Programmacoördinator ecosystemen (m/v/x)

Ministerie van Defensie

Selectiecode

ANG24226

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij een coördinerende rol opnemen binnen het werkprogramma van de ecosystemen 

voor wetenschappelijke, technologische en industriële ontwikkeling op het gebied van Defensie?

Lees dan zeker verder!

 • Je draagt bij aan de ondersteuning van de thematische technologische en industriële ecosystemen die door het KHID zijn bepaald. Hiervoor coördineer je de verschillende ecosysteembeheerders (ecosystems managers) in jouw team die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een of meer specifieke ecosystemen.
 • Je werkt samen met de organisaties die door Defensie zijn aangewezen om deze ecosystemen te beheren.
 • Je onderhoudt en versterkt de relaties met interne en externe diensten en instellingen (waaronder deze tussen overheden, de academische wereld en de industrie) om de activiteiten van de betreffende ecosystemen vlot te laten verlopen. 
 • Je neemt actief deel aan de algemene organisatie en de coördinatie van activiteiten van de ecosystemen, in coördinatie met het departement WTOD, met name in jouw eigen domein, waaronder: jaarlijkse informatiedagen voor leden van de ecosystemen, jaarlijkse oproepen voor projecten, het bepalen van de technische waarde en geschiktheid van nieuwe technologische ontwikkelingsprojecten, technische comités (TC), wetenschappelijk comité (SC) en het gebruik van jaarverslagen van lopende en voltooide projecten.

 • Je zorgt voor de coördinatie en uitwisseling van informatie binnen het team van ecosysteembeheerders, maar ook tussen de betrokken diensten, instellingen en externe partners (onderzoekscentra, industrie, overheidsdiensten), de samenwerking en informatieoverdracht tussen de betrokken personen, diensten en instellingen optimaliseren en zorgen voor het goede verloop van technologische ontwikkelingsprojecten binnen jouw vakgebied. Dit omvat zowel de korte cyclus (contact met de eindgebruiker) als de lange cyclus (de behoefte aan onderzoek bepalen).

 • Je onderhoudt als vertegenwoordiger van Defensie, een permanente en constructieve dialoog met de defensiegerelateerde innovatie-ecosystemen alsook de informatiestroom in twee richtingen onderhouden.

 • Je blijft op de hoogte van de evolutie van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling in de domeinen die betrekking hebben op de ecosystemen die je aanbelangen, door innovaties en toepassingsthema’s die relevant zijn voor Defensie op te volgen (in overeenstemming met nationale en internationale onderzoeksprioriteiten in jouw domein).

 • Je adviseert en ondersteunt de ecosysteembeheerders van Defensie met het oog op het optimaliseren van de te ontwikkelen en te ondersteunen projecten in hun respectieve domeinen en de externe ecosysteembeheerders ondersteunen bij hun coördinatietaken.

 • Je coördineert de regelmatige organisatie van de evenementen (conferenties, workshops, uitdagingen, enz.) over thema’s met betrekking tot de verschillende ecosystemen.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats binnen bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) van het Ministerie van Defensie te Brussel (Renaissancelaan 30, 1000 Brussel).

Het KHID is het referentieorgaan van het Belgische Ministerie van Defensie op het gebied van veiligheid en defensie (Koninklijk Besluit van 10 augustus 2006).

Het KHID is de denktank van het Ministerie van Defensie in het domein veiligheid en defensie en de coördinator en facilitator van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie. Het stimuleert en volgt de samenwerkingen in dat domein op, zowel met Belgische als met internationale actoren.

Het KHID streeft ernaar, in het domein veiligheid en defensie, een nationaal en internationaal erkend referentie- en reflectiecentrum te zijn en een interdisciplinair ontmoetingsplatform te bieden op nationaal en internationaal niveau, ten dienste van de Belgische beleidsmakers en de maatschappij.

Het KHID zal een innovatief en ambitieus R&T-beleid (Research en Technology) definiëren, coördineren en faciliteren, met financiële middelen die overeenstemmen met het Belgisch ambitieniveau, waarbij het de samenwerking zal stimuleren tussen actoren van Defensie en actoren die niet tot de structuren van Defensie behoren, zoals academische en industriële actoren, zowel in binnen- en buitenland.

Het KHID wenst één van de drijvende krachten te zijn voor de uitbouw en de versterking van de Belgische defensie-gerelateerde kennis- en technologisch-industriële basis (DTIB), kaderend in een Europese en NAVO-context, met het oog op een bredere en betere kennisbasis, meer performante militaire en industriële capaciteiten en een grotere strategische autonomie op het gebied van veiligheid en defensie.  Het draagt daartoe bij via het ontwikkelen, implementeren en beheren van de Belgische DIRS (Defence, industry, research strategy).

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied,het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en inhet kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.
Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt bij voorkeur een diploma van master binnen het domein wetenschap of een algemeen masterdiploma. 
 • Je hebt 1 of 2 jaar ervaring binnen het domein wetenschap- en projectmanagement afhankelijk van je studierichting. 
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie (indien stap 3 niet doorgaat) bij de Koninklijke Militaire School (Leonardo Da Vincistraat 1, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 53.848,51 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • maaltijdcheques
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij een coördinerende rol opnemen binnen het werkprogramma van de ecosystemen 

voor wetenschappelijke, technologische en industriële ontwikkeling op het gebied van Defensie?

Lees dan zeker verder!

 • Je draagt bij aan de ondersteuning van de thematische technologische en industriële ecosystemen die door het KHID zijn bepaald. Hiervoor coördineer je de verschillende ecosysteembeheerders (ecosystems managers) in jouw team die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een of meer specifieke ecosystemen.
 • Je werkt samen met de organisaties die door Defensie zijn aangewezen om deze ecosystemen te beheren.
 • Je onderhoudt en versterkt de relaties met interne en externe diensten en instellingen (waaronder deze tussen overheden, de academische wereld en de industrie) om de activiteiten van de betreffende ecosystemen vlot te laten verlopen. 
 • Je neemt actief deel aan de algemene organisatie en de coördinatie van activiteiten van de ecosystemen, in coördinatie met het departement WTOD, met name in jouw eigen domein, waaronder: jaarlijkse informatiedagen voor leden van de ecosystemen, jaarlijkse oproepen voor projecten, het bepalen van de technische waarde en geschiktheid van nieuwe technologische ontwikkelingsprojecten, technische comités (TC), wetenschappelijk comité (SC) en het gebruik van jaarverslagen van lopende en voltooide projecten.

 • Je zorgt voor de coördinatie en uitwisseling van informatie binnen het team van ecosysteembeheerders, maar ook tussen de betrokken diensten, instellingen en externe partners (onderzoekscentra, industrie, overheidsdiensten), de samenwerking en informatieoverdracht tussen de betrokken personen, diensten en instellingen optimaliseren en zorgen voor het goede verloop van technologische ontwikkelingsprojecten binnen jouw vakgebied. Dit omvat zowel de korte cyclus (contact met de eindgebruiker) als de lange cyclus (de behoefte aan onderzoek bepalen).

 • Je onderhoudt als vertegenwoordiger van Defensie, een permanente en constructieve dialoog met de defensiegerelateerde innovatie-ecosystemen alsook de informatiestroom in twee richtingen onderhouden.

 • Je blijft op de hoogte van de evolutie van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling in de domeinen die betrekking hebben op de ecosystemen die je aanbelangen, door innovaties en toepassingsthema’s die relevant zijn voor Defensie op te volgen (in overeenstemming met nationale en internationale onderzoeksprioriteiten in jouw domein).

 • Je adviseert en ondersteunt de ecosysteembeheerders van Defensie met het oog op het optimaliseren van de te ontwikkelen en te ondersteunen projecten in hun respectieve domeinen en de externe ecosysteembeheerders ondersteunen bij hun coördinatietaken.

 • Je coördineert de regelmatige organisatie van de evenementen (conferenties, workshops, uitdagingen, enz.) over thema’s met betrekking tot de verschillende ecosystemen.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats binnen bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) van het Ministerie van Defensie te Brussel (Renaissancelaan 30, 1000 Brussel).

Het KHID is het referentieorgaan van het Belgische Ministerie van Defensie op het gebied van veiligheid en defensie (Koninklijk Besluit van 10 augustus 2006).

Het KHID is de denktank van het Ministerie van Defensie in het domein veiligheid en defensie en de coördinator en facilitator van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie. Het stimuleert en volgt de samenwerkingen in dat domein op, zowel met Belgische als met internationale actoren.

Het KHID streeft ernaar, in het domein veiligheid en defensie, een nationaal en internationaal erkend referentie- en reflectiecentrum te zijn en een interdisciplinair ontmoetingsplatform te bieden op nationaal en internationaal niveau, ten dienste van de Belgische beleidsmakers en de maatschappij.

Het KHID zal een innovatief en ambitieus R&T-beleid (Research en Technology) definiëren, coördineren en faciliteren, met financiële middelen die overeenstemmen met het Belgisch ambitieniveau, waarbij het de samenwerking zal stimuleren tussen actoren van Defensie en actoren die niet tot de structuren van Defensie behoren, zoals academische en industriële actoren, zowel in binnen- en buitenland.

Het KHID wenst één van de drijvende krachten te zijn voor de uitbouw en de versterking van de Belgische defensie-gerelateerde kennis- en technologisch-industriële basis (DTIB), kaderend in een Europese en NAVO-context, met het oog op een bredere en betere kennisbasis, meer performante militaire en industriële capaciteiten en een grotere strategische autonomie op het gebied van veiligheid en defensie.  Het draagt daartoe bij via het ontwikkelen, implementeren en beheren van de Belgische DIRS (Defence, industry, research strategy).

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied,het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en inhet kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.
Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je brengt gegevens, ideeën en meningen mondeling over op een correcte, gestructureerde en diplomatieke manier, waarbij je ze kracht bijzet met passend non-verbaal gedrag (intonatie, houding, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact, etc.).
 •  

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels. 
 • Je beschikt over een goede kennis en gebruik van de Microsoft Office toepassingen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt bij voorkeur een diploma van master binnen het domein wetenschap of een algemeen masterdiploma. 
 • Je hebt 1 of 2 jaar ervaring binnen het domein wetenschap- en projectmanagement afhankelijk van je studierichting. 
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1 met 1 jaar ervaring:

 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • ​​​Bio-ingenieur, Landbouwkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Wetenschappen
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

Optie 2 met 2 jaar ervaring:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 of 2 jaar (afhankelijk van je diploma) in het domein van wetenschap en projectmanagement, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Project- en of programmamanagement
 • Beheer en/of opvolging van projecten of thema's rond technologische innovaties/industrieel onderzoek
 • Ontwikkeling monitoring en/of opvolging van technologische innovaties
 • Industrieel onderzoek

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal A21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 53.848,51 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • maaltijdcheques
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren
  • recht op de voordelen van de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA), deze dienst verleent verschillende diensten en organiseert voordelen die het leven van het personeel van Defensie makkelijker of goedkoper maken zoals bijvoorbeeld voordelige vakanties, kortingen via hun webshop, huisvesting in de buurt van de werkplaats en sociale dienstverlening. www.cdsca-ocasc-website.be
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

 

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie (indien stap 3 niet doorgaat) bij de Koninklijke Militaire School (Leonardo Da Vincistraat 1, 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren 
 • beslissen 
 • adviseren

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond eind juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding (optioneel))

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, krijg je voor het interview een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden begin juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 13/06/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat 1,
  1140 Evere

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 13/06/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Koen Boeckx
  Je bent een soort brugfiguur tussen de studenten en de professor. 
  Koen Boeckx
  Onderwijsassistent-repetitor
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Koen Boeckx
 • Portret Luc Bontemps
  Je echt ten gronde kunnen verdiepen in bepaalde onderwerpen, dat is het geluk voor een onderzoeker.
  Luc Bontemps
  Teaching assistant
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Luc Bontemps
 • Icoon medewerker zonder foto
  De wisselwerking tussen militairen en burgers vind ik het fijnste aan werken bij Defensie.
  Céline
  Jurist
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Céline
 • Icoon medewerker zonder foto
  Bij Defensie krijg je de kans om je te blijven bijscholen.
  Aaron
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Aaron
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik wil hier graag nog lang blijven werken en voor toekomstige buitenlandse opdrachten stel ik me zeker en vast kandidaat!
  David
  Technicien
  -
  Ministerie van Defensie
  More about David
 • Portret Frederik Dekens
  Het voelt alsof ik meewerk aan de toekomst, een ‘work in progress’.
  Frederik Dekens
  Medewerker Communicatie, Imago en Public Relations
  -
  Ministerie van Defensie
  More about Frederik Dekens