Attaché internationale relaties (m/v/x)

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG23162

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je zin in een boeiende job met maatschappelijke relevantie? Werk je graag in een familiale werkomgeving? Lees dan zeker verder!

Je bent een deskundige/specialist in de sociale zekerheid en helpt deze kennis mee beheren.

 • je zoekt elementen op uit de Belgische, Europese en/of buitenlandse wetgeving die de gepaste besluitvorming mogelijk maken
 • je bundelt de inlichtingen over akten van allerlei aard die afkomstig zijn van verschillende juridische stelsels om de gelijkheid van behandeling van de sociaal verzekerden te waarborgen
 • het spontaan voorleggen van voorstellen ter verbetering aan de dienstchef
 • je blijft op de hoogte van en licht de medewerkers in over de wetgeving, de reglementering, de jurisprudentie over de Belgische sociale zekerheid in het algemeen en van het betreffend domein van de sociale zekerheid.
 • je schaaft andere kennis bij die nuttig voor de functie (informatica, personeelsbeheer, ...)
 • je beheert de documentatie die nuttig is voor de dienst: deze verstaanbaar maken en deze zo organiseren dat ze gemakkelijk geraadpleegd kan worden, het uitgeven van nota's, en eventueel ook brochures en handboeken, ...

Je bent een contactpersoon voor klanten, interne en externe partners en overlegorganen:

 • beschikbaar zijn als contactpersoon, zowel binnen het team als daarbuiten
 • het uitbouwen van een netwerk
 • het onderhouden van de relaties met de partners en dit via allerlei activiteiten
 • de samenhang waarborgen van de planning van de taken van het team met het werk van de andere diensten
 • het volgen, filteren en verspreiden van nota's, nieuwe regels, procedures, ...

Je kan eventueel ook de volgende rollen opnemen:

Als diensthoofd een dienst van dossierbeheerders organiseren en leiden, in nauw overleg met de leidinggevende teneinde de operationele doelstellingen te realiseren volgens het beleidsplan: 

 • de normen van het beleidsplan implementeren en de interne procedures en de werkingsregels van het bureau opvolgen
 • de werkprocessen binnen de dienst opvolgen
 • de operationele doelstellingen van het team bepalen, in samenwerking met de leidinggevende
 • de activiteiten van de medewerkers van de dienst verdelen en coördineren
 • meewerken aan het beheer van de informaticatoepassingen

Als  chef van een team dossierbeheerders de afhandeling van de betrokken dossiers superviseren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen en in overleg met de leidinggevende teneinde de rechten van de betrokkenen inzake sociale zekerheid te verzekeren:

 • de afhandeling van de betrokken dossiers superviseren
 • de medewerkers inzake de te nemen acties ondersteunen
 • de grote en complexe dossiers behandelen, in samenwerking met de leidinggevende
 • de nodige kennisoverdracht verzekeren: het beheer en de verspreiding van de informatie die betrekking heeft op de op te volgen reglementering, procedures en normen

Als  coach advies verlenen en instaan voor de individuele begeleiding en de ontwikkeling van de medewerkers in het kader van de ontwikkelcirkels, in nauw overleg met de leidinggevende  teneinde de prestaties van de medewerkers te optimaliseren:

 • de sterke, zwakke en verbeterpunten identificeren op medewerker- en teamniveau
 • de ontwikkelingsplannen opvolgen
 • de nodige opleidingen en training on-the-job organiseren voor de (nieuwe) medewerkers

Als intern raadgever/adviseur advies verlenen aan de hiërarchie inzake de betrokken materie, de organisatiestructuur en de processen teneinde de hiërarchie de mogelijkheid te bieden om de beleidsdoelstellingen te formuleren en te realiseren:

 • meewerken aan het globaal overleg inzake de organisatiestructuur en de processen
 • nota's voorbereiden voor de directie teneinde te informeren, te analyseren en advies te geven over problemen die opgeworpen worden door de directie
 • meewerken aan de ontwikkeling, de implementatie en de opvolging van een systeem voor informatie-uitwisseling en prestatiemeting dat beantwoordt aan de noden van de hiërarchie in het kader van de beheerscontrole

Werkgever

Er is 1 plaats vacant van Attaché internationale relaties, bij de Directie Verzekerbaarheid en Internationale Relaties, van de Hulpkas voor ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV), Troonstraat 30A, 1000 Brussel.

 

De HZIV beschikt over gewestelijke diensten, plaatselijke bureaus en permanenties (of zitdagen). De HZIV werkt dus op een gedecentraliseerde wijze.

De gewestelijke diensten van de HZIV bieden hun leden de prestaties van de courante diensten aan.

De basisopdrachten van de gewestelijke diensten zijn: de inschrijvingen, herinschrijvingen of mutaties van leden, de aflevering van documenten zoals kleefbriefjes of kwijtingen in het kader van de geneeskundige verzorging, de terugbetaling van de prestaties van geneeskundige verzorging, de storting van uitkeringen van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, de terugbetaling van medische prestaties en socio-medische hulp.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat erin aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die erom vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

Door voor de HZIV te kiezen, word je gegarandeerd als een persoon beschouwd, heb je veel contacten en word je gewaardeerd in een concrete functie, rechtstreeks gericht op onze verzekerden en hun tevredenheid.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden
 2. Je legt een assessment af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Je legt een interview af bij HZIV (Troonstraat 30A, 1000 Brussel) of online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je zin in een boeiende job met maatschappelijke relevantie? Werk je graag in een familiale werkomgeving? Lees dan zeker verder!

Je bent een deskundige/specialist in de sociale zekerheid en helpt deze kennis mee beheren.

 • je zoekt elementen op uit de Belgische, Europese en/of buitenlandse wetgeving die de gepaste besluitvorming mogelijk maken
 • je bundelt de inlichtingen over akten van allerlei aard die afkomstig zijn van verschillende juridische stelsels om de gelijkheid van behandeling van de sociaal verzekerden te waarborgen
 • het spontaan voorleggen van voorstellen ter verbetering aan de dienstchef
 • je blijft op de hoogte van en licht de medewerkers in over de wetgeving, de reglementering, de jurisprudentie over de Belgische sociale zekerheid in het algemeen en van het betreffend domein van de sociale zekerheid.
 • je schaaft andere kennis bij die nuttig voor de functie (informatica, personeelsbeheer, ...)
 • je beheert de documentatie die nuttig is voor de dienst: deze verstaanbaar maken en deze zo organiseren dat ze gemakkelijk geraadpleegd kan worden, het uitgeven van nota's, en eventueel ook brochures en handboeken, ...

Je bent een contactpersoon voor klanten, interne en externe partners en overlegorganen:

 • beschikbaar zijn als contactpersoon, zowel binnen het team als daarbuiten
 • het uitbouwen van een netwerk
 • het onderhouden van de relaties met de partners en dit via allerlei activiteiten
 • de samenhang waarborgen van de planning van de taken van het team met het werk van de andere diensten
 • het volgen, filteren en verspreiden van nota's, nieuwe regels, procedures, ...

Je kan eventueel ook de volgende rollen opnemen:

Als diensthoofd een dienst van dossierbeheerders organiseren en leiden, in nauw overleg met de leidinggevende teneinde de operationele doelstellingen te realiseren volgens het beleidsplan: 

 • de normen van het beleidsplan implementeren en de interne procedures en de werkingsregels van het bureau opvolgen
 • de werkprocessen binnen de dienst opvolgen
 • de operationele doelstellingen van het team bepalen, in samenwerking met de leidinggevende
 • de activiteiten van de medewerkers van de dienst verdelen en coördineren
 • meewerken aan het beheer van de informaticatoepassingen

Als  chef van een team dossierbeheerders de afhandeling van de betrokken dossiers superviseren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen en in overleg met de leidinggevende teneinde de rechten van de betrokkenen inzake sociale zekerheid te verzekeren:

 • de afhandeling van de betrokken dossiers superviseren
 • de medewerkers inzake de te nemen acties ondersteunen
 • de grote en complexe dossiers behandelen, in samenwerking met de leidinggevende
 • de nodige kennisoverdracht verzekeren: het beheer en de verspreiding van de informatie die betrekking heeft op de op te volgen reglementering, procedures en normen

Als  coach advies verlenen en instaan voor de individuele begeleiding en de ontwikkeling van de medewerkers in het kader van de ontwikkelcirkels, in nauw overleg met de leidinggevende  teneinde de prestaties van de medewerkers te optimaliseren:

 • de sterke, zwakke en verbeterpunten identificeren op medewerker- en teamniveau
 • de ontwikkelingsplannen opvolgen
 • de nodige opleidingen en training on-the-job organiseren voor de (nieuwe) medewerkers

Als intern raadgever/adviseur advies verlenen aan de hiërarchie inzake de betrokken materie, de organisatiestructuur en de processen teneinde de hiërarchie de mogelijkheid te bieden om de beleidsdoelstellingen te formuleren en te realiseren:

 • meewerken aan het globaal overleg inzake de organisatiestructuur en de processen
 • nota's voorbereiden voor de directie teneinde te informeren, te analyseren en advies te geven over problemen die opgeworpen worden door de directie
 • meewerken aan de ontwikkeling, de implementatie en de opvolging van een systeem voor informatie-uitwisseling en prestatiemeting dat beantwoordt aan de noden van de hiërarchie in het kader van de beheerscontrole

Werkgever

Er is 1 plaats vacant van Attaché internationale relaties, bij de Directie Verzekerbaarheid en Internationale Relaties, van de Hulpkas voor ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV), Troonstraat 30A, 1000 Brussel.

 

De HZIV beschikt over gewestelijke diensten, plaatselijke bureaus en permanenties (of zitdagen). De HZIV werkt dus op een gedecentraliseerde wijze.

De gewestelijke diensten van de HZIV bieden hun leden de prestaties van de courante diensten aan.

De basisopdrachten van de gewestelijke diensten zijn: de inschrijvingen, herinschrijvingen of mutaties van leden, de aflevering van documenten zoals kleefbriefjes of kwijtingen in het kader van de geneeskundige verzorging, de terugbetaling van de prestaties van geneeskundige verzorging, de storting van uitkeringen van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, de terugbetaling van medische prestaties en socio-medische hulp.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat erin aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die erom vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

Door voor de HZIV te kiezen, word je gegarandeerd als een persoon beschouwd, heb je veel contacten en word je gewaardeerd in een concrete functie, rechtstreeks gericht op onze verzekerden en hun tevredenheid.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie, inzicht in de functie en de dienst wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Dit weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Basiskennis Frans

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de HZIV en houder zijn van een graad van niveau B of C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
  3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bevordering niveau A (of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
  4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld zijn) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool
   of
   Houder zijn van een master diploma dat toegang verleent tot het niveau A:
   • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
   • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
   • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).
  5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen de deelnemingsvoorwaarden
 2. Je legt een assessment af bij FOD BOSA in Brussel
 3. Je legt een interview af bij HZIV (Troonstraat 30A, 1000 Brussel) of online (via Teams)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Assessment (50 minuten voorbereiding + 30 minuten rollenspel)

Via een assessment worden volgende competenties gemeten:

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.

 

Deze proef zal plaatsvinden op 12/12/2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond 18/12/2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening afzonderlijk en als je ten minste 50/100 behaalt op het totaal van beide stappen.

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 08/12/2023.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, wordt je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels