contractuele wervingsreserve masters - Europees Voorzitterschap (m/v/x)

Alle federale organisaties

Selectiecode

CNG22036

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Pas afgestudeerd, bijna afgestudeerd, of al een paar jaar professionele ervaring achter de rug? Op zoek naar een leuke uitdaging? Kom dan de federale overheid versterken in aanloop naar het EU-voorzitterschap!

België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de EU. De federale overheid heeft daarom versterking nodig, en dit op verschillende diensten. De versterking zal in verschillende fases verlopen. De aangeboden contracten zullen van bepaalde duur zijn, tot 31 juli 2024, net na het einde van het Belgisch voorzitterschap.

Ons land neemt dit voorzitterschap voor de dertiende keer op, maar het is iedere keer opnieuw een nieuwe uitdaging. Grijp deze unieke kans om mee jouw schouders onder dit project te zetten. Je zal terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je een uitgebreid netwerk zal opbouwen met de collega's in de Belgische en Europese administraties. De jobs zijn divers en vallen binnen verschillende domeinen: beleidsvoorbereidend werk, internationale relaties, event planning, project management…
Je hoeft geen grote Europa-kenner te zijn, maar vooral iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. We verwelkomen gemotiveerde personen die actief en creatief mee willen denken en uitvoeren. Laat jouw eigenheid ons inspireren!

Meer weten? Klik op “werkgever" om te zien welke overheidsdiensten welke functies aanbieden.

Geïnteresseerd? Klik op solliciteren!

Hoe verloopt de procedure?

 1. Je legt een PC-test af.
 2. Als je slaagt, kom je op een laureatenlijst terecht. Alle overheidsdiensten die een jobaanbieding hebben ikv het Europees Voorzitterschap, kunnen deze lijst contacteren.
 3. Je krijgt een mail met een jobaanbod voor één specifieke functie.
 4. Geïnteresseerd? Dan ga je op interview bij jouw potentiële werkgever voor deze functie.
 5. Slaag je voor het interview? Dan kan de dienst jou aanwerven.

Meer info?

Neem een kijkje op onze FAQ, of mail naar voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be.


 

Werkgever

Verschillende federale organisaties zijn op zoek naar nieuwe tijdelijke medewerkers.

Waarom werken voor de federale overheid?

Werk met een maatschappelijke meerwaarde
Bij de federale overheid werk je niet zomaar, je werkt vóór iets. Of dat nu voor de gezondheid is van de 11 miljoen Belgen of het stimuleren van onze economie, je helpt ons land vooruit. Je geeft elke dag het beste van jezelf, in een job die een verschil maakt in de maatschappij. En dat in alle functies en op alle niveaus.

Een organisatie waar je kansen kan grijpen
Bij de federale overheid geven we om onze medewerkers. Met opleidingen, een gevarieerde job, job kansen, de ondersteuning van een warm team en de nodige stabiliteit kan je écht groeien. Niet alleen in je job, maar ook als persoon.

Een organisatie die zorg draagt
Je goed voelen staat centraal bij de federale overheid. We zijn ervan overtuigd dat een goed evenwicht tussen werk en privé essentieel is. Als medewerker krijg je het nodige vertrouwen én de flexibiliteit om je werk zelf te plannen. De mogelijkheid tot telewerk en de glijdende uren zijn hier praktische voorbeelden van. Ook word je tewerkgesteld in een cultuur van vertrouwen, waar je samen met je collega's aan een toffe werksfeer kan bouwen.

 

Welke werkgevers?

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FOD Economie

FOD Mobiliteit

FOD Sociale Zekerheid

FOD Werkgelegenheid

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

POD Wetenschapsbeleid/BELSPO

FOD Buitenlandse Zaken

FOD Beleid en Ondersteuning

Kanselarij van de Eerste Minister

FOD Financiën

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Volksgezondheid

FOD Justitie

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 


 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.


Redeneervaardigheden 

 • Abstract redeneervaardigheden

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').Er is geen ervaring vereist.


 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 39.633,432 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en netto maandloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen

Aangezien dit om een grootschalige wervingsreserve gaat bij verschillende federale overheidsinstellingen, kunnen de hierboven opgesomde voordelen variëren naargelang de instelling waarbij je tewerkgesteld wordt.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectieprocedure


Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en je dit hebt opgeladen in jouw online dossier.

Studeer je dit jaar af? Dan kan je ook deelnemen onder voorbehoud. In dit geval moet je jouw inschrijvingsbewijs voor het academiejaar 2021-2022 opladen in jouw online dossier, met duidelijke vermelding van richting, academiejaar en studiejaar.
 

Stap 2. Functiespecifieke screening


Computergestuurde proef (2u) 

Via een test abstract redeneren en een postbakoefening worden volgende competenties gemeten:

 • abstract redeneervermogen
 • beslissen
 • informatie integreren

Je bent voor deze proeven geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen).
Deze test zal doorgaan van eind april tem 5 juli 2022 (data onder voorbehoud), in de gebouwen van Selor (WTC-3, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de test. Als er meerdere beschikbare data zijn, kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Geslaagd? Dan kom je op een laureatenlijst terecht en zal je, in functie van jouw resultaat, uitgenodigd worden voor een bijkomende interview voor specifieke functies.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de volgorde in de lijst willekeurig bepaald. 


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Deze lijst blijft 2 jaar geldig.

Bijkomende proef
De geslaagden worden, in functie van hun resultaat, door verschillende overheidsdiensten uitgenodigd voor een bijkomende proef. Het aantal kandidaten dat zal worden uitgenodigd, zal afhangen van het aantal vacatures bij de verschillende organisaties. Het is mogelijk dat er hier nog bijkomende diplomavoowaarden of ervaringsvereisten worden gevraagd; dit wordt zo vermeld in het vacaturebericht.

Je beslist zelf of je wenst deel te nemen aan de bijkomende proef, dit heeft geen enkele impact op je rangschikking. Als je slaagt op deze proef, word je gerangschikt op een nieuwe laureatenlijst en kan je, in functie van je rangschikking, in dienst treden.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 31 mei 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
E-mail: voorbereidingEU2024@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving