Gewestelijk beheerder (Gent) (m/v/x)

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Selectiecode

ANG24188

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb jij interesse in de boeiende wereld van ziekte- en invaliditeitsverzekering? En heb je zin om de medewerkers en het kantoor dagdagelijks te leiden en te ondersteunen?  Voor ons kantoor te Gent zijn we op zoek naar een gemotiveerde gewestelijk beheerder.

Je leidt het gewestelijk kantoor en waakt over de optimale werking van de operationele afdelingen binnen het kantoor d.m.v. het beheren van de beschikbare menselijke en logistieke middelen. Op die manier verzeker je op lokaal vlak de uitvoering van de essentiële opdrachten van de HZIV en draag je bij aan het bereiken van de resultaten die voorzien zijn in de bestuursovereenkomst.

 

Je organiseert, omkadert en controleert de activiteiten van de medewerkers die belast zijn met de toepassing van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de verschillende operationele afdelingen binnen het kantoor.

 • Je stelt de activiteitenplanning op, legt prioriteiten vast, organiseert de taken en staat in voor de opvolging ervan
 • Je volgt de resultaten op, spoort problemen op en onderneemt corrigerende acties
 • Je organiseert vergaderingen, brengt de instructies over naar de medewerkers

 

Je beheert het personeel dynamisch om de werking van de verschillende diensten te verzekeren en de operationele doelstellingen te behalen.

 • Je analyseert de noden inzake personeel en neemt als jurylid deel aan selectieinterviews
 • Je staat in voor de affectatie van het personeel in de geschikte diensten
 • Je treft preventieve maatregelen
 • Je beheert conflicten

 

Je staat in voor het dagelijks beheer van de logistieke en technische middelen die toegekend zijn aan een gewestelijk kantoor om een gunstige werkomgeving voor de uitvoering van de taken te behouden.

 • Op lokaal vlak controleer je dagelijks de uitrusting en de gebouwen
 • Je beheert het economaat (opvolging van de bestellingen)
 • Je doet het beheer van een klein budget voor aanvullende acties
 • Je detecteert de noden inzake materiaal en informatica en deelt deze mee aan de bevoegde directie van de centrale administratie
 • Je maakt de personeelsleden bewust voor het respect voor de werkomgeving

 

Je behoudt (of verwerft) een voldoende niveau van expertise in de verschillende gebieden van de ziekte- en invaliditeitsverzekering om een correcte en coherente toepassing van de wetgeving te verzekeren.

 • Je antwoordt op de vragen van medewerkers
 • Je volgt de evolutie van de ziekteverzekering op, leest en analyseert dienstnota's
 • Je analyseert of superviseert de analyse van complexe dossiers

 

Je verzorgt de interne communicatie binnen een gewestelijk kantoor ten opzichte van de centrale administratie of andere gewestelijke kantoren om toe te zien op de doorstroom van informatie en de uniforme toepassing van de wetgeving.

 • Je neemt deel aan overlegvergaderingen (vergaderingen met de gewestelijke beheerders, van de strategische directieraad) en aan technische vergaderingen met de verantwoordelijken van de operationele directies van het centraal bestuur
 • Je stelt activiteitenverslagen of nota's op betreffende de toepassing van de wetgeving of betreffende het beheer van menselijke, technische of logistieke middelen ter attentie van de hiërarchie
 • Je houdt vergaderingen met de personeelsleden van de gewestelijke dienst
 • Je volgt dienstnota's, nieuwe regels en procedures op en zorgt ervoor dat deze toegepast worden

 

Je beheert externe relaties om een goede samenwerking met de andere openbare instellingen van sociale zekerheid en betrokken organismen te verzekeren en een goed imago van de instelling te geven.

 • Je verzekert een regelmatig contact met personen van de andere openbare instellingen
 • Je neemt deel aan informatievergaderingen en/of colloquia
 • Op lokaal niveau neem je deel aan evenementen of beurzen
 • Je neemt het over van de dossierbeheerders in dossiers waarbij er een communicatiebreuk optreedt met de sociaal verzekerde

 

Je helpt mee met het kiezen, begeleiden, ondersteunen en motiveren van de personeelsleden om een motiverend werkklimaat te creëren en bij te dragen tot de ontwikkeling van de individuele competenties.

 • Je begeleidt de medewerkers en stagiairs, werkt een opleidingsprogramma uit
 • Je houdt functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Je geeft zowel positieve als negatieve feedback over de werking van de medewerkers met het oog op vooruitgang

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als gewestelijk beheerder binnen het gewestelijk kantoor van Gent, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) (Franklin Rooseveltlaan 91, 9000 Gent).

De HZIV beschikt over verschillende gewestelijke diensten, plaatselijke bureaus en permanenties (of zitdagen). De HZIV werkt dus op een gedecentraliseerde wijze. De basisopdrachten van de gewestelijke diensten zijn: de inschrijvingen, verandering van ziekenfonds, de aflevering van documenten zoals kleefbriefjes of kwijtingen in het kader van de geneeskundige verzorging, de terugbetaling van de prestaties van geneeskundige verzorging, de storting van uitkeringen van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, de terugbetaling van medische prestaties en socio-medische hulp. Kortom alle taken die een invloed hebben op ziekte en invaliditeit van onze leden.

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat erin elke persoon de garantie te bieden om rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering te laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren. 

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt 2 jaar ervaring als leidinggevende
 • Je bent een echte teamplayer

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview af met een assessment bij HZIV Gent

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als gewestelijk beheerder (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 12 compensatiedagen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • maaltijdcheques (6 euro/dag)
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Dries Verbiest
  Gewestelijk beheerder Oost-Vlaanderen a.i.
  HZIV
  02/504.66.78
 • Steven Rowaert
  Directeur gewestelijke diensten
  HZIV
  0478/22 57 49

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb jij interesse in de boeiende wereld van ziekte- en invaliditeitsverzekering? En heb je zin om de medewerkers en het kantoor dagdagelijks te leiden en te ondersteunen?  Voor ons kantoor te Gent zijn we op zoek naar een gemotiveerde gewestelijk beheerder.

Je leidt het gewestelijk kantoor en waakt over de optimale werking van de operationele afdelingen binnen het kantoor d.m.v. het beheren van de beschikbare menselijke en logistieke middelen. Op die manier verzeker je op lokaal vlak de uitvoering van de essentiële opdrachten van de HZIV en draag je bij aan het bereiken van de resultaten die voorzien zijn in de bestuursovereenkomst.

 

Je organiseert, omkadert en controleert de activiteiten van de medewerkers die belast zijn met de toepassing van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de verschillende operationele afdelingen binnen het kantoor.

 • Je stelt de activiteitenplanning op, legt prioriteiten vast, organiseert de taken en staat in voor de opvolging ervan
 • Je volgt de resultaten op, spoort problemen op en onderneemt corrigerende acties
 • Je organiseert vergaderingen, brengt de instructies over naar de medewerkers

 

Je beheert het personeel dynamisch om de werking van de verschillende diensten te verzekeren en de operationele doelstellingen te behalen.

 • Je analyseert de noden inzake personeel en neemt als jurylid deel aan selectieinterviews
 • Je staat in voor de affectatie van het personeel in de geschikte diensten
 • Je treft preventieve maatregelen
 • Je beheert conflicten

 

Je staat in voor het dagelijks beheer van de logistieke en technische middelen die toegekend zijn aan een gewestelijk kantoor om een gunstige werkomgeving voor de uitvoering van de taken te behouden.

 • Op lokaal vlak controleer je dagelijks de uitrusting en de gebouwen
 • Je beheert het economaat (opvolging van de bestellingen)
 • Je doet het beheer van een klein budget voor aanvullende acties
 • Je detecteert de noden inzake materiaal en informatica en deelt deze mee aan de bevoegde directie van de centrale administratie
 • Je maakt de personeelsleden bewust voor het respect voor de werkomgeving

 

Je behoudt (of verwerft) een voldoende niveau van expertise in de verschillende gebieden van de ziekte- en invaliditeitsverzekering om een correcte en coherente toepassing van de wetgeving te verzekeren.

 • Je antwoordt op de vragen van medewerkers
 • Je volgt de evolutie van de ziekteverzekering op, leest en analyseert dienstnota's
 • Je analyseert of superviseert de analyse van complexe dossiers

 

Je verzorgt de interne communicatie binnen een gewestelijk kantoor ten opzichte van de centrale administratie of andere gewestelijke kantoren om toe te zien op de doorstroom van informatie en de uniforme toepassing van de wetgeving.

 • Je neemt deel aan overlegvergaderingen (vergaderingen met de gewestelijke beheerders, van de strategische directieraad) en aan technische vergaderingen met de verantwoordelijken van de operationele directies van het centraal bestuur
 • Je stelt activiteitenverslagen of nota's op betreffende de toepassing van de wetgeving of betreffende het beheer van menselijke, technische of logistieke middelen ter attentie van de hiërarchie
 • Je houdt vergaderingen met de personeelsleden van de gewestelijke dienst
 • Je volgt dienstnota's, nieuwe regels en procedures op en zorgt ervoor dat deze toegepast worden

 

Je beheert externe relaties om een goede samenwerking met de andere openbare instellingen van sociale zekerheid en betrokken organismen te verzekeren en een goed imago van de instelling te geven.

 • Je verzekert een regelmatig contact met personen van de andere openbare instellingen
 • Je neemt deel aan informatievergaderingen en/of colloquia
 • Op lokaal niveau neem je deel aan evenementen of beurzen
 • Je neemt het over van de dossierbeheerders in dossiers waarbij er een communicatiebreuk optreedt met de sociaal verzekerde

 

Je helpt mee met het kiezen, begeleiden, ondersteunen en motiveren van de personeelsleden om een motiverend werkklimaat te creëren en bij te dragen tot de ontwikkeling van de individuele competenties.

 • Je begeleidt de medewerkers en stagiairs, werkt een opleidingsprogramma uit
 • Je houdt functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Je geeft zowel positieve als negatieve feedback over de werking van de medewerkers met het oog op vooruitgang

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als gewestelijk beheerder binnen het gewestelijk kantoor van Gent, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) (Franklin Rooseveltlaan 91, 9000 Gent).

De HZIV beschikt over verschillende gewestelijke diensten, plaatselijke bureaus en permanenties (of zitdagen). De HZIV werkt dus op een gedecentraliseerde wijze. De basisopdrachten van de gewestelijke diensten zijn: de inschrijvingen, verandering van ziekenfonds, de aflevering van documenten zoals kleefbriefjes of kwijtingen in het kader van de geneeskundige verzorging, de terugbetaling van de prestaties van geneeskundige verzorging, de storting van uitkeringen van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, de terugbetaling van medische prestaties en socio-medische hulp. Kortom alle taken die een invloed hebben op ziekte en invaliditeit van onze leden.

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat erin elke persoon de garantie te bieden om rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering te laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren. 

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren.  
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent vertrouwd met informatietechnologieën (MS Office, scanning, elektronische dossiers, ...)
 • Je hebt (een) opleiding(en) gevolgd om jouw leidinggevende kwaliteiten te optimaliseren
 • Je handelt proactief en klantgericht

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt 2 jaar ervaring als leidinggevende
 • Je bent een echte teamplayer

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet:

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen en niet aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het operationeel leiding geven aan een team (van minstens 5 personen), bij voorkeur binnen een gedecentraliseerde werking. Jouw ervaring is verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken:

 • Het begeleiden van een team bij veranderingsprocessen (digitalisatie, optimalisatie dienstverlening, herverdeling takenpakket, ...)
 • Het actief aansturen, coachen en/of motiveren van een team met duidelijke doelstellingen en objectieven
 • Samenwerking met interne en/of externe klanten

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als gewestelijk beheerder (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 12 compensatiedagen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • maaltijdcheques (6 euro/dag)
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4. Je legt een interview af met een assessment bij HZIV Gent

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 55 min)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Adviseren

 

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden binnen de eerste helft van juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met assessment (+/- 1u30 interview + 1u voorbereiding assessment)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een assessmentoefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De assessmentoefening betreft een analyse en presentatie oefening.  


Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Wanneer stap 3 afzonderlijk wordt georganiseerd, zal deze proef plaatsvinden rond eind juni/begin juli 2024 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de HZIV die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 20/05/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Dries Verbiest
  Gewestelijk beheerder Oost-Vlaanderen a.i.
  HZIV
  02/504.66.78
 • Steven Rowaert
  Directeur gewestelijke diensten
  HZIV
  0478/22 57 49

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels