Auditeur (m/v/x)

Federale Interne auditdienst

Selectiecode

ANG24242

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

De Federale Interne Audit (FIA) is op zoek naar gemotiveerd nieuw talent!


Heb je al dan niet ervaring met audits, maar is het een onderwerp dat je zou kunnen interesseren?

Ben je pas afgestudeerd, sta je op het punt af te studeren of heb je al enkele jaren werkervaring?

Wil je graag aan de slag bij de Federale Overheid en wil je een cross-functionele kijk op en inzicht in de organisaties die er deel van uitmaken ontwikkelen?

Kom dan bij ons werken!

FIA werd in 2016 opgericht onder de Kanselarij van de Eerste Minister. Haar missie is het beoordelen van de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem, het risicobeheer en het goed bestuur van de federale organisaties binnen haar audituniversum.

Een unieke functie voor werk dat betekenis en impact heeft!

Ben je nieuwsgierig, leergierig en ga je graag nieuwe uitdagingen aan? Heb je een sterk analytisch en kritisch denkvermogen? Schrijf je vloeiend en druk je je gemakkelijk uit in het bijzijn van meerdere mensen?

Dan horen we graag van je!

We bieden je een stabiele job met veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, met respect voor het evenwicht tussen privé- en beroepsleven. Dit in een gastvrije, moderne werkomgeving en je krijgt een grondige, progressieve opleiding zodat je je job in de best mogelijke omstandigheden kunt uitoefenen.

 

De Federale Dienst Interne Audit is op zoek naar auditoren om zijn teams te versterken in de volgende te auditeren domeinen:

 • Operationeel: bestuur, HR, veranderingsbeheer, projectbeheer, communicatie, processen, ...
 • IT: netwerken, IT-toepassingen, cyberveiligheid, gegevensbeheer/-analyse, IT-projectbeheer, ...
 • Financieel: algemene boekhouding, budgettering, financiële rapportage, ...
 • Forensisch: fraudeonderzoeken, integriteitsrisico's, ...

Zodra je aan de slag gaat, neem je, afhankelijk van je ervaring en/of je professionele interessegebieden, deel aan auditopdrachten en profiteer je van op maat gemaakte trainingen.

 

In samenwerking met de leden van het auditteam voert u auditopdrachten uit op basis van de methodologieën, praktijken, normen en instrumenten die van toepassing zijn binnen de Federale Dienst Interne Audit.

 • Je verzamelt en analyseert informatie over de organisaties die worden gecontroleerd, de toepasselijke regelgeving, de ontwikkelde processen, enz. met het oog op de voorbereiding van controleopdrachten. Je identificeert risico's en de maatregelen die de organisaties hebben genomen om deze te beperken.
 • Op basis van interviews, diverse tests, grondige gegevensanalyse en vaak gerichte tweetalige bijeenkomsten met klanten identificeer je belangrijke informatie, trends en afwijkingen, leg je verbanden met de geanalyseerde processen en formuleer je observaties en eerste conclusies die je opneemt in het ontwerp-audit-rapport.
 • Je presenteert deze observaties en voorlopige conclusies aan de leden van de gecontroleerde organisaties en leidt discussies en debatten. Vervolgens stel je de definitieve conclusies en aanbevelingen van de auditopdracht op.
 • Je investeert in de ontwikkeling van je vaardigheden en kennis, met name op het gebied van audits en de werking van de federale overheid, nieuwe managementtechnieken en technologische ontwikkelingen.
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling en verbetering van ons eigen departement.

 

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen bij de Federale Interne Auditdienst (Kruidtuinlaan 50 b 157, 1000 Brussel).

 

De missie van de Federale Interne Auditdienst is om federale organisaties door middel van audits te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen om zo de burgers beter van dienst te kunnen zijn.

Wij zijn een moderne auditdienst die tot doel heeft de geauditeerde organisaties, de overheid en onrechtstreeks de samenleving, redelijke zekerheid te geven over de kwaliteit van de producten en diensten die door alle federale overheidsdiensten worden geleverd en over de mate waarin hun organisatie worden beheerst.

Ons doel is om - via relevante en innovatieve analyses, adviezen en aanbevelingen - een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de werking en de klantgerichtheid van de federale organisaties binnen ons audituniversum.

 

Elk jaar werken we met deze organisaties samen op basis van een auditplan dat bedoeld is om bij te dragen tot de verbetering van hun producten en diensten. Het doel is om de onderwerpen, thema's, processen en projecten te auditeren die belangrijk of risicovol worden geacht voor deze organisaties. Op deze manier ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van hun maturiteitsniveau door middel van onze beoordelingen en aanbevelingen.

We hebben momenteel een team van 40 gekwalificeerde, multidisciplinaire auditoren die verantwoordelijk zijn voor operationele audits (governance, human resources, change management, enz.), financiële en IT-audits, fraudeaudits, projectaudits en conformiteitsaudits bij de organisaties in ons audituniversum. Dit kunnen assurance- en/of adviesopdrachten zijn.

De ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal. We willen onze status als aantrekkelijke werkgever, kweekvijver voor talent, bevestigen door een bekwame, stimulerende en creatieve werkomgeving te bieden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Pas afgestudeerd (masterdiploma in een willekeurig vakgebied) of bijna afgestudeerd.
 • Geen eerdere kennis of ervaring vereist.
 • Kennis van het Frans en/of Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk 3 dagen/week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

 

OPGELET: Dit is een grootschalige selectie die bedoeld is om een wervingsreserve aan te leggen voor verschillende functies als auditor bij de Federale Dienst Interne Audit.

Zodra deze wervingsreserve is aangelegd, sturen we de geslaagde kandidaten, afhankelijk van hun rangschikking, verschillende specifieke selectievoorstellen (bijkomende tests) die kunnen leiden tot een verbintenis bij de Federale Dienst Interne Audit (als Forensisch Auditor OF als Financieel Auditor OF als Operationeel Auditor, enz.)

Als u slaagt voor deze ANG24242-selectie en voor een van de aanvullende tests die in september van start gaan, kunt u, afhankelijk van uw rangschikking, worden aangesteld bij de Federale Dienst Interne Audit.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De Federale Interne Audit (FIA) is op zoek naar gemotiveerd nieuw talent!


Heb je al dan niet ervaring met audits, maar is het een onderwerp dat je zou kunnen interesseren?

Ben je pas afgestudeerd, sta je op het punt af te studeren of heb je al enkele jaren werkervaring?

Wil je graag aan de slag bij de Federale Overheid en wil je een cross-functionele kijk op en inzicht in de organisaties die er deel van uitmaken ontwikkelen?

Kom dan bij ons werken!

FIA werd in 2016 opgericht onder de Kanselarij van de Eerste Minister. Haar missie is het beoordelen van de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem, het risicobeheer en het goed bestuur van de federale organisaties binnen haar audituniversum.

Een unieke functie voor werk dat betekenis en impact heeft!

Ben je nieuwsgierig, leergierig en ga je graag nieuwe uitdagingen aan? Heb je een sterk analytisch en kritisch denkvermogen? Schrijf je vloeiend en druk je je gemakkelijk uit in het bijzijn van meerdere mensen?

Dan horen we graag van je!

We bieden je een stabiele job met veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, met respect voor het evenwicht tussen privé- en beroepsleven. Dit in een gastvrije, moderne werkomgeving en je krijgt een grondige, progressieve opleiding zodat je je job in de best mogelijke omstandigheden kunt uitoefenen.

 

De Federale Dienst Interne Audit is op zoek naar auditoren om zijn teams te versterken in de volgende te auditeren domeinen:

 • Operationeel: bestuur, HR, veranderingsbeheer, projectbeheer, communicatie, processen, ...
 • IT: netwerken, IT-toepassingen, cyberveiligheid, gegevensbeheer/-analyse, IT-projectbeheer, ...
 • Financieel: algemene boekhouding, budgettering, financiële rapportage, ...
 • Forensisch: fraudeonderzoeken, integriteitsrisico's, ...

Zodra je aan de slag gaat, neem je, afhankelijk van je ervaring en/of je professionele interessegebieden, deel aan auditopdrachten en profiteer je van op maat gemaakte trainingen.

 

In samenwerking met de leden van het auditteam voert u auditopdrachten uit op basis van de methodologieën, praktijken, normen en instrumenten die van toepassing zijn binnen de Federale Dienst Interne Audit.

 • Je verzamelt en analyseert informatie over de organisaties die worden gecontroleerd, de toepasselijke regelgeving, de ontwikkelde processen, enz. met het oog op de voorbereiding van controleopdrachten. Je identificeert risico's en de maatregelen die de organisaties hebben genomen om deze te beperken.
 • Op basis van interviews, diverse tests, grondige gegevensanalyse en vaak gerichte tweetalige bijeenkomsten met klanten identificeer je belangrijke informatie, trends en afwijkingen, leg je verbanden met de geanalyseerde processen en formuleer je observaties en eerste conclusies die je opneemt in het ontwerp-audit-rapport.
 • Je presenteert deze observaties en voorlopige conclusies aan de leden van de gecontroleerde organisaties en leidt discussies en debatten. Vervolgens stel je de definitieve conclusies en aanbevelingen van de auditopdracht op.
 • Je investeert in de ontwikkeling van je vaardigheden en kennis, met name op het gebied van audits en de werking van de federale overheid, nieuwe managementtechnieken en technologische ontwikkelingen.
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling en verbetering van ons eigen departement.

 

 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen bij de Federale Interne Auditdienst (Kruidtuinlaan 50 b 157, 1000 Brussel).

 

De missie van de Federale Interne Auditdienst is om federale organisaties door middel van audits te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen om zo de burgers beter van dienst te kunnen zijn.

Wij zijn een moderne auditdienst die tot doel heeft de geauditeerde organisaties, de overheid en onrechtstreeks de samenleving, redelijke zekerheid te geven over de kwaliteit van de producten en diensten die door alle federale overheidsdiensten worden geleverd en over de mate waarin hun organisatie worden beheerst.

Ons doel is om - via relevante en innovatieve analyses, adviezen en aanbevelingen - een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de werking en de klantgerichtheid van de federale organisaties binnen ons audituniversum.

 

Elk jaar werken we met deze organisaties samen op basis van een auditplan dat bedoeld is om bij te dragen tot de verbetering van hun producten en diensten. Het doel is om de onderwerpen, thema's, processen en projecten te auditeren die belangrijk of risicovol worden geacht voor deze organisaties. Op deze manier ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van hun maturiteitsniveau door middel van onze beoordelingen en aanbevelingen.

We hebben momenteel een team van 40 gekwalificeerde, multidisciplinaire auditoren die verantwoordelijk zijn voor operationele audits (governance, human resources, change management, enz.), financiële en IT-audits, fraudeaudits, projectaudits en conformiteitsaudits bij de organisaties in ons audituniversum. Dit kunnen assurance- en/of adviesopdrachten zijn.

De ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal. We willen onze status als aantrekkelijke werkgever, kweekvijver voor talent, bevestigen door een bekwame, stimulerende en creatieve werkomgeving te bieden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Redeneervaardigheden

 • Verbale redeneervaardigheden

 

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je wordt tewerkgesteld in een tweetalige omgeving, dus een goede beheersing van het Frans is een zeer belangrijke troef.
 • Specifieke literatuur is vaak in het Engels en opleidingen worden soms in deze taal gegeven. Een goede beheersing van het Engels, op zijn minst passief, is een serieuze troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Pas afgestudeerd (masterdiploma in een willekeurig vakgebied) of bijna afgestudeerd.
 • Geen eerdere kennis of ervaring vereist.
 • Kennis van het Frans en/of Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest?

De vacante functie is een functie van niveau A1. Je dient dan ook een graad en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad en klasse  waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk 3 dagen/week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

 

OPGELET: Dit is een grootschalige selectie die bedoeld is om een wervingsreserve aan te leggen voor verschillende functies als auditor bij de Federale Dienst Interne Audit.

Zodra deze wervingsreserve is aangelegd, sturen we de geslaagde kandidaten, afhankelijk van hun rangschikking, verschillende specifieke selectievoorstellen (bijkomende tests) die kunnen leiden tot een verbintenis bij de Federale Dienst Interne Audit (als Forensisch Auditor OF als Financieel Auditor OF als Operationeel Auditor, enz.)

Als u slaagt voor deze ANG24242-selectie en voor een van de aanvullende tests die in september van start gaan, kunt u, afhankelijk van uw rangschikking, worden aangesteld bij de Federale Dienst Interne Audit.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2.30u)

Via een dossierbehandelingstest en verbaal redeneervermogen worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen
 • Verbaal redeneren

 

Deze proef zal plaatsvinden gedurende de maanden juli en augustus 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze stap geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze testen.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Dit is een grootschalige selectie die bedoeld is om een aanwervingsreserve te vormen voor verschillende auditfuncties bij de Federale Dienst Interne Audit.

Zodra deze aanwervingspool is gevormd, sturen we de geslaagde kandidaten, afhankelijk van hun rangschikking, verschillende specifieke selectievoorstellen (bijkomende tests) die kunnen leiden tot een verbintenis bij de Federale Dienst Interne Audit (als Forensisch Auditor OF als Financieel Auditor OF als Operationeel Auditor, enz.)

Als u slaagt voor deze ANG24242-selectie en voor een van de aanvullende tests die in september van start gaan, kunt u, afhankelijk van uw rangschikking, worden aangesteld bij de Federale Dienst Interne Audit.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 2 - Specifieke screening - pc test. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Dit is een selectieprocedure die bedoeld is om een wervingsreserve aan te leggen voor de invulling van verschillende auditfuncties bij de Federale Interne Auditdienst. Zodra deze wervingsreserve is aangelegd, sturen we de geslaagde kandidaten, afhankelijk van hun rangschikking, verschillende specifieke selectievoorstellen (bijkomende tests) die kunnen leiden tot een engagement bij de Federale Interne Auditdienst.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 18/07/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels