Bachelors met interesse voor gezondheid, milieu en voeding (m/v/x) (contract van onbepaalde duur)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

CNG21092

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Ben jij geboeid door alles wat te maken heeft met gezondheid, milieu en voeding? Wil jij bijdragen aan de maatschappij en elke dag het gevoel hebben dat wat je doet een verschil maakt? En als het even kan, met leuke collega's die net zo gedreven zijn als jij, en dat in een moderne en aangename werkomgeving?

Dan is een van onze functies op bachelor-niveau je vast op het lijf geschreven. Er zijn uiteenlopende functies vacant bij verschillende diensten van onze organisatie:
 

 • Medex is op zoek naar twee administratieve talenten. De cel Medische Onkosten staat in voor de behandeling van medische dossiers van patiënten. Je geeft ondersteuning aan de dossierbeheerders, je doet kwaliteitsbeheer op het geheel van de behandelde dossiers en je ondersteunt het celhoofd in zijn taken. De cel Evaluatie bevat de gerechtelijke geneeskundige dienst (GGD) die de invaliditeit bepaalt van oorlogsinvaliden, van militairen in vrede – en oorlogstijd en van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (vb. aanslagen). In deze functie ben je kwaliteitsmanager en expert in dossierbeheer voor de medische dossiers. Je staat in contact met zowel interne als externe partners (bijvoorbeeld FOD Justitie, Federale Pensioendienst, …). Meer info over deze 2 functies? Neem dan contact op met Cindy Gribomont – Diensthoofd Evaluatie Lichamelijke Schade – 02/524.77.27. – cindy.gribomont@health.fgov.be
 • Wil je meewerken aan de administratieve evaluatie van producten die een risico inhouden voor onze gezondheid en ons milieu? Dan ben jij de nieuwe dossierbeheerder gewasbeschermingsmiddelen die wij zoeken voor de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten van het Directoraat-Generaal Animals, Plants and Food (DGAPF)! Jaarlijks worden zo'n 1000 aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen behandeld, gaande van volledig nieuwe dossiers voor innovatieve producten waarbij er een uitgebreide evaluatie dient te gebeuren, tot kleine administratieve aanpassingen voor reeds bestaande dossiers. Meer info over deze functie? Neem dan contact op met Olivier Guelton – Celhoofd Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen – 02/524.72.51. – olivier.guelton@health.fgov.be
 • Ben je iemand die veel voldoening haalt uit het ondersteunen en helpen van collega's, maar soms ook graag zelf de coördinatie van een specifiek dossier of thema zelf in handen neemt? Heb je een persoonlijke interesse in de verschillende domeinen en thematieken die binnen het DG Dier, Plant en Voeding aan bod komen (gaande van het voedingsbeleid, het dieren- en plantengezondheidsbeleid tot het beleid inzake tabaks- en alcoholconsumptie)? Dan ben jij misschien onze administratief deskundige voor het Management Office van het DG Animals, Plants and Food (DGAPF). Meer info over deze functie? Contacteer dan Diederik Standaert - Diensthoofd Management Office DGAPF - 02/524.73.54. - diederik.standaert@health.fgov.be
 • De dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten van het Directoraat-Generaal Animals, Plants and Food (DGAPF) is op zoek naar een dossierbeheerder die administratieve taken voor het diensthoofd en voor de dienst voor zijn rekening neemt. Tot je takenpakket behoort ook het beheren of verwerken van dossiers uit het domein van specifieke voedingsmiddelen (en gerelateerde domeinen). Meer info over deze functie? Neem dan contact op met Carl Berthot - Diensthoofd Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten – 02/524.73.69. – carl.berthot@health.fgov.be
 • Ben jij in de eerste plaats een polyvalente medewerker die dankzij zijn vaardigheden, interesse en motivatie de cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid van de Dienst Acute en Chronische Zorg op administratief niveau ondersteunt in zijn opdrachten en zijn dagelijkse werking? Binnen het DG Gezondheidszorg zijn we op zoek naar een dossierbeheerder die instaat voor administratieve ondersteuning gaande van antibioticabeleid en ziekenhuishygiëne, geestelijke gezondheidszorg, klinische farmacie tot pay for performance en nog zoveel meer. Je werkt mee aan de verbetering van  de kwaliteit en veiligheid van zorg in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Annemie Vlayen – Celhoofd Kwaliteit en Patïentveiligheid – 02/524.85.72. – annemie.vlayen@health.fgov.be
 • Heb jij interesse voor de klinische wereld en ethische vraagstukken? Om de onafhankelijkheid van klinische evaluaties te garanderen, wordt binnen onze FOD het College Klinische Proeven opgericht. Deze experten worden ondersteund door een administratieve staf waarvoor we 2 dossierbeheerders Ethische Evaluatie Klinische Studies zoeken. Meer info over deze functie? Neem dan contact op met Katelijne Anciaux – Attaché Kwaliteit & Patiëntenveiligheid – 02/524.93.34. – ct.college@health.fgov.be
 • Daarnaast zijn we binnen het DG Gezondheidszorg tevens op zoek naar een dossierbeheerder Dringende Hulpverlening. Je staat in contact met zowel interne – als externe partners (vb. FOD Binnenlandse Zaken, SMALS, AMBUREG – integratoren,…) in het kader van projecten die aan jou zijn toegewezen. Daarnaast ondersteun je ook de cel Beleid en Handhaving en de beleidscoördinator bij het opmaken van verslagen, de organisatie van seminaries, opvolgen van generieke mailboxen, organiseren van teambuildings,… Meer info over deze functie? Neem dan contact op met Hannelore Andries – Celhoofd Beleid – 0479/58.87.55. – hannelore.andries@health.fgov.be
 • Wil je je steentje bijdragen in het beschermen van het zorgpersoneel dat in de frontlinie staat tijdens de COVID-19-crisis ? Wil je graag de FOD Volksgezondheid ondersteunen in nationale en internationale projecten rond crisis- en rampenmanagement ? De dienst Public Health Emergencies is op zoek naar een logistiek en administratief medewerker RescEU. Op logistiek vlak volg je de aankoop, het beheer en de distributie van de strategische stock 'persoonlijk beschermingsmateriaal' op en op administratief vlak bied je ondersteuning aan B-FAST en tijdens de lopende Europese projecten (zoals bij de classificatie van veldhospitaal) ter voorbereiding van inzet in rampgebieden. Graag meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Gino Claes – Adviseur Rampenmanagement – 02/524.98.99. – gino.claes@health.fgov.be

Werkgever

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar minstens 10 bachelors voor verschillende diensten in Brussel en legt ook een wervingsreserve aan voor de toekomst.

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

Enkel de dienst Medex is gehuisvest in het gebouw Eurostation (Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel) op een boogscheut van Brussel-Zuid.


Je kan aan de slag bij één van de volgende diensten: 

 • Medex voert medische onderzoeken uit bij personeel van de overheidssector in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vroegtijdige pensionering om medische redenen en afwezigheden wegens ziekte. Verder voert Medex medische expertises uit in het kader van verkeersveiligheid bij piloten, chauffeurs en schippers. De cel Medische Onkosten beheert de terugbetalingen in het kader van arbeidsongevallen voor aangesloten werkgevers uit de publieke sector. Het celhoofd en de 25 administratieve medewerkers verwerken de aanvragen tot terugbetaling: ze waken over tijdige en correcte registratie, controle en validatie van de terugbetalingen van onkosten aan de slachtoffers van arbeidsongevallen. Ze informeren zowel werkgever als werknemer over de te volgen procedure als over de stand van zaken van dossiers die in behandeling zijn. De cel Evaluatie bevat de gerechtelijke geneeskundige dienst (GGD) die de invaliditeit bepaalt van oorlogsinvaliden, van militairen in vrede – en oorlogstijd en van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (vb. aanslagen).
 • Het Directoraat – Generaal Animals, Plants en Food (DGAPF) legt regels en normen vast met betrekking tot de menselijke -, dier – en plantgezondheid en de kwaliteit van al de producten die in de verschillende stappen van de voedselketen voorkomen (vb. meststoffen, bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, dierenvoeders,…). In het kader hiervan staan ze ook in voor de toekenning van subsidies van wetenschappelijke onderzoeksprojecten die onder het beleid vallen. Daarnaast is het Directoraat - Generaal ook bevoegd voor de regels, normen en de controle op – en inspectie van tabak, e-sigaretten, alcohol, cosmetica, dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, alsook voor de controle op veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen. Er zijn functies vacant bij meerdere diensten binnen DGAPF:
  • De Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten is verantwoordelijk voor de uitwerking van de regels en normen op het gebied van de kwaliteit en de gezondheid van de voedingsmiddelen en dierenvoeders. Ze zijn ook bevoegd voor tabak, e – sigaretten, alcohol en cosmetica.
  • Binnen de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten werken er zowel dossierbeheerders, die zorgen voor het aansturen van de evaluatie van dossiers, als evaluatoren die gespecialiseerd zijn in een welbepaald onderzoeksdomein voor gewasbeschermingsmiddelen. Meer info over de dienst is beschikbaar op www.fytoweb.be
  • De dienst Management Office geeft adviezen en biedt de nodige ondersteuning aan de Directeur-generaal en de operationele diensten. Ze doen dit op het vlak van budget en begroting, interne en externe communicatie, op juridisch vlak en bieden ook logistieke en administratieve ondersteuning waar nodig.
 • Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg (DGGS) organiseert de gezondheidszorg in België. Hun bevoegdheden zijn onder andere het gezondheidszorgbeleid, de coördinatie van de dringende medische hulpverlenging, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan,  en de financiering van de ziekenhuizen. DGGS heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers.
  • De dienst Acute en Chronische Zorg is verantwoordelijk voor een groot aantal activiteiten die verband houden met de modernisering van de organisatie en financiering van de gezondheidszorg (bv. pilootprojecten geïntegreerde zorg), de coördinatie van het interfederale programma e-gezondheid, dat gericht is op de informatisering van de zorgprocessen en de administratieve processen in de gezondheidszorgsector, het beheer van projecten e-gezondheid (zoals het elektronisch dossier in ziekenhuizen, BELRAI, de patiënt health viewer, enz.), het projectbeheer van kwaliteitszorg, enz.
  • De dienst Dringende Hulpverlening is verantwoordelijk voor het waarborgen van de goede en kwaliteitsvolle werking van de dringende hulpverlening in België. Er wordt ingestaan voor onder andere de kwaliteitsborging voor de behandeling van de medische oproepen in de noodcentrales (112) of via het nummer 1733 (huisarts van wacht). De federale gezondheidsinspecteurs en hun team staan in voor de controle van de ambulances om te checken of zij voldoen aan de vigerende regelgeving en om zo de kwaliteit van de hulpverlening te garanderen. Buiten de dagdagelijkse werking van de dringende hulpverlening garandeert de dienst ook de inzet van de medische middelen in acute situaties en bij grote incidenten. De dienst is bij de gemeentelijke en provinciale noodplannen verantwoordelijk voor het beheer en de werking van discipline 2 (D2): medisch, psychosociale en sanitaire hulpverlening. Er wordt gezorgd voor beleidsmatig werk voor het opvolgen en updaten van deze noodplannen, maar de federaal gezondheidsinspecteurs en hun team gaan ook effectief ter plaatse bij acute situaties of grote incidenten om te zorgen dat alles vlot en op een kwaliteitsvolle manier kan verlopen om zo de slachtoffers te helpen waar mogelijk.
 • De Dienst Public Health Emergencies staat op het gebied van noodsituaties, die een link hebben met de volksgezondheid, in voor het crisismanagement (sanitaire vigilantie, ondersteuning van de activiteiten van het focal point voor het Internationaal Gezondheidsreglement,…). Hieronder vallen ook de activiteiten van B-FAST (snelle interventiedienst van de Belgische Staat die in actie treedt bij rampen in het buitenland), alsook de activiteiten van Saniport (Federale gezondheidsautoriteit voor controle op het internationaal verkeer).


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe 'One World, One Health', door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.


Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.


Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet (in team werken) en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie ‘in team werken' en je motivatie wegen harder door in de eindscore (X2).


Niet vereist, wel een troef
 

 • Je kan goed overweg met de meest courante Office-toepassingen.
 • Aangezien je in een tweetalig team terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.


 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 


Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…) 
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in het internetabonnement (20 EUR)
 • mogelijkheid om in te tekenen op een GSM-abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 12 compensatiedagen per jaar (bij een voltijdse betrekking en indien je doelstellingen zijn behaald), of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-urenweek
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terecht komt)
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job
   

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op ">FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectietesten

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum. 


 

1. Functiespecifieke screening


1.1. Event 1: Computergestuurde proef (1u30): 

Via een geïnformatiseerde test  worden volgende competenties gemeten: 

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen

Er is geen minimumscore voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 50 hoogst gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 
Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van november 2021 (onder voorbehoud).
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze computergestuurde proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden (diploma). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

1.2. Event 2: Interview (1u):

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.
Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 


Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden vanaf 1/12/2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je hoog genoeg gerangschikt bent na het vorige event (zie Event 1: Computergestuurde proef). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Deze proef zal plaatsvinden via MS Teams.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor het interview (event 2).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 50 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 08/11/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Evi Vanbrabant - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/524.87.44
E-mail: Evi.Vanbrabant@health.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne