemen op basis van hun diploma en na aanwerving een stageperiode doorlopen.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Dit principe is niet van toepassing op kandidaten die solliciteren via de interne markt (statutaire ambtenaren in vaste dienst die solliciteren op basis van hun benoemingsbesluit). 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

 

Loon

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal NA21: €52.792,61.

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal NA22: €60.544,23

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal NA23: €66.663,93

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 uren-week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof + verlof tussen Kerst en Nieuwjaar  
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering en een voordelige formule voor gezinsleden 
  • tussenkomst via Defensie bij de kosten voor de huisarts, de tandarts en kinesist
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een telewerkpremie
  • maaltijdcheques (6 euro per dag)
  • gebruik maken van de diensten aangeboden door de CDSCA (o.a. kinderopvang, voordelige reizen, voordelige huurwoningen, interne sociale dienst)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • activiteiten georganiseerd door de interne sociale actie (o.a. eindejaarsgeschenk, drink)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Wauter Moreels
  Directeur-generaal
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Activiteiten van Defensie
  02/443 25 08

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij jouw expertise in renovatie- en onderhoudswerken combineren met je skills in projectleiding? Zijn overheidsopdrachten geen onbekend terrein voor jou? Heb je het talent en de zin om een team van technische en administratieve medewerkers te adviseren, te begeleiden en te motiveren

Dan is de functie van ingenieur-teamcoördinator bij CDSCA wat jij zoekt! 

Als ingenieur- teamcoördinator werk je enerzijds nauw samen met het diensthoofd, de medewerkers en een dertigtal geranten en anderzijds met de dienst Verhuur en de cel Overheidsopdrachten. In samenwerking met de directie vertaal je het beleidsplan naar jaarlijkse actieplannen voor de dienst Werken.

 • Je ontwikkelt mee het onderhoudsbeleid van het bestaand patrimonium (+-3000 verhuurde woningen)
 • Je werkt samen met het diensthoofd jaarlijks de verschillende programma’s van de onderhouds- en renovatiewerken uit, met respect voor de toegekende budgetten.
 • Je volgt de klachten van huurders op technisch vlak op en doet voorstellen om tot een oplossing te komen.
 • Je volgt de evolutie van de verschillende uitgaven op en zorgt voor eventuele bijsturing.
 • Je verdeelt de werklast over de medewerkers en je controleert de vooruitgang van de geplande projecten om zo de vooropgestelde objectieven en termijnen te respecteren.
 • Je vaardigt binnen de dienst de nodige administratieve, budgettaire en technische richtlijnen uit.
 • Je organiseert teamvergaderingen met de medewerkers.
 • Je waakt over de toepassing van de reglementering op de overheidsopdrachten voor werken.
 • Je stelt technische oplossingen voor en adviseert medewerkers in complexe dossiers.
 • Je blijft op de hoogte van de evolutie van de technieken in de bouwkunde en je deelt deze met de medewerkers.
 • Je voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers.
 • Je onderhoudt goede relaties met de andere diensten van CDSCA.

 

Werkgever

Er is 1 vacante plaats voor de functie 'ingenieur - teamcoördinator' bij de dienst Werken van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van defensie (CDSCA)  (Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – Blok F0 in Neder-over-Heembeek)

Je komt terecht in een team van 5 technisch deskundigen en 4 administratieve krachten dat instaat voor het plannen en de opvolging van de werken, de facturatie en betaling en het beheren van de projecten.

CDSCA is een federale instelling van openbaar nut onder de controle van de Minister van Defensie die voorziet in de sociale en culturele behoeften van het personeel en de gepensioneerden van Defensie en hun familie) en ook de veteranen. De kerntaken van CDSCA zijn de sociale dienstverlening, het uitbaten van kinderdagverblijven, het verhuren van woningen en het aanbieden van voordelige vakanties. CDSCA beheert ook een benefitsplatform (kortingen winkels, pretparken, …) voor Defensie.

Wie het sociale en omgaan met mensen belangrijk vindt, zal zich bij CDSCA snel thuis voelen. Je komt er terecht in een klantvriendelijke omgeving met een sociaal karakter en met veel aandacht voor ieders ontwikkeling.

Meer info op https://www.cdsca-ocasc-website.be/

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Medewerkers motiveren: Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers en je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en door je eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen. 
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Goede kennis van moderne bouw- en renovatietechnieken en de verschillende renovatieprocessen
 • Goede kennis van projectmanagement
 • Goede kennis van overheidsopdrachten 

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • kennis van het Frans is een pluspunt gezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt
 • rijbewijs B
 • kennis van en/of ervaring met Defensie
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

   

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de Industriële Wetenschappen / Industrieel ingenieur: Bouw, Bouwkunde of Landmeten uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • ​Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de Ingenieurswetenschappen / Burgerlijk ingenieur: Bouwkunde uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie​.
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur- architect / master in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van ingenieur een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een bijzonder nuttige beroepservaring van 1 jaar in het domein "projectmanagement" of "overheidsopdrachten" in ten minste 3 van onderstaande taken:

 • coördineren van projectactiviteiten: coördinatie van de verschillende actoren, organisatie van vergaderingen
 • beheren van projectplanning: opstellen van planningen, vooruitgangsbewaking
 • beheren van projectrapportage: opstellen van rapporten, notulen
 • bestekken opmaken
 • offertes analyseren
 • gunningsrapporten schrijven

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum. 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

 

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché A2 (niveau A2).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Indien je deelneemt op basis van je diploma, word je hierdoor in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal NA21.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal NA22.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal NA23.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van attesten van je vorige werkgever(s) die deze ervaring aantonen. Dit principe is enkel van toepassing voor kandidaten die aan de screeningsprocedure deelnemen op basis van hun diploma en na aanwerving een stageperiode doorlopen.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Dit principe is niet van toepassing op kandidaten die solliciteren via de interne markt (statutaire ambtenaren in vaste dienst die solliciteren op basis van hun benoemingsbesluit). 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

 

Loon

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal NA21: €52.792,61.

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal NA22: €60.544,23

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal NA23: €66.663,93

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 uren-week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof + verlof tussen Kerst en Nieuwjaar  
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering en een voordelige formule voor gezinsleden 
  • tussenkomst via Defensie bij de kosten voor de huisarts, de tandarts en kinesist
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een telewerkpremie
  • maaltijdcheques (6 euro per dag)
  • gebruik maken van de diensten aangeboden door de CDSCA (o.a. kinderopvang, voordelige reizen, voordelige huurwoningen, interne sociale dienst)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • activiteiten georganiseerd door de interne sociale actie (o.a. eindejaarsgeschenk, drink)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel) Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD BOSA (WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen
 • adviseren

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden van 14 tot 17 mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u35 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een assessmentoefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden van 15 tot en met 17 mei 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 4 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de eerste week van de maand juni 2024  (onder voorbehoud).

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4 (interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 9 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 26/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Wauter Moreels
  Directeur-generaal
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Activiteiten van Defensie
  02/443 25 08

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Het is een boeiende job met veel uitdaging.
  Vincent Vankeerberghen
  Technisch deskundige - expert bouw
  -
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
  More about Vincent Vankeerberghen