Secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen en het arbeidsauditoraat Gent (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24079

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job met impact en wens je bij te dragen aan een goede werking van het parket Oost-Vlaanderen en het arbeidsauditoraat Gent, én Justitie in het algemeen? Dan is de job van secretaris misschien wel iets voor jou!

Je fungeert als stille kracht op de achtergrond maar jouw bijdrage is onmisbaar.

Ontdek wat de functie van secretaris zoal in petto heeft:

1. Je wordt ingeschakeld in administratief en juridisch dossierbeheer. Concreet wil dit zeggen dat je de kans zal krijgen om je te specialiseren in één of meerdere domeinen, en je met die expertise zal bijdragen aan de optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers. 

2. Je werkt eveneens mee in bepaalde ondersteunende processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie opzoeken voor of het bezorgen van bepaalde documenten aan magistraten. 

3. Occasioneel beantwoord je vlot op vragen van burgers, advocaten, politie,.. De magistraat helpt jou hier indien nodig zeker en vast. 

4. In het kader van de dossiers die jou worden toegewezen, zoek en onderhoud je contact met verschillende partners (denk hierbij aan burgers, advocaten, politie,..). 

5. Je neemt graag initiatief en grijpt elke opportuniteit om je bij te scholen zodat jouw kennis steeds op peil blijft en je je verder blijft ontwikkelen. Je krijgt hier alle kansen toe, want zo kan je bijvoorbeeld tijdens de werkuren zowel interne als externe opleidingen volgen. Je zal zien dat je met deze kennis ook de werking van de afdeling(en) kan optimaliseren. 

6. Als peter/meter, zoals wij het noemen, krijg je de kans om jouw ervaring en jouw kennis te delen met collega’s, uitdagend toch? 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Momenteel zijn er 9 vacante plaatsen:

 • 5 vacante plaatsen bij het parket Oost-Vlaanderen, waarvan 4 plaatsen met initiële toewijzing aan de afdelingen Dendermonde (3 plaatsen) en Oudenaarde (1 plaats).

De procureur des Konings en zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank. Zij vormen samen het parket van de procureur des Konings. In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één parket. In totaal telt België 14 parketten van de procureur des Konings.

Het parket Oost-Vlaanderen bestaat uit 3 afdelingen: afdeling Dendermonde, afdeling Gent en afdeling Oudenaarde.

Meer info over het parket Oost-Vlaanderen vind je hier.

 • 4 vacante plaatsen bij het arbeidsauditoraat Gent, met initiële toewijzing aan de afdelingen Gent (2 plaatsen) en Dendermonde (2 plaatsen).

De arbeidsrechtbank heeft zijn eigen 'Openbaar Ministerie': het arbeidsauditoraat. Het arbeidsauditoraat voert de opdrachten uit van het Openbaar Ministerie voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen.

In geschillen die door de arbeidsrechtbank worden behandeld, is het arbeidsauditoraat naargelang het geval al dan niet verplicht om tussenbeide te komen en brengt het advies uit over de geschillen. In het algemeen is de tussenkomst van het arbeidsauditoraat verplicht wanneer het gaat over de rechten van de burger in verband met sociale zekerheid en sociale bijstand.

Bij een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat tegen de overtreder op als openbare aanklager. Dit gebeurt voor de correctionele rechtbank.

Het arbeidsauditoraat staat onder leiding van de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en substituten. In elk ressort is er minstens één arbeidsauditoraat. In totaal telt België 9 arbeidsauditoraten.

Meer info over het arbeidsauditoraat Gent vind je hier.

 

Belangrijk: Het gerechtspersoneel van niveau B wordt benoemd in het arrondissement.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af in het gerechtsgebouw in Gent te Opgeëistenlaan 401.

 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Katia De Baets
  Attaché Strategische Coördinatie - Beleidsondersteuning
  Parket van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen
  -
 • Sven Van Nuffel
  Wnd. Hoofdsecretaris
  Arbeidsauditoraat Gent, Gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen
  -

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job met impact en wens je bij te dragen aan een goede werking van het parket Oost-Vlaanderen en het arbeidsauditoraat Gent, én Justitie in het algemeen? Dan is de job van secretaris misschien wel iets voor jou!

Je fungeert als stille kracht op de achtergrond maar jouw bijdrage is onmisbaar.

