Senior Referendaris bij het hof van beroep Brussel, met aanwijzing bij de REA Leuven (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24077

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

3000 Leuven

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als senior referendaris sta je in voor de justitiële medewerking aan gerechtelijke dossiers om zo bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de rechtbank van eerste aanleg Leuven.

 

Takenpakket

 

Als juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen van het recht, onder verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere magistraten, meewerken aan de behandeling van de aan de functie toebedeelde juridisch technisch complexe gerechtelijke dossiers, in alle fases van de procesgang.

Voorbeelden van taken:

 • opstellen van een ontwerp van gerechtelijke beslissing volgens de oriëntatie van één of meerdere magistraten;

 • tijdens de gehele procesgang proactief geven van advies over de toepassing van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke dossiers; 

 • opmaken van een verslag van instaat gestelde dossiers (met alle relevante elementen, waaronder de feitelijke en de rechtsvragen, excepties en andere knelpunten;

 • tijdens de debatten geven van pertinente juridische informatie aan magistraten naar aanleiding van incidenten;

 • eventueel bijwonen van het beraad, zonder deel te nemen aan de besluitvorming.

 

Als jurisconsult, op vraag van de magistraat, bieden van gespecialiseerde ondersteuning, waarbij je bijdraagt aan de kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de dossiers.

 Voorbeelden van taken

 • opzoeken van regelgeving, rechtspraak en rechtsleer;

 • redigeren van complexe juridische adviezen.

 

Als kennisbeheerder ontwikkelen en op peil houden van de eigen expertise en de overdracht.

Voorbeelden van taken

 • permanente studie in het domein waarin men functioneert;

 • meewerken aan verbeterprojecten en de uitbouw van vademecums in het domein waarin men functioneert;

 • deelnemen aan studiedagen, colloquia, interne en externe opleidingen in pertinente materies;

 • overleg plegen over een eigen opleidingsplan met de toegewezen coach;

 • repertoriëren van rechtspraak van zijn afdeling.

 

Als beleidsadviseur, in een of meerdere van zijn expertisedomeinen, meewerken aan de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het justitieel en beheersbeleid van de entiteit.

Voorbeelden van taken

 • actieve deelname aan beleidsvergaderingen;

 • meewerken aan de redactie en de evaluatie van richtlijnen voor de aanpassing of de optimalisering van de werkprocessen;

 • optreden als vertegenwoordiger van de collega’s t.a.v. de korpschef.

 

Als netwerker het ontwikkelen en onderhouden van een informeel netwerk 

Voorbeelden van taken

 • het ontwikkelen van een netwerk door contacten te onderhouden met collega’s en ketenpartners;

 • het uitwisselen van best practices.

 

Als peter tijdelijk ondersteunen en begeleiden van minder ervaren collega’s teneinde bij te dragen tot hun optimaal functioneren.

Voorbeelden van taken

 • ter beschikking stellen van bruikbare documentatie;

 • beantwoorden van vragen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken. Deze rechtbank heeft verschillende secties:

De burgerlijke rechtbank behandelt alle zaken die door de wetgever niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan een andere rechtbank.

De correctionele rechtbank is bevoegd om te oordelen over alle wanbedrijven, zoals diefstal, aanranding van de eerbaarheid, oplichting, enz. 

De jeugdrechtbank behandelt de meeste burgerlijke zaken en strafzaken die minderjarigen aangaan.

De familierechtbank is bevoegd om kennis te nemen van alle familiale geschillen (op enkele zeldzame uitzonderingen na).

De strafuitvoeringsrechtbank ziet na een veroordeling toe op de uitvoering van de straf (enkel aanwezig bij de rechtbank van eerste aanleg, waar ook het hof van beroep gevestigd is).

De rechtbank van eerste aanleg Leuven valt samen met de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het gerechtelijk arrondissement Leuven omvat de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, Leuven 1 tot 3 en Tienen.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als senior referendaris sta je in voor de justitiële medewerking aan gerechtelijke dossiers om zo bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de rechtbank van eerste aanleg Leuven.

 

Takenpakket

 

Als juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen van het recht, onder verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere magistraten, meewerken aan de behandeling van de aan de functie toebedeelde juridisch technisch complexe gerechtelijke dossiers, in alle fases van de procesgang.

Voorbeelden van taken:

 • opstellen van een ontwerp van gerechtelijke beslissing volgens de oriëntatie van één of meerdere magistraten;

 • tijdens de gehele procesgang proactief geven van advies over de toepassing van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke dossiers; 

 • opmaken van een verslag van instaat gestelde dossiers (met alle relevante elementen, waaronder de feitelijke en de rechtsvragen, excepties en andere knelpunten;

 • tijdens de debatten geven van pertinente juridische informatie aan magistraten naar aanleiding van incidenten;

 • eventueel bijwonen van het beraad, zonder deel te nemen aan de besluitvorming.

 

Als jurisconsult, op vraag van de magistraat, bieden van gespecialiseerde ondersteuning, waarbij je bijdraagt aan de kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de dossiers.

 Voorbeelden van taken

 • opzoeken van regelgeving, rechtspraak en rechtsleer;

 • redigeren van complexe juridische adviezen.

 

Als kennisbeheerder ontwikkelen en op peil houden van de eigen expertise en de overdracht.

Voorbeelden van taken

 • permanente studie in het domein waarin men functioneert;

 • meewerken aan verbeterprojecten en de uitbouw van vademecums in het domein waarin men functioneert;

 • deelnemen aan studiedagen, colloquia, interne en externe opleidingen in pertinente materies;

 • overleg plegen over een eigen opleidingsplan met de toegewezen coach;

 • repertoriëren van rechtspraak van zijn afdeling.

 

Als beleidsadviseur, in een of meerdere van zijn expertisedomeinen, meewerken aan de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het justitieel en beheersbeleid van de entiteit.

Voorbeelden van taken

 • actieve deelname aan beleidsvergaderingen;

 • meewerken aan de redactie en de evaluatie van richtlijnen voor de aanpassing of de optimalisering van de werkprocessen;

 • optreden als vertegenwoordiger van de collega’s t.a.v. de korpschef.

 

Als netwerker het ontwikkelen en onderhouden van een informeel netwerk 

Voorbeelden van taken

 • het ontwikkelen van een netwerk door contacten te onderhouden met collega’s en ketenpartners;

 • het uitwisselen van best practices.

 

Als peter tijdelijk ondersteunen en begeleiden van minder ervaren collega’s teneinde bij te dragen tot hun optimaal functioneren.

Voorbeelden van taken

 • ter beschikking stellen van bruikbare documentatie;

 • beantwoorden van vragen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken. Deze rechtbank heeft verschillende secties:

De burgerlijke rechtbank behandelt alle zaken die door de wetgever niet uitdrukkelijk zijn toegewezen aan een andere rechtbank.

De correctionele rechtbank is bevoegd om te oordelen over alle wanbedrijven, zoals diefstal, aanranding van de eerbaarheid, oplichting, enz. 

De jeugdrechtbank behandelt de meeste burgerlijke zaken en strafzaken die minderjarigen aangaan.

De familierechtbank is bevoegd om kennis te nemen van alle familiale geschillen (op enkele zeldzame uitzonderingen na).

De strafuitvoeringsrechtbank ziet na een veroordeling toe op de uitvoering van de straf (enkel aanwezig bij de rechtbank van eerste aanleg, waar ook het hof van beroep gevestigd is).

De rechtbank van eerste aanleg Leuven valt samen met de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het gerechtelijk arrondissement Leuven omvat de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, Leuven 1 tot 3 en Tienen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

 

Een goede motivatie (en kennis van de entiteit en de functie) is eveneens belangrijk.

Opgelet! De onderdelen in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Je motivatie weegt harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de rechterlijke orde in de klasse A1 met de titel van parketjurist of referendaris
  2. Je beschikt over een klasseanciënniteit van minstens 2 jaar in de klasse A1.
  3. Zich in een administratieve stand bevinden waarin je aanspraak kan maken op bevordering
  4. Bij de laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 45min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je slaagt voor elke stap van de specifieke screening en als je ten minste 50/100 behaalt

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 22/05/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim