Secretaris van de Commissie 'Ambachtslieden' en de Raad 'ambachtslieden' (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG23099

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je zorgt als secretaris van de Commissie “Ambachtslieden" en de Raad “Ambachtslieden" voor de administratieve opvolging van elke Franstalige aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid ambachtsman/ -vrouw die door ondernemingen wordt ingediend bij de Commissie of de Raad “Ambachtslieden”.

Concreet neem je uitsluitend de Franstalige aanvragen voor je rekening en werk je in een klein tweetalig team, waar je nauw samenwerkt met de Nederlandstalige secretaris van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden".

 • Je controleert de aanvragen voor erkenning van de hoedanigheid van ambachtsman/ -vrouw op basis van de volledigheid en verzoekt, indien nodig, de aanvrager om aanvullende informatie. 
 • Je organiseert vergaderingen van de Commissie en de Raad en zorgt ervoor dat het quorum in acht wordt genomen.

 • Je plaatst de aanvragen op de agenda waarover een besluit moet genomen worden. 

 • Je maakt de leden van de Commissie en de Raad er attent op indien een dossier moeilijkheden kan opleveren. 
 • Je voert

  de genomen beslissingen uit, stelt de beslissingen op basis van de argumenten van de Commissie of de Raad op en brengt de aanvragers op de hoogte. 

 • Je voert deze beslissingen in de database in. 
 • Je bezorgt diegenen die de erkenning hebben verkregen, het logo en informeert hen over de mogelijkheden van de site "deambachten.be".

 • Je zorgt, samen met de ICT-dienst, voor de goede werking van de online applicatie. 
 • Je beantwoordt vragen van ambachtslieden, overheden of de toezichthoudende minister over o.a. statistische gegevens. 
 • Je neemt deel aan infosessies, presentaties, beurzen en evenementen. 
 • Op basis van de informatie die je verneemt, neem je initiatief om optimalisaties voor te stellen. 
 • Deze taken voer je telkens uit binnen de wettelijke termijnen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is minimaal 1 vacature bij het Secretariaat van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden" van de Dienst Ondernemingsloketten van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Vooruitgangstraat 50 te Brussel).


Het secretariaat van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden" zorgt voor de administratieve ondersteuning van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden" bij de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, zoals beschreven in de wet van 19 maart 2014 betreffende de wettelijke definitie van de ambachtsman, namelijk de verlening, vernieuwing en intrekking van de erkenning van de hoedanigheid van ambachtsman.

De FOD Economie heeft zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal. 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je zorgt als secretaris van de Commissie “Ambachtslieden" en de Raad “Ambachtslieden" voor de administratieve opvolging van elke Franstalige aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid ambachtsman/ -vrouw die door ondernemingen wordt ingediend bij de Commissie of de Raad “Ambachtslieden”.

Concreet neem je uitsluitend de Franstalige aanvragen voor je rekening en werk je in een klein tweetalig team, waar je nauw samenwerkt met de Nederlandstalige secretaris van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden".

 • Je controleert de aanvragen voor erkenning van de hoedanigheid van ambachtsman/ -vrouw op basis van de volledigheid en verzoekt, indien nodig, de aanvrager om aanvullende informatie. 
 • Je organiseert vergaderingen van de Commissie en de Raad en zorgt ervoor dat het quorum in acht wordt genomen.

 • Je plaatst de aanvragen op de agenda waarover een besluit moet genomen worden. 

 • Je maakt de leden van de Commissie en de Raad er attent op indien een dossier moeilijkheden kan opleveren. 
 • Je voert

  de genomen beslissingen uit, stelt de beslissingen op basis van de argumenten van de Commissie of de Raad op en brengt de aanvragers op de hoogte. 

 • Je voert deze beslissingen in de database in. 
 • Je bezorgt diegenen die de erkenning hebben verkregen, het logo en informeert hen over de mogelijkheden van de site "deambachten.be".

 • Je zorgt, samen met de ICT-dienst, voor de goede werking van de online applicatie. 
 • Je beantwoordt vragen van ambachtslieden, overheden of de toezichthoudende minister over o.a. statistische gegevens. 
 • Je neemt deel aan infosessies, presentaties, beurzen en evenementen. 
 • Op basis van de informatie die je verneemt, neem je initiatief om optimalisaties voor te stellen. 
 • Deze taken voer je telkens uit binnen de wettelijke termijnen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is minimaal 1 vacature bij het Secretariaat van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden" van de Dienst Ondernemingsloketten van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Vooruitgangstraat 50 te Brussel).


Het secretariaat van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden" zorgt voor de administratieve ondersteuning van de Commissie en de Raad "Ambachtslieden" bij de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, zoals beschreven in de wet van 19 maart 2014 betreffende de wettelijke definitie van de ambachtsman, namelijk de verlening, vernieuwing en intrekking van de erkenning van de hoedanigheid van ambachtsman.

De FOD Economie heeft zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en ze samen te brengen in een coherente samenvatting.
  • Je schrijft duidelijk en zonder fouten.
  • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden: 
  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie 'objectieven behalen'  en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie 'objectieven behalen' en je motivatie weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je Franstalige aanvragen zal behandelen, vormt een goede kennis van het Frans een troef voor de functie.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de FOD Economie en houder zijn van een graad van niveau B of C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
  3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
  4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
   of
   Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
   • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
  5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u interview + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind oktober 2023 (datum onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

 

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 06 oktober 2023.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, wordt je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier