Accreditation Officer (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG24215

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een uitdagende job met een grote maatschappelijke relevantie?

Spreekt het jou aan om actief bij te dragen aan het versterken van het vertrouwen van de consumenten en overheden in de kwaliteit van producten en diensten?

Klinken termen als kwaliteitsbeheer en audits jou als muziek in de oren?

Dan is deze job bij BELAC (Belgische instelling voor accreditatie) vast iets voor jou!

BELAC staat in voor de accreditatie van laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen, die producten en diensten beoordelen om na te gaan of deze voldoen aan welomlijnde eisen, onder meer op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en duurzaamheid.

Deze accreditatie wordt uitgereikt na de uitvoering van een grondige en succesvolle audit bij laboratoria, keuringsinstellingen of certificatie-instellingen, waarbij de deskundigheid en onpartijdigheid van deze instellingen wordt beoordeeld.

Op die manier draagt accreditatie bij tot een gewaarborgd vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten die door deze bedrijven gecontroleerd worden en waar ook wij dagdagelijks gebruik van maken.

Het werkterrein van BELAC is zeer ruim. Denk daarbij bijvoorbeeld aan accreditaties in het kader van :

 • Kwaliteitscontrole van drinkwater, opsporen van Pfas, detecteren van salmonella, controle van zwembadwater, geluidsmetingen op festivals…

 • Keuring van huishoudelijke elektrische installaties, liften, veiligheid van speeltuinen...

 • kwaliteitscontrole van bouwmaterialen;

 • ICT-oplossingen voor cybersecurity;

 • Voedselveiligheidsbeheer;

 • Milieubeheersystemen.

 • Milieuclaims, asbestonderzoek, afvalwater, uitstoot van broeikasgassen.

 • Medische bloedanalyses, prenatale testen, covid-testen, forensische geneeskunde, enz.

Als Accreditation officer mag je rekenen op een job met een grote maatschappelijke meerwaarde en een divers uitdagend takenpakket, binnen een enthousiast en gedreven team.

Je krijgt bij de start van de functie een interne opleiding om je te laten kennis maken met de specificaties van de functie. Daarom vereist deze functie geen voorgaande werkervaring en ben je ook als enthousiaste, ondernemende en leergierige schoolverlater meer dan welkom.

 • Je bereidt auditbestekken en beslissingen voor in dossiers, op basis van een uitgebreide analyse en houdt hierbij rekening met de geldende reglementering en procedures.
 • Je onderzoekt de dossiers van instellingen die een accreditatie aanvragen op technisch vlak:
  • Je zorgt voor de organisatie van:
   • Audits
   • de aanstelling van geschikte auditoren
   • de beoordeling van het auditverslag
   • de voorbereiding van de beslissingen over de toekenning van accreditaties,…

Eens je vertrouwd bent met de materie en je de nodige competenties hebt verworven, coördineer je audits, evalueer je auditoren en zal je mogelijk ook zelf audits uitvoeren.

 • Je draagt bij aan de optimalisatie van de werking van BELAC:
  • Je brengt nieuwe ideeën aan
  • je past een uniforme werkwijze toe bij audits.
 • Je ontwikkelt en houdt actief je kennis up to date:
  • Je volgt de technische normen en ontwikkelingen op binnen het domein accreditatie op nationaal, Europees en internationaal niveau.
 • Je vertegenwoordigt BELAC bij onze buitenlandse partners, in gespecialiseerde technische groepen en in internationale organisaties die actief zijn in het domein van accreditatie (vb. European cooperation for Accreditation).

Neem gerust een kijkje op de volgende websites om meer te weten te komen over accreditatie:

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij BELAC – Afdeling Accreditatie van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel).

BELAC is de nationale accreditatie-instelling van België en is verantwoordelijk voor de accreditaties van alle types van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten (bijvoorbeeld: laboratorium-, inspectie- of certificatieactiviteiten).

BELAC valt als accreditatie-instelling onder de eindverantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie erin de hefbomen  te voorzien voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Belangrijk: Je komt mogelijk in contact met gevoelige informatie inzake cybersecurity, in de nucleaire sector enz., veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid zijn dan ook uitermate belangrijk.

Je bent in het bezit van een veiligheidsmachtiging of bent bereid een veiligheidsonderzoek te ondergaan om deze veiligheidsmachtiging te verkrijgen. Een ongunstige afloop van dit veiligheidsonderzoek zal een aanleiding kunnen zijn om de kandidaat uit de functie te weren (Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 3 mei 2005).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 45.526, (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • mogelijkheid tot 7 compensatiedagen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid tot maaltijdcheques
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een uitdagende job met een grote maatschappelijke relevantie?

Spreekt het jou aan om actief bij te dragen aan het versterken van het vertrouwen van de consumenten en overheden in de kwaliteit van producten en diensten?

Klinken termen als kwaliteitsbeheer en audits jou als muziek in de oren?

Dan is deze job bij BELAC (Belgische instelling voor accreditatie) vast iets voor jou!

BELAC staat in voor de accreditatie van laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen, die producten en diensten beoordelen om na te gaan of deze voldoen aan welomlijnde eisen, onder meer op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en duurzaamheid.

Deze accreditatie wordt uitgereikt na de uitvoering van een grondige en succesvolle audit bij laboratoria, keuringsinstellingen of certificatie-instellingen, waarbij de deskundigheid en onpartijdigheid van deze instellingen wordt beoordeeld.

Op die manier draagt accreditatie bij tot een gewaarborgd vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten die door deze bedrijven gecontroleerd worden en waar ook wij dagdagelijks gebruik van maken.

Het werkterrein van BELAC is zeer ruim. Denk daarbij bijvoorbeeld aan accreditaties in het kader van :

 • Kwaliteitscontrole van drinkwater, opsporen van Pfas, detecteren van salmonella, controle van zwembadwater, geluidsmetingen op festivals…

 • Keuring van huishoudelijke elektrische installaties, liften, veiligheid van speeltuinen...

 • kwaliteitscontrole van bouwmaterialen;

 • ICT-oplossingen voor cybersecurity;

 • Voedselveiligheidsbeheer;

 • Milieubeheersystemen.

 • Milieuclaims, asbestonderzoek, afvalwater, uitstoot van broeikasgassen.

 • Medische bloedanalyses, prenatale testen, covid-testen, forensische geneeskunde, enz.

Als Accreditation officer mag je rekenen op een job met een grote maatschappelijke meerwaarde en een divers uitdagend takenpakket, binnen een enthousiast en gedreven team.

Je krijgt bij de start van de functie een interne opleiding om je te laten kennis maken met de specificaties van de functie. Daarom vereist deze functie geen voorgaande werkervaring en ben je ook als enthousiaste, ondernemende en leergierige schoolverlater meer dan welkom.

 • Je bereidt auditbestekken en beslissingen voor in dossiers, op basis van een uitgebreide analyse en houdt hierbij rekening met de geldende reglementering en procedures.
 • Je onderzoekt de dossiers van instellingen die een accreditatie aanvragen op technisch vlak:
  • Je zorgt voor de organisatie van:
   • Audits
   • de aanstelling van geschikte auditoren
   • de beoordeling van het auditverslag
   • de voorbereiding van de beslissingen over de toekenning van accreditaties,…

Eens je vertrouwd bent met de materie en je de nodige competenties hebt verworven, coördineer je audits, evalueer je auditoren en zal je mogelijk ook zelf audits uitvoeren.

 • Je draagt bij aan de optimalisatie van de werking van BELAC:
  • Je brengt nieuwe ideeën aan
  • je past een uniforme werkwijze toe bij audits.
 • Je ontwikkelt en houdt actief je kennis up to date:
  • Je volgt de technische normen en ontwikkelingen op binnen het domein accreditatie op nationaal, Europees en internationaal niveau.
 • Je vertegenwoordigt BELAC bij onze buitenlandse partners, in gespecialiseerde technische groepen en in internationale organisaties die actief zijn in het domein van accreditatie (vb. European cooperation for Accreditation).

Neem gerust een kijkje op de volgende websites om meer te weten te komen over accreditatie:

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij BELAC – Afdeling Accreditatie van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel).

BELAC is de nationale accreditatie-instelling van België en is verantwoordelijk voor de accreditaties van alle types van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten (bijvoorbeeld: laboratorium-, inspectie- of certificatieactiviteiten).

BELAC valt als accreditatie-instelling onder de eindverantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie erin de hefbomen  te voorzien voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Belangrijk: Je komt mogelijk in contact met gevoelige informatie inzake cybersecurity, in de nucleaire sector enz., veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid zijn dan ook uitermate belangrijk.

Je bent in het bezit van een veiligheidsmachtiging of bent bereid een veiligheidsonderzoek te ondergaan om deze veiligheidsmachtiging te verkrijgen. Een ongunstige afloop van dit veiligheidsonderzoek zal een aanleiding kunnen zijn om de kandidaat uit de functie te weren (Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 3 mei 2005).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en ze samen te brengen in een coherente samenvatting. 
  • Je schrijft duidelijk en zonder fouten.
  • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd en consistent in je antwoorden.
  • Je drukt je beknopt uit.

Redeneervaardigheden

 • Verbale redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties 'informatie integreren', ‘zichzelf ontwikkelen’ en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Engels vormt een meerwaarde voor de functie omdat de contacten met internationale instellingen vaak in het Engels verlopen en technische dossiers regelmatig in het Engels opgesteld zijn.
 • Kennis van het Frans is een pluspunt, aangezien je terecht komt in een tweetalige werkomgeving.
 • Affiniteit met accreditatie vormt een troef voor de job.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • ​​​Bio-ingenieur, Landbouwkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Wetenschappen
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

 

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 45.526, (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • mogelijkheid tot 7 compensatiedagen
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid tot maaltijdcheques
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Bereid zijn een veiligheidsonderzoek te ondergaan waarbij de uitkomt van invloed kan zijn op de mogelijke aanwerving

   .

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

 

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een test verbaal redeneervermogen worden volgende of redeneervaardigheden gemeten:

 • Verbaal redeneervermogen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond eind juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind juni 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - Interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte Motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 14/06/2024 .

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier
 • Portret Patrick
  Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
  Patrick Martin
  Recruitment manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Patrick Martin
 • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
  Urpi Iannino
  Expert in duurzaam ondernemen
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Urpi Iannino
 • Het is een heel verrijkende job en verre van saai.
  Wendy Schelfaut
  Woordvoerder en coördinator communicatie
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Wendy Schelfaut