Griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24006

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als griffier krijg je de kans om aan de slag te gaan met een zeer gevarieerd takenpakket.

Je vormt een spilfiguur en tevens belangrijke steunfiguur in het gerechtelijk landschap tussen de burgers, verschillende diensten en de magistraten. Je zorgt voor een goede planning en vindt het fijn om zaken te structureren en goed te organiseren. 

Jouw (belangrijkste) taken als griffier zien er als volgt uit: 

 • Je bereidt de zitting voor en voert de nodige taken uit ter zitting. Ervoor zorgen dat de zitting correct en vlot verloopt en notities nemen zijn voorbeelden van jouw verantwoordelijkheden als griffier. 
 • Je voert administratieve taken uit op de griffie en draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid over het administratieve luik van de gerechtelijke dossiers. Bv. het oproepen van partijen, controleren of de termijnen werden nageleefd, aktes opmaken… 
 • Zelf sta je ook in voor de behandeling van individuele gerechtelijke dossiers. Hierbij krijg je de nodige ondersteuning en instructies van de magistraat. 
 • Als griffier zal het belangrijk zijn dat je je eigen kennis gedurende je loopbaan blijft ontwikkelen. Zo zal je de werking van jouw entiteit kunnen optimaliseren. Je krijgt hier alle kansen toe en je volgt hiervoor interne en externe opleidingen. Deze kennis geef je ook door aan minder ervaren en nieuwe collega’s in jouw rol als peter of meter. 
 • Je beantwoordt vlot en correct vragen van burgers, advocaten, politie, maatschappelijke diensten en andere partners.

Begint het alvast te kriebelen maar wil je nog meer info?

Check zeker eens art. 168 van het gerechtelijk wetboek waar de taken van een griffier beschreven staan of aarzel niet om ons te contacteren.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is momenteel 1 vacante plaats van griffier dossierbeheerder bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Daarnaast wordt er een reserve aangelegd.

Meer info over de vredegerechten

De vrederechter is een “laagdrempelige” rechter, degene die het dichtst bij de burger staat.

De vrederechter behandelt enkel burgerlijke zaken die voor de burger een “privékarakter” hebben (bijvoorbeeld burenruzies, geschillen i.v.m. huurovereenkomsten, kleine bedragen aan onbetaalde facturen, bescherming van kwetsbare personen ...).

De burger kan dus geen beroep doen op de vrederechter voor bijvoorbeeld strafzaken of fiscale zaken.

Algemene bevoegdheden

De vrederechter neemt kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag de 5.000 euro niet te boven gaat. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op die “algemene” bevoegdheid.  

Bijzondere bevoegdheden 

Zo kan hij kennis nemen van zaken m.b.t. een heel aantal geschillen, en dit ongeacht het bedrag van de vordering (de vordering zou dan het bij de algemene bevoegdheid vermelde bedrag van 5.000 euro te boven kunnen gaan).

De vrederechter heeft zeer uitgebreide “bijzondere” bevoegdheden. 

Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare “bijzondere” bevoegdheden.

Maatregelen van gerechtelijke bescherming (bewind)

Naast het beslechten van geschillen heeft de vrederechter nog andere bevoegdheden:

 • De vrederechter is bevoegd inzake voogdij.
 • De vrederechter is aanwezig bij bepaalde openbare verkopen.
 • De vrederechter kan belast worden met bepaalde onderzoeksmaatregelen die worden bevolen door de gerechtelijke overheden.
 • De vrederechter beëdigt bepaalde personen, zoals bijvoorbeeld wachters en sluiswachters (artikel 601 Ger. W.).

Uitsluitende bevoegdheden

Uitsluitende bevoegdheden zijn bevoegdheden die door de wet zijn vastgelegd en toegewezen aan één welbepaald rechtscollege.

Bijgevolg moeten al die vorderingen worden ingesteld bij het juiste rechtscollege. Zoniet moet de rechter zich onbevoegd verklaren en kan hij de zaak niet behandelen (zelfs de partijen die onbevoegdheid niet inroepen en vragen dat de vrederechter de zaak behoudt).

Klik door op deze link om meer te lezen over de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af in het gerechtsgebouw in Gent te Opgeëistenlaan 401.

 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als griffier krijg je de kans om aan de slag te gaan met een zeer gevarieerd takenpakket.

Je vormt een spilfiguur en tevens belangrijke steunfiguur in het gerechtelijk landschap tussen de burgers, verschillende diensten en de magistraten. Je zorgt voor een goede planning en vindt het fijn om zaken te structureren en goed te organiseren. 

Jouw (belangrijkste) taken als griffier zien er als volgt uit: 

 • Je bereidt de zitting voor en voert de nodige taken uit ter zitting. Ervoor zorgen dat de zitting correct en vlot verloopt en notities nemen zijn voorbeelden van jouw verantwoordelijkheden als griffier. 
 • Je voert administratieve taken uit op de griffie en draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid over het administratieve luik van de gerechtelijke dossiers. Bv. het oproepen van partijen, controleren of de termijnen werden nageleefd, aktes opmaken… 
 • Zelf sta je ook in voor de behandeling van individuele gerechtelijke dossiers. Hierbij krijg je de nodige ondersteuning en instructies van de magistraat. 
 • Als griffier zal het belangrijk zijn dat je je eigen kennis gedurende je loopbaan blijft ontwikkelen. Zo zal je de werking van jouw entiteit kunnen optimaliseren. Je krijgt hier alle kansen toe en je volgt hiervoor interne en externe opleidingen. Deze kennis geef je ook door aan minder ervaren en nieuwe collega’s in jouw rol als peter of meter. 
 • Je beantwoordt vlot en correct vragen van burgers, advocaten, politie, maatschappelijke diensten en andere partners.

Begint het alvast te kriebelen maar wil je nog meer info?

Check zeker eens art. 168 van het gerechtelijk wetboek waar de taken van een griffier beschreven staan of aarzel niet om ons te contacteren.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is momenteel 1 vacante plaats van griffier dossierbeheerder bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Daarnaast wordt er een reserve aangelegd.

Meer info over de vredegerechten

De vrederechter is een “laagdrempelige” rechter, degene die het dichtst bij de burger staat.

De vrederechter behandelt enkel burgerlijke zaken die voor de burger een “privékarakter” hebben (bijvoorbeeld burenruzies, geschillen i.v.m. huurovereenkomsten, kleine bedragen aan onbetaalde facturen, bescherming van kwetsbare personen ...).

De burger kan dus geen beroep doen op de vrederechter voor bijvoorbeeld strafzaken of fiscale zaken.

Algemene bevoegdheden

De vrederechter neemt kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag de 5.000 euro niet te boven gaat. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op die “algemene” bevoegdheid.  

Bijzondere bevoegdheden 

Zo kan hij kennis nemen van zaken m.b.t. een heel aantal geschillen, en dit ongeacht het bedrag van de vordering (de vordering zou dan het bij de algemene bevoegdheid vermelde bedrag van 5.000 euro te boven kunnen gaan).

De vrederechter heeft zeer uitgebreide “bijzondere” bevoegdheden. 

Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare “bijzondere” bevoegdheden.

Maatregelen van gerechtelijke bescherming (bewind)

Naast het beslechten van geschillen heeft de vrederechter nog andere bevoegdheden:

 • De vrederechter is bevoegd inzake voogdij.
 • De vrederechter is aanwezig bij bepaalde openbare verkopen.
 • De vrederechter kan belast worden met bepaalde onderzoeksmaatregelen die worden bevolen door de gerechtelijke overheden.
 • De vrederechter beëdigt bepaalde personen, zoals bijvoorbeeld wachters en sluiswachters (artikel 601 Ger. W.).

Uitsluitende bevoegdheden

Uitsluitende bevoegdheden zijn bevoegdheden die door de wet zijn vastgelegd en toegewezen aan één welbepaald rechtscollege.

Bijgevolg moeten al die vorderingen worden ingesteld bij het juiste rechtscollege. Zoniet moet de rechter zich onbevoegd verklaren en kan hij de zaak niet behandelen (zelfs de partijen die onbevoegdheid niet inroepen en vragen dat de vrederechter de zaak behoudt).

Klik door op deze link om meer te lezen over de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Rechterlijke Orde en benoemd zijn in het niveau C.
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af in het gerechtsgebouw in Gent te Opgeëistenlaan 401.

 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure.

Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen.

Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 45 min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden maart (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50% behaalt op het interview. 

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 08/02/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  

De ingeschreven kandidaten worden gecontroleerd op de deelnemingsvoorwaarden.

Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, wordt je toegelaten tot de selectieprocedure. 

Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim