Coördinator (m/v/x)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Selectiecode

ANG24209

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Sta je communicatief sterk in je schoenen, ben je een teamspeler en geef je graag advies? Schrikt het hebben van de verantwoordelijkheid over een team jou niet af? Dan ben jij misschien de coördinator waar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) naar zoekt!

Als coördinator beheer je de dienst "aansluitingen en verdeling van gegevens" en de interacties met het netwerk van de sociale zekerheid om de vakantiekassen te ondersteunen.

• Je staat in voor het bepalen en het opvolgen van de termijnen waarbinnen de aansluiting van een werkgever bij een vakantiekas moet behandeld zijn;
• Je bewaakt de kwaliteit van de gelijkstellingsattesten die een tussenkomst van een betalingsinstelling kunnen vragen.

Je stelt de communicatieproblemen vast en doet verbetervoorstellen en neemt initiatieven om deze te integreren in de activiteiten van de dienst, de vakantiekassen en de informaticadienst. In het kader hiervan sta je in voor:

• het verbeteren van de kwaliteit van de verstuurde gegevens aan de Kruispuntbank van het netwerk sociale zekerheid;
• het organiseren van overlegvergaderingen met de verschillende instellingen van het netwerk sociale zekerheid.

Als teamcoach motiveer je de medewerkers om hun competenties optimaal te gebruiken en te ontwikkelen:

• je wijst taken toe en verhoogt de autonomie van de medewerkers;
• je doet verbetervoorstellen in samenspraak met de betrokken medewerkers;
• je doet opleidingsvoorstellen.

Je geeft advies aan de hiërarchie in het nemen van strategische beslissingen door oplossingen en verbeteringen voor te stellen omtrent bestaande moeilijkheden.

Je vertegenwoordigt het departement in het netwerk jaarlijkse vakantie en bij de sociale zekerheidsinstellingen.
Je ontwikkelt je kennis en volgt recente evoluties in de reglementering en past deze toe in de interne procedures en werkmethodes om de werking van het team te verbeteren.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als 'Coördinator' op de dienst 'Holidays-Networks' van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (Warmoesberg 48, 1000 Brussel).

De rol van de afdeling "Holidays-Networks" is enerzijds het beheer van de verdeling van de werkgeversgegevens tussen de vakantiefondsen en anderzijds het beheer van de inhoud van de talrijke gegevensstromen die in de sector jaarlijkse vakantie worden uitgewisseld.

De afdeling "H-N" coördineert, leidt, harmoniseert en controleert ook de processen die door de vakantiefondsen worden uitgevoerd om de rechten van de werknemers op de jaarlijkse vakantie vast te leggen en staat ook in voor de meer algemene beheersaspecten:

 • aansluiting van werkgevers bij een vakantiefonds;
 • veilige verdeling van gegevens tussen vakantiefondsen;
 • controle op het boekhoudkundig beheer van de werknemersrechten in de verschillende vakantiefondsen;
 • controle op de processen voor de vaststelling van de rechten van de werknemers in de verschillende kassen;
 • harmonisatie van de bovengenoemde processen om te komen tot een gelijke behandeling van de werknemers, ongeacht het vakantiefonds waartoe zij behoren;
 • uitwerking en publicatie van verklarende brochures.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.
Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (minder dan 250 medewerkers).
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère).
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes.
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers.
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden.
 • Werken in een flexibele omgeving (variabel uurrooster en telewerk).

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, teambuilding, ...).
Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van licentiaat/master of benoemingsbesluit niveau A.  
 • Je wil graag de verantwoordelijkheid nemen over een klein team en kan medewerkers motiveren. 
 • Je hebt affiniteit met sociale zekerheid.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

1.    

We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit 

2.    

Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-test af bij FOD BOSA in Brussel

3.    

Je legt een interview af (eventueel in combinatie met een PC-test) bij de RJV in Brussel.
Opgelet: afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten kan de PC-test bij FOD BOSA geannuleerd worden en bestaat de selectieprocedure uit een interview met PC-test bij de RJV. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als coördinator niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11. 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

Werken in een aangename en hoogtechnologische werkomgeving:

 • Goede balans tussen werk en privé
  ◦ glijdende werkuren in een 38-uren week
  ◦ mogelijkheid tot telewerk
  ◦ 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 compensatiedagen
  ◦ gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (RJV is gevestigd op 6 minuten van het station Brussel-Centraal of de metro Brouckère)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  ◦ uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  ◦ uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  ◦ voordelige hospitalisatieverzekering
  ◦ aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  ◦ gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  ◦ mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  ◦ mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  ◦ voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  ◦ allerlei sociale voordelen
  ◦ beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Sta je communicatief sterk in je schoenen, ben je een teamspeler en geef je graag advies? Schrikt het hebben van de verantwoordelijkheid over een team jou niet af? Dan ben jij misschien de coördinator waar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) naar zoekt!

Als coördinator beheer je de dienst "aansluitingen en verdeling van gegevens" en de interacties met het netwerk van de sociale zekerheid om de vakantiekassen te ondersteunen.

• Je staat in voor het bepalen en het opvolgen van de termijnen waarbinnen de aansluiting van een werkgever bij een vakantiekas moet behandeld zijn;
• Je bewaakt de kwaliteit van de gelijkstellingsattesten die een tussenkomst van een betalingsinstelling kunnen vragen.

Je stelt de communicatieproblemen vast en doet verbetervoorstellen en neemt initiatieven om deze te integreren in de activiteiten van de dienst, de vakantiekassen en de informaticadienst. In het kader hiervan sta je in voor:

• het verbeteren van de kwaliteit van de verstuurde gegevens aan de Kruispuntbank van het netwerk sociale zekerheid;
• het organiseren van overlegvergaderingen met de verschillende instellingen van het netwerk sociale zekerheid.

Als teamcoach motiveer je de medewerkers om hun competenties optimaal te gebruiken en te ontwikkelen:

• je wijst taken toe en verhoogt de autonomie van de medewerkers;
• je doet verbetervoorstellen in samenspraak met de betrokken medewerkers;
• je doet opleidingsvoorstellen.

Je geeft advies aan de hiërarchie in het nemen van strategische beslissingen door oplossingen en verbeteringen voor te stellen omtrent bestaande moeilijkheden.

Je vertegenwoordigt het departement in het netwerk jaarlijkse vakantie en bij de sociale zekerheidsinstellingen.
Je ontwikkelt je kennis en volgt recente evoluties in de reglementering en past deze toe in de interne procedures en werkmethodes om de werking van het team te verbeteren.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als 'Coördinator' op de dienst 'Holidays-Networks' van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (Warmoesberg 48, 1000 Brussel).

De rol van de afdeling "Holidays-Networks" is enerzijds het beheer van de verdeling van de werkgeversgegevens tussen de vakantiefondsen en anderzijds het beheer van de inhoud van de talrijke gegevensstromen die in de sector jaarlijkse vakantie worden uitgewisseld.

De afdeling "H-N" coördineert, leidt, harmoniseert en controleert ook de processen die door de vakantiefondsen worden uitgevoerd om de rechten van de werknemers op de jaarlijkse vakantie vast te leggen en staat ook in voor de meer algemene beheersaspecten:

 • aansluiting van werkgevers bij een vakantiefonds;
 • veilige verdeling van gegevens tussen vakantiefondsen;
 • controle op het boekhoudkundig beheer van de werknemersrechten in de verschillende vakantiefondsen;
 • controle op de processen voor de vaststelling van de rechten van de werknemers in de verschillende kassen;
 • harmonisatie van de bovengenoemde processen om te komen tot een gelijke behandeling van de werknemers, ongeacht het vakantiefonds waartoe zij behoren;
 • uitwerking en publicatie van verklarende brochures.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.
Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (minder dan 250 medewerkers).
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère).
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes.
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers.
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden.
 • Werken in een flexibele omgeving (variabel uurrooster en telewerk).

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, teambuilding, ...).
Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise
 • Medewerkers motiveren: Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers en stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen

Technische competenties

 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (2x).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans is een pluspunt, vermits we in een tweetalige omgeving werken.
 • Je hebt affiniteit met sociale zekerheid

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van licentiaat/master of benoemingsbesluit niveau A.  
 • Je wil graag de verantwoordelijkheid nemen over een klein team en kan medewerkers motiveren. 
 • Je hebt affiniteit met sociale zekerheid.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest?

De vacante functie is een functie van niveau A1. Je dient dan ook een graad A1 en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad A1 waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen. 

 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als coördinator niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11. 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

Werken in een aangename en hoogtechnologische werkomgeving:

 • Goede balans tussen werk en privé
  ◦ glijdende werkuren in een 38-uren week
  ◦ mogelijkheid tot telewerk
  ◦ 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 compensatiedagen
  ◦ gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (RJV is gevestigd op 6 minuten van het station Brussel-Centraal of de metro Brouckère)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  ◦ uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  ◦ uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  ◦ voordelige hospitalisatieverzekering
  ◦ aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  ◦ gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  ◦ mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  ◦ mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  ◦ voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  ◦ allerlei sociale voordelen
  ◦ beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

1.    

We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit 

2.    

Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-test af bij FOD BOSA in Brussel

3.    

Je legt een interview af (eventueel in combinatie met een PC-test) bij de RJV in Brussel.
Opgelet: afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten kan de PC-test bij FOD BOSA geannuleerd worden en bestaat de selectieprocedure uit een interview met PC-test bij de RJV. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30min)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen.

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond midden juli 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt als deze wordt georganiseerd als afzonderlijke proef. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15min + + eventuele PC proef 1u30min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.


Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview of omgekeerd. Je bent dan geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview EN ten minste 60 punten op 120  behaalt voor het totaal van stap 4 (interview + computergestuurde test). 

Indien de PC-proef wel georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), dan ben je geslaagd voor deze procedure als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op stap 4 - interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden juli 2024 (onder voorbehoud). Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind juli, begin augustus  2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3: Specifieke screening - Interview OF Totaalscore interview + PC-proef indien stap 2- PC-proef  geannuleerd werd. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met
gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 28/06/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor 28/06/2024.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 28/06/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.