Evaluator chemische risico's (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

ANG24285

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie
 • Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je een impact hebben op de bescherming van de volksgezondheid van burgers en werknemers en op de bescherming van het leefmilieu?

Ben je geïnteresseerd in de problematiek van hormoonverstoorders en PFAS? Dan ben jij misschien de collega die we zoeken.

 Als evaluator bij onze dienst zal je een rechtstreekse positieve impact hebben op de gezondheid van mens en milieu door concrete bescherming te bieden tegen gevaarlijke chemische stoffen aan kwetsbare groepen zoals baby's, kinderen, zwangeren, consumenten en werknemers evenals het leefmilieu.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar evaluatoren chemische risico's voor de dienst Risicobeheersing Chemische Stoffen en de dienst Biociden.

Dit zijn je voornaamste taken:

 • ·       
  Als evaluator zal je worden gevraagd wetenschappelijke rapporten over chemische stoffen en/of producten te onderzoeken en te analyseren om daarna een indeling en etikettering voor te stellen. Je gaat meewerken aan Europese projecten over de stoffen en producten die je hebt geanalyseerd.

 • Op Europees niveau zal je via het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) ook meewerken aan projecten voor de indeling en etikettering van stoffen en producten door dossiers die andere lidstaten of het ECHA zelf indienen van commentaar te voorzien.
 • Je biedt volgens je expertisedomein ondersteuning aan collega's die aan andere (regelgevende) processen werken, bijvoorbeeld beperkingen, identificatie van zeer zorgwekkende stoffen, hormoonverstoorders, enz.
 • Zo draag je op Europees en internationaal niveau bij aan de wetenschappelijke besluitvorming over de regelgeving voor chemische stoffen en/of biociden.
 • Je neemt deel aan en onderhandelt over wetenschappelijke besluitvorming op Europees niveau.

 

Chemische producten maken deel uit van elk aspect van ons dagelijks leven, je vindt ze niet alleen in huishoudelijke producten, verf, lijm en schoonmaakmiddelen, maar ook in meubels, bouwmaterialen en diverse consumentenproducten. We komen allemaal in contact met diverse chemische stoffen en producten zonder dat we ons bewust zijn van de gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Daarom kunnen we rekenen op de dienst Risicobeheersing Chemische Stoffen en de dienst Biociden om de risico's van deze producten op nationale en internationaal te beperken.

Voor de meest zorgwekkende chemische stoffen (kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting (CMR), inhalatieallergeen en hormoonverstorend) en andere stoffen op individuele basis, moeten de indeling en etikettering worden geharmoniseerd in heel de Europese Unie om een goed risicobeheer te kunnen garanderen. Dit wordt bereikt door een geharmoniseerde indeling en etikettering (voor meer informatie: zie www.lezenvoorgebruik.be):

De indeling en etikettering van chemische stoffen is de eerste stap. Die indeling heeft rechtstreekse gevolgen voor meer dan 30 wetgevingen en legt producenten en gebruikers risicobeperkende maatregelen op. Onze diensten zetten zich dus elke dag in voor het vrijwaren van de veiligheid van onze medeburgers.

Onze diensten zijn ook betrokken bij de regelgeving over hormoonverstoorders zoals bisfenolen of PFAS.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is minstens 1 plaats bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel)

De betrekkingen zijn vacant bij de afdeling Productbeleid en Chemische stoffen die deel uitmaakt van het directoraat-generaal Leefmilieu. De afdeling bestaat uit drie diensten (Productbeleid, Risicobeheersing-Chemische Stoffen en Biociden) en definieert op basis van de wet Productnormen de voorwaarden om producten en stoffen in de handel te brengen.

De drie teams dragen bij aan de verwezenlijking van hun opdracht door:

 • actief deel te nemen aan internationale, Europese en nationale onderhandelingen over productbeleid en de implementatie van deze regelgeving.
 • actief betrokken te zijn bij het bepalen van economische stimulansen (taksen, premies, belastingvermindering ...).
 • de risico’s en gevaren die verbonden zijn aan de producten en stoffen te identificeren en te evalueren.
 • de gebruikers bewust te maken zodat zij producten en oplossingen kiezen die voordeliger zijn voor zowel de volksgezondheid als het milieu.

Zoals zijn naam al doet vermoeden, houdt de dienst Biociden zich uitsluitend bezig met biociden. Op nationaal niveau zijn die producten onderworpen aan het koninklijk besluit van 4 april 2019 en op Europees niveau aan de Biocideverordening (Europese Verordening 528/2012/EC).

Voor meer informatie over de dienst Biociden zie: http://www.health.belgium.be/nl/milieu/chemische-stoffen/biociden

De dienst Risicobeheersing-Chemische Stoffen is bevoegd voor de uitvoering op nationaal niveau van talrijke wetgevingen met betrekking tot chemische stoffen (REACH, CLP, PIC, POP's, kwik). In deze hoedanigheid komen we tussenbeide op internationaal, Europees en nationaal vlak in het kader van de onderhandelingen en andere normatieve processen om de risico's in verband met de chemische stoffen zo goed mogelijk te beheersen.  Tot slot spelen we een essentiële coördinerende rol met de andere federale overheidsdiensten (FOD's) en de drie gewesten. Op die manier fungeren we als interface met Europa en het internationale niveau.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het “One World, One Health”-principe, door de gezondheid in al haar facetten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, van dieren en planten en van voeding. De FOD wil een referentiepunt zijn op het vlak van gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om dat te bereiken, wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met zin voor verantwoordelijkheid die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek de FOD op onze website of op YouTube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijk domein. 
 • Je beschikt over ten minste 2 jaar ervaring in het domein van de evaluatie van chemische risico's. 
 • Je weet hoe je in een team moet werken en stelt alles in het werk om je doelstellingen te bereiken 
 • Een goede kennis van het Nederlands en Engels is een pluspunt

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 57.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en de mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • elektronische maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag (waarvan €4,91 wordt betaald door de werkgever en €1,09 door de werknemer)
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je een impact hebben op de bescherming van de volksgezondheid van burgers en werknemers en op de bescherming van het leefmilieu?

Ben je geïnteresseerd in de problematiek van hormoonverstoorders en PFAS? Dan ben jij misschien de collega die we zoeken.

 Als evaluator bij onze dienst zal je een rechtstreekse positieve impact hebben op de gezondheid van mens en milieu door concrete bescherming te bieden tegen gevaarlijke chemische stoffen aan kwetsbare groepen zoals baby's, kinderen, zwangeren, consumenten en werknemers evenals het leefmilieu.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar evaluatoren chemische risico's voor de dienst Risicobeheersing Chemische Stoffen en de dienst Biociden.

Dit zijn je voornaamste taken:

 • ·       
  Als evaluator zal je worden gevraagd wetenschappelijke rapporten over chemische stoffen en/of producten te onderzoeken en te analyseren om daarna een indeling en etikettering voor te stellen. Je gaat meewerken aan Europese projecten over de stoffen en producten die je hebt geanalyseerd.

 • Op Europees niveau zal je via het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) ook meewerken aan projecten voor de indeling en etikettering van stoffen en producten door dossiers die andere lidstaten of het ECHA zelf indienen van commentaar te voorzien.
 • Je biedt volgens je expertisedomein ondersteuning aan collega's die aan andere (regelgevende) processen werken, bijvoorbeeld beperkingen, identificatie van zeer zorgwekkende stoffen, hormoonverstoorders, enz.
 • Zo draag je op Europees en internationaal niveau bij aan de wetenschappelijke besluitvorming over de regelgeving voor chemische stoffen en/of biociden.
 • Je neemt deel aan en onderhandelt over wetenschappelijke besluitvorming op Europees niveau.

 

Chemische producten maken deel uit van elk aspect van ons dagelijks leven, je vindt ze niet alleen in huishoudelijke producten, verf, lijm en schoonmaakmiddelen, maar ook in meubels, bouwmaterialen en diverse consumentenproducten. We komen allemaal in contact met diverse chemische stoffen en producten zonder dat we ons bewust zijn van de gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Daarom kunnen we rekenen op de dienst Risicobeheersing Chemische Stoffen en de dienst Biociden om de risico's van deze producten op nationale en internationaal te beperken.

Voor de meest zorgwekkende chemische stoffen (kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting (CMR), inhalatieallergeen en hormoonverstorend) en andere stoffen op individuele basis, moeten de indeling en etikettering worden geharmoniseerd in heel de Europese Unie om een goed risicobeheer te kunnen garanderen. Dit wordt bereikt door een geharmoniseerde indeling en etikettering (voor meer informatie: zie www.lezenvoorgebruik.be):

De indeling en etikettering van chemische stoffen is de eerste stap. Die indeling heeft rechtstreekse gevolgen voor meer dan 30 wetgevingen en legt producenten en gebruikers risicobeperkende maatregelen op. Onze diensten zetten zich dus elke dag in voor het vrijwaren van de veiligheid van onze medeburgers.

Onze diensten zijn ook betrokken bij de regelgeving over hormoonverstoorders zoals bisfenolen of PFAS.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is minstens 1 plaats bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel)

De betrekkingen zijn vacant bij de afdeling Productbeleid en Chemische stoffen die deel uitmaakt van het directoraat-generaal Leefmilieu. De afdeling bestaat uit drie diensten (Productbeleid, Risicobeheersing-Chemische Stoffen en Biociden) en definieert op basis van de wet Productnormen de voorwaarden om producten en stoffen in de handel te brengen.

De drie teams dragen bij aan de verwezenlijking van hun opdracht door:

 • actief deel te nemen aan internationale, Europese en nationale onderhandelingen over productbeleid en de implementatie van deze regelgeving.
 • actief betrokken te zijn bij het bepalen van economische stimulansen (taksen, premies, belastingvermindering ...).
 • de risico’s en gevaren die verbonden zijn aan de producten en stoffen te identificeren en te evalueren.
 • de gebruikers bewust te maken zodat zij producten en oplossingen kiezen die voordeliger zijn voor zowel de volksgezondheid als het milieu.

Zoals zijn naam al doet vermoeden, houdt de dienst Biociden zich uitsluitend bezig met biociden. Op nationaal niveau zijn die producten onderworpen aan het koninklijk besluit van 4 april 2019 en op Europees niveau aan de Biocideverordening (Europese Verordening 528/2012/EC).

Voor meer informatie over de dienst Biociden zie: http://www.health.belgium.be/nl/milieu/chemische-stoffen/biociden

De dienst Risicobeheersing-Chemische Stoffen is bevoegd voor de uitvoering op nationaal niveau van talrijke wetgevingen met betrekking tot chemische stoffen (REACH, CLP, PIC, POP's, kwik). In deze hoedanigheid komen we tussenbeide op internationaal, Europees en nationaal vlak in het kader van de onderhandelingen en andere normatieve processen om de risico's in verband met de chemische stoffen zo goed mogelijk te beheersen.  Tot slot spelen we een essentiële coördinerende rol met de andere federale overheidsdiensten (FOD's) en de drie gewesten. Op die manier fungeren we als interface met Europa en het internationale niveau.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het “One World, One Health”-principe, door de gezondheid in al haar facetten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, van dieren en planten en van voeding. De FOD wil een referentiepunt zijn op het vlak van gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om dat te bereiken, wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met zin voor verantwoordelijkheid die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek de FOD op onze website of op YouTube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartner en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: gegeven, ideeën en meningen mondeling correct overbrengen, op een gestructureerde manier, al dan niet ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie (intonatie, houding, expressie, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact,...). 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een actieve kennis (zowel gesproken als geschreven) van het Nederlands, Frans en Engels

 • Je hebt een goede kennis van de verschillende basisinformaticatools (tekstverwerker, spreadsheets, presentatiesoftware, enz.).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijk domein. 
 • Je beschikt over ten minste 2 jaar ervaring in het domein van de evaluatie van chemische risico's. 
 • Je weet hoe je in een team moet werken en stelt alles in het werk om je doelstellingen te bereiken 
 • Een goede kennis van het Nederlands en Engels is een pluspunt

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • ​​​Bio-ingenieur, Landbouwkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Chemie, Biologie, Biochemie, biotechnologie
  • Burgerlijk ingenieur met als specialisatie: chemie/biochemie
  • Industrieel ingenieur met als specialisatie: chemie/biochemie en landbouwkunde
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet:

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden of de ervaringsvereisten. 

  

Laad je meest recente bewijs van benoeming op(benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen. 

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over ten minste twee jaar ervaring in het domein van de evaluatie van chemische risico's waarbij je ten minste twee van de volgende taken waarnam:

 • Analyseren, interpreteren of uitvoeren van wetenschappelijk studies
 • Interpreteren of implementeren van de REACH-, CLP- en Biocideverordening

 • Risico's of gevaren voor de volksgezondheid analyseren
 • Werken aan onderzoek en ontwikkeling in het domein van chemische stoffen

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 57.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en de mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • elektronische maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag (waarvan €4,91 wordt betaald door de werkgever en €1,09 door de werknemer)
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de Franstalige selectie (AFG24206) ?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 75 min)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren 
 • Beslissen 
 • Adviseren


Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond eind augustus/begin septemer 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (per test).

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Deze proef wordt bij FOD Volkgsgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of op afstand georganiseerd.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind augustus, begin september 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de tweede helft van september 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 9 augustus 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 09/08/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne