Senior Technisch expert Energie (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

ANG24258

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je een diepgaande technische kennis over energie en het energielandschap in België? Ben je op zoek naar een interessante job vol variatie en verantwoordelijkheid? Wil je je technisch-wetenschappelijke kennis inzetten in een maatschappelijk relevante functie en spreekt het thema energie jou aan? Heb je een ingenieursdiploma en wil je jouw kennis en ervaring inzetten voor de maatschappij? Dan is dit de job voor jou.

De Algemene directie Energie zoekt een senior technisch expert die kennis of ervaring heeft in een van de volgende domeinen: energiesystemen, energie installaties, Offshore of nucleaire energie

 • Je zet je in om je expertise nog verder te ontwikkelen binnen je domein zowel op technisch, politiek als wetgevend vlak
 • Je wordt aanspreekpunt voor de diverse actoren zoals je eigen collega's, het kabinet, andere overheidsdiensten en bedrijven
 • Je behandelt complexe dossiers over vergunningen, aanvragen, studies en aanbestedingen
 • Je volgt actief de technische innovaties en ontwikkelingen in de energiesector op
 • Je onderhoudt jouw netwerk en hebt contacten met stakeholders en autoriteiten
 • Je schrijft nota's en rapporten over jouw expertisedomein en dossiers
 • Je deelt actief je kennis met je team en directie en zet in op het verbeteren van de procedures en wetgeving
 • Je vertegenwoordigt je dienst en bij extensie de FOD economie in nationale en internationale contacten
 • Je verzamelt, verwerkt en analyseert gegevens om je nota's en adviezen te onderbouwen
 • Je controleert de naleving van de wetgeving in samenwerking met andere overheidsdiensten en werkt controle strategieën uit met de collega's

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Algemene Directie Energie, bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

 
De Algemene Directie Energie bundelt hun technische deskundigheid om de belangrijke ontwikkelingen in de energiesector te identificeren, te analyseren en daarop te anticiperen. Het Belgische energiebeleid, dat in lijn ligt met de Europese energiedoelstellingen, heeft immers een aanzienlijke impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijzenevoluties, concurrentie) en het milieu (opwarming van de aarde, CO2 -emissies, kernenergie). De Algemene Directie Energie heeft tot taak de krachtlijnen van het federale beleid uit te stippelen in overeenstemming met de besluiten van de regering, ons land op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen en de wetgeving die binnen deze instellingen wordt toegepast, uit te voeren. 

 
De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal. 

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in de exacte wetenschappen
 • Je hebt 3 jaar ervaring in domein Energie
 • Je bent gemotiveerd, resultaatgericht en hebt diepgaande kennis van de energiesector

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Economie

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Indien je deelneemt op basis van je diploma, word je hierdoor in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal NA21.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal NA22.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal NA23.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van attesten van je vorige werkgever(s) die deze ervaring aantonen. Dit principe is enkel van toepassing voor kandidaten die aan de screeningsprocedure deelnemen op basis van hun diploma en na aanwerving een stageperiode doorlopen.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Dit principe is niet van toepassing op kandidaten die solliciteren via de interne markt (statutaire ambtenaren in vaste dienst die solliciteren op basis van hun benoemingsbesluit). 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

Loon

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal NA21: €53.848,51

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal NA22: €61.755,17

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal NA23: €67.997,27

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen  of maximaal 7 compensatiedagen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je een diepgaande technische kennis over energie en het energielandschap in België? Ben je op zoek naar een interessante job vol variatie en verantwoordelijkheid? Wil je je technisch-wetenschappelijke kennis inzetten in een maatschappelijk relevante functie en spreekt het thema energie jou aan? Heb je een ingenieursdiploma en wil je jouw kennis en ervaring inzetten voor de maatschappij? Dan is dit de job voor jou.

De Algemene directie Energie zoekt een senior technisch expert die kennis of ervaring heeft in een van de volgende domeinen: energiesystemen, energie installaties, Offshore of nucleaire energie

 • Je zet je in om je expertise nog verder te ontwikkelen binnen je domein zowel op technisch, politiek als wetgevend vlak
 • Je wordt aanspreekpunt voor de diverse actoren zoals je eigen collega's, het kabinet, andere overheidsdiensten en bedrijven
 • Je behandelt complexe dossiers over vergunningen, aanvragen, studies en aanbestedingen
 • Je volgt actief de technische innovaties en ontwikkelingen in de energiesector op
 • Je onderhoudt jouw netwerk en hebt contacten met stakeholders en autoriteiten
 • Je schrijft nota's en rapporten over jouw expertisedomein en dossiers
 • Je deelt actief je kennis met je team en directie en zet in op het verbeteren van de procedures en wetgeving
 • Je vertegenwoordigt je dienst en bij extensie de FOD economie in nationale en internationale contacten
 • Je verzamelt, verwerkt en analyseert gegevens om je nota's en adviezen te onderbouwen
 • Je controleert de naleving van de wetgeving in samenwerking met andere overheidsdiensten en werkt controle strategieën uit met de collega's

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Algemene Directie Energie, bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

 
De Algemene Directie Energie bundelt hun technische deskundigheid om de belangrijke ontwikkelingen in de energiesector te identificeren, te analyseren en daarop te anticiperen. Het Belgische energiebeleid, dat in lijn ligt met de Europese energiedoelstellingen, heeft immers een aanzienlijke impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijzenevoluties, concurrentie) en het milieu (opwarming van de aarde, CO2 -emissies, kernenergie). De Algemene Directie Energie heeft tot taak de krachtlijnen van het federale beleid uit te stippelen in overeenstemming met de besluiten van de regering, ons land op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen en de wetgeving die binnen deze instellingen wordt toegepast, uit te voeren. 

 
De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal. 

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert innovatieve alternatieven en trekt sluitende conclusies.

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft goed onderbouwd advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise. 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:  

  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken. 

  • Je drukt je duidelijk en vlot uit. 

  • Je bent gestructureerd en consistent in je antwoorden.

  • je komt beknopt tot de kern

 

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden: 
  • Je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en samen te brengen in een coherente samenvatting. 

  • Je schrijft duidelijk en zonder fouten. 

  • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering. 

 • Je hebt inzicht in de werking van de energiesector:  

  • Je hebt een goed zicht op de relevante actoren en hun respectievelijke rollen in de energiesector. 

  • Je hebt kennis van relevante technologieën. 

  • Je hebt kennis van het technologiebeleid of energiebeleid op nationaal en internationaal niveau (incl. sociale, milieu- economische of financiële impact). 

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

 

De competenties objectieven behalen, 'inzicht in de werking van de energiesector' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in de exacte wetenschappen
 • Je hebt 3 jaar ervaring in domein Energie
 • Je bent gemotiveerd, resultaatgericht en hebt diepgaande kennis van de energiesector

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • Bio-ingenieur, Landbouwkunde

  • Dierengeneeskunde

  • Geneeskunde

  • Wetenschappen

  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)

  • Industrieel ingenieur (alle opties)

  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

  • gezondheidswetenschappen

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

 

Een bijzonder nuttige beroepservaring van minstens 3 jaar in het domein van Energie of in aanverwante domeinen en sectoren op internationaal, Europees of Belgisch niveau verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 

 • Uitvoeren van risicoanalyses, interpreteren en/of implementeren en monitoren van risicobeperkende maatregelen.
 • Voorbereiden van beleidsstandpunten en -advies, beleidsmaatregelen of wetteksten;
 • Onderhandelen met andere overheidsinstanties/stuurgroepen/stakeholders/werkgroepen;
 • Beheer van complexe dossiers (internationaal, economisch, juridisch, enz.): coördinatie, planning en beheer van projecten met verschillende belanghebbenden;
 • Beleidsmonitoring en -evaluatie (inclusief sociale, ecologische, economische of financiële impact);
 • Monitoring van energiebeleidskwesties 
 • Opstellen van wetenschappelijke of technische rapporten, notities, adviezen en studies

 

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum. 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Indien je deelneemt op basis van je diploma, word je hierdoor in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal NA21.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal NA22.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal NA23.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van attesten van je vorige werkgever(s) die deze ervaring aantonen. Dit principe is enkel van toepassing voor kandidaten die aan de screeningsprocedure deelnemen op basis van hun diploma en na aanwerving een stageperiode doorlopen.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Dit principe is niet van toepassing op kandidaten die solliciteren via de interne markt (statutaire ambtenaren in vaste dienst die solliciteren op basis van hun benoemingsbesluit). 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

Loon

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal NA21: €53.848,51

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal NA22: €61.755,17

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal NA23: €67.997,27

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen  of maximaal 7 compensatiedagen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Het verkrijgen van een positieve veiligheidsadvies en vervolgens een veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en veiligheidsmachtigingmachtigingen, de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen), is een voorwaarde om deze functie te kunnen uitoefenen en te blijven uitoefenen.

Door bij de FOD Economie te werken, stemt u ermee in een veiligheidsverificatie en een veiligheidsonderzoek te ondergaan in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

 

Veiligheidsverificatie:

 • U komt pas in dienst bij een positief veiligheidsadvies

Veiligheidsonderzoek :

 • Na uw indiensttreding voert de Nationale Veiligheidsoverhied een veiligheidsonderzoek uit.
 • Na het veiligheidsonderzoek zal de veiligheidsinstantie een gemotiveerde beslissing nemen over het al dan niet toekennen van een veiligheidsmachtiging.
 • U blijft kan enkel in dienst blijven als u een veiligheidsmachtiging krijgt.
 • De veiligheidsinstantie kan de machtiging intrekken

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FOD Economie

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind juli, begin augustus 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4 - interview . Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de technische competentie- inzicht in de werking van de energiesector voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst met alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 12 juli 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier
 • Portret Patrick
  Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
  Patrick Martin
  Recruitment manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Patrick Martin
 • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
  Urpi Iannino
  Expert in duurzaam ondernemen
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Urpi Iannino
 • Het is een heel verrijkende job en verre van saai.
  Wendy Schelfaut
  Woordvoerder en coördinator communicatie
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Wendy Schelfaut