Business Partner Budget (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG24197

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb jij al een eerste ervaring binnen (overheids)boekhouding? Ben jij opzoek naar een dynamische job waarbij je de kans krijgt om strategisch bij te dragen aan het succes van jouw organisatie. Dan is dit mischien de job voor jou.

De Business Partner B&B fungeert, in nauwe samenwerking met de budgettair correspondenten, als adviseur en aanspreekpunt voor de directeuren-generaal (DG’s) en middlemanagers (MM’s) met betrekking tot de planning, uitvoering en het beheer van het budget. Vanuit de dienst budget zal deze persoon de DG en zijn collega’s ondersteunen, zodat de DG zijn strategische en operationele doelstellingen kan bereiken. Als aanspreekpunt voor het management vereist deze functie een alomvattend inzicht in de organisatie en kennis van de visie en de budgettaire en boekhoudkundige regelgeving die van toepassing is op en binnen de FOD Sociale Zekerheid (SZ).

Je ondersteunt de directeuren-generaal (DG) en middlemanagers (MM) door strategisch advies te geven over het budget:

 • Nauw samenwerken met de DG/MM om hun specifieke budgettaire behoeften, uitdagingen, huidige en gewenste situatie te begrijpen en op die manier advies en ondersteuning op maat te kunnen leveren. Uitdagen van de belanghebbenden om ze in lijn te brengen met de budgettaire doelstellingen van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor het management inzake budget en boekhouding, continu ondersteuning bieden en regelmatig opvolgen via vergaderingen.
 • Strategisch budgettair advies geven bij grootschalige projecten, en fungeren als schakel tussen de projectleider en de collega’s van de dienst budget.

Je neemt actief deel aan budgetbeheer:

 • Actief deelnemen aan de budgetplanning en –uitvoering
 • De DG/MM ondersteunen zodat zij er optimaal kunnen voor zorgen dat de budgetten in lijn zijn met de strategische en operationele doelen.
 • Uitwerken van een jaarlijkse budgetplanning in samenwerking met de Management Ondersteuner van de verschillende DG’s en in overleg met de dienst budget om zo bij te dragen tot een optimaal financieel beheer en een volledige en realistische planning van de overheidsopdrachten.
 • Coördineren met B&B/IF/BOSA-experts voor specifieke dossiers.

Je coördineert de budgettaire correspondenten:

 • Nauw samenwerken met de budgettaire correspondenten voor operationele opvolging, inclusief het opstellen van planningen, het verwerken van vastleggingen en facturen. Als back-up fungeren voor de budgettaire correspondenten zodat de operationele continuïteit gegarandeerd wordt.
  • Regelmatig vergaderingen organiseren en bijwonen om een soepel en effectief budgetbeheer te waarborgen.
  • Coördineren van het team budgetondersteuning DG’s en Ondersteunende Diensten

Je interageert met interne en externe partners:

 • Optreden als een tussenpersoon tussen de collega’s en de budgettaire correspondenten van de B&B-dienst enerzijds en de DG/MM (interne klanten) anderzijds.
 • Effectieve communicatie opzetten en onderhouden met interne en externe diensten (BOSA, IT, Rekenhof, enz.).
 • Regelmatige opvolging en vergaderingen met belanghebbenden verzorgen om de afstemming van doelstellingen te garanderen:
  • Een evenwichtige partnerschapsrelatie tot stand brengen, het management responsabiliseren en actief bijdragen aan de besluitvorming, dit steeds in onderling overleg met de diensthoofden van de teams ‘budget en data’, ‘boekhouding en betalingen’ en ‘overheidsopdrachten’
  • Uitwerken van een uniforme planningsmethodologie qua budget en het proces hierrond stroomlijnen
  • De budgetnoden van de DG’s vertalen in concrete aanvragen bij de opmaak van de begroting en bij de begrotingscontrole en deze ook toelichten naar IF en BOSA toe
  • Tijdens de business review, die elk kwartaal gehouden wordt, de DG ondersteunen om te zorgen dat de budgettaire planning in lijn ligt met de toegekende budgetten

Je draagt bij aan de operationele continuïteit:

 • Tijdens het jaar en in het bijzonder tijdens de jaarafsluiting helpen bij het opmaken van vastleggingen: je zal mee instaan voor de opvolging van de budgettaire vastleggingen en de implementatie van innovaties in dit domein
 • Vastleggingen linken met het juiste contract in SAP/e-procurement, aanmaken activafiches

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Budget en Begroting, van de FOD Sociale Zekerheid (Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower).

De dienst van Budget en Begroting bestaat uit een team gemotiveerde medewerkers die hoofdzakelijk onderstaande taken uitvoeren:

 • De opmaak begroting en rapportering inzake begroting FOD Sociale Zekerheid
 • Het vastleggen van de kredieten en het instaan voor de afhandeling van de facturen
 • De boekhouding
 • De beheerscontrole van de financiële processen
 • De uitvoering van de overheidsopdrachten en het beheer van de contracten van de FOD Sociale Zekerheid
 • Het financieel beheer voor de stafdiensten

De FOD Sociale zekerheid ondersteunt het beleid rond verschillende thema’s van de sector van de sociale zekerheid. De Belgische sociale zekerheid behoort tot de beste van de wereld. Onze FOD is een lerende organisatie die voortdurend evolueert. Daarom zoeken wij enthousiaste medewerkers die hun talenten met passie willen inzetten om voor deze innovatieve organisatie te werken. Lees meer over de organisatie, de structuur en de waarden van de FOD Sociale Zekerheid.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt 2 jaar ervaring als financieel adviseur
 • Je hebt een goede kennis van overheidsboekhouding, overheidsbegroting, budgetopmaak en budgetanalyse

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD BOSA in Brussel 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Business Partner (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb jij al een eerste ervaring binnen (overheids)boekhouding? Ben jij opzoek naar een dynamische job waarbij je de kans krijgt om strategisch bij te dragen aan het succes van jouw organisatie. Dan is dit mischien de job voor jou.

De Business Partner B&B fungeert, in nauwe samenwerking met de budgettair correspondenten, als adviseur en aanspreekpunt voor de directeuren-generaal (DG’s) en middlemanagers (MM’s) met betrekking tot de planning, uitvoering en het beheer van het budget. Vanuit de dienst budget zal deze persoon de DG en zijn collega’s ondersteunen, zodat de DG zijn strategische en operationele doelstellingen kan bereiken. Als aanspreekpunt voor het management vereist deze functie een alomvattend inzicht in de organisatie en kennis van de visie en de budgettaire en boekhoudkundige regelgeving die van toepassing is op en binnen de FOD Sociale Zekerheid (SZ).

Je ondersteunt de directeuren-generaal (DG) en middlemanagers (MM) door strategisch advies te geven over het budget:

 • Nauw samenwerken met de DG/MM om hun specifieke budgettaire behoeften, uitdagingen, huidige en gewenste situatie te begrijpen en op die manier advies en ondersteuning op maat te kunnen leveren. Uitdagen van de belanghebbenden om ze in lijn te brengen met de budgettaire doelstellingen van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor het management inzake budget en boekhouding, continu ondersteuning bieden en regelmatig opvolgen via vergaderingen.
 • Strategisch budgettair advies geven bij grootschalige projecten, en fungeren als schakel tussen de projectleider en de collega’s van de dienst budget.

Je neemt actief deel aan budgetbeheer:

 • Actief deelnemen aan de budgetplanning en –uitvoering
 • De DG/MM ondersteunen zodat zij er optimaal kunnen voor zorgen dat de budgetten in lijn zijn met de strategische en operationele doelen.
 • Uitwerken van een jaarlijkse budgetplanning in samenwerking met de Management Ondersteuner van de verschillende DG’s en in overleg met de dienst budget om zo bij te dragen tot een optimaal financieel beheer en een volledige en realistische planning van de overheidsopdrachten.
 • Coördineren met B&B/IF/BOSA-experts voor specifieke dossiers.

Je coördineert de budgettaire correspondenten:

 • Nauw samenwerken met de budgettaire correspondenten voor operationele opvolging, inclusief het opstellen van planningen, het verwerken van vastleggingen en facturen. Als back-up fungeren voor de budgettaire correspondenten zodat de operationele continuïteit gegarandeerd wordt.
  • Regelmatig vergaderingen organiseren en bijwonen om een soepel en effectief budgetbeheer te waarborgen.
  • Coördineren van het team budgetondersteuning DG’s en Ondersteunende Diensten

Je interageert met interne en externe partners:

 • Optreden als een tussenpersoon tussen de collega’s en de budgettaire correspondenten van de B&B-dienst enerzijds en de DG/MM (interne klanten) anderzijds.
 • Effectieve communicatie opzetten en onderhouden met interne en externe diensten (BOSA, IT, Rekenhof, enz.).
 • Regelmatige opvolging en vergaderingen met belanghebbenden verzorgen om de afstemming van doelstellingen te garanderen:
  • Een evenwichtige partnerschapsrelatie tot stand brengen, het management responsabiliseren en actief bijdragen aan de besluitvorming, dit steeds in onderling overleg met de diensthoofden van de teams ‘budget en data’, ‘boekhouding en betalingen’ en ‘overheidsopdrachten’
  • Uitwerken van een uniforme planningsmethodologie qua budget en het proces hierrond stroomlijnen
  • De budgetnoden van de DG’s vertalen in concrete aanvragen bij de opmaak van de begroting en bij de begrotingscontrole en deze ook toelichten naar IF en BOSA toe
  • Tijdens de business review, die elk kwartaal gehouden wordt, de DG ondersteunen om te zorgen dat de budgettaire planning in lijn ligt met de toegekende budgetten

Je draagt bij aan de operationele continuïteit:

 • Tijdens het jaar en in het bijzonder tijdens de jaarafsluiting helpen bij het opmaken van vastleggingen: je zal mee instaan voor de opvolging van de budgettaire vastleggingen en de implementatie van innovaties in dit domein
 • Vastleggingen linken met het juiste contract in SAP/e-procurement, aanmaken activafiches

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Budget en Begroting, van de FOD Sociale Zekerheid (Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower).

De dienst van Budget en Begroting bestaat uit een team gemotiveerde medewerkers die hoofdzakelijk onderstaande taken uitvoeren:

 • De opmaak begroting en rapportering inzake begroting FOD Sociale Zekerheid
 • Het vastleggen van de kredieten en het instaan voor de afhandeling van de facturen
 • De boekhouding
 • De beheerscontrole van de financiële processen
 • De uitvoering van de overheidsopdrachten en het beheer van de contracten van de FOD Sociale Zekerheid
 • Het financieel beheer voor de stafdiensten

De FOD Sociale zekerheid ondersteunt het beleid rond verschillende thema’s van de sector van de sociale zekerheid. De Belgische sociale zekerheid behoort tot de beste van de wereld. Onze FOD is een lerende organisatie die voortdurend evolueert. Daarom zoeken wij enthousiaste medewerkers die hun talenten met passie willen inzetten om voor deze innovatieve organisatie te werken. Lees meer over de organisatie, de structuur en de waarden van de FOD Sociale Zekerheid.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Ondersteunen: je begeleidt anderen door een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen te ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en weet een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van jouw expertise.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Goede kennis van overheidsboekhouding, overheidsbegroting, budgetopmaak en budgetanalyse

Redeneervaardigheden

 • Numeriek redeneervermogen.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties 'adviseren' en 'goede kennis van overheidsboekhouding, …' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Begrip van bedrijfsprocessen en strategische doelstellingen.
 • Kennis van SAP.
 • Je werkt in een tweetalige werkomgeving dus een goede (passieve) kennis van Frans

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master
 • Je hebt 2 jaar ervaring als financieel adviseur
 • Je hebt een goede kennis van overheidsboekhouding, overheidsbegroting, budgetopmaak en budgetanalyse

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet:

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, , maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen en niet aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar als financieel adviseur, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken:

 • Overheidsboekhouding
 • Overheidbegroting
 • Budgetopmaak
 • Budgetanalyse

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Business Partner (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD BOSA in Brussel 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u20)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest en een test numeriek redeneervermogen worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:

 • numeriek redeneer vermogen
 • adviseren

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond midden juni 2024 (periode, week, ...) (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u30 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind juni/ begin juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 30 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts
 • Wat ik leuk vind aan mijn job is deze uitwisseling met anderen, zowel intern als met collega's uit heel Europa.
  Marie
  Beleidsadviseur
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marie