Verantwoordelijke overheidsopdrachten en managementondersteuning (m/v/x)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Selectiecode

ANG24145

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Werk je graag in een internationaal kader? Ben je iemand die graag verschillende boeiende rollen opneemt in een organisatie en altijd klaarstaat om anderen te helpen? Heb je zin om aan de slag te gaan binnen het domein van overheidsopdrachten en wil je je verdiepen in projecten om deze samen met je collega's tot een goed einde te brengen? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren voor deze functie! 

De functie van verantwoordelijke overheidsopdrachten en managementondersteuning bij het Internationaal Perscentrum (IPC) is heel divers en afwisselend. Je zal iedere dag meewerken aan boeiende en uitdagende taken en projecten waarbinnen je verschillende rollen zal opnemen:

 •  Als expert sta je in voor de uitvoering van A tot Z van de aanbestedingsprocedures, met het oog op de vernieuwing van contracten voor werken, leveringen, diensten en concessies binnen de gestelde termijnen. Je meer specifieke taken zijn:
  • Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijke aspect zoals het uitvoeren van marktanalyses en het opstellen van technische specificaties;
  • Je bent verantwoordelijk voor het administratieve aspect waaronder het opstellen van bestekken, publiceren van overheidsopdrachten en het samenstellen van gunningsdossiers;
  • Je blijft steeds op de hoogte van nieuwe wetgevingen binnen de materie van overheidsopdrachten;
  • Je beheert de bestaande contracten en volgt deze nauwgezet op.
  • Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van een vlotte uitvoering van overeenkomsten, het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en het onderhouden van relaties met belangrijke klanten en partners;
 • Als rechterhand van de manager ondersteun je hem/haar op organisatorisch, administratief en strategisch vlak:
  • Je geeft advies bij de uitwerking van het businessplan;
  • Je vertegenwoordigt de dienst, volgt relevante regelgeving op en beantwoordt vragen van het Beheerscomité, de beleidscel, externe personen, parlementaire vragen,... om de dienstverlening van het IPC optimaal te waarborgen.
 • Als projectmedewerker onderneem je de nodige acties om de vereiste werken en investeringen uit te voeren voor de ontwikkeling van de activiteiten en naambekendheid van het IPC. Je plant de projecten van A tot Z en onderhoudt contacten met relevante partners en actoren.
 • Als contactpersoon voor het goede beheer van het gebouw volg je lopende onderhoudsdossiers op, onderhoud je regelmatig contacten met de Regie der Gebouwen en stimuleer je de besluitvorming en plannen van werken aan het gebouw onder de verantwoordelijkheid van de Regie der Gebouwen.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij het Internationaal Perscentrum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Wetstraat 155 - 1040 Brussel). 

Het Residence Palace - Internationaal Perscentrum is een staatsdienst met boekhoudkundige autonomie bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Het gebouw is een art-deco juweel in het hart van de Europese wijk. Het draagt bij aan het imago van België bij de internationale pers, lobbygroepen, think tanks, Europese instellingen en internationale bedrijven.

Het heeft als opdracht de volgende zaken aan te bieden:

 • Een permanent forum waar de Belgische overheden en internationale instellingen in Brussel, in de eerste plaats, de Europese -, de binnen - en buitenlandse pers kunnen informeren over hun beleid en werking;
 • Een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie - en PR - deskundigen;
 • Een diensten - en beroepscentrum voor binnen - en buitenlandse pers;
 • Een centrum dat faciliteiten en een totale service biedt aan nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie - initiatieven, zoals conferenties en seminaries.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de Eerste Minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. De ondersteuning gebeurt op inhoudelijk, administratief, logistiek, juridisch en communicatief vlak.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemeen masterdiploma;
 • Je bent gemotiveerd om aan de slag te gaan bij het Internationaal Perscentrum;
 • Je neemt graag verschillende rollen (expert, projectmedewerker, rechterhand manager en contactpersoon voor het goede beheer van het gebouw) op binnen een organisatie;
 • Je hebt een basiskennis over overheidsopdrachten;
 • Een goede kennis van het Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTC III - Simon Bolivarlaan 30 bus 1 - 1000 Brussel)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test tegelijkertijd met het interview georganiseerd worden
 3. Je legt een interview af bij het Internationaal Perscentrum (Wetstraat 155 - 1040 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • variabel uurrooster van 38u (met prikklok) tot 40u (zonder prikklok) per week met 12 dagen recuperatie indien men kiest voor de tweede optie (zonder prikklok) (op basis van volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen, gesitueerd te Wetstraat 16 - 1000 Brussel (FOD Kanselarij van de Eerste Minister).

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Werk je graag in een internationaal kader? Ben je iemand die graag verschillende boeiende rollen opneemt in een organisatie en altijd klaarstaat om anderen te helpen? Heb je zin om aan de slag te gaan binnen het domein van overheidsopdrachten en wil je je verdiepen in projecten om deze samen met je collega's tot een goed einde te brengen? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren voor deze functie! 

De functie van verantwoordelijke overheidsopdrachten en managementondersteuning bij het Internationaal Perscentrum (IPC) is heel divers en afwisselend. Je zal iedere dag meewerken aan boeiende en uitdagende taken en projecten waarbinnen je verschillende rollen zal opnemen:

 •  Als expert sta je in voor de uitvoering van A tot Z van de aanbestedingsprocedures, met het oog op de vernieuwing van contracten voor werken, leveringen, diensten en concessies binnen de gestelde termijnen. Je meer specifieke taken zijn:
  • Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijke aspect zoals het uitvoeren van marktanalyses en het opstellen van technische specificaties;
  • Je bent verantwoordelijk voor het administratieve aspect waaronder het opstellen van bestekken, publiceren van overheidsopdrachten en het samenstellen van gunningsdossiers;
  • Je blijft steeds op de hoogte van nieuwe wetgevingen binnen de materie van overheidsopdrachten;
  • Je beheert de bestaande contracten en volgt deze nauwgezet op.
  • Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van een vlotte uitvoering van overeenkomsten, het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en het onderhouden van relaties met belangrijke klanten en partners;
 • Als rechterhand van de manager ondersteun je hem/haar op organisatorisch, administratief en strategisch vlak:
  • Je geeft advies bij de uitwerking van het businessplan;
  • Je vertegenwoordigt de dienst, volgt relevante regelgeving op en beantwoordt vragen van het Beheerscomité, de beleidscel, externe personen, parlementaire vragen,... om de dienstverlening van het IPC optimaal te waarborgen.
 • Als projectmedewerker onderneem je de nodige acties om de vereiste werken en investeringen uit te voeren voor de ontwikkeling van de activiteiten en naambekendheid van het IPC. Je plant de projecten van A tot Z en onderhoudt contacten met relevante partners en actoren.
 • Als contactpersoon voor het goede beheer van het gebouw volg je lopende onderhoudsdossiers op, onderhoud je regelmatig contacten met de Regie der Gebouwen en stimuleer je de besluitvorming en plannen van werken aan het gebouw onder de verantwoordelijkheid van de Regie der Gebouwen.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij het Internationaal Perscentrum van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Wetstraat 155 - 1040 Brussel). 

Het Residence Palace - Internationaal Perscentrum is een staatsdienst met boekhoudkundige autonomie bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Het gebouw is een art-deco juweel in het hart van de Europese wijk. Het draagt bij aan het imago van België bij de internationale pers, lobbygroepen, think tanks, Europese instellingen en internationale bedrijven.

Het heeft als opdracht de volgende zaken aan te bieden:

 • Een permanent forum waar de Belgische overheden en internationale instellingen in Brussel, in de eerste plaats, de Europese -, de binnen - en buitenlandse pers kunnen informeren over hun beleid en werking;
 • Een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, voorlichters, communicatie - en PR - deskundigen;
 • Een diensten - en beroepscentrum voor binnen - en buitenlandse pers;
 • Een centrum dat faciliteiten en een totale service biedt aan nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie - initiatieven, zoals conferenties en seminaries.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de Eerste Minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. De ondersteuning gebeurt op inhoudelijk, administratief, logistiek, juridisch en communicatief vlak.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies;
 • Beslissen: je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren;
 • Betrouwbaarheid tonen: je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Zichzelf ontwikkelen: je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Objectieven behalen: je beschikt over de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Servicegericht handelen: je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten;
 • Ondersteunen: je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren;
 • Adviseren: je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je eigen expertise.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis over de basisbeginselen en de wetgeving van overheidsopdrachten.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. 

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie 'Je hebt een basiskennis over de basisbeginselen en de wetgeving van overheidsopdrachten' en je motivatie wegen harder door in de eindscore (X 2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring in het domein van overheidsopdrachten en/of projectbeheer;
 • Aangezien je werkt in een meertalige omgeving en in contact zal komen met internationale klanten is kennis van het Frans en Engels een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemeen masterdiploma;
 • Je bent gemotiveerd om aan de slag te gaan bij het Internationaal Perscentrum;
 • Je neemt graag verschillende rollen (expert, projectmedewerker, rechterhand manager en contactpersoon voor het goede beheer van het gebouw) op binnen een organisatie;
 • Je hebt een basiskennis over overheidsopdrachten;
 • Een goede kennis van het Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies;
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten;
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden. 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • variabel uurrooster van 38u (met prikklok) tot 40u (zonder prikklok) per week met 12 dagen recuperatie indien men kiest voor de tweede optie (zonder prikklok) (op basis van volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen, gesitueerd te Wetstraat 16 - 1000 Brussel (FOD Kanselarij van de Eerste Minister).

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (WTC III - Simon Bolivarlaan 30 bus 1 - 1000 Brussel)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test tegelijkertijd met het interview georganiseerd worden
 3. Je legt een interview af bij het Internationaal Perscentrum (Wetstraat 155 - 1040 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen gaan door in fysieke aanwezigheid (face-to-face).
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30')

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden tussen midden mei 2024 en eind mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u25')

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan of meteen na het interview.  

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien de pc-proef georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2) ben je geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Indien de pc-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2) ben je geslaagd als je ten minste 60 punten op 120 behaalt voor de totaalscore van de pc-test én het interview én ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen eind mei 2024 en midden juni 2024  (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen midden juni 2024 en eind juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 07/05/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Maxime Darge
  Vanaf het begin voelde ik me meteen welkom.
  Maxime Darge
  Community Manager
  -
  FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  More about Maxime Darge
 • Portret Princilia Madeko
  Er heerst hier een aangename en motiverende sfeer.
  Princilia Madeko
  IT-expert
  -
  FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  More about Princilia Madeko