Technisch controleur (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG23104

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

De selectie voor bevordering tot de graad van technisch deskundige (niveau B) verloopt via twee verplichte proeven: een algemene proef die door de FOD Bosa wordt afgenomen en een specifieke proef die door de FOD Economie wordt georganiseerd.

Dit reglement heeft betrekking op de specifieke proef die wordt georganiseerd voor de graad van technisch deskundige.

 • Deel 1 (schriftelijke proef) vindt plaats op 24 oktober 2023 (datum onder voorbehoud).
 • Deel 2 (interview) wordt georganiseerd vanaf begin november 2023 (datum onder voorbehoud).

Je bent belast met het toezicht op de naleving van de economische wetgeving waarvoor de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid bevoegd is. Je draagt bij aan de uitvoering van het controleprogramma en waakt over de veiligheid van  diensten en installaties.

De dienst Controle Veiligheid Noord is markttoezichthouder m.b.t. de openbare veiligheid op vlak van springstoffen (opslag, transport,…) en gas (vervoer door middel van leidingen). Daarnaast waakt de dienst ook over de veiligheid van consumenten m.b.t.  diensten en installaties (o.a. de veiligheid van liften, speelterreinen, kermistoestellen, …).

De controles gebeuren hoofdzakelijk naar aanleiding van de uitvoering van het controleprogramma (zowel specifieke controlecampagnes als routinecontroles) en gemelde ongevallen, incidenten en klachten van rechtzoekenden en in opdracht van gerechtelijke instanties. Je informeert en draagt bij aan preventie waar mogelijk maar aarzelt niet om repressief op te treden indien nodig.

Het grootste deel van je tijd besteed je aan het brengen van inspectiebezoeken aan economische actoren, analyseren van voorgelegde documenten, vaststellingen doen en deze toetsen aan de wetgeving, vaststellen van inbreuken of tekortkomingen, … en in functie daarvan adviseren, rapporteren, waarschuwen, verbaliseren of onmiddellijk overgaan tot het stellen van bepaalde acties gericht op het vrijwaren van de veiligheid (bv. verzegelen).

 Als reizend ambtenaar dien je je te verplaatsen. De controlebezoeken vinden plaats in Vlaanderen en Brussel, al zal er rekening worden gehouden met je woonplaats, die tevens je administratieve standplaats zal zijn. De controles gebeuren doorgaans tijdens de kantooruren, maar dienen soms ook ’s avonds en in het weekend te worden uitgevoerd. Aangezien de verkoop van feestvuurwerk sterk seizoensgebonden is wordt er ook een beschikbaarheid verwacht tijdens de eindejaarsperiode (in onderling overleg met de collega’s)

Alle taken gaan onvermijdelijk gepaard met een goede, kwalitatief hoogstaande opvolging en administratie (opstellen van Pv’s en controleverslagen, rapporten, beheer databanken,…).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is minstens 1 plaats bij de dienst Controle Veiligheid Noord van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel). De dienst heeft kantoren te GentAntwerpen en Hasselt.

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid streeft ernaar om een betrouwbare partner te zijn voor al haar stakeholders. Ze communiceert transparant naar alle betrokken partijen. Bij haar acties besteedt ze specifiek aandacht aan de consumenten, de ondernemingen en meer bepaald de K.M.O.’s. Haar initiatieven moeten gedragen worden door het geheel van de betrokken partijen en moeten zo eenvoudig mogelijk en praktisch toepasbaar zijn. De medewerkers blinken uit door hun technische en wetenschappelijke kennis en door hun neutraliteit zijn zij de referentie bij vragen over de toepassing van de wetgeving.
De opdracht van de algemene directie kan dus als volgt worden verwoord: "Zorgen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te vergunnen, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren."

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De selectie voor bevordering tot de graad van technisch deskundige (niveau B) verloopt via twee verplichte proeven: een algemene proef die door de FOD Bosa wordt afgenomen en een specifieke proef die door de FOD Economie wordt georganiseerd.

Dit reglement heeft betrekking op de specifieke proef die wordt georganiseerd voor de graad van technisch deskundige.

 • Deel 1 (schriftelijke proef) vindt plaats op 24 oktober 2023 (datum onder voorbehoud).
 • Deel 2 (interview) wordt georganiseerd vanaf begin november 2023 (datum onder voorbehoud).

Je bent belast met het toezicht op de naleving van de economische wetgeving waarvoor de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid bevoegd is. Je draagt bij aan de uitvoering van het controleprogramma en waakt over de veiligheid van  diensten en installaties.

De dienst Controle Veiligheid Noord is markttoezichthouder m.b.t. de openbare veiligheid op vlak van springstoffen (opslag, transport,…) en gas (vervoer door middel van leidingen). Daarnaast waakt de dienst ook over de veiligheid van consumenten m.b.t.  diensten en installaties (o.a. de veiligheid van liften, speelterreinen, kermistoestellen, …).

De controles gebeuren hoofdzakelijk naar aanleiding van de uitvoering van het controleprogramma (zowel specifieke controlecampagnes als routinecontroles) en gemelde ongevallen, incidenten en klachten van rechtzoekenden en in opdracht van gerechtelijke instanties. Je informeert en draagt bij aan preventie waar mogelijk maar aarzelt niet om repressief op te treden indien nodig.

Het grootste deel van je tijd besteed je aan het brengen van inspectiebezoeken aan economische actoren, analyseren van voorgelegde documenten, vaststellingen doen en deze toetsen aan de wetgeving, vaststellen van inbreuken of tekortkomingen, … en in functie daarvan adviseren, rapporteren, waarschuwen, verbaliseren of onmiddellijk overgaan tot het stellen van bepaalde acties gericht op het vrijwaren van de veiligheid (bv. verzegelen).

 Als reizend ambtenaar dien je je te verplaatsen. De controlebezoeken vinden plaats in Vlaanderen en Brussel, al zal er rekening worden gehouden met je woonplaats, die tevens je administratieve standplaats zal zijn. De controles gebeuren doorgaans tijdens de kantooruren, maar dienen soms ook ’s avonds en in het weekend te worden uitgevoerd. Aangezien de verkoop van feestvuurwerk sterk seizoensgebonden is wordt er ook een beschikbaarheid verwacht tijdens de eindejaarsperiode (in onderling overleg met de collega’s)

Alle taken gaan onvermijdelijk gepaard met een goede, kwalitatief hoogstaande opvolging en administratie (opstellen van Pv’s en controleverslagen, rapporten, beheer databanken,…).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is minstens 1 plaats bij de dienst Controle Veiligheid Noord van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel). De dienst heeft kantoren te GentAntwerpen en Hasselt.

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid streeft ernaar om een betrouwbare partner te zijn voor al haar stakeholders. Ze communiceert transparant naar alle betrokken partijen. Bij haar acties besteedt ze specifiek aandacht aan de consumenten, de ondernemingen en meer bepaald de K.M.O.’s. Haar initiatieven moeten gedragen worden door het geheel van de betrokken partijen en moeten zo eenvoudig mogelijk en praktisch toepasbaar zijn. De medewerkers blinken uit door hun technische en wetenschappelijke kennis en door hun neutraliteit zijn zij de referentie bij vragen over de toepassing van de wetgeving.
De opdracht van de algemene directie kan dus als volgt worden verwoord: "Zorgen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te vergunnen, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren."

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:

 • Je ontwikkelt een coherente schriftelijke redenering op basis van de beschikbare wetgeving en de reglementering.
 • Je schrijft duidelijk en foutloos.
 • Je schrijft gestructureerd en beknopt.

Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:

 • Je bent in staat de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
 • Je drukt je duidelijk uit.
 • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie 'servicegericht handelen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt basiskennis van Word, Excel, Lotus Notes, Internet
 • Je beschikt reeds over kennis of bent bereid kennis op te doen over de specifieke technische materie die tot de bevoegdheid van de dienst behoort, onder meer:  
  • het transport van gas door middel van leidingen,
  • springstoffen (opslag, vervoer, gebruik,…)
  • consumentenveiligheid
 • Je kan een eenvoudig plan of technisch schema begrijpen
 • Ervaring met kwaliteitssystemen is een pluspunt
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en houder zijn van een graad van niveau C
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - schriftelijke proef (+/- 1u)

Via een schriftelijke proef worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • schriftelijke communicatievaardigheden

Deze proef zal plaatsvinden op 24 oktober 2023 (datum onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin november 2023 (datum onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50% behaalt op het totaal van beide stappen. 

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 6 oktober 2023.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, wordt je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier
 • Portret Patrick
  Het geeft echt voldoening om de bevestiging te krijgen dat ik de juiste persoon voor de job heb gevonden, en voor de persoon de juiste job!
  Patrick Martin
  Recruitment manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Patrick Martin
 • Het voelde als thuiskomen op een werkplek die niet alleen een job is, maar ook een missie om de maatschappij positief te beïnvloeden.
  Urpi Iannino
  Expert in duurzaam ondernemen
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Urpi Iannino
 • Het is een heel verrijkende job en verre van saai.
  Wendy Schelfaut
  Woordvoerder en coördinator communicatie
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Wendy Schelfaut