Veiligheidsmedewerker (-chauffeur) (m/v/x) voor de gesloten centra en Bureau Transfer van Dienst Vreemdelingenzaken

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG24165

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Statutair

Functieniveau

D

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1820 Steenokkerzeel
 • 2330 Merksplas
 • 8000 Brugge

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet! Je kan enkel nog solliciteren voor veiligheidsmedewerker-chauffeur voor de standplaats te Brugge. We aanvaarden geen nieuwe kandidaturen meer voor veiligheidsmedewerker te Brugge.

 

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

 

Zowel voor de gesloten centra als voor Bureau Transfert zijn wij op zoek naar heel wat nieuwe collega’s.

 

Ben jij op zoek naar een job met pit en afwisseling?

Heb je geen zin in een 9 to 5 en schrikt werken in ploegen jou niet af?

Ontdek dan hieronder onze functie van veiligheidsmedewerker en veiligheidsmedewerker-chauffeur.

Als veiligheidsmedewerker sta je in voor de veiligheid van onze bewoners, collega's en bezoekers. Jij waakt over de kalmte en de rust in het centrum. Samen met onder meer veiligheidscoördinatoren, psychologen, verpleegkundigen, artsen en groepsbegeleiders streef jij naar optimale leefomstandigheden in een veilige omgeving.

Binnen deze gesloten setting leid jij het dagelijkse leven van onze bewoners in goede banen. Naast bewaking en veiligheid, zorg jij voor een aangename en serene sfeer in de groep. Jij informeert bewoners over de huisregels, bedeelt de medicatie, begeleidt hen bij activiteiten, naar de medische dienst, bij bezoek,...

Wanneer je het onthaal bemant, ben je het eerste contactpunt voor bezoekers en organisaties. Je zorgt hierbij voor de nodige info, hun check-in en een goede begeleiding.

Vaak ben jij het eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. Jij hebt oog voor onderliggende sociale en psychische problemen en onderhoudt goede dagelijkse contacten met de bewoners. Zo spoor je tijdig spanningen op en speel je in op de groepsdynamiek. Die inzichten en bezorgdheden deel je met het team zodat ook zij de nodige medische en psychische ondersteuning kunnen verlenen.

Want samenleven in diversiteit brengt tal van uitdagingen met zich mee. Zo kan je geconfronteerd worden met crisissituaties zoals onder meer zelfmoordpoging, automutilatie, hongerstaking en bewonersprotest. In deze situaties draag jij een grote verantwoordelijkheid. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koel. Het is een pittige job, maar je staat sterk in je schoenen. Je schat de ernst van de situatie in en handelt in overeenstemming met de veiligheidsprocedures.

Je werkt in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht- en weekendprestaties in, afhankelijk van het type uurrooster. Voor deze onregelmatige prestaties word je uiteraard vergoed.  Je komt terecht in een vaste ploeg die goed op elkaar is ingespeeld. In onze centra staat teamwork op één.

 

Als veiligheidsmedewerker-chauffeur binnen Bureau Transfer sta jij hoofdzakelijk in voor het vervoer, de veiligheid en de bewaking van bewoners van de gesloten centra. Jij streeft naar een veilige omgeving zowel onderweg als binnen de muren van de centra.

Als veiligheidsmedewerker-chauffeur breng jij bewoners en personeelsleden veilig en stipt naar hun bestemming. Jij baant je een weg in het drukke verkeer en kent de best aangepaste weg van en naar de gesloten centra, ziekenhuizen, consulaten, ambassades, grenzen, gevangenissen of luchthavens. Zo doorkruis je het hele land. Jouw vlotte rijstijl is dan ook jouw handelsmerk. Ook bagage, post, dossiers, etc. pik je op en lever je netjes af op de juiste bestemming.

Jij zorgt dat onze voertuigen altijd goed onderhouden worden. Zo krijgen de wagens op tijd en stond een onderhoud-, was- of tankbeurt. Daarnaast heb jij ook administratief alles op een rijtje en noteer je nauwgezet de gepresteerde ritten en reistijden.

Je komt in contact met verschillende culturen en speelt in op de specifieke noden van onze bewoners. Je bent alert en merkt spanningen meteen op. Je hebt oog voor de psychische kwetsbaarheid en garandeert de veiligheid voor, tijdens en na het transport.

Ook als veiligheidsmedewerker-chauffeur kan je geconfronteerd worden met crisissituaties. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koel. Je garandeert de veiligheid van de bewoners, personeelsleden en derden door te handelen in overeenstemming met de veiligheidsprocedures. Bij eventuele problemen breng je jouw verantwoordelijke op de hoogte zodat soortgelijke situaties voorkomen kunnen worden.

Als je niet achter het stuur zit, versterk jij de bewaking en veiligheid in het gesloten centrum. Jij doet onder meer aan dynamisch toezicht, past de veiligheidsprocedures toe en begeleidt de bewoners tijdens het dagelijks leven binnen onze gesloten centra.

Je komt terecht in een ploeg die goed op elkaar ingespeeld is. Je werkt in een semi-continu systeem waar je zowel vroege als late shiften presteert, ook op weekend- en feestdagen. Je bent echter flexibel wat betreft wijzigingen die zich kunnen voordoen in de planning. Voor de prestaties verricht op weekend- en feestdagen word je extra vergoed.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Opgelet! Je kan enkel nog solliciteren voor veiligheidsmedewerker-chauffeur voor de standplaats te Brugge. We aanvaarden geen nieuwe kandidaturen meer voor veiligheidsmedewerker te Brugge.

Er zijn 66 vacante plaatsen voor veiligheidsmedewerker bij de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken

Er zijn 47 vacante plaatsen voor veiligheidsmedewerker - chauffeur bij de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken

 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz. Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Bureau Transfert, kortweg ‘Bureau T’, bestaat uit een 150-tal veiligheidsmedewerker-chauffeurs en een 10-tal coördinatoren. Bureau T staat in voor het organiseren van de verschillende vervoersopdrachten die verbonden zijn aan de werking van de gesloten centra. Zo staat
Bureau Transfer onder meer in voor het vervoer van de vreemdelingen van en naar de gesloten centra (onder meer vervoer van en naar
ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, ander gesloten centrum).

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je in deze video’s:

Dienst Vreemdelingenzaken

- Gesloten centra

 

FOD Binnenlandse Zaken

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden, uitvoeren en implementeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken in verschillende domeinen. Concreet houden wij ons als FOD IBZ bezig met politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van natuurlijke personen, het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en tot slot ook nog met de uitoefening van democratische rechten.

Zoals je kan lezen heeft de FOD Binnenlandse Zaken een heel breed en divers takenpakket waarbij heel wat diensten nodig zijn om alles in goede banen te leiden en te ondersteunen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over: 

 • Zes algemene directies

  • Civiele Veiligheid

  • Nationaal Crisiscentrum

  • Dienst Vreemdelingenzaken

  • Veiligheid & Preventie

  • Identiteit & Burgerzaken

  • Innovatie & Digitale oplossingen

 • Overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten
 • Vier onafhankelijke diensten

  • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

  • de Federale diensten van de Gouverneurs

 

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Er is geen diploma vereist. Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapportaanwezigheidsattest of inschrijvingsattest op te laden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.
 • Je bent gemotiveerd, klantgericht en een teamplayer.
 • Je beschikt over een rijbewijs voor de functie van veiligheidsmedewerker -chauffeur.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af in één van de gesloten centra of bij de centrale diensten van Dienst Vreemdelingenzaken.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als veiligheidsmedewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT2.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29.717,26 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Bovenop het basisloon, worden onderstaande premies toegekend:

 • Risicopremie: jaarlijkse toelage van 991.58 EUR, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
 • Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van 24.79 EUR.
 • Toelagen voor onregelmatige prestaties:
  • Zaterdagen en nachturen: wedde aan 150%
  • Zondagen en feestdagen: wedde aan 200%
 • Enkel voor veiligheidsmedewerker - chauffeur:  Forfaitaire vergoeding (lange ritten): maandelijkse nettovergoeding van +/- 100 EUR.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid om in een stelsel van 36-uren week te werken na je stage
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof + 13 feestdagen (feestdagenrecht)
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen (Opgelet, niet voor de functie van chauffeur)
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Team SelRec Dienst Vreemdelingenzaken
  selectie en rekrutering
  FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
  /

Over de procedure

 • Iris Bruggeman
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet! Je kan enkel nog solliciteren voor veiligheidsmedewerker-chauffeur voor de standplaats te Brugge. We aanvaarden geen nieuwe kandidaturen meer voor veiligheidsmedewerker te Brugge.

 

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

 

Zowel voor de gesloten centra als voor Bureau Transfert zijn wij op zoek naar heel wat nieuwe collega’s.

 

Ben jij op zoek naar een job met pit en afwisseling?

Heb je geen zin in een 9 to 5 en schrikt werken in ploegen jou niet af?

Ontdek dan hieronder onze functie van veiligheidsmedewerker en veiligheidsmedewerker-chauffeur.

Als veiligheidsmedewerker sta je in voor de veiligheid van onze bewoners, collega's en bezoekers. Jij waakt over de kalmte en de rust in het centrum. Samen met onder meer veiligheidscoördinatoren, psychologen, verpleegkundigen, artsen en groepsbegeleiders streef jij naar optimale leefomstandigheden in een veilige omgeving.

Binnen deze gesloten setting leid jij het dagelijkse leven van onze bewoners in goede banen. Naast bewaking en veiligheid, zorg jij voor een aangename en serene sfeer in de groep. Jij informeert bewoners over de huisregels, bedeelt de medicatie, begeleidt hen bij activiteiten, naar de medische dienst, bij bezoek,...

Wanneer je het onthaal bemant, ben je het eerste contactpunt voor bezoekers en organisaties. Je zorgt hierbij voor de nodige info, hun check-in en een goede begeleiding.

Vaak ben jij het eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. Jij hebt oog voor onderliggende sociale en psychische problemen en onderhoudt goede dagelijkse contacten met de bewoners. Zo spoor je tijdig spanningen op en speel je in op de groepsdynamiek. Die inzichten en bezorgdheden deel je met het team zodat ook zij de nodige medische en psychische ondersteuning kunnen verlenen.

Want samenleven in diversiteit brengt tal van uitdagingen met zich mee. Zo kan je geconfronteerd worden met crisissituaties zoals onder meer zelfmoordpoging, automutilatie, hongerstaking en bewonersprotest. In deze situaties draag jij een grote verantwoordelijkheid. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koel. Het is een pittige job, maar je staat sterk in je schoenen. Je schat de ernst van de situatie in en handelt in overeenstemming met de veiligheidsprocedures.

Je werkt in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht- en weekendprestaties in, afhankelijk van het type uurrooster. Voor deze onregelmatige prestaties word je uiteraard vergoed.  Je komt terecht in een vaste ploeg die goed op elkaar is ingespeeld. In onze centra staat teamwork op één.

 

Als veiligheidsmedewerker-chauffeur binnen Bureau Transfer sta jij hoofdzakelijk in voor het vervoer, de veiligheid en de bewaking van bewoners van de gesloten centra. Jij streeft naar een veilige omgeving zowel onderweg als binnen de muren van de centra.

Als veiligheidsmedewerker-chauffeur breng jij bewoners en personeelsleden veilig en stipt naar hun bestemming. Jij baant je een weg in het drukke verkeer en kent de best aangepaste weg van en naar de gesloten centra, ziekenhuizen, consulaten, ambassades, grenzen, gevangenissen of luchthavens. Zo doorkruis je het hele land. Jouw vlotte rijstijl is dan ook jouw handelsmerk. Ook bagage, post, dossiers, etc. pik je op en lever je netjes af op de juiste bestemming.

Jij zorgt dat onze voertuigen altijd goed onderhouden worden. Zo krijgen de wagens op tijd en stond een onderhoud-, was- of tankbeurt. Daarnaast heb jij ook administratief alles op een rijtje en noteer je nauwgezet de gepresteerde ritten en reistijden.

Je komt in contact met verschillende culturen en speelt in op de specifieke noden van onze bewoners. Je bent alert en merkt spanningen meteen op. Je hebt oog voor de psychische kwetsbaarheid en garandeert de veiligheid voor, tijdens en na het transport.

Ook als veiligheidsmedewerker-chauffeur kan je geconfronteerd worden met crisissituaties. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koel. Je garandeert de veiligheid van de bewoners, personeelsleden en derden door te handelen in overeenstemming met de veiligheidsprocedures. Bij eventuele problemen breng je jouw verantwoordelijke op de hoogte zodat soortgelijke situaties voorkomen kunnen worden.

Als je niet achter het stuur zit, versterk jij de bewaking en veiligheid in het gesloten centrum. Jij doet onder meer aan dynamisch toezicht, past de veiligheidsprocedures toe en begeleidt de bewoners tijdens het dagelijks leven binnen onze gesloten centra.

Je komt terecht in een ploeg die goed op elkaar ingespeeld is. Je werkt in een semi-continu systeem waar je zowel vroege als late shiften presteert, ook op weekend- en feestdagen. Je bent echter flexibel wat betreft wijzigingen die zich kunnen voordoen in de planning. Voor de prestaties verricht op weekend- en feestdagen word je extra vergoed.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Opgelet! Je kan enkel nog solliciteren voor veiligheidsmedewerker-chauffeur voor de standplaats te Brugge. We aanvaarden geen nieuwe kandidaturen meer voor veiligheidsmedewerker te Brugge.

Er zijn 66 vacante plaatsen voor veiligheidsmedewerker bij de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken

Er zijn 47 vacante plaatsen voor veiligheidsmedewerker - chauffeur bij de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken

 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz. Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Bureau Transfert, kortweg ‘Bureau T’, bestaat uit een 150-tal veiligheidsmedewerker-chauffeurs en een 10-tal coördinatoren. Bureau T staat in voor het organiseren van de verschillende vervoersopdrachten die verbonden zijn aan de werking van de gesloten centra. Zo staat
Bureau Transfer onder meer in voor het vervoer van de vreemdelingen van en naar de gesloten centra (onder meer vervoer van en naar
ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, ander gesloten centrum).

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je in deze video’s:

Dienst Vreemdelingenzaken

- Gesloten centra

 

FOD Binnenlandse Zaken

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden, uitvoeren en implementeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken in verschillende domeinen. Concreet houden wij ons als FOD IBZ bezig met politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van natuurlijke personen, het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en tot slot ook nog met de uitoefening van democratische rechten.

Zoals je kan lezen heeft de FOD Binnenlandse Zaken een heel breed en divers takenpakket waarbij heel wat diensten nodig zijn om alles in goede banen te leiden en te ondersteunen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over: 

 • Zes algemene directies

  • Civiele Veiligheid

  • Nationaal Crisiscentrum

  • Dienst Vreemdelingenzaken

  • Veiligheid & Preventie

  • Identiteit & Burgerzaken

  • Innovatie & Digitale oplossingen

 • Overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten
 • Vier onafhankelijke diensten

  • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

  • de Federale diensten van de Gouverneurs

 

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Behandelen: Je zoekt en verwerkt grote hoeveelheden gegevens en geeft deze correct weer binnen de beschikbare termijn.
 • Werk Structureren: Je structureert je werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede rij-ervaring als Veiligheidsmedewerker - chauffeur.
 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en vreemde culturen.
 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook en internet).
 • Je beschikt over kennis van veiligheidsnormen en medische hulpverlening.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Er is geen diploma vereist. Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapportaanwezigheidsattest of inschrijvingsattest op te laden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.
 • Je bent gemotiveerd, klantgericht en een teamplayer.
 • Je beschikt over een rijbewijs voor de functie van veiligheidsmedewerker -chauffeur.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de dag van inschrijving:

Er is geen diploma vereist.

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapportaanwezigheidsattest of inschrijvingsattest op te laden in je online account op het moment van je inschrijving zodat we je taalrol kunnen bepalen.
Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Bekijk dan hier de opties voor deelname.

Heb je wel een diploma behaald? Laad je diploma dan op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau D kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau D
 • of je benoemd bent op niveau C

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op de dag van je inschrijving en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau D. Je dient dan ook een graad en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij op de dag van je inschrijving in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau D. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je op de dag van je inschrijving niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als veiligheidsmedewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT2.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29.717,26 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Bovenop het basisloon, worden onderstaande premies toegekend:

 • Risicopremie: jaarlijkse toelage van 991.58 EUR, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
 • Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van 24.79 EUR.
 • Toelagen voor onregelmatige prestaties:
  • Zaterdagen en nachturen: wedde aan 150%
  • Zondagen en feestdagen: wedde aan 200%
 • Enkel voor veiligheidsmedewerker - chauffeur:  Forfaitaire vergoeding (lange ritten): maandelijkse nettovergoeding van +/- 100 EUR.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid om in een stelsel van 36-uren week te werken na je stage
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof + 13 feestdagen (feestdagenrecht)
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen (Opgelet, niet voor de functie van chauffeur)
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B voor de functie van veiligheidsmedewerker - chauffeur.

 

Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Enkel voor de functie van veiligheidsmedewerker - chauffeur:

Er volgt ook een veiligheidsonderzoek in het kader van de aanvraag voor een toelatingsbadge tot de luchthaven van Zaventem. Dienst Vreemdelingenzaken vraagt deze badge aan op het moment dat de aanwervingsprocedure wordt opgestart. Je dient de toelatingsbadge effectief verworven te hebben om in dienst te kunnen treden.

 

Als je deelneemt op basis van jouw diploma of attest , word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af in één van de gesloten centra of bij de centrale diensten van Dienst Vreemdelingenzaken.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Onmiddellijk na je sollicitatie, kan je een testmoment kiezen via je online account, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden zijn goedgekeurd. Schrijf je binnen de 15 dagen na je sollicitatie in voor een testmoment. Je wacht best niet om je in te schrijven voor de test. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de test, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. We raden je aan om je in te schrijven voor het eerst beschikbare moment.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je afwezig bent voor een test waarvoor je ingeschreven bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je jouw studies in het Nederlands hebt afgelegd of benoemd bent in de Nederlandse taalrol.
Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest, inschrijvingsattest of benoemingsbesluit op te laden in je online account op dag van je inschrijving zodat we je taalrol kunnen bepalen.

De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de dag van jouw inschrijving.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Via een postbaktest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie behandelen
 • Werk structureren

Deze test meet je competenties in verband met het omgaan met informatie en taken. In een eerste deel moet je antwoorden op een reeks vragen die betrekking hebben op enkele gegeven teksten. In het tweede deel van de tekst moet je een planning opmaken voor het ronddelen van poststukken rekening houdend met de gegeven informatie.

Deze proef wordt wekelijks georganiseerd. De test zal plaatsvinden bij FOD BOSA in Brussel (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te Brussel)  Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na je sollicitatie zelf online inschrijven voor de proef, onder voorbehoud dat je deelnemingsvoorwaarden goedgekeurd zijn. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Als je niet slaagt voor deze test, word je beschouwd als ‘niet geschikt’ voor deze functie en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende screeningsprocedure voor dezelfde functie (veiligheidsmedewerker (-chauffeur)). 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je voor het interview beoordeeld wordt als 'geschikt' of 'zeer geschikt'. 

Als je niet geschikt bevonden wordt voor deze test, ben je niet geslaagd voor de selectieprocedure en kan je je gedurende een periode van zes maanden geen kandidaat meer stellen voor een doorlopende selectieprocedure voor dezelfde functie (veiligheidsmedewerker (-chauffeur)). 

 Deze proef wordt wekelijks georganiseerd in de verschillende gesloten centra (te Steenokkerzeel, Merksplas en Brugge) en in het hoofdkantoor van Dienst Vreemdelingenzaken (Pachecolaan 44). Ga naar je online account om je in te schrijven voor een testmoment. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je binnen de 15 dagen na het slagen voor de pc-test zelf online inschrijven voor de proef. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag,  het uur en de locatie om de test af te leggen. We raden je aan je in te schrijven voor het eerst beschikbare moment.  Als je je na 15 dagen niet hebt ingeschreven voor de selectieproef, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De geschikte en zeer geschikte kandidaten worden opgenomen in de lijst van geslaagden.  

De geschikte en zeer geschikte kandidaten krijgen op korte termijn een jobaanbieding en een uitnodiging voor het medisch onderzoek. Je hebt dan acht dagen om de jobaanbieding te aanvaarden. De zeer geschikte kandidaten krijgen voorrang.

Als je een jobaanbieding twee keer weigert, niet reageert op een jobaanbieding of weigert deel te nemen aan de bijkomende proef (zie hieronder), word je definitief van de lijst van geslaagden geschrapt en kan je geen jobaanbiedingen meer ontvangen.

In het geval dat er meer laureaten met gelijke beoordeling (geschikt of zeer geschikt) geïnteresseerd zijn dan dat er vacante plaatsen zijn, dan wordt er een bijkomende proef (bestaande uit een interview) georganiseerd op basis van een functiebeschrijving. Na deze bijkomende proef worden de laureaten gerangschikt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Bij het afsluiten van de selectieprocedure wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Personen met een handicap die laureaat zijn hebben voorrang binnen hun groep “Zeer Geschikt” of binnen hun groep “Geschikt”. Je hebt alleen voorrang op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht de laureaten te consulteren volgens deze prioriteitsregel.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 7/06/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de dag van je inschrijving in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (op de dag van je inschrijving) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Team SelRec Dienst Vreemdelingenzaken
  selectie en rekrutering
  FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
  /

Over de procedure

 • Iris Bruggeman
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand