Secretaris - OM arrondissement Brussel (m/v/x)

Rechterlijke Orde
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24081

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 1730 Asse

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Zin om je verder te ontplooien en meer verantwoordelijkheden op te nemen? We zijn op zoek naar gemotiveerde collega's die de functie van secretaris op zich willen nemen bij de parketten in het arrondissement Brussel.

Binnen de graad van secretaris bestaan er verschillende functiebeschrijvingen. Hieronder een overzicht van een aantal van de hoofdtaken binnen deze functies:

Als secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen

 • Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers in één of meerdere fases van de procedure (o.m. opsporing, vervolging of uitvoering), om zo bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van je (sub)afdeling/sectie.
 • Je behandelt individuele dossiers en draagt zo bij tot een kwalitatieve behandeling van deze dossiers.
 • Je beantwoordt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, vragen van interne en externe gesprekspartners (rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.).
 • Je ontwikkelt je expertise en je houdt deze op peil.
   

Als secretaris hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen:

 • Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere ondersteunende processen teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een afdeling/sectie van) het secretariaat.
 • Je ontwikkelt je eigen kennis, houdt deze op peil en staat in voor de overdracht teneinde de processen te optimaliseren.
 • Je draagt bij aan de voorbereiding en de uitvoering van het parketbeleidsplan van het secretariaat of de entiteit.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt informele contacten binnen je expertisedomein.
   

Als leidinggevend secretaris:

 • Je neemt operationele beslissingen op het gebied van de personeelsaangelegenheden en op het gebied van de organisatiebeheersing van een (sub)afdeling/sectie van het secretariaat om zo bij te dragen tot de optimale inzet van het gerechtspersoneel.
 • Je begeleidt en stimuleert medewerkers in de (sub)afdeling/sectie, teneinde de individuele ontwikkeling en de teamgeest te bevorderen en de prestaties te verbeteren door een toegenomen autonomie.
 • Je behandelt individuele dossiers en draagt zo bij tot een kwalitatieve afhandeling ervan.
 • Je beantwoordt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, vragen van interne en externe gesprekspartners (rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.).
 • Je ontwikkelt je eigen kennis, houdt deze op peil en staat in voor de overdracht ervan.
 • Je draagt bij aan de voorbereiding en de uitvoering van het parketbeleidsplan van het secretariaat of van de gehele entiteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere ondersteunende processen en staat in voor de kwaliteit van deze processen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt informele contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Volgende plaatsen zijn momenteel vacant:

 • 1 vacante plaats als secretaris dossierbeheerder bij het parket-generaal Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • 1 vacante plaats als secretaris dossierbeheerder bij het auditoraat-generaal Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • 2 vacante plaatsen als leidinggevend secretaris bij het parket Halle-Vilvoorde (Nerviërsstraat 60, 1730 Asse)
 • 1 vacante plaats als secretaris dossierbeheerder bij het federaal parket (Wolstraat 66, 1000 Brussel)

Daarnaast wordt er een reserve aangelegd voor verschillende entiteiten binnen het arrondissement Brussel. 

 

Het Openbaar Ministerie of OM neemt een centrale positie in binnen Justitie. In het Belgische rechtssysteem zijn er twee soorten magistraten: rechters en parketmagistraten. Waar rechters tot de zogenaamde zetel behoren, vormen de parketmagistraten het OM.

De taak van de rechter is het oplossen van conflicten. Dat kunnen conflicten tussen burgers zijn (burgerlijke geschillen) of conflicten tussen de staat en de burger, bijvoorbeeld omdat die burger de strafwetten heeft overtreden. In beide gevallen neemt de rechter kennis van een dossier. In een burgerlijk geschil brengen beide partijen hun argumenten naar voren. In een strafzaak brengen het Openbaar Ministerie en de partijen (beklaagde, slachtoffer) alle elementen aan die het de rechter mogelijk maken om een oordeel te vellen.

De parketmagistraten, op hun beurt, vervolgen overtreders van de wet voor de rechtbank. Ze doen dit in naam van de staat en verdedigen op die manier het belang van de samenleving. Veel gebruikte synoniemen voor het Openbaar Ministerie zijn parket, procureur of openbare aanklager. 

Het OM is samengesteld uit de magistraten van de parketten en auditoraten. Wanneer zij een straf vragen voor de rechtbank doen zij dit staand. Vandaar noemt men het OM ook wel de 'staande magistratuur'. De rechters die de vonnissen vellen noemt men daarentegen de zetel of 'zittende magistratuur' omdat ze tijdens het proces zitten.

 

Het parket-generaal en het auditoraat-generaal vormen het openbaar ministerie bij respectievelijk het hof van beroep en het arbeidshof. De procureur-generaal heeft de leiding over het parket-generaal én het auditoraat-generaal.

Er werden in het parket-generaal 5 afdelingen opgericht:

 • de afdeling I “kamer van inbeschuldigingstelling & contactmagistraten – bijzondere zaken”
 • de afdeling II “strafzaken”
 • de afdeling III “burgerlijke zaken, jeugd- en familiezaken”
 • de afdeling IV “strafrechtelijk beleid”
 • de afdeling V “bijzondere opdrachten”

Voor het organogram klik hier.

Er werden in het auditoraat-generaal 2 afdelingen opgericht:

 • de afdeling I “burgerlijke sociale zaken”
 • de afdeling II “strafzaken”

De leiding van het parket-generaal en het auditoraat-generaal wordt waargenomen door de procureur-generaal. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij wordt in de algemene leiding, de organisatie en het beheer van het parket-generaal en het auditoraat-generaal bijgestaan door een directiecomité. De magistraten belast met de leiding van de afdelingen maken deel uit van het directiecomité.

Voor het organogram klik hier.

 

Het parket van Halle-Vilvoorde bestaat sinds 31 maart 2014 en is één van de in totaal 14 parketten in België. Het parket van Halle-Vilvoorde is gevestigd in de gemeente Asse. Er werken momenteel een 125-tal medewerkers (administratief personeel, juristen, magistraten). Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris.

De regio kent onder meer door haar ligging veel variatie op het vlak van misdrijffenomenen. In de zones net naast Brussel zijn er veel incidenten die het gevolg zijn van het uitdeinen van de grootstedelijke criminaliteit. Andere zones in de regio zijn meer landelijk en rustig en zien andere strafbare feiten opduiken in materies zoals stedenbouw, dierenwelzijn en milieu. Verder liggen ook de grootste luchthaven van het land en het grootste gedeelte van de Ring rond Brussel op het grondgebied van Halle-Vilvoorde die op hun beurt ook weer een diversiteit in delicten opleveren (bestrijden van invoer van drugs, milieucriminaliteit, mensensmokkel, verkeersinbreuken, enzovoort).

 

Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied. Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. Het federaal parket is ook bevoegd wanneer het gaat om ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht en voor de vervolging van Belgische militairen die in vredestijd misdrijven plegen in het buitenland.

Het federaal parket bestaat uit federale magistraten onder leiding van een federale procureur en is gevestigd in Brussel.

De vacante betrekking zal worden ingevuld op de dienst uitvoering der straffen.

 

Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier: https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Zin om je verder te ontplooien en meer verantwoordelijkheden op te nemen? We zijn op zoek naar gemotiveerde collega's die de functie van secretaris op zich willen nemen bij de parketten in het arrondissement Brussel.

Binnen de graad van secretaris bestaan er verschillende functiebeschrijvingen. Hieronder een overzicht van een aantal van de hoofdtaken binnen deze functies:

Als secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen

 • Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers in één of meerdere fases van de procedure (o.m. opsporing, vervolging of uitvoering), om zo bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van je (sub)afdeling/sectie.
 • Je behandelt individuele dossiers en draagt zo bij tot een kwalitatieve behandeling van deze dossiers.
 • Je beantwoordt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, vragen van interne en externe gesprekspartners (rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.).
 • Je ontwikkelt je expertise en je houdt deze op peil.
   

Als secretaris hoofdzakelijk ingeschakeld in de ondersteunende processen:

 • Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere ondersteunende processen teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een afdeling/sectie van) het secretariaat.
 • Je ontwikkelt je eigen kennis, houdt deze op peil en staat in voor de overdracht teneinde de processen te optimaliseren.
 • Je draagt bij aan de voorbereiding en de uitvoering van het parketbeleidsplan van het secretariaat of de entiteit.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt informele contacten binnen je expertisedomein.
   

Als leidinggevend secretaris:

 • Je neemt operationele beslissingen op het gebied van de personeelsaangelegenheden en op het gebied van de organisatiebeheersing van een (sub)afdeling/sectie van het secretariaat om zo bij te dragen tot de optimale inzet van het gerechtspersoneel.
 • Je begeleidt en stimuleert medewerkers in de (sub)afdeling/sectie, teneinde de individuele ontwikkeling en de teamgeest te bevorderen en de prestaties te verbeteren door een toegenomen autonomie.
 • Je behandelt individuele dossiers en draagt zo bij tot een kwalitatieve afhandeling ervan.
 • Je beantwoordt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, vragen van interne en externe gesprekspartners (rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.).
 • Je ontwikkelt je eigen kennis, houdt deze op peil en staat in voor de overdracht ervan.
 • Je draagt bij aan de voorbereiding en de uitvoering van het parketbeleidsplan van het secretariaat of van de gehele entiteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere ondersteunende processen en staat in voor de kwaliteit van deze processen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt informele contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Volgende plaatsen zijn momenteel vacant:

 • 1 vacante plaats als secretaris dossierbeheerder bij het parket-generaal Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • 1 vacante plaats als secretaris dossierbeheerder bij het auditoraat-generaal Brussel (Poelaertplein 1, 1000 Brussel)
 • 2 vacante plaatsen als leidinggevend secretaris bij het parket Halle-Vilvoorde (Nerviërsstraat 60, 1730 Asse)
 • 1 vacante plaats als secretaris dossierbeheerder bij het federaal parket (Wolstraat 66, 1000 Brussel)

Daarnaast wordt er een reserve aangelegd voor verschillende entiteiten binnen het arrondissement Brussel. 

 

Het Openbaar Ministerie of OM neemt een centrale positie in binnen Justitie. In het Belgische rechtssysteem zijn er twee soorten magistraten: rechters en parketmagistraten. Waar rechters tot de zogenaamde zetel behoren, vormen de parketmagistraten het OM.

De taak van de rechter is het oplossen van conflicten. Dat kunnen conflicten tussen burgers zijn (burgerlijke geschillen) of conflicten tussen de staat en de burger, bijvoorbeeld omdat die burger de strafwetten heeft overtreden. In beide gevallen neemt de rechter kennis van een dossier. In een burgerlijk geschil brengen beide partijen hun argumenten naar voren. In een strafzaak brengen het Openbaar Ministerie en de partijen (beklaagde, slachtoffer) alle elementen aan die het de rechter mogelijk maken om een oordeel te vellen.

De parketmagistraten, op hun beurt, vervolgen overtreders van de wet voor de rechtbank. Ze doen dit in naam van de staat en verdedigen op die manier het belang van de samenleving. Veel gebruikte synoniemen voor het Openbaar Ministerie zijn parket, procureur of openbare aanklager. 

Het OM is samengesteld uit de magistraten van de parketten en auditoraten. Wanneer zij een straf vragen voor de rechtbank doen zij dit staand. Vandaar noemt men het OM ook wel de 'staande magistratuur'. De rechters die de vonnissen vellen noemt men daarentegen de zetel of 'zittende magistratuur' omdat ze tijdens het proces zitten.

 

Het parket-generaal en het auditoraat-generaal vormen het openbaar ministerie bij respectievelijk het hof van beroep en het arbeidshof. De procureur-generaal heeft de leiding over het parket-generaal én het auditoraat-generaal.

Er werden in het parket-generaal 5 afdelingen opgericht:

 • de afdeling I “kamer van inbeschuldigingstelling & contactmagistraten – bijzondere zaken”
 • de afdeling II “strafzaken”
 • de afdeling III “burgerlijke zaken, jeugd- en familiezaken”
 • de afdeling IV “strafrechtelijk beleid”
 • de afdeling V “bijzondere opdrachten”

Voor het organogram klik hier.

Er werden in het auditoraat-generaal 2 afdelingen opgericht:

 • de afdeling I “burgerlijke sociale zaken”
 • de afdeling II “strafzaken”

De leiding van het parket-generaal en het auditoraat-generaal wordt waargenomen door de procureur-generaal. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij wordt in de algemene leiding, de organisatie en het beheer van het parket-generaal en het auditoraat-generaal bijgestaan door een directiecomité. De magistraten belast met de leiding van de afdelingen maken deel uit van het directiecomité.

Voor het organogram klik hier.

 

Het parket van Halle-Vilvoorde bestaat sinds 31 maart 2014 en is één van de in totaal 14 parketten in België. Het parket van Halle-Vilvoorde is gevestigd in de gemeente Asse. Er werken momenteel een 125-tal medewerkers (administratief personeel, juristen, magistraten). Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris.

De regio kent onder meer door haar ligging veel variatie op het vlak van misdrijffenomenen. In de zones net naast Brussel zijn er veel incidenten die het gevolg zijn van het uitdeinen van de grootstedelijke criminaliteit. Andere zones in de regio zijn meer landelijk en rustig en zien andere strafbare feiten opduiken in materies zoals stedenbouw, dierenwelzijn en milieu. Verder liggen ook de grootste luchthaven van het land en het grootste gedeelte van de Ring rond Brussel op het grondgebied van Halle-Vilvoorde die op hun beurt ook weer een diversiteit in delicten opleveren (bestrijden van invoer van drugs, milieucriminaliteit, mensensmokkel, verkeersinbreuken, enzovoort).

 

Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied. Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. Het federaal parket is ook bevoegd wanneer het gaat om ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht en voor de vervolging van Belgische militairen die in vredestijd misdrijven plegen in het buitenland.

Het federaal parket bestaat uit federale magistraten onder leiding van een federale procureur en is gevestigd in Brussel.

De vacante betrekking zal worden ingevuld op de dienst uitvoering der straffen.

 

Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier: https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatieve vaardigheden

 

Een goede motivatie (= motivatie voor de functie en de entiteit(en) en een correct beeld van de functie en de context) is eveneens belangrijk. Dit deelt weegt harder door in de eindscore. 

 

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je online account invullen
 • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Rechterlijke Orde en houder zijn van een graad van niveau C
  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
   • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een interview af

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 45 minuten)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de maand juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50% behaalt op het interview.

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid van punten krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 30/05/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Joyce
  Soms kan een simpele glimlach al veel doen om iemand gerust te stellen.
  Joyce
  Griffier
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Een goede werksfeer is essentieel.
  Leen
  Parketsecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Leen
 • Portret Natasja
  Zorgen dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor mijn collega’s, daar krijg ik energie van!
  Natasja
  Kabinetssecretaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Niet alleen de rechter rekent erop dat mijn advies en opzoekingswerk correct is, maar ook de samenleving. Zo kan je het verschil maken en dat geeft veel voldoening.
  Walid
  Referendaris
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Walid
 • Portret Ibrahim
  Geen strakke pakken, maar zeveren over ons weekend.
  Ibrahim
  Administratief assistent
  -
  Rechterlijke Orde
  More about Ibrahim