Ontdek wat de functie van secretaris zoal in petto heeft:

1. Je wordt ingeschakeld in administratief en juridisch dossierbeheer. Concreet wil dit zeggen dat je de kans zal krijgen om je te specialiseren in één of meerdere domeinen, en je met die expertise zal bijdragen aan de optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers. 

2. Je werkt eveneens mee in bepaalde ondersteunende processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie opzoeken voor of het bezorgen van bepaalde documenten aan magistraten. 

3. Occasioneel beantwoord je vlot op vragen van burgers, advocaten, politie,.. De magistraat helpt jou hier indien nodig zeker en vast. 

4. In het kader van de dossiers die jou worden toegewezen, zoek en onderhoud je contact met verschillende partners (denk hierbij aan burgers, advocaten, politie,..). 

5. Je neemt graag initiatief en grijpt elke opportuniteit om je bij te scholen zodat jouw kennis steeds op peil blijft en je je verder blijft ontwikkelen. Je krijgt hier alle kansen toe, want zo kan je bijvoorbeeld tijdens de werkuren zowel interne als externe opleidingen volgen. Je zal zien dat je met deze kennis ook de werking van de afdeling(en) kan optimaliseren. 

6. Als peter/meter, zoals wij het noemen, krijg je de kans om jouw ervaring en jouw kennis te delen met collega’s, uitdagend toch? 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Momenteel zijn er 9 vacante plaatsen:

 • 5 vacante plaatsen bij het parket Oost-Vlaanderen, waarvan 4 plaatsen met initiële toewijzing aan de afdelingen Dendermonde (3 plaatsen) en Oudenaarde (1 plaats).

De procureur des Konings en zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank. Zij vormen samen het parket van de procureur des Konings. In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één parket. In totaal telt België 14 parketten van de procureur des Konings.

Het parket Oost-Vlaanderen bestaat uit 3 afdelingen: afdeling Dendermonde, afdeling Gent en afdeling Oudenaarde.

Meer info over het parket Oost-Vlaanderen vind je hier.

 • 4 vacante plaatsen bij het arbeidsauditoraat Gent, met initiële toewijzing aan de afdelingen Gent (2 plaatsen) en Dendermonde (2 plaatsen).

De arbeidsrechtbank heeft zijn eigen 'Openbaar Ministerie': het arbeidsauditoraat. Het arbeidsauditoraat voert de opdrachten uit van het Openbaar Ministerie voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen.

In geschillen die door de arbeidsrechtbank worden behandeld, is het arbeidsauditoraat naargelang het geval al dan niet verplicht om tussenbeide te komen en brengt het advies uit over de geschillen. In het algemeen is de tussenkomst van het arbeidsauditoraat verplicht wanneer het gaat over de rechten van de burger in verband met sociale zekerheid en sociale bijstand.

Bij een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat tegen de overtreder op als openbare aanklager. Dit gebeurt voor de correctionele rechtbank.

Het arbeidsauditoraat staat onder leiding van de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en substituten. In elk ressort is er minstens één arbeidsauditoraat. In totaal telt België 9 arbeidsauditoraten.

Meer info over het arbeidsauditoraat Gent vind je hier.

 

Belangrijk: Het gerechtspersoneel van niveau B wordt benoemd in het arrondissement.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

Een goede motivatie (motivatie voor de functie en entiteit, incl. kennis v.d. functie en entiteit) is eveneens belangrijk.

Opgelet! De onderdelen in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Het onderdeel motivatie (en kennis van de entiteit en functie) weegt harder door in de eindscore.

 

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Rechterlijke Orde en houder zijn van een graad van niveau C
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af in het gerechtsgebouw in Gent te Opgeëistenlaan 401.

 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 45 min.) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competentie (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden eind juni (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50% behaalt op het interview. 

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 30/05/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  

De ingeschreven kandidaten worden gecontroleerd op de deelnemingsvoorwaarden.

Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, wordt je toegelaten tot de selectieprocedure.

Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst(indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Katia De Baets
  Attaché Strategische Coördinatie - Beleidsondersteuning
  Parket van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen
  -
 • Sven Van Nuffel
  Wnd. Hoofdsecretaris
  Arbeidsauditoraat Gent, Gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen
  -

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim
 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid