Dossierbeheerder College van artsen-directeurs (m/v/x)

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24061

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je kerntaak in deze afdeling is de volledige opvolging en administratieve afhandeling van de individuele dossiers samen de collega's binnen het administratieve team. Dit houdt onder meer het inbrengen van het dossier in een applicatie in, de voorbereiding van het dossier en het verwerken van de door het College van artsen-directeurs genomen beslissing. 

Concreet ben je o.a. betrokken bij de volgende taken:

 • Je beheert een veelheid aan individuele dossiers op een zelfstandige en georganiseerde wijze, je verdiept jezelf inhoudelijk in de materie en werkt op basis daarvan de nodige procedures uit.
 • Je houdt bestanden zorgvuldig en gestructureerd bij en je reikt vanuit je eigen expertise zelf de nodige concepten aan om dossierbeheer te ondersteunen, op te volgen en de exploitatie te vergemakkelijken.
 • Je organiseert diverse werkzaamheden, bereidt ze inhoudelijk voor en volgt ze op om zo de werking en de vergaderingen van de overlegorganen op een efficiënte manier te laten verlopen en documenten (voorbereidende documenten, verslaggeving ... enzovoort) tijdig en volledig ter beschikking te stellen.
 • Je bouwt het klassement van relevante documenten op, waakt erover en structureert ze. Dit om de goede bewaring van de documentatie te verzekeringen, wat noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst.
 • Je beantwoordt (complexe) vragen om inlichtingen telefonisch en schriftelijk. Hierbij verschaf je een basisuitleg over de procedures, reglementeringen ... enzovoort aan internen en externen. Tegelijkertijd ben je in staat om informatie te bekomen van zowel interne als externe contactpersonen om zo bij te dragen tot een optimale samenwerking met diverse interne en externe partijen en bij te dragen tot het goede imago van de afdeling.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één vacante positie binnen de afdeling College van artsen-directeurs in de Medische Directie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (DGV) (Galileelaan 5, 1210 Brussel).

De procedures BNG24061 en BFG24063 zijn aan elkaar gelinkt: er is slechts één vacature voor beide procedures.

De Medische Directie overkoepelt de meeste organen die een medische invalshoek hebben en houdt zich bezig met de onderstaande taken:

 • Ze bekommert zich in functie van de verplichte gezondheidsverzekering over aangelegenheden waar artsen in betrokken zijn zoals akkoorden, nomenclatuur, gecoördineerde plannen inzake chronische en zeldzame ziekten, ...
 • Ze

  omvat de administratief-inhoudelijke ondersteuning van het College van artsen-directeurs en beheert het Bijzonder solidariteitsfonds.

 • Ze levert ondersteuning voor de revalidatieovereenkomsten.
 • Ze beheert de sector van de implantaten en de andere medische hulpmiddelen.
 • Ze staat in voor de ondersteuning qua opstellen en aanpassen van medische registers.
 • Ze beheert de uitwerking van de regelgeving rond terugbetaling van telegeneeskunde

Het College van artsen-directeurs staat in voor de opvolging van diverse types individuele dossiers (aanvragen om tegemoetkoming in de kosten voor medische prestaties). Het betreft hier vooral aanvragen in het kader van het Bijzonder Solidariteitsfonds, de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen en de lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Het College van artsen-directeurs speelt ook een centrale rol in de sector revalidatie (luik revalidatienomenclatuur en beheer van de revalidatieovereenkomsten). 

Het team bestaat uit 12 medewerkers: 1 adviseur, 2 attachés (NL), 2 administratieve experten niveau B (1NL, 1FR), 6 dossierbeheerders niveau C (4 NL, 2 FR) en 1 dossierbeheerder niveau D (NL).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw deelnemingsvoorwaarden.
 2. Je legt een meerkeuzevragenlijst (MKV) af bij het RIZIV. 
 3. Je legt een interview af bij het RIZIV.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je kerntaak in deze afdeling is de volledige opvolging en administratieve afhandeling van de individuele dossiers samen de collega's binnen het administratieve team. Dit houdt onder meer het inbrengen van het dossier in een applicatie in, de voorbereiding van het dossier en het verwerken van de door het College van artsen-directeurs genomen beslissing. 

Concreet ben je o.a. betrokken bij de volgende taken:

 • Je beheert een veelheid aan individuele dossiers op een zelfstandige en georganiseerde wijze, je verdiept jezelf inhoudelijk in de materie en werkt op basis daarvan de nodige procedures uit.
 • Je houdt bestanden zorgvuldig en gestructureerd bij en je reikt vanuit je eigen expertise zelf de nodige concepten aan om dossierbeheer te ondersteunen, op te volgen en de exploitatie te vergemakkelijken.
 • Je organiseert diverse werkzaamheden, bereidt ze inhoudelijk voor en volgt ze op om zo de werking en de vergaderingen van de overlegorganen op een efficiënte manier te laten verlopen en documenten (voorbereidende documenten, verslaggeving ... enzovoort) tijdig en volledig ter beschikking te stellen.
 • Je bouwt het klassement van relevante documenten op, waakt erover en structureert ze. Dit om de goede bewaring van de documentatie te verzekeringen, wat noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst.
 • Je beantwoordt (complexe) vragen om inlichtingen telefonisch en schriftelijk. Hierbij verschaf je een basisuitleg over de procedures, reglementeringen ... enzovoort aan internen en externen. Tegelijkertijd ben je in staat om informatie te bekomen van zowel interne als externe contactpersonen om zo bij te dragen tot een optimale samenwerking met diverse interne en externe partijen en bij te dragen tot het goede imago van de afdeling.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één vacante positie binnen de afdeling College van artsen-directeurs in de Medische Directie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (DGV) (Galileelaan 5, 1210 Brussel).

De procedures BNG24061 en BFG24063 zijn aan elkaar gelinkt: er is slechts één vacature voor beide procedures.

De Medische Directie overkoepelt de meeste organen die een medische invalshoek hebben en houdt zich bezig met de onderstaande taken:

 • Ze bekommert zich in functie van de verplichte gezondheidsverzekering over aangelegenheden waar artsen in betrokken zijn zoals akkoorden, nomenclatuur, gecoördineerde plannen inzake chronische en zeldzame ziekten, ...
 • Ze

  omvat de administratief-inhoudelijke ondersteuning van het College van artsen-directeurs en beheert het Bijzonder solidariteitsfonds.

 • Ze levert ondersteuning voor de revalidatieovereenkomsten.
 • Ze beheert de sector van de implantaten en de andere medische hulpmiddelen.
 • Ze staat in voor de ondersteuning qua opstellen en aanpassen van medische registers.
 • Ze beheert de uitwerking van de regelgeving rond terugbetaling van telegeneeskunde

Het College van artsen-directeurs staat in voor de opvolging van diverse types individuele dossiers (aanvragen om tegemoetkoming in de kosten voor medische prestaties). Het betreft hier vooral aanvragen in het kader van het Bijzonder Solidariteitsfonds, de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen en de lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Het College van artsen-directeurs speelt ook een centrale rol in de sector revalidatie (luik revalidatienomenclatuur en beheer van de revalidatieovereenkomsten). 

Het team bestaat uit 12 medewerkers: 1 adviseur, 2 attachés (NL), 2 administratieve experten niveau B (1NL, 1FR), 6 dossierbeheerders niveau C (4 NL, 2 FR) en 1 dossierbeheerder niveau D (NL).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over kennis van de regelgeving van toepassing op het College van artsen-directeurs.
 • Je beschikt over praktische kennis rond de werking van het College van artsen-directeurs.

 

Om je voor te bereiden verwijzen we je door naar o.a. de volgende links en/of documenten:

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

 

Je motivatie weegt harder door in de eindscore (X2).

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij het RIZIV en houder zijn van een graad van niveau C
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw deelnemingsvoorwaarden.
 2. Je legt een meerkeuzevragenlijst (MKV) af bij het RIZIV. 
 3. Je legt een interview af bij het RIZIV.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - meerkeuzevragenlijst (+/- 45 min)

De volgende technische competenties worden gemeten aan de hand van een meerkeuzevragenlijst: 

 • Je beschikt over kennis van de regelgeving van toepassing op het College van artsen-directeurs.
 • Je beschikt over praktische kennis rond de werking van het College van artsen-directeurs.

 

Deze proef zal plaatsvinden op 16 mei 2024, 17 mei 2024 of 21 mei 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Om voor deze specifieke screening te slagen, moet je voor elke stap van de screening slagen en moet je ten minste 50% behalen op het totaal van beide stappen.

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 april 2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Yannick Woestenborghs
  In plaats van een job midden in de actie, wou ik overschakelen naar een job met meer papierwerk.
  Yannick Woestenborghs
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Yannick Woestenborghs
 • Wat me trots maakt, is het gevoel dat ik een impact heb op de maatschappij! Je hebt het gevoel dat je een verschil maakt en daarom wilde ik voor de overheid werken.
  Simon Noël
  Coördinator bewijsstukken & instructies
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Simon Noël
 • Portret Valentin Mutemberezi
  De leidinggevenden schenken ons vertrouwen, dat geeft veel voldoening.
  Valentin Mutemberezi
  Apotheker
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portret Bart Wildiers
  Het leukste aan de job is het besef dat je meewerkt aan een betere samenleving.
  Bart Wildiers
  Verpleegkundig-controleur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Bart Wildiers
 • Portret Julie Debois
  Ik kwam hier in een motiverende werkomgeving terecht.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Julie Debois
 • Portret Leen Dewit
  Dat we gestimuleerd worden om constant bij te leren, waardeer ik erg aan het RIZIV.
  Leen Dewit
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Leen Dewit
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word.
  Anja Braet
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Anja Braet
 • Portret Chantal Mathy
  Een andere manier om je artsenopleiding te gebruiken voor het welzijn van de burgers...
  Chantal Mathy
  Arts
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Chantal Mathy
 • Portret Karl Geens
  Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam.
  Karl Geens
  Arts-expert
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Karl Geens
 • Portret Maryse Preux
  Ik werk in een professionele omgeving waar vertrouwen, transparantie en flexibiliteit centraal staan.
  Maryse Preux
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Maryse Preux
 • Portret Mia Slabbaert
  Ik krijg de ruimte voor het creëren van mijn eigen speerpunten binnen het operationeel plan.
  Mia Slabbaert
  Arts-inspecteur
  -
  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  More about Mia Slabbaert