Administratief deskundige van de Cel e-cred en van de fiscaliteit (m/v/x)

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24095

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij je horizon verleggen en een nieuwe uitdaging aangaan? Wil jij een expert worden op het gebied van werkloosheidsregelgeving en ben je niet bang om door complexe dossiers te behandelen? In dit geval is deze job iets voor jou, aarzel niet om te solliciteren!

Als administratief deskundige e-cred en van de fiscaliteit

 • Je ontwikkelt, onderhoudt en verspreidt interne kennis en expertise om zo je eigen expertise en die van je collega’s te vernieuwen.
 • Je plant en organiseert je werkzaamheden correct door het toepassen van de juiste voorschriften en instructies.
 • Je verstrekt informatie en reageert op vragen of klachten van interne (HVW-agenten) of externe cliënten over het dossier om hen volledige informatie over het dossier te geven of een reactie te bieden op een vraag of klacht.
 • Je koestert een permanente geest van samenwerking en handhaaft een hoog kwaliteitsniveau van de uit te voeren taken, zelfs in moeilijke omstandigheden.
 • Je past de regelgeving, de instructies van de RVA en die van de HVW toe met betrekking tot de terugvordering of de verschillende wettelijke terugvorderingen van ten onrechte betaalde werkloosheidsuitkeringen en andere sociale uitkeringen om de werking van de ORG-afdeling te verzekeren door de rechten van HVW en derden.
 • Je bewaakt de toepassing van de richtlijnen en voert regularisaties uit bij fouten om de naleving door de instelling van de fiscale regelgeving te garanderen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen als administratief deskundige e-cred en van de fiscaliteit  binnen de divisie ORG.

U wordt toegewezen aan de ORG-divisie, maar u kunt persoonlijk aan de slag in het betalingskantoor van uw keuze.

Voor deelname aan teamvergaderingen (circa één keer per maand) is reizen naar de Centrale Administratie verplicht.

 

Procedure

In het kort:

1.    We screenen of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.

2.   

 Je legt een interview af met een gevalstudie bij HVW

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij je horizon verleggen en een nieuwe uitdaging aangaan? Wil jij een expert worden op het gebied van werkloosheidsregelgeving en ben je niet bang om door complexe dossiers te behandelen? In dit geval is deze job iets voor jou, aarzel niet om te solliciteren!

Als administratief deskundige e-cred en van de fiscaliteit

 • Je ontwikkelt, onderhoudt en verspreidt interne kennis en expertise om zo je eigen expertise en die van je collega’s te vernieuwen.
 • Je plant en organiseert je werkzaamheden correct door het toepassen van de juiste voorschriften en instructies.
 • Je verstrekt informatie en reageert op vragen of klachten van interne (HVW-agenten) of externe cliënten over het dossier om hen volledige informatie over het dossier te geven of een reactie te bieden op een vraag of klacht.
 • Je koestert een permanente geest van samenwerking en handhaaft een hoog kwaliteitsniveau van de uit te voeren taken, zelfs in moeilijke omstandigheden.
 • Je past de regelgeving, de instructies van de RVA en die van de HVW toe met betrekking tot de terugvordering of de verschillende wettelijke terugvorderingen van ten onrechte betaalde werkloosheidsuitkeringen en andere sociale uitkeringen om de werking van de ORG-afdeling te verzekeren door de rechten van HVW en derden.
 • Je bewaakt de toepassing van de richtlijnen en voert regularisaties uit bij fouten om de naleving door de instelling van de fiscale regelgeving te garanderen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen als administratief deskundige e-cred en van de fiscaliteit  binnen de divisie ORG.

U wordt toegewezen aan de ORG-divisie, maar u kunt persoonlijk aan de slag in het betalingskantoor van uw keuze.

Voor deelname aan teamvergaderingen (circa één keer per maand) is reizen naar de Centrale Administratie verplicht.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis in de materie van werkloosheidsuitkeringen 
 • Je brengt gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct over met de juiste structuur en terminologie, en zonder taalfouten. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Deelnemingsvoorwaarden

 • Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

  • je online account invullen
  • aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en houder zijn van een graad van niveau C

  2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.

  3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B
   of
   Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B (exhaustieve lijst in het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937)
    • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
    • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
    • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
    • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
    • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
    • (Heb je jouw diploma behaald buiten België of in een andere taal dan het Nederlands? Bekijk op onze website de info voor deelname).

Procedure

In het kort:

1.    We screenen of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.

2.   

 Je legt een interview af met een gevalstudie bij HVW

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - Interview + gevalstudie (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf de tweede helft van augustus, in de loop van september 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50% behaalt op de Specifieke screening – Interview + gevalstudie.

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk de hoogste leeftijd.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 01/07/2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum). 

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen 
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job. 

 

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Rudy
  Ik coördineer het aankoopproces van het ICT-materiaal en verzamel al de technische informatie hieromtrent.
  Rudy
  Administratief assistent ICT
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Rudy
 • Portret Sandra
  Ik koos voor de mogelijkheid om dicht bij huis te werken, wat ik handig vond om werk en privé goed op elkaar te kunnen afstemmen.
  Sandra
  Kantoorverantwoordelijke van Gent, Oudenaarde en Zottegem
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Sandra
 • Portret Grace
  Het stereotiepe beeld van een ambtenaar komt zeker niet overeen met mijn dagelijkse realiteit.
  Grace
  Manager Learning & Development
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Grace
 • Portret Koen
  Het is bij ons niet te klein en niet te groot, dat maakt het behapbaar om een netwerk uit te bouwen.
  Koen
  Directeur ICT
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Koen
 • Portret Veronique
  De vele mogelijkheden om te evolueren, zowel horizontaal als verticaal, maken werken bij de overheid zeer aantrekkelijk.
  Veronique
  Manager HR-partners
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Veronique
 • Portret Manon
  De federale overheid biedt jonge werknemers zoals ik de kans om zich te vormen, te ontwikkelen en te groeien.
  Manon
  Experte Strategie en Innovatie
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Manon
 • Portret Raphaël
  De leiding hebben over het kantoor in Brussel is een echte sociale ervaring.
  Raphaël
  Procesmanager Toelaatbaarheid en kantoorverantwoordelijke van Brussel
  -
  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  More about Raphaël