Test B2C (m/v/x)

SELOR TEST!!!

Selectiecode

B2C24001

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Geef hier een korte, aantrekkelijke beschrijving van de belangrijkste elementen van de functie en van het takenpakket. Deze tekst is vooral bedoeld om de interesse te wekken van de kandidaten.

DO:


 • Wees creatief en beschrijf elementen die interessant zijn voor de doelgroep


 • Beschrijf wat uniek is aan de functie/het gezochte profiel/ de werkgever


 • Gebruik vragen om de aandacht te trekken


 • Gebruik korte zinnen


 • Plaats sleutelwoorden in het vet

DON’T:


 • Veelvuldig uitroeptekens gebruiken


 • Opsommingen maken met bullet points


 • Stukken uit de functiebeschrijving herhalingen


 • Lange beschrijvingen uitwerken


 • Woorden volledig in hoofdletters schrijven

DO:

 • Start met een vraag
 • Spreek de kandidaat aan met “je”
 • Schrijf in spreektaal
 • Gebruik actieve zinnen
 • Hou het duidelijk en kort
 • Bespreek concrete taken 
 • Gebruik structuur (woorden in het vet, tussentitels, bullet points…)
 • Zet de belangrijkste info aan het begin van de tekst (wie, wat, wanneer, waar, hoe)

DON’T:

 •  “Als <functietitel>”
 • Uitgebreide info over de dienst of werkgever
 • Alle mogelijke taken vermelden
 • Meteen met bullet points beginnen
 • “Je taken bestaan uit”
 • Lange teksten uit de functiecartografie
 • Administratief jargon of interne termen en afkortingen

 

Indien de functie (deels) rechtstreeks visueel contact met het publiek inhoudt, dan deze paragraaf vermelden: Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

DO:

 • Geef de sollicitant zin om bij het team te horen (organisatietekst geschreven voor de sollicitant).
 • Zet de belangrijkste info aan het begin van de tekst (wie, wat, wanneer, waar, hoe).

Er is 1 plaats bij de (dienst in vet), van de (FOD/organisatie + link naar FOD/organisatie toevoegen (markeren in het vet)) (adres - indien mogelijk exact adres).

Dienst of afdeling (naam in vet): aantal medewerkers, summiere info waar de dienst voor staat. Geen opsomming van andere diensten die er nog zijn.

FOD of het grotere geheel (naam in vet): korte info met link naar website. Geen opsomming van directoraten en afdelingen waar de kandidaat op moment van sollicitatie geen inzicht in heeft.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

Blanco rubriek die getoond zal worden in de Lightversie van de functiebeschrijving. Beschrijf hier kort de voornaamste aspecten van het profiel die je in de verf wil zetten voor de kandidaten. Deze tekst is bedoeld om de aandacht te trekken en moet niet exhaustief zijn, bv.:

 • Je hebt een diploma van master/bachelor/hoger secundair in domein @@@ (of gelijkwaardig)
 • Je hebt @@@ jaar ervaring in domein @@@
 • Belangrijke gedragscompetenties en/of technische competenties
 • Eventueel certificaat/attest
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

Deze rubriek zal worden getoond in de Lightversie van de functiebeschrijving. Beschrijf hier kort de stappen van je screeningsprocedure en de elementen die je in de verf wil zetten voor de kandidaten. Deze tekst is bedoeld om de aandacht te trekken en moet niet exhaustief zijn, bv.:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring (verwijder indien niet van toepassing)
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel of bij FOD @@@ (verwijder indien niet van toepassing)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. (verwijder indien niet van toepassing)
 4. (Kies een van de onderstaande opties)
  • Je legt een interview af met een gevalstudie bij @@@ (locatie) of online (via Teams of Skype)
  • OF Je legt een interview af met een assessment bij @@@ (locatie)
  • OF Je legt een interview af met een test op computer bij @@@ (locatie).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van @@@ duur als @@@ (niveau @@@) met de bijhorende weddeschaal @@@.

OFWEL: BIJZONDER NUTTIGE ERVARING (ARTIKEL 9/1)

Indien Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 van toepassing is, dan deze rubriek gebruiken en de bovenstaande standaardrubriek ‘Aanbod – Contract en Graad’ wissen.

Indien Artikel 9/1 niet van toepassing is, dan deze rubriek wissen. De vermelding ‘Bijzonder nuttige ervaring’ bij de deelnemingsvoorwaarden activeert automatisch Artikel 9/1 mbt de aanwerving in een hogere weddeschaal.

Contract en Graad

Je wordt aangeworven via een contract van @@@ duur als @@@ (niveau @@@).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Hierdoor word je in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

Opgelet: pas de onderstaande tekst aan in functie van het vereiste minimum aantal jaar ervaring!

Indien procedure voor niveau A deze tekst vermelden en aanvullen met de overeenkomstige 1ste, 2de en 3de weddeschalen

(A2: NA21, NA22 en NA23)

(A1: NA11, NA12 en NA13):

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal @@@.

Indien procedure voor niveau B, C of D deze tekst vermelden en aanvullen met de overeenkomstige 1ste, 2de en 3de weddeschalen.

(B: B1, B2 en B3 of BS1, BS3 en BS3 of NBI1, NBI2 en NBI3)

(C: C1, C2 en C3 of CS1, CS2 en CS3 of NCF1, NCF2 en NCF3)

(D: DC1, DC2 en DC3 of DAS1, DAS2 en DAS3 of NDA1, NDA2 en NDA3 of NDT1, NDT2 en NDT3):

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over drie of minder dan 9 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over 9 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal @@@.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

Loon

(Voor de berekening van het loon vind je de schalen hier en de index hier)

Minimum aanvangswedde: € @@.@@@,@@ (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

OFWEL: BIJZONDER NUTTIGE ERVARING (ARTIKEL 9/1)

Indien Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 van toepassing is, dan deze rubriek gebruiken en de bovenstaande standaardrubriek ‘Aanbod – Loon’ wissen.

Indien Artikel 9/1 niet van toepassing is, dan deze rubriek wissen. De vermelding ‘Bijzonder nuttige ervaring’ bij de deelnemingsvoorwaarden activeert automatisch Artikel 9/1 mbt de aanwerving in een hogere weddeschaal.

Loon

(Voor de berekening van het loon vind je de schalen hier en de index hier).

(Hou voor de berekening van de bedragen telkens rekening met het minimaal aantal jaren dat vereist is , bv 3 jaar voor de tweede weddeschaal,…)

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal @@@: €@@.@@@,@@.

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal @@@: €@@.@@@,@@.

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal @@@: €@@.@@@,@@.

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Premies

Eventuele gekende premies (bv gevarenpremie, premie nacht- en weekendwerk) hier ook vermelden.

Voordelen

Kies welke van toepassing zijn

Tip: Schuif elementen naar voren die specifiek zijn voor de organisatie (motiverende job vol uitdagingen, hoogtechnologische werkomgeving…).

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Geef hier een korte, aantrekkelijke beschrijving van de belangrijkste elementen van de functie en van het takenpakket. Deze tekst is vooral bedoeld om de interesse te wekken van de kandidaten.

DO:


 • Wees creatief en beschrijf elementen die interessant zijn voor de doelgroep


 • Beschrijf wat uniek is aan de functie/het gezochte profiel/ de werkgever


 • Gebruik vragen om de aandacht te trekken


 • Gebruik korte zinnen


 • Plaats sleutelwoorden in het vet

DON’T:


 • Veelvuldig uitroeptekens gebruiken


 • Opsommingen maken met bullet points


 • Stukken uit de functiebeschrijving herhalingen


 • Lange beschrijvingen uitwerken


 • Woorden volledig in hoofdletters schrijven

DO:

 • Start met een vraag
 • Spreek de kandidaat aan met “je”
 • Schrijf in spreektaal
 • Gebruik actieve zinnen
 • Hou het duidelijk en kort
 • Bespreek concrete taken 
 • Gebruik structuur (woorden in het vet, tussentitels, bullet points…)
 • Zet de belangrijkste info aan het begin van de tekst (wie, wat, wanneer, waar, hoe)

DON’T:

 •  “Als <functietitel>”
 • Uitgebreide info over de dienst of werkgever
 • Alle mogelijke taken vermelden
 • Meteen met bullet points beginnen
 • “Je taken bestaan uit”
 • Lange teksten uit de functiecartografie
 • Administratief jargon of interne termen en afkortingen

 

Indien de functie (deels) rechtstreeks visueel contact met het publiek inhoudt, dan deze paragraaf vermelden: Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

DO:

 • Geef de sollicitant zin om bij het team te horen (organisatietekst geschreven voor de sollicitant).
 • Zet de belangrijkste info aan het begin van de tekst (wie, wat, wanneer, waar, hoe).

Er is 1 plaats bij de (dienst in vet), van de (FOD/organisatie + link naar FOD/organisatie toevoegen (markeren in het vet)) (adres - indien mogelijk exact adres).

Dienst of afdeling (naam in vet): aantal medewerkers, summiere info waar de dienst voor staat. Geen opsomming van andere diensten die er nog zijn.

FOD of het grotere geheel (naam in vet): korte info met link naar website. Geen opsomming van directoraten en afdelingen waar de kandidaat op moment van sollicitatie geen inzicht in heeft.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

 

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

 

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

(verwijderen indien niet van toepassing)

 • @@@
 • @@@

Redeneervaardigheden

(verwijderen indien niet van toepassing)

 • @@@ redeneervaardigheden
 • @@@

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

(voor essentiële competenties:)

Indien de competentie(s) … (en je motivatie) niet voldoet/voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

(voor gewogen competenties:)

De competentie(s) … (en je motivatie) weegt/wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • @@@
 • @@@
 • @@@

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

Blanco rubriek die getoond zal worden in de Lightversie van de functiebeschrijving. Beschrijf hier kort de voornaamste aspecten van het profiel die je in de verf wil zetten voor de kandidaten. Deze tekst is bedoeld om de aandacht te trekken en moet niet exhaustief zijn, bv.:

 • Je hebt een diploma van master/bachelor/hoger secundair in domein @@@ (of gelijkwaardig)
 • Je hebt @@@ jaar ervaring in domein @@@
 • Belangrijke gedragscompetenties en/of technische competenties
 • Eventueel certificaat/attest
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je vindt hier de meest voorkomende diploma’s die bestaan: 

 • @@@
 • @@@
 • @@@

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 • Voor gereglementeerde beroepen (vb architect, arts, diëtist, ergotherapeut, psycholoog, …), anders verwijderen: zie informatie op wiki en de lijst hier
  Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van @@@ (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 20@@@-20@@@?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Gebruik één van onderstaande formuleringen en schrap wat niet van toepassing is.

Een relevante professionele ervaring in het domein van @@@ van telkens minstens @@@ jaar in ten minste @@@ van onderstaande taken. Je beschikt over @@@ jaar ervaring in één van deze taken:

 • @@@
 • @@@
 • @@@

of

Een relevante professionele ervaring van minstens @@@ jaar in het domein van @@@, verdeeld over ten minste @@@ van onderstaande taken:

 • @@@
 • @@@
 • @@@

of

Een relevante professionele ervaring van minstens @@@ jaar in het domein @@@, waarvan minstens :

 • @@@ jaar in subdomein @@@, verdeeld over ten minste @@@ van volgende taken :
  • @@@
  • @@@
  • @@@
 • @@@ jaar in subdomein @@@, verdeeld over ten minste @@@ van volgende taken : 
  • @@@
  • @@@
  • @@@

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

OFWEL: BIJZONDER NUTTIGE ERVARING (ARTIKEL 9/1)

Indien Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 van toepassing is, dan deze rubriek gebruiken en de bovenstaande standaardrubriek ‘Deelnemingsvoorwaarden - Ervaring’ wissen.

Indien Artikel 9/1 niet van toepassing is, dan deze rubriek wissen. De vermelding ‘Bijzonder nuttige ervaring’ activeert automatisch Artikel 9/1 mbt de aanwerving in een hogere weddeschaal. Dit artikel is enkel van toepassing voor functies die moeilijk in te vullen zijn en waarvoor de dienst meer concurrentieel wil zijn ten opzichte van de private arbeidsmarkt.

Het artikel kan enkel gebruikt worden indien dezelfde ervaring gevraagd wordt aan alle kandidaten. Vraag zeker het akkoord van de aanwervende organisatie om dit toe te passen.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Gebruik één van onderstaande formuleringen en schrap wat niet van toepassing is.

Een bijzonder nuttige beroepservaring in het domein van @@@ van telkens minstens @@@ jaar in ten minste @@@ van onderstaande taken. Je beschikt over @@@ jaar ervaring in één van deze taken:

 • @@@

 • @@@

 • @@@

of

Een bijzonder nuttige beroepservaring van minstens @@@ jaar in het domein van @@@, verdeeld over ten minste @@@ van onderstaande taken:

 • @@@

 • @@@

 • @@@

of

Een bijzonder nuttige beroepservaring van minstens @@@ jaar in het domein @@@, waarvan minstens :

 • @@@ jaar in subdomein @@@, verdeeld over ten minste @@@ van volgende taken:

  • o  
   @@@

  • o  
   @@@

  • o  
   @@@

 • @@@ jaar in subdomein @@@, verdeeld over ten minste @@@ van volgende taken:

  • @@@
  • @@@
  • @@@

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum. 

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Andere Deelnemingsvoorwaarden

Bv leeftijd of Vereist rijbewijs of Vereiste talenkennis, ...)

Mogelijkheden:

 • Je bent ten minste 20 jaar.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je hebt een taalcertificaat.
 • ...

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van @@@ duur als @@@ (niveau @@@) met de bijhorende weddeschaal @@@.

OFWEL: BIJZONDER NUTTIGE ERVARING (ARTIKEL 9/1)

Indien Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 van toepassing is, dan deze rubriek gebruiken en de bovenstaande standaardrubriek ‘Aanbod – Contract en Graad’ wissen.

Indien Artikel 9/1 niet van toepassing is, dan deze rubriek wissen. De vermelding ‘Bijzonder nuttige ervaring’ bij de deelnemingsvoorwaarden activeert automatisch Artikel 9/1 mbt de aanwerving in een hogere weddeschaal.

Contract en Graad

Je wordt aangeworven via een contract van @@@ duur als @@@ (niveau @@@).

Deze screeningsprocedure maakt gebruik van Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Hierdoor word je in functie van het aantal jaar voor de functie bijzonder nuttige beroepservaring waarover je beschikt (zie Deelnemingsvoorwaarden), aangeworven in de eerste, tweede of derde weddeschaal:

Opgelet: pas de onderstaande tekst aan in functie van het vereiste minimum aantal jaar ervaring!

Indien procedure voor niveau A deze tekst vermelden en aanvullen met de overeenkomstige 1ste, 2de en 3de weddeschalen

(A2: NA21, NA22 en NA23)

(A1: NA11, NA12 en NA13):

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over 3 of minder dan 8 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal @@@.

Indien procedure voor niveau B, C of D deze tekst vermelden en aanvullen met de overeenkomstige 1ste, 2de en 3de weddeschalen.

(B: B1, B2 en B3 of BS1, BS3 en BS3 of NBI1, NBI2 en NBI3)

(C: C1, C2 en C3 of CS1, CS2 en CS3 of NCF1, NCF2 en NCF3)

(D: DC1, DC2 en DC3 of DAS1, DAS2 en DAS3 of NDA1, NDA2 en NDA3 of NDT1, NDT2 en NDT3):

 • Als je beschikt over minder dan 3 jaar bijzonder nuttige beroepservaring word je aangeworven in de eerste weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over drie of minder dan 9 jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de tweede weddeschaal @@@.

 • Als je beschikt over 9 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring beroepservaring word je aangeworven in de derde weddeschaal @@@.

De aanwerving in een hogere weddeschaal is onder voorbehoud van het voorleggen van documenten die je beroepservaring bij je vorige werkgever(s) aantonen. De aanwervende HR-dienst zal je vertellen welke informatie je moet verstrekken bij je indiensttreding (bv. loonbrieven, werkgeversattest, uittreksel uit een authentieke bron zoals MyCareer of MyPension, enz.) 

Voor meer informatie over de valorisatie van beroepservaring kan je terecht op de website of bij de contactpersoon voor de Procedure.

Loon

(Voor de berekening van het loon vind je de schalen hier en de index hier)

Minimum aanvangswedde: € @@.@@@,@@ (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

OFWEL: BIJZONDER NUTTIGE ERVARING (ARTIKEL 9/1)

Indien Artikel 9/1 van het KB van 25/10/2013 van toepassing is, dan deze rubriek gebruiken en de bovenstaande standaardrubriek ‘Aanbod – Loon’ wissen.

Indien Artikel 9/1 niet van toepassing is, dan deze rubriek wissen. De vermelding ‘Bijzonder nuttige ervaring’ bij de deelnemingsvoorwaarden activeert automatisch Artikel 9/1 mbt de aanwerving in een hogere weddeschaal.

Loon

(Voor de berekening van het loon vind je de schalen hier en de index hier).

(Hou voor de berekening van de bedragen telkens rekening met het minimaal aantal jaren dat vereist is , bv 3 jaar voor de tweede weddeschaal,…)

Minimum aanvangswedde:

 • Indien je aangeworven wordt in de eerste weddeschaal @@@: €@@.@@@,@@.

 • Indien je aangeworven wordt in de  in de tweede weddeschaal @@@: €@@.@@@,@@.

 • Indien je aangeworven wordt in de derde weddeschaal @@@: €@@.@@@,@@.

(bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen)

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Premies

Eventuele gekende premies (bv gevarenpremie, premie nacht- en weekendwerk) hier ook vermelden.

Voordelen

Kies welke van toepassing zijn

Tip: Schuif elementen naar voren die specifiek zijn voor de organisatie (motiverende job vol uitdagingen, hoogtechnologische werkomgeving…).

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Indien de functie (deels) rechtstreeks visueel contact met het publiek inhoudt, dan deze rubriek vermelden: 

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

In het kort:

Deze rubriek zal worden getoond in de Lightversie van de functiebeschrijving. Beschrijf hier kort de stappen van je screeningsprocedure en de elementen die je in de verf wil zetten voor de kandidaten. Deze tekst is bedoeld om de aandacht te trekken en moet niet exhaustief zijn, bv.:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring (verwijder indien niet van toepassing)
 3. Je legt een test/meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel of bij FOD @@@ (verwijder indien niet van toepassing)
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. (verwijder indien niet van toepassing)
 4. (Kies een van de onderstaande opties)
  • Je legt een interview af met een gevalstudie bij @@@ (locatie) of online (via Teams of Skype)
  • OF Je legt een interview af met een assessment bij @@@ (locatie)
  • OF Je legt een interview af met een test op computer bij @@@ (locatie).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap @@@: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap @@@: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

(Hier vind je voorbeelden van de verschillende soorten testen of te gebruiken zinnen bij elke test. Maak je keuze en kopieer).

Stap @@@: Specifieke screening - PC (+/- @@@u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Of
Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan @@@ kandidaten overblijven.

OF (voor one day testing)
Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest / situationele beoordelingstest / postbaktest / test abstract / verbaal / numeriek / ruimtelijk redeneervermogen / administratieve vaardigheidstest /planningsvaardigheidstest / technische vaardigheidstest / persoonlijkheidsvragenlijst (schrappen wat niet van toepassing is) worden volgende competenties of redeneervaardigheden (schrappen wat niet van toepassing is) gemeten:

 • @@@

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond @@@ (periode, week, ...) (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Of (als one day testing) 
Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond @@@ (periode, week, ...) (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.  (schrappen als niet van toepassing)

Of (als unieke proef)
Deze proef zal plaatsvinden op @@@ (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.  (schrappen als niet van toepassing)

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste @@@ punten op @@@ behaalt (per test of voor het totaal op deze @@@ testen). (schrappen wat niet van toepassing is) Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste @@@ geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef' van de Nederlandstalige selecties @@@ en @@@. Als je ook deelneemt aan die selecties, zal je de testen van dit event 1 dus slechts 1 keer afleggen. (schrappen als niet van toepassing)

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap @@@: Specifieke screening - Interview (+/- @@@u + @@@u voorbereiding)

Deze proef wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. (verwijderen indien niet van toepassing)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (verwijder indien niet van toepassing) (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. (schrappen indien niet van toepassing)

voor one day testing:
Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap @@@), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview.   (verwijder indien niet van toepassing). 

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Of (indien One day testing)

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 voor het interview EN ten minste @@ punten op @@@  behaalt voor het totaal van deze stap (interview + computergestuurde test)(Zie Wiki voor het bepalen van de totaalscore)

Indien Stap @@@ niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond @@@ (periode, week, ...) (onder voorbehoud).
Indien Stap @@@ wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond @@@ (periode, week, ...) (onder voorbehoud).

Of

Deze proef zal plaatsvinden rond @@@ (periode, week, ...) (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in @@@ (Stap @@@ - vul aan).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum @@@ geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met @@@.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels