Secretaris voor de Federale Toezichtscommissie (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG24225

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je interesse in gezondheidsthema’s? Lijkt het je interessant om deel uit te maken van de Federale Toezichtcommissie die als doel heeft om de kwaliteit van de gezondheidszorgen te garanderen in België? En ben je iemand die graag een steentje wil bijdragen aan deze missie? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

De Federale Toezichtcommissie heeft als taak de legale uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de kwaliteit van de praktijk van de gezondheidszorgbeoefenaars te waarborgen.

 

Als secretaris voor de Federale Toezichtcommissie ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de dossiers die aan de Federale Toezichtcommissie worden voorgelegd.

Daarnaast volg je de beslissingen van de Toezichtcommissie op, organiseer en coördineer je de werkzaamheden van deze commissie en help je bij het uitwerken van een controlebeleid. Ook verzamel en structureer je de informatie en maak je deze toegankelijk en duidelijk voor de betrokken partners (commissie, parlementsleden, ministers, beroepsbeoefenaars, …):

 • Je analyseert de dossiers van de inspectiediensten (artsen-inspecteurs, deskundigen,…)
 • Je zoekt relevante wetenschappelijke documenten op.
 • Je analyseert de gegevens van de administratie of van andere instellingen. Dit doe je eventueel in samenwerking met andere cellen van de administratie.
 • Je stelt voorlopige en definitieve ontwerpteksten/-adviezen/-besluiten op en werkt deze verder uit. 
 • Je waarborgt de administratieve en juridische kwaliteit van de beslissingen en deelt de gemaakte beslissingen mee.
 • Je verzorgt de communicatie met de voorzitters en de leden, stelt de agenda van de vergaderingen op en nodigt deskundigen uit.
 • Je verzamelt de informatie die noodzakelijk is voor de besluitvorming. Dit gaat om voorafgaande adviezen, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, etc.
 • Je ziet toe op de correcte administratieve verwerking en verzendt de nodige documenten.
 • Je neemt deel aan risicoanalyses.
 • Je klasseert beslissingen.
 • Je werkt beschikbare informatie tijdig bij en verzamelt op systematische en methodische wijze, cijfergegevens over de activiteiten van de Toezichtscommissie. Deze gegevens analyseer je en houd je bij in statistieken.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de cel ‘Controle van de gezondheidsbeoefenaars’  binnen het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en   Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Sint-Joost-ten-Node). 

De wet van 22 april 2019 omtrent de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg is op 1 juli 2022 in werking getreden ("Kwaliteitswet" voor gezondheidszorgbeoefenaars).

De wet in kwestie creëert een "Federale Toezichtcommissie", die verschillende criteria met betrekking tot de kwaliteit van de praktijkvoering van gezondheidswerkers moet verifiëren en de fysieke en psychische bekwaamheid van gezondheidszorgbeoefenaars moet controleren. Deze Federale Toezichtcommissie is onderverdeeld in kamers per taalrol. 

Omdat de kamers uit gezondheidswerkers zijn samengesteld, moeten deze op juridisch en procedureel gebied worden ondersteund.

Om de inspectie- en controlemiddelen van de Federale Toezichtcommissie adequaat toe te wijzen, zal deze bovendien werken op basis van een controlebeleid, waarbij de prioriteiten worden vastgesteld op basis van onder andere regelmatige risicoanalyses.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op Youtube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten.
 • Je beschikt over een goede motivatie en bent sterk in het adviseren van anderen.
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

aarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Indien je beschikt over een buitenlands diploma in de rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid screenen we ook jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Voor het interview: 
  • Indien stap 3 georganiseerd wordt: je legt een online interview af (via Teams)
  • Indien stap 3 niet georganiseerd wordt: je legt een interview en een test op computer af bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en de mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Xavier Van Cauter
  Celhoofd 'controle gezondheidsbeoefenaars'
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 98 10

Over de procedure

 • Kevin Gerits
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 87 15

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je interesse in gezondheidsthema’s? Lijkt het je interessant om deel uit te maken van de Federale Toezichtcommissie die als doel heeft om de kwaliteit van de gezondheidszorgen te garanderen in België? En ben je iemand die graag een steentje wil bijdragen aan deze missie? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

De Federale Toezichtcommissie heeft als taak de legale uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de kwaliteit van de praktijk van de gezondheidszorgbeoefenaars te waarborgen.

 

Als secretaris voor de Federale Toezichtcommissie ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de dossiers die aan de Federale Toezichtcommissie worden voorgelegd.

Daarnaast volg je de beslissingen van de Toezichtcommissie op, organiseer en coördineer je de werkzaamheden van deze commissie en help je bij het uitwerken van een controlebeleid. Ook verzamel en structureer je de informatie en maak je deze toegankelijk en duidelijk voor de betrokken partners (commissie, parlementsleden, ministers, beroepsbeoefenaars, …):

 • Je analyseert de dossiers van de inspectiediensten (artsen-inspecteurs, deskundigen,…)
 • Je zoekt relevante wetenschappelijke documenten op.
 • Je analyseert de gegevens van de administratie of van andere instellingen. Dit doe je eventueel in samenwerking met andere cellen van de administratie.
 • Je stelt voorlopige en definitieve ontwerpteksten/-adviezen/-besluiten op en werkt deze verder uit. 
 • Je waarborgt de administratieve en juridische kwaliteit van de beslissingen en deelt de gemaakte beslissingen mee.
 • Je verzorgt de communicatie met de voorzitters en de leden, stelt de agenda van de vergaderingen op en nodigt deskundigen uit.
 • Je verzamelt de informatie die noodzakelijk is voor de besluitvorming. Dit gaat om voorafgaande adviezen, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, etc.
 • Je ziet toe op de correcte administratieve verwerking en verzendt de nodige documenten.
 • Je neemt deel aan risicoanalyses.
 • Je klasseert beslissingen.
 • Je werkt beschikbare informatie tijdig bij en verzamelt op systematische en methodische wijze, cijfergegevens over de activiteiten van de Toezichtscommissie. Deze gegevens analyseer je en houd je bij in statistieken.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de cel ‘Controle van de gezondheidsbeoefenaars’  binnen het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en   Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Sint-Joost-ten-Node). 

De wet van 22 april 2019 omtrent de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg is op 1 juli 2022 in werking getreden ("Kwaliteitswet" voor gezondheidszorgbeoefenaars).

De wet in kwestie creëert een "Federale Toezichtcommissie", die verschillende criteria met betrekking tot de kwaliteit van de praktijkvoering van gezondheidswerkers moet verifiëren en de fysieke en psychische bekwaamheid van gezondheidszorgbeoefenaars moet controleren. Deze Federale Toezichtcommissie is onderverdeeld in kamers per taalrol. 

Omdat de kamers uit gezondheidswerkers zijn samengesteld, moeten deze op juridisch en procedureel gebied worden ondersteund.

Om de inspectie- en controlemiddelen van de Federale Toezichtcommissie adequaat toe te wijzen, zal deze bovendien werken op basis van een controlebeleid, waarbij de prioriteiten worden vastgesteld op basis van onder andere regelmatige risicoanalyses.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op Youtube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een meertalige werkomgeving terecht komt, is een goede kennis van het Frans en het Engels een pluspunt. 
 • Je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden. 
 • Het vormt een troef als je reeds ervaring hebt in het publiek recht en/of het beheer van geschillen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten.
 • Je beschikt over een goede motivatie en bent sterk in het adviseren van anderen.
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

aarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
 • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Opgelet! Indien je beschikt over een buitenlands diploma in de rechten en een geldige algemene gelijkwaardigheid, dan is er wel een specifieke ervaring vereist: Een pr​​ofessionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist (zie Deelnemingsvoorwaarden 'Diploma').​​

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en de mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Indien je beschikt over een buitenlands diploma in de rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid screenen we ook jouw ervaring.
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Voor het interview: 
  • Indien stap 3 georganiseerd wordt: je legt een online interview af (via Teams)
  • Indien stap 3 niet georganiseerd wordt: je legt een interview en een test op computer af bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist.

Stap 2 - Screening van vereiste ervaring - is enkel van toepassing op de houders van een buitenlands diploma in de rechten en een geldige algemene gelijkwaardigheid.
In dit geval is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 85 min.)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen


Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond eind juni 2024 (periode, week, ...) (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview

Scenario 1: interview (+/- 1u) via Microsoft Teams

Indien stap 3 georganiseerd wordt, zal stap 4 enkel bestaan uit een interview. Deze proef wordt in dat geval op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Volgens dit scenario zal deze proef plaatsvinden vanaf midden juli 2024 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Scenario 2: interview (+/- 1u) met pc-proef (+/- 85 min.) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Indien stap 3 niet georganiseerd wordt, zal stap 4 bestaan uit een interview en een PC-proef.

Het interview en de schriftelijke test evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Via een geïnformatiseerde proef (Situationele beoordelingstest), die voor of na het interview wordt aangeboden, worden de volgende competenties beoordeeld: 'informatie integreren' en 'beslissen'.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 120 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde proef EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder PC gestuurde proef). 

Volgens dit scenario zal deze proef plaatsvinden vanaf eind juni 2024 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 13 juni 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Xavier Van Cauter
  Celhoofd 'controle gezondheidsbeoefenaars'
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 98 10

Over de procedure

 • Kevin Gerits
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 87 15

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay