Expert Afbetalingsplannen (m/v/x)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG23116

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als expert zal je worden tewerkgesteld binnen het team Minnelijke Invorderingen.

In deze functie heb je een interessant en veelzijdig takenpakket:

 • Je werkt mee aan de optimale inning van de bijdragen door de werkgevers met structurele of situationele betalingsproblemen te contacteren en samen met hen te zoeken naar een oplossing in de vorm van afbetalingsmodaliteiten.
 • Je verzamelt economische en boekhoudkundige informatie voor het opmaken van financiële analyses om een goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van de werkgever of een sector van werkgevers.
 • Je bent in staat om op een structurele manier rapporten op te maken en te presenteren aan de directie.
 • Je behandelt op een autonome manier complexe dossiers van A tot Z (proactieve contacten, opmaak en opvolging van een betalingsplan ) en je bent verantwoordelijke voor de goede beëindiging van de dossiers.
 • Je deelt je kennis en ervaring met collega’s door hen bij te staan in dossiers en een gepast advies te geven.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Algemene directie van de Inningdiensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ) (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel).

Werken bij de Inningdiensten betekent werken in een moderne directie met de focus op het innen van de sociale zekerheidsbijdragen .

Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor de werkgevers. Klanttevredenheid vieren wij dan ook hoog in het vaandel. Jij en een 280-tal collega’s zorgen dagelijks voor de inning van de sociale zekerheidsbijdragen bij de werkgevers; één van de fundamentele opdrachten van de RSZ.

Collega’s met verschillende rollen, taken, ervaringen en competenties werken allemaal samen om deze inning zo vlot en correct mogelijk te laten verlopen.  Er zijn drie grote teams: de Franstalige Directie beheer van de rekeningen, de Nederlandstalige Directie beheer van de rekeningen en de directie Financiële Analyse en Contractanten.

Deze teams kunnen niet zonder de nodige ondersteuning. Een team van enthousiaste collega’s dat heel nauw en in een tweetalige omgeving samenwerkt geeft deze support. Dit zijn de collega’s waarbij je terecht kan bij vragen over de lopende projecten, de processen en indicatoren, HR –materie en niet te vergeten de opleiding.

De Expert werkt binnen de directie beheer van de rekeningen. Deze directie is samengesteld uit 4 teams die zich bezighouden met het effectief beheren van de werkgeversrekeningen en een team dat instaat voor de minnelijke invordering. Dit laatst team staat in voor de begeleiding van de werkgevers die punctuele of structurele betalingsmoeilijkheden hebben door hen proactief te contacteren betalingstermijnen te onderhandelen, toe te staan of te weigeren en de toegestane termijn na te zien en op te volgen. Op deze manier hopen we gerechtelijke invordering via een dwangbevel te vermijden. De expert die we zoeken zal dit team versterken.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zorgt voor de financiering van het ganse sociale zekerheidssysteem door in te staan voor de inning van de sociale bijdragen en het verdelen van deze bijdragen over de verschillende takken van de sociale zekerheid. De RSZ staat in voor de inzameling en verspreiding van de administratieve basisgegevens en de statistische of informatieve ondersteuning die eruit voortvloeit

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Daniel Snel
  Adviseur Inning - Coördinator
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  02/509.31.85

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als expert zal je worden tewerkgesteld binnen het team Minnelijke Invorderingen.

In deze functie heb je een interessant en veelzijdig takenpakket:

 • Je werkt mee aan de optimale inning van de bijdragen door de werkgevers met structurele of situationele betalingsproblemen te contacteren en samen met hen te zoeken naar een oplossing in de vorm van afbetalingsmodaliteiten.
 • Je verzamelt economische en boekhoudkundige informatie voor het opmaken van financiële analyses om een goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van de werkgever of een sector van werkgevers.
 • Je bent in staat om op een structurele manier rapporten op te maken en te presenteren aan de directie.
 • Je behandelt op een autonome manier complexe dossiers van A tot Z (proactieve contacten, opmaak en opvolging van een betalingsplan ) en je bent verantwoordelijke voor de goede beëindiging van de dossiers.
 • Je deelt je kennis en ervaring met collega’s door hen bij te staan in dossiers en een gepast advies te geven.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Algemene directie van de Inningdiensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ) (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel).

Werken bij de Inningdiensten betekent werken in een moderne directie met de focus op het innen van de sociale zekerheidsbijdragen .

Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor de werkgevers. Klanttevredenheid vieren wij dan ook hoog in het vaandel. Jij en een 280-tal collega’s zorgen dagelijks voor de inning van de sociale zekerheidsbijdragen bij de werkgevers; één van de fundamentele opdrachten van de RSZ.

Collega’s met verschillende rollen, taken, ervaringen en competenties werken allemaal samen om deze inning zo vlot en correct mogelijk te laten verlopen.  Er zijn drie grote teams: de Franstalige Directie beheer van de rekeningen, de Nederlandstalige Directie beheer van de rekeningen en de directie Financiële Analyse en Contractanten.

Deze teams kunnen niet zonder de nodige ondersteuning. Een team van enthousiaste collega’s dat heel nauw en in een tweetalige omgeving samenwerkt geeft deze support. Dit zijn de collega’s waarbij je terecht kan bij vragen over de lopende projecten, de processen en indicatoren, HR –materie en niet te vergeten de opleiding.

De Expert werkt binnen de directie beheer van de rekeningen. Deze directie is samengesteld uit 4 teams die zich bezighouden met het effectief beheren van de werkgeversrekeningen en een team dat instaat voor de minnelijke invordering. Dit laatst team staat in voor de begeleiding van de werkgevers die punctuele of structurele betalingsmoeilijkheden hebben door hen proactief te contacteren betalingstermijnen te onderhandelen, toe te staan of te weigeren en de toegestane termijn na te zien en op te volgen. Op deze manier hopen we gerechtelijke invordering via een dwangbevel te vermijden. De expert die we zoeken zal dit team versterken.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zorgt voor de financiering van het ganse sociale zekerheidssysteem door in te staan voor de inning van de sociale bijdragen en het verdelen van deze bijdragen over de verschillende takken van de sociale zekerheid. De RSZ staat in voor de inzameling en verspreiding van de administratieve basisgegevens en de statistische of informatieve ondersteuning die eruit voortvloeit

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op dankzij jouw expertise.

 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je kan een werkgeversrekening lezen en analyseren en je hebt een uitstekende kennis van de toepassingen die moeten gebruikt worden, bijvoorbeeld: Werkomgeving, Mercurius. 
 • Je hebt een basiskennis van het Frans, in die zin dat je de andere taal begrijpt (lezen en luisteren).

 

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en houder zijn van een graad van niveau B of C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering.
  3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
  4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
   of
   Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
   • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
  5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u)

Via een computergestuurde proef (gevalstudie) worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • informatie integreren
 • adviseren
 • servicegericht handelen.

Deze proef zal plaatsvinden op 7 november 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van december 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het totaal van beide stappen. 

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 9 oktober 2023.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, wordt je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Daniel Snel
  Adviseur Inning - Coördinator
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  02/509.31.85

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Samira Akodad
  Het is een boeiende en afwisselende job waarin ik me goed kan ontplooien.
  Samira Akodad
  Attaché sociale zekerheid
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Samira Akodad
 • Portret Gloria De Smedt
  Ik had nog geen professioneel parcours voor ik het grote team van de RSZ heb vervoegd.
  Gloria De Smedt
  Medewerkster bij de Directie Identificatie
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Gloria De Smedt
 • Portret Guillaume Merckx
  Er is eigenlijk niet zoiets als een typische werkdag.
  Guillaume Merckx
  Dossierbeheerder en teamchef
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Guillaume Merckx
 • Portret François Berghenouse
  De ontmoetingen met de kandidaten zijn zeer verrijkend voor mij.
  François Berghenouse
  Rekruteerder, selectie en wervingsteam
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about François Berghenouse
 • Portret Lise Lambillon
  Recht en de eerbiediging ervan hebben me altijd enorm weten te boeien.
  Lise Lambillon
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  More about Lise Lambillon