Masters Inningsdiensten (m/v/x)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Selectiecode

ANG24278

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Werken bij de inningdienst betekent werken in een moderne directie met de focus op het innen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor de werkgevers. Klanttevredenheid vieren wij dan ook hoog in het vaandel. Jij en een 280-tal collega’s zorgen dagelijks voor de inning van de sociale zekerheidsbijdragen bij de werkgevers ; één van de fundamentele opdrachten van de RSZ. Collega’s met verschillende rollen, taken, ervaringen en competenties werken allemaal samen om deze inning zo vlot en correct mogelijk te laten verlopen.

Momenteel hebben we 2 openstaande vacatures. We zijn op zoek naar een Projectmanager en een Expert Minnelijke Invorderingen. Neem zeker eens een kijkje naar het takenpakket.

Expert Minnelijke invorderingen (1 vacature)

Spreekt het jou aan om mee te werken aan een correcte en tijdige inning van de sociale bijdragen en zo mee te zorgen voor de financiering van onze sociale zekerheid? Lees dan snel verder.

Bij de Dienst Minnelijke Invorderingen help je werkgevers met betaalmoeilijkheden op te volgen door hen enerzijds tijdig te herinneren aan hun betaalverplichtingen, maar hen anderzijds ook te informeren over eventuele afbetalingsmogelijkheden. Daarbij hou je steeds voor ogen dat de financiering van de sociale zekerheid niet in het gedrang mag komen.

Een greep uit het takenpakket:

 • Je contacteert werkgevers en herinnert hen aan hun betaalverplichtingen; werkgevers met tijdelijke betaalmoeilijkheden geef je de nodige informatie omtrent afbetalingsmodaliteiten mee
 • Je behandelt complexe dossiers zodat er volgens de reglementering een beslissing kan worden genomen
 • Je analyseert gegevens (bv. jaarrekeningen) om de financiële gezondheid van een onderneming te bepalen 
 • Je houdt toezicht op het naleven van de toegekende afbetalingsmodaliteiten

Er wordt van je verwacht dat je deze taken zelfstandig kan uitvoeren nadat je bij onze dienst de nodige opleiding hebt doorlopen. Je kan op basis van de richtlijnen en wetgeving correcte adviezen geven aan zowel collega’s als jouw hiërarchie.

Bijkomend kan je deelnemen aan expertwerkgroepen in het kader van lopende projecten.

Meer info? Neem dan zeker contact op met:

Shadé Clemençon
Shade.Clemencon@onssrszlss.fgov.be
+3225092613

Projectleider (1 vacature)

Op dit moment werken we rond een groot programma dat is opgebouwd uit verschillenden projecten. Dit programma – kortweg DiGiCoRe  - heeft tot doel het beheer van de werkgeversrekeningen te moderniseren. Er wordt onder andere ingezet op digitaliseren, verzending van documenten naar de E-box ondernemingen, meer automatisaties in het toerekenen van betalingen, etc. Daarnaast neemt de inning als een onderdeel van de RSZ mee het voortouw binnen de e-government van de sociale zekerheid ( e Gov 3.0 )

Als projecteider werk je nauw samen met een heel intern projectteam ( Product Owners, andere projectleider, Business Change managers, procesverantwoordelijken ) en een team van Smals.

Je beheert – samen met je team - een project of een deel van een van de begin- tot de eindfase en je zorgt ervoor dat de outputs worden gerealiseerd. Voor wat betreft de IT-activiteiten gebeurt dit in samenwerking met de projectleider van Smals.

Je bent de contactpersoon voor het verstrekken van informatie over de inhoud en het verloop van het project.

Door de afgesproken doelstellingen te realiseren garandeer je de realisatie van het project en werk je mee aan het aanbieden van nuttige toepassingen voor de medewerkers van de inningdienst of werkgevers

We hopen op langere termijn dat je je kennis wil delen met anderen door onder meer bepaalde aspecten van het werk uit te leggen aan de nieuwe collega’s.

Werken bij Inningdienst betekent werken in een open sfeer waarin persoonlijke ontwikkeling en collegialiteit centraal staan.

 • Je houdt ervan om uitdagingen te trotseren en problemen op te lossen.  Het zoeken van alternatieven en ondernemen van acties liggen in jouw aard.
 • Je integreert je makkelijk in een nieuw team en je durft je in te zetten om de groepsgeest te verbeteren.
 • Je bent een allrounder, je past je makkelijk aan om het even welke situatie aan zonder jouw objectieven uit het oog te verliezen.
 • Je bent ambitieus, leergierig en je wilt vooruitgaan. Je bent dan ook klaar om alles in het werk te stellen om jezelf te ontwikkelen.
 • Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling helder en correct uit.
 • Er wordt geen voorkennis vereist. Je zal intern worden opgeleid ( mix van een theoretische opleiding gekoppeld aan de praktijk )

Kennis van de business is onontbeerlijk maar uiteraard wordt er een doorgedreven opleiding voorzien. Je kan hiervoor rekenen op de kennis en de ervaringen van de collega’s. Deze zullen een jarenlange kennis over de bestaande regels e.d. delen met jou. Kennis van projectmanagement is geen vereiste maar wel een pluspunt. Naast het begrijpen van het Frans. Je zal immers werken in een tweetalige omgeving.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Meer info? Neem dan zeker contact op met:

Niky De Kegel
niky.dekegel@onssrszlss.fgov.be
+3225093424

Ilse Selderslaghs
ilse.selderslaghs@onssrszlss.fgov.be
+3225093618

Werkgever

Binnen onze Algemene Directie van de Inningsdiensten zijn er drie grote teams :

 • de Franstalige Directie beheer van de rekeningen,
 • de Nederlandstalige Directie beheer van de rekeningen en
 • de directie FINanciële Analyse en COntractanten.

Deze teams kunnen niet zonder de nodige ondersteuning. Een team van enthousiaste collega’s dat heel nauw en in een tweetalige omgeving samenwerkt geeft deze support. Dit zijn de collega’s waarbij je terecht kan bij vragen over de lopende projecten, de processen en indicatoren, HR –materie en niet te vergeten de opleiding.

Momenteel zijn we op zoek naar 1 projectleider binnen het team projectopvolging en bestaande toepassingen. De inning is een directie die in het verleden sterk heeft ingezet op informatisering maar we streven ernaar om nog moderner te werken en om de bestaande informatica-toepassingen steeds heel up tot date te houden. Dit is een hele uitdaging voor het team en de directie.

De directies beheer van de rekeningen zijn samengesteld uit elk 4 teams die zich bezighouden met het effectief beheren van de
werkgeversrekeningen en een team dat instaat voor de minnelijke invordering (MIRA). We zijn op zoek naar 1 nieuwe medewerker voor onze dienst MIRA.

De teams beheer van de rekeningen zorgen onder meer voor :

 • de dagelijkse toerekening van de betalingen, het uitvoeren van eventuele hertoerekeningen en het opmaken van rekeningstanden;
 • de bijwerking van de sancties bij niet-tijdige betaling ;
 • de correctie van onregelmatige situaties;
 • het behandelen van de briefwisseling van werkgevers, erkende sociale secretariaten, boekhouders, advocaten, notarissen, handelsrechtbanken,… en interne nota’s;
 • het onderhouden van telefonische contacten binnen de RSZ en daarbuiten;
 • de opvolging van de administratieve invorderingsfase en de voorbereiding van gerechtelijke invorderingsfase.

Het team voor minnelijke invordering staat in voor de begeleiding van de werkgevers die punctuele of structurele betalingsmoeilijkheden
hebben zodat het rechtsherstel door dwangbel te voorkomen door:

 • hen proactief te contacteren
 • betalingstermijnen te onderhandelen, toe te staan of te weigeren en
 • de toegestane termijn na te zien en op te volgen.

De derde directie is de directie FINACO en bestaat uit 2 teams : een team « Financiële analyse », dat attesten aflevert over de situatie van de rekening aan werkgevers of gemachtigde derden; en een team « Contractanten », dat toeziet op de correcte toepassing van artikel 30bis en 30ter van de wet van 27/06/1969. Deze artikels regelen de verplichting om inhoudingen te verrichten op facturen van werkgevers met sociale schulden, die werken in onroerende staat verrichten, die behoren tot de sector van de bewakingsdiensten of tot de vleessector en deze door te storten aan de RSZ. De tweede missie van dit team is het controleren en het beheren van de toepassingen “Aangifte van werken” en de registratie van werknemers die werken in onroerende staat uitvoeren op bepaalde werkplaatsen of die bepaalde activiteiten uitoefenen die behoren tot de vleessector.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma of bent benoemd ambtenaar niveau A.
 • Ervaring is geen vereiste.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43760 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • Minimum 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (Zuid-Station)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • Gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Maaltijdcheques
  • Telewerkpremie
  • Fietsvergoeding
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Laptop
  • bedrijfsrestaurant en koffiebar tegen democratische prijzen
  • Fitnesszaal met professionele begeleidingen en groepsessies

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Werken bij de inningdienst betekent werken in een moderne directie met de focus op het innen van de sociale zekerheidsbijdragen.

Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor de werkgevers. Klanttevredenheid vieren wij dan ook hoog in het vaandel. Jij en een 280-tal collega’s zorgen dagelijks voor de inning van de sociale zekerheidsbijdragen bij de werkgevers ; één van de fundamentele opdrachten van de RSZ. Collega’s met verschillende rollen, taken, ervaringen en competenties werken allemaal samen om deze inning zo vlot en correct mogelijk te laten verlopen.

Momenteel hebben we 2 openstaande vacatures. We zijn op zoek naar een Projectmanager en een Expert Minnelijke Invorderingen. Neem zeker eens een kijkje naar het takenpakket.

Expert Minnelijke invorderingen (1 vacature)

Spreekt het jou aan om mee te werken aan een correcte en tijdige inning van de sociale bijdragen en zo mee te zorgen voor de financiering van onze sociale zekerheid? Lees dan snel verder.

Bij de Dienst Minnelijke Invorderingen help je werkgevers met betaalmoeilijkheden op te volgen door hen enerzijds tijdig te herinneren aan hun betaalverplichtingen, maar hen anderzijds ook te informeren over eventuele afbetalingsmogelijkheden. Daarbij hou je steeds voor ogen dat de financiering van de sociale zekerheid niet in het gedrang mag komen.

Een greep uit het takenpakket:

 • Je contacteert werkgevers en herinnert hen aan hun betaalverplichtingen; werkgevers met tijdelijke betaalmoeilijkheden geef je de nodige informatie omtrent afbetalingsmodaliteiten mee
 • Je behandelt complexe dossiers zodat er volgens de reglementering een beslissing kan worden genomen
 • Je analyseert gegevens (bv. jaarrekeningen) om de financiële gezondheid van een onderneming te bepalen 
 • Je houdt toezicht op het naleven van de toegekende afbetalingsmodaliteiten

Er wordt van je verwacht dat je deze taken zelfstandig kan uitvoeren nadat je bij onze dienst de nodige opleiding hebt doorlopen. Je kan op basis van de richtlijnen en wetgeving correcte adviezen geven aan zowel collega’s als jouw hiërarchie.

Bijkomend kan je deelnemen aan expertwerkgroepen in het kader van lopende projecten.

Meer info? Neem dan zeker contact op met:

Shadé Clemençon
Shade.Clemencon@onssrszlss.fgov.be
+3225092613

Projectleider (1 vacature)

Op dit moment werken we rond een groot programma dat is opgebouwd uit verschillenden projecten. Dit programma – kortweg DiGiCoRe  - heeft tot doel het beheer van de werkgeversrekeningen te moderniseren. Er wordt onder andere ingezet op digitaliseren, verzending van documenten naar de E-box ondernemingen, meer automatisaties in het toerekenen van betalingen, etc. Daarnaast neemt de inning als een onderdeel van de RSZ mee het voortouw binnen de e-government van de sociale zekerheid ( e Gov 3.0 )

Als projecteider werk je nauw samen met een heel intern projectteam ( Product Owners, andere projectleider, Business Change managers, procesverantwoordelijken ) en een team van Smals.

Je beheert – samen met je team - een project of een deel van een van de begin- tot de eindfase en je zorgt ervoor dat de outputs worden gerealiseerd. Voor wat betreft de IT-activiteiten gebeurt dit in samenwerking met de projectleider van Smals.

Je bent de contactpersoon voor het verstrekken van informatie over de inhoud en het verloop van het project.

Door de afgesproken doelstellingen te realiseren garandeer je de realisatie van het project en werk je mee aan het aanbieden van nuttige toepassingen voor de medewerkers van de inningdienst of werkgevers

We hopen op langere termijn dat je je kennis wil delen met anderen door onder meer bepaalde aspecten van het werk uit te leggen aan de nieuwe collega’s.

Werken bij Inningdienst betekent werken in een open sfeer waarin persoonlijke ontwikkeling en collegialiteit centraal staan.

 • Je houdt ervan om uitdagingen te trotseren en problemen op te lossen.  Het zoeken van alternatieven en ondernemen van acties liggen in jouw aard.
 • Je integreert je makkelijk in een nieuw team en je durft je in te zetten om de groepsgeest te verbeteren.
 • Je bent een allrounder, je past je makkelijk aan om het even welke situatie aan zonder jouw objectieven uit het oog te verliezen.
 • Je bent ambitieus, leergierig en je wilt vooruitgaan. Je bent dan ook klaar om alles in het werk te stellen om jezelf te ontwikkelen.
 • Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling helder en correct uit.
 • Er wordt geen voorkennis vereist. Je zal intern worden opgeleid ( mix van een theoretische opleiding gekoppeld aan de praktijk )

Kennis van de business is onontbeerlijk maar uiteraard wordt er een doorgedreven opleiding voorzien. Je kan hiervoor rekenen op de kennis en de ervaringen van de collega’s. Deze zullen een jarenlange kennis over de bestaande regels e.d. delen met jou. Kennis van projectmanagement is geen vereiste maar wel een pluspunt. Naast het begrijpen van het Frans. Je zal immers werken in een tweetalige omgeving.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Meer info? Neem dan zeker contact op met:

Niky De Kegel
niky.dekegel@onssrszlss.fgov.be
+3225093424

Ilse Selderslaghs
ilse.selderslaghs@onssrszlss.fgov.be
+3225093618

Werkgever

Binnen onze Algemene Directie van de Inningsdiensten zijn er drie grote teams :

 • de Franstalige Directie beheer van de rekeningen,
 • de Nederlandstalige Directie beheer van de rekeningen en
 • de directie FINanciële Analyse en COntractanten.

Deze teams kunnen niet zonder de nodige ondersteuning. Een team van enthousiaste collega’s dat heel nauw en in een tweetalige omgeving samenwerkt geeft deze support. Dit zijn de collega’s waarbij je terecht kan bij vragen over de lopende projecten, de processen en indicatoren, HR –materie en niet te vergeten de opleiding.

Momenteel zijn we op zoek naar 1 projectleider binnen het team projectopvolging en bestaande toepassingen. De inning is een directie die in het verleden sterk heeft ingezet op informatisering maar we streven ernaar om nog moderner te werken en om de bestaande informatica-toepassingen steeds heel up tot date te houden. Dit is een hele uitdaging voor het team en de directie.

De directies beheer van de rekeningen zijn samengesteld uit elk 4 teams die zich bezighouden met het effectief beheren van de
werkgeversrekeningen en een team dat instaat voor de minnelijke invordering (MIRA). We zijn op zoek naar 1 nieuwe medewerker voor onze dienst MIRA.

De teams beheer van de rekeningen zorgen onder meer voor :

 • de dagelijkse toerekening van de betalingen, het uitvoeren van eventuele hertoerekeningen en het opmaken van rekeningstanden;
 • de bijwerking van de sancties bij niet-tijdige betaling ;
 • de correctie van onregelmatige situaties;
 • het behandelen van de briefwisseling van werkgevers, erkende sociale secretariaten, boekhouders, advocaten, notarissen, handelsrechtbanken,… en interne nota’s;
 • het onderhouden van telefonische contacten binnen de RSZ en daarbuiten;
 • de opvolging van de administratieve invorderingsfase en de voorbereiding van gerechtelijke invorderingsfase.

Het team voor minnelijke invordering staat in voor de begeleiding van de werkgevers die punctuele of structurele betalingsmoeilijkheden
hebben zodat het rechtsherstel door dwangbel te voorkomen door:

 • hen proactief te contacteren
 • betalingstermijnen te onderhandelen, toe te staan of te weigeren en
 • de toegestane termijn na te zien en op te volgen.

De derde directie is de directie FINACO en bestaat uit 2 teams : een team « Financiële analyse », dat attesten aflevert over de situatie van de rekening aan werkgevers of gemachtigde derden; en een team « Contractanten », dat toeziet op de correcte toepassing van artikel 30bis en 30ter van de wet van 27/06/1969. Deze artikels regelen de verplichting om inhoudingen te verrichten op facturen van werkgevers met sociale schulden, die werken in onroerende staat verrichten, die behoren tot de sector van de bewakingsdiensten of tot de vleessector en deze door te storten aan de RSZ. De tweede missie van dit team is het controleren en het beheren van de toepassingen “Aangifte van werken” en de registratie van werknemers die werken in onroerende staat uitvoeren op bepaalde werkplaatsen of die bepaalde activiteiten uitoefenen die behoren tot de vleessector.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet (in team werken) en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie in team werken en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma of bent benoemd ambtenaar niveau A.
 • Ervaring is geen vereiste.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A2.

 In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau A1. Je dient dan ook een graad en klasse en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad en klasse waartoe de vacante betrekking behoort.

In dit geval moet je niet aan de diplomavereisten voldoen. 

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43760 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • Minimum 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (Zuid-Station)
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • Gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Maaltijdcheques
  • Telewerkpremie
  • Fietsvergoeding
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Laptop
  • bedrijfsrestaurant en koffiebar tegen democratische prijzen
  • Fitnesszaal met professionele begeleidingen en groepsessies

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 150min)

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond eind juli en de eerste helft van augustus (periode, week, ...). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 60min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind augustus (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3 Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte de motivatie voorrang. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte in team werken voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst met alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 21/07/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • RSZ
  Victor Hortaplein 11 - 1060 Brussel

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Lise Lambillon
  Recht en de eerbiediging ervan hebben me altijd enorm weten te boeien.
  Lise Lambillon
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Lise Lambillon
 • Portret François Berghenouse
  De ontmoetingen met de kandidaten zijn zeer verrijkend voor mij.
  François Berghenouse
  Rekruteerder, selectie en wervingsteam
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about François Berghenouse
 • Portret Samira Akodad
  Het is een boeiende en afwisselende job waarin ik me goed kan ontplooien.
  Samira Akodad
  Attaché sociale zekerheid
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Samira Akodad
 • Portret Gloria De Smedt
  Ik had nog geen professioneel parcours voor ik het grote team van de RSZ heb vervoegd.
  Gloria De Smedt
  Medewerkster bij de Directie Identificatie
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Gloria De Smedt
 • Portret Guillaume Merckx
  Er is eigenlijk niet zoiets als een typische werkdag.
  Guillaume Merckx
  Dossierbeheerder en teamchef
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Guillaume Merckx