Erfgoedbewakers (m/v/x)

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie

Selectiecode

CNG21097

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

D

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Je zal, als erfgoedbewaker, bewakingsactiviteiten uitvoeren in al dan niet voor het publiek toegankelijke ruimtes van het museum ter vrijwaring van het erfgoed, de instelling, het personeel en de bezoekers tegen schade veroorzaakt door derden, incidenten of natuurfenomenen.


De functie heeft betrekking op de wetgeving van de private en bijzondere veiligheid (Wet van 2 oktober 2017).

Je voert, onder leiding van het diensthoofd en zijn adjuncten, volgende taken uit:

 • Je bent verantwoordelijk voor de ticketcontrole en de vestiaire.
 • Je zorgt voor de veiligheid en het welzijn van mensen (bezoekers, medewerkers, enz.).
 • Je zorgt ook voor de veiligheid van de kunstwerken, gebouwen en documenten.
 • Je verzekert de inachtneming van het reglement door de bezoekers.
 • Je beheert de ontvangst en het toezicht van het publiek, geeft informatie en wijst de weg.
 • Je draagt bij tot de verificatie en actualisering van de veiligheidsprocedures (brand, ernstig incident, ongeval, enz.) en hun toepassing.
 • Je rapporteert over de aan het gebouw en diverse installaties geconstateerde afwijkingen.
 • Je rapporteert de mogelijke incidenten.
 • Je werkt volgens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en blijft op de hoogte van mogelijke updates.
 • Je zorgt voor logistieke ondersteuning bij evenementen.
 • Je neemt deel aan de evacuatie van aanwezige bezoekers en personeel om hen in veiligheid te brengen en eerste hulp te bieden aan mensen in nood tot de komst van professionele hulpdiensten.

Deze opsomming wordt niet beschouwd als een volledige lijst. Je zal dus op vraag van je hiërarchische meerdere ook nog andere taken moeten uitvoeren.

Weekendprestaties kunnen inbegrepen zijn, volgens op voorhand vastgelegde uurroosters.

Bijzonderheden van de functie:

 • Je stemt ermee in je te onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken.
 • Je staat ter beschikking van de bezoekers, maar blijft tevens aandachtig voor onverwachte geluiden die kunnen wijzen op een incident dat een onmiddelijke tussenkomst vereist (breekgeluiden, alarm, discussie in een andere zaal).
 • Je verplaatst je snel in moeilijk bereikbare ruimtes.
 • Je merkt gebeurtenissen die kunstwerken, bezoekers of medewerkers kunnen beschadigen snel op.

Laad je attesten in je online-cv in 'Mijn Selor' op en verifieer of deze aanwezig zijn op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan houden we geen rekening met je kandidatuur.

Meer info over de jobinhoud?

Meert Joachim - Diensthoofd Interne Bewakingsdienst
Contactpersoon Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Tel.: 02/508.36.53
E-mail: joachim.meert@fine-arts-museum.be

Werkgever

Er zijn 15 posten vacant bij de interne bewakingsdienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Museumstraat 9, 1000 Brussel).

De interne bewakingsdienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België waakt over de veiligheid van de bezoekers, de medewerkers van de KMSKB en de 20.000 kunstwerken die de musea in hun collectie hebben. De dienst stelt een aantal erfgoedbewakers tewerk. Zij staan in voor de bewaking van goederen en persoonscontroles.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) hebben onder meer als missie het verspreiden van kennis over kunst en het organiseren van permanente en tijdelijke tentoonstellingen voor een zo breed mogelijk publiek. Ze conserveren en bestuderen collecties met meer dan 20.000 beeldende kunstwerken (schilderijen, sculpturen en tekeningen) van het einde van de XIVde eeuw tot nu. Ongeveer 2.500 van deze werken worden tentoongesteld in het Museum voor Oude Kunst, het Museum voor Moderne Kunst, het Wiertzmuseum, het Meuniermuseum en het Magritte Museum.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je zoekt, verwerkt en geeft grote hoeveelheden gegevens correct weer binnen de beschikbare termijn. (Informatie behandelen)
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren. (Werk structureren)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (In team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (Servicegericht handelen)
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (Betrouwbaarheid tonen)
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek. (Stress beheren)

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de Wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • Je hebt een goede kennis van eerste hulp.
 • Je hebt een goede kennis van de taken en verantwoordelijkheden van een erfgoedbewaker.

Opgelet! De motivatie alsook de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze hebben een waarde die dubbel telt in de eindscore.

Indien de gedragsgerichte competentie "stress beheren" niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef
 

 • Je hebt een goede kennis van het Frans, het Engels of andere talen gezien de multiculturele werkomgeving.


 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Er is geen diploma vereist voor deze functie.
 • Je hebt je studies gevolgd in het Nederlands.
 • Je dient te beschikken over:
  • OFWEL het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent (minimum 139 uren) EN het attest psychotechnische onderzoek;
  • OFWEL het bekwaamheidsattest bewakingsagent - Erfgoedbewaker (72 uren) EN het attest psychotechnische onderzoek.

Indien je het ‘algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' behaalde voor 1 januari 2017, dan moet je in je online-cv in ‘mijn Selor' aantonen dat je voor een vergunde bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst hebt gewerkt.

Indien je het ‘algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' behaalde voor 1 januari 2017 en nooit een identificatiekaart met functiecode exe10 hebt gekregen voor het uitoefenen van de functie van bewakingsagent, dan moet je het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – overgangsopleiding' van 48 lesuren opladen in ‘mijn Selor'.

Indien je het ‘algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' behaalde voor 1 januari 2017 en niet voldoet aan één van de twee bovenstaande voorwaarden, kan je niet deelnemen aan deze selectieprocedure.

Laad je attesten in je online-cv in 'Mijn Selor' op en verifieer of deze aanwezig zijn op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan houden we geen rekening met je kandidatuur.

Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen) 

 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur in de graad van erfgoedbewaker (niveau D), met de bijhorende weddeschaal NDT1.


Loon
Minimum aanvangswedde: € 23.561.31 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op ">FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectietesten

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je de vereiste attesten hebt. De screening ervan gebeurt op basis van je online cv zoals hij ingevuld is in ‘Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Laad je attesten in je online-cv in 'Mijn Selor' op en verifieer of deze aanwezig zijn op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan houden we geen rekening met je kandidatuur.

 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef - Postbak + Meerkeuzevragenlijst (Duur: ongeveer 2u30) 

Via een postbaktest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten (duur: 1u30):

 • Informatie behandelen
 • Werk structureren

Via een meerkeuzevragenlijst worden volgende technische competenties gemeten (duur: 1u):

 • Je hebt een goede kennis van de Wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • Je hebt een goede kennis van eerste hulp.
 • Je hebt een goede kennis van de taken en verantwoordelijkheden van een erfgoedbewaker;

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 100 punten op 200 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Functiespecifieke screening - Event 1': computergestuurde proef van de selectie CFG21052. Als je ook deelneemt aan deze selectie, zal je de testen van dit Event 1: computergestuurde proef dus slechts 1 keer afleggen.

Deze proef zal plaatsvinden op 7/01/2021 (enige datum, onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de computergestuurde proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor "Screening van de deelnemingsvoorwaarden". Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2.2. Event 2: Interview (Duur: ongeveer 1u):

Om praktische redenen kan deze proef op afstand georganiseerd worden. Je zal in dat geval gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 25/01/2021 en 11/02/2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het Event 2: Interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het Event 1: Computergestuurde proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening "Event 2: Interview".

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 6/12/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma of attesten opladen

Je kan je diploma of attesten in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Frederic Kusseler - Selectiedeskundige
Tel.: 02/238.34.73
E-mail: frederic.kusseler@belspo.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving