Coördinator Forensisch Team (m/v/x)

Federale Interne auditdienst
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24064

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

Interne promotie

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als coördinator van het forensisch auditteam draag je bij tot de ontwikkeling van het integriteitsbeleid binnen de federale overheid door een toezichthoudende en beleidsadviserende rol te spelen. Onder toezicht van de Verantwoordelijke Interne Audit en in samenwerking met je team zorg je voor de uitvoering van onderstaande activiteiten:

 • Je coördineert en organiseert forensische audits door de aansturing van de auditteams, met name door het geven van duidelijke instructies, het opvolgen en bijsturen van resultaten van medewerkers en door ervoor te zorgen dat iedereen zich gepast gedraagt;
 • Je verwerkt meldingen en andere indicaties van mogelijke integriteitsschendingen binnen de federale overheidsdiensten. Dit omvat ook het uitvoeren van de nodige onderzoeks - en analyseactiviteiten om te bepalen of de mogelijke integriteitsschendingen de geloofwaardigheid en het belang hebben om een volledig forensisch onderzoek te rechtvaardigen;
 • Je voert forensische onderzoeken uit naar geloofwaardige en ernstige aanwijzingen van integriteitsschendingen in de federale overheidsdiensten. Deze onderzoeken omvatten een brede waaier aan onderzoeksactiviteiten zoals het systematisch verzamelen en analyseren van relevante documentatie en gegevens, het voeren van gesprekken, de juridische classificatie van bepaalde gedragingen,... Het uiteindelijke doel van een forensisch onderzoek is vast te stellen of en hoe er binnen de federale overheidsdiensten handelingen werden gepleegd die niet in overeenstemming zijn met de relevante wettelijke en ethische regels;
 • Je rapporteert resultaten van forensische onderzoeken. Je stelt een schriftelijk verslag op waarin de aanleiding voor het onderzoek, de wijze waarop het is uitgevoerd, de vragen waarop het antwoord geeft, de antwoorden op die vragen samen met het feitenmateriaal en de analyse die deze antwoorden ondersteunen en de aanbevelingen die uit deze antwoorden voortvloeien, worden uiteengezet;
 • Je voert auditactiviteiten uit om het integriteitsbeleid binnen federale overheidsorganisaties te evalueren en verbeteringen voor te stellen;
 • Je rapporteert over de voortgang van de auditmissies aan de Verantwoordelijke Interne Audit;
 • Je volgt de naleving van de methodologie op, die gebaseerd is op de geldende internationale normen inzake 'forensic auditing';
 • Je volgt recente ontwikkelingen in 'forensic auditing' op via seminaries, colloquia en nationale en internationale fora;
 • Je overlegt en werkt samen met partners binnen en buiten de federale overheid met het oog op de versterking van de integriteit binnen de federale overheidsdienst.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 functie vacant bij het team forensische audit van de Federale Interne Auditdienst (FIA) (Kruidtuinlaan 50b/157 - 1000 Brussel).

De missie van de Federale Interne Auditdienst (FIA) is om federale organisaties door middel van audits te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen, om zo de burgers beter van dienst te kunnen zijn.

We zijn een moderne auditdienst die tot doel heeft de geauditeerde organisaties, de regering en onrechtstreeks de samenleving redelijke zekerheid te geven over de kwaliteit van de producten en diensten van de federale overheidsdiensten en over de mate waarin hun risico's worden beheerst. Het is onze ambitie om, via relevante en innovatieve analyses, adviezen en aanbevelingen, een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de werking en de klantgerichtheid van de federale organisaties binnen ons audituniversum.

Elk jaar werken we met de betrokken organisaties op basis van een auditplan, dat bedoeld is om bij te dragen tot verbetering van hun producten en diensten. Het doel is om de onderwerpen, thema's, processen en projecten te auditeren die belangrijk of risicovol worden geacht voor deze organisaties. Op deze manier ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van hun kwaliteitsvolle expertise door middel van onze beoordelingen en aanbevelingen. 

We hebben momenteel een team van 36 gekwalificeerde multidisciplinaire auditoren die verantwoordelijk zijn voor operationele audits (governance, human resources, change management,...), financiële en IT - audits, fraudeaudits, projectaudits en nalevingsaudits in ons audituniversum. Dit kunnen assurance - en/of adviesopdrachten zijn. 

De ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal. We willen onze status als favoriete werkgever en kweekvijver voor talent bevestigen door een bekwame, stimulerende en creatieve werkomgeving aan te bieden. 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en graad

Je wordt gepromoveerd naar niveau A3 (leidinggevende functie).

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Personeelsdienst Federale Interne Auditdienst
  Stafdienst P&O
  Federale Interne Auditdienst
  XXX

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als coördinator van het forensisch auditteam draag je bij tot de ontwikkeling van het integriteitsbeleid binnen de federale overheid door een toezichthoudende en beleidsadviserende rol te spelen. Onder toezicht van de Verantwoordelijke Interne Audit en in samenwerking met je team zorg je voor de uitvoering van onderstaande activiteiten:

 • Je coördineert en organiseert forensische audits door de aansturing van de auditteams, met name door het geven van duidelijke instructies, het opvolgen en bijsturen van resultaten van medewerkers en door ervoor te zorgen dat iedereen zich gepast gedraagt;
 • Je verwerkt meldingen en andere indicaties van mogelijke integriteitsschendingen binnen de federale overheidsdiensten. Dit omvat ook het uitvoeren van de nodige onderzoeks - en analyseactiviteiten om te bepalen of de mogelijke integriteitsschendingen de geloofwaardigheid en het belang hebben om een volledig forensisch onderzoek te rechtvaardigen;
 • Je voert forensische onderzoeken uit naar geloofwaardige en ernstige aanwijzingen van integriteitsschendingen in de federale overheidsdiensten. Deze onderzoeken omvatten een brede waaier aan onderzoeksactiviteiten zoals het systematisch verzamelen en analyseren van relevante documentatie en gegevens, het voeren van gesprekken, de juridische classificatie van bepaalde gedragingen,... Het uiteindelijke doel van een forensisch onderzoek is vast te stellen of en hoe er binnen de federale overheidsdiensten handelingen werden gepleegd die niet in overeenstemming zijn met de relevante wettelijke en ethische regels;
 • Je rapporteert resultaten van forensische onderzoeken. Je stelt een schriftelijk verslag op waarin de aanleiding voor het onderzoek, de wijze waarop het is uitgevoerd, de vragen waarop het antwoord geeft, de antwoorden op die vragen samen met het feitenmateriaal en de analyse die deze antwoorden ondersteunen en de aanbevelingen die uit deze antwoorden voortvloeien, worden uiteengezet;
 • Je voert auditactiviteiten uit om het integriteitsbeleid binnen federale overheidsorganisaties te evalueren en verbeteringen voor te stellen;
 • Je rapporteert over de voortgang van de auditmissies aan de Verantwoordelijke Interne Audit;
 • Je volgt de naleving van de methodologie op, die gebaseerd is op de geldende internationale normen inzake 'forensic auditing';
 • Je volgt recente ontwikkelingen in 'forensic auditing' op via seminaries, colloquia en nationale en internationale fora;
 • Je overlegt en werkt samen met partners binnen en buiten de federale overheid met het oog op de versterking van de integriteit binnen de federale overheidsdienst.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 functie vacant bij het team forensische audit van de Federale Interne Auditdienst (FIA) (Kruidtuinlaan 50b/157 - 1000 Brussel).

De missie van de Federale Interne Auditdienst (FIA) is om federale organisaties door middel van audits te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen, om zo de burgers beter van dienst te kunnen zijn.

We zijn een moderne auditdienst die tot doel heeft de geauditeerde organisaties, de regering en onrechtstreeks de samenleving redelijke zekerheid te geven over de kwaliteit van de producten en diensten van de federale overheidsdiensten en over de mate waarin hun risico's worden beheerst. Het is onze ambitie om, via relevante en innovatieve analyses, adviezen en aanbevelingen, een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de werking en de klantgerichtheid van de federale organisaties binnen ons audituniversum.

Elk jaar werken we met de betrokken organisaties op basis van een auditplan, dat bedoeld is om bij te dragen tot verbetering van hun producten en diensten. Het doel is om de onderwerpen, thema's, processen en projecten te auditeren die belangrijk of risicovol worden geacht voor deze organisaties. Op deze manier ondersteunen we hen bij het ontwikkelen van hun kwaliteitsvolle expertise door middel van onze beoordelingen en aanbevelingen. 

We hebben momenteel een team van 36 gekwalificeerde multidisciplinaire auditoren die verantwoordelijk zijn voor operationele audits (governance, human resources, change management,...), financiële en IT - audits, fraudeaudits, projectaudits en nalevingsaudits in ons audituniversum. Dit kunnen assurance - en/of adviesopdrachten zijn. 

De ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal. We willen onze status als favoriete werkgever en kweekvijver voor talent bevestigen door een bekwame, stimulerende en creatieve werkomgeving aan te bieden. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Organiseren: Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezette actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling);
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je eigen expertise.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je kan een duidelijke en realistische toekomstvisie over de dienst forensische audit en de functie van coördinator forensisch team uitwerken en toelichten.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! 

Indien de competentie in het vet: 'Je kan een duidelijke en realistische toekomstvisie over de dienst forensische audit en de functie van coördinator forensisch team uitwerken en toelichten', niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen;
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Federale Interne Auditdienst en houder zijn van een graad van niveau A1 of A2;
  • zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op promotie;
  • minstens 4 jaar anciënniteit hebben in klasse A2 of 6 jaar anciënniteit hebben in klasse A1 en A2;
  • bij de laatste evaluatie geen vermelding 'onvoldoende' gekregen hebben.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Mocht je problemen ervaren bij het uploaden van de documenten dan mag je deze via mail doorsturen naar jade.bracke@bosa.fgov.be.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en graad

Je wordt gepromoveerd naar niveau A3 (leidinggevende functie).

Aanstellingsvoorwaarden

De inwerkingtreding van de promotie gaat ten vroegste in op de 1ste dag van de maand volgend op de beslissing van het Coördinatiecomité van de Federale Interne Auditdienst.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Het interview gaat door in fysieke aanwezigheid (face-to-face).
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie 'Deelnemingsvoorwaarden'). Deze stap wordt gecontroleerd op basis van de documenten die je moet uploaden (zie 'Deelnemingsvoorwaarden') en wanneer je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie 'Sollicitatie). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet. 

Stap 2: Dossier kandidatuurstelling

Wanneer je geslaagd bent voor stap 1 'Screening deelnemingsvoorwaarden' zal je via mail een dossier toegestuurd krijgen met daarin een opdracht die evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Je dient dit dossier ten laatste op 22/05/2024 terug te sturen naar jade.bracke@bosa.fgov.be. Doe je dit niet voor deze uiterste datum dan kan je niet verder deelnemen aan deze promotieprocedure.

Stap 3: Specifieke screening - Interview met presentatie - oefening 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. De jury stelt ook vragen over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar het Coördinatiecomité van de Federale Interne Auditdienst dat de finale beslissing neemt. 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/04/2024.

Via je online account kan je solliciteren voor deze promotie. Wij bezorgen een lijst van ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure. Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken vóór de uiterste inschrijvingsdatum. 

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie 'deelnemingsvoorwaarden') via je Werkenvoor.be - account (online).

Opgelet! De buiten de vastgelegde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum). 

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Personeelsdienst Federale Interne Auditdienst
  Stafdienst P&O
  Federale Interne Auditdienst
  XXX

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